Sunteți pe pagina 1din 1

Aplicaţie pentru analiza financiară a situaţiilor financiare

Se cunosc următoarele informaţii despre o companie:

2018 2017
Stocuri 6.000.000 5.000.000
Creanţe 1.000.000 1.000.000
Lichidităţi 1.000.000 1.000.000
Imobilizări corporale(valori nete) 12.200.000 11.500.000
Active intangibile 1.000.000 1.200.000
Active financiare pe termen lung 410.000 550.000
Datorii curente 3.500.000 3.400.000
Datorii pe termen lung 6.500.000 8.000.000
Capital social 6.810.000 7.410.000
Vânzări nete 40.000.000 36.000.000
Costul bunurilor vândute 22.000.000 24.000.000
Cheltuieli de desfacere 6.000.000 4.800.000
Cheltuieli administrative 3.350.000 4.000.000
Cheltuieli financiare (cu dobânzile) 650.000 800.000
Impozitul pe profit 40%

Cerinţe:

1. Întocmiţi Contul de profit şi pierdere (în varianta clasificării cheltuielilor după


funcţie) şi Bilanţul contabil pentru anul 2018.
2. Efectuaţi analiza orizontală, analiza verticală şi analiza ratelor financiare.
Comentaţi importanţa datelor obţinute pentru managementul companiei.