Sunteți pe pagina 1din 3

SPITALUL MUNICIPAL SĂCELE

Strada Oituz nr. 54, Municipiul Săcele,


PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
Județul Brașov, cod 505600, CUI 4317665
SĂCELE Telefon/ fax: secretariat +4 0368 404 752,
Registratură/ programări +4 0368 005 356.
e-mail: secretariat@spitalulmunicipalsacele.ro
web: www.spitalulmunicipalsacele.ro

MC-01- Anexa 2

1. LISTA PROCESELOR DE MANAGEMENT

Nr. Referinta Cod Procesul Entitati Mod de documentare Responsabil


crt proces implicate (daca exista) proces
1. 1 MSO Managementul Toate PS-1.0: Managementul strategic (structura, Manager
strategic organigrama, stat fucntii)

2 2 MOI Managementul Toate PL – 2.1: Confidentialitatea şi securitatea Manager


informatiei datelor
3. 3 MRU Managementul Toate Proceduri lucru care cuprind politica de Manager
resurselor umane resurse umane (oragnizare, angajare,
evaluare, formare profesionala)
4 4 MMI Managementul Asistent
mediului de ingrijire PL-4.1 Calitatea igiena şi circuitul lenjeriei, sef
PL-4.2 Managementul deşeurilor
PL-4.3 Circuitul medical si de transport al
bolnavilor
5 5 MCS Managementul calitatii Toate PL – 5.0: Managementul proceselor Manager
serviciilor PL – 5.1: Validarea proceselor

6 6 DPC Etica medicala si Comp. PO-7.2.2:Relatiile cu pacientii Director


drepturile pacientilor - clinice PL-6.0: Procedura drepturile pacinetului si medical
Drepturile pacientului comunicarea
si comunicarea
7 7 GDP Etica medicla si Comp. PL-6.0: Procedura drepturile pacinetului si Director
drepturile pacientilor - clinice comunicarea medical
Gestiunea datelor
pacientului
8 8 MIS Managementul Comp. PL – 8.0: Dezvoltarea serviciilor medicale Director
îngrijirilor de sănătate clinice si nonmedicale medical
9 9 PGR Managementul riscului Comitet PS-9.0 Prevenirea şi gestiunea riscurilor şi Manager
- Prevenirea si director a evenimentelor nedorite
gestiunea riscurilor
10 10 MIN Managementul Comp.pr PO – 0.10. Ddiminuarea riscului infectios şi Medic
infectiilor nosocomiale evenire a epidemiologic al mediului spitalicesc epidemiolo
infectiilor g

2. LISTA PROCESELOR DE BAZA- MEDICALE


Nr. Cod Procesul Entitati implicate Mod de documentare Responsabil
crt proces proces
1. PB-01 Servicii medicale de garda compartimente PL – 8.1: Servicii medicale de Director medical
clinice medicale; garda
camera garda
2. PB-02 Servicii medicale clinice de compartimente PL – 8.3-:Servicii medicale Director medical
specialitate clinice medicale clinice de specialitate

3 PB-03 Servicii spitalizare de zi compartimente / PL – 8.4: servicii spitalizare zi Director medical


ATI compartimente/ATI
4. PB-04 Servicii medicale ambulatorii Ambulatoriu PL – 8.5: Servicii medicale Director medical
de specialitate ambulatorii de specialitate
6. PB-05 Stabilirea identitatii compartimente PL-8.6: Stabilirea identitatii Asitent sef
pacientilor internati fara acte clinice medicale pacientilor internati fara acte

1.
de identitate de identitate
7. PB-06 Medicina muncii toate PL-8.7: Servicii medicale Director medical
profilactice acordate
angajatilor

3.1 LISTA PROCESELOR SUPORT- MEDICALE


Nr. Cod Procesul Entitati implicate Mod de documentare Responsabil
crt proces proces
1. PSM-01 Analize medicale de Lab. chimic PL-8.8: Servicii medicale de Director medical
laborator Lab. UPU laborator
PL-8.9: Servicii medicale de
laborator in regim de urgenta
2. PSM-02 Investigatii de radiologie si Radiologie, PL-8.10: Activitatea Director medical
Imagistica medicala imagistica compartimentului de imagistica
medicala, medicala
PL-8.11: Activitatea
laboratorului de radiologie
3. PSM-03 Ingrijiri paliative compartimente PL-8.12: Ingrijiri paliative Director medical
clinice medicale
4. PSM-04 Sterilizare compartimente PL-8.13: Sterilizare Director medical
clinice medicale/
ambulatoriu/
camera garda
5 PSM-05 Explorari functionale compartimente PL-8.14: Activitatea de Director medical
clinice medicale/ explorari functionale
ambulatoriu/
camera garda
6. PSM-06 Anatomie patologica compartimente PL-8.15: Organizare si Director medical
clinice medicale/ functionare serv.anatomie
ambulatoriu/ patologica
camera garda
7. PSM-07 Endoscopie compartimente PL- 8.16: Activitatea Director medical
clinice medicale/ compartimentului de
ambulatoriu/ endoscopie
camera garda
9. PSM-09 Farmacie compartimente PL – 8.17: Activitatea farmaciei Director medical
clinice medicale/
ambulatoriu/
camera garda
10. PSM-10 Control si prevenire infectii compartimente PL – 8.18: Control si prevenire Director medical
nozocomiale clinice medicale/ infectii nozocomiale
ambulatoriu/
camera garda

3.2. PROCESE SUPORT- NEMEDICALE


Nr. Cod Procesul Entitati implicate Mod de documentare Responsabil
crt proces proces
1. PSN-01 Administrativ Toate PL – 01-1: Activitatea de Sef serv.
administrativ Administrativ,achi
zitii publice
2. PSN-02 Aprovizionare- Toate PO-7.4: Activitatea de Sef serv.
Achizitii publice aprovizionare - achizitii Administrativ,achi
publice zitii publice
3. PSN-03 Financiar- contabilitate Toate PL -03-1: Activitatea Director
financiar- contabilitate financ.cont.
4. PSN-05 Asigurarea hranei pentru compartimente PL-05-1 Asigurarea hranei Asistent sef
pacientii internati clinice pentru pacientii internati
5. PSN-06 Curatenie Toate PL-06-1 Asigurarea curateniei Asistent sef

6. PSN-07 Manipularea lenjeriei Compartimente PL-4.1 Calitatea, igiena şi Asistent sef


clinice/camera circuitul lenjeriei
garda
7. PSN-08 Acces si paza Toate PL-08-1: Acces si paza Sef serv.
Administrativ,achi
zitii publice
8. PSN-09 Controlul documentelor Toate PS-09: Controlul Resp. SMC
documentelor
PL -09-01Elaborarea
procedurilor/ instructiunilor
PL-09-02Tinerea sub control

2.
a documentelor si datelor pe
suport informatic
9. PSN-10 Controlul inregistrarilor Toate PS -10 : Controlul Resp. SMC
inregistrarilor
10. PSN-11 Controlul Echipamentelor de Toate PO-7.6 Controlul Sef serv.
Masurare si Monitorizare Echipamentelor de Masurare Administrativ,achi
(EMM) si Monitorizare zitii publice
11. PSN-14 Transport Toate PL-14-1: Activitatea de Sef serv.
transport Administrativ,achi
zitii publice

4. PROCESE DE ANALIZA, MASURARE SI IMBUNATATIRE


Nr. Cod Procesul Entitati Mod de documentare Responsabil
crt proces implicate proces
1. PF-01 Monitorizare si masurare servicii Toate PL-09-01: Monitorizare si Reprezentant
masurare servicii management
2. PF-02 Controlul produsului / serviciului Toate PS-09-02: Controlul produsului Director
neconform / serviciului neconform medical
3. PF-03 Audit intern Toate PS-09-03: Audit intern Reprezentant
management
4. PF-04 Masurarea satisfactiei Sectii clinice PO-8.2.1: Masurarea Manager
pacientilor medicale/cam satisfactiei pacientilor
era de garda
Ambulatoriu/
Laboratoare/
Farmacie
5. PF-05 Statistica – informatica medicala Sectii clinice PL-09-05: Statistica – Director medical
medicale/cam informatica medicala
era de garda
Ambulatoriu/
Laboratoare/
Farmacie
8. PF-06 Imbunatatire Toate PS-09-06: Actiune corectiva Manager
PS-09-06-2: Actiune
preventiva
9. PF-07 Nucleul de calitate al spitalului Sectii clinice PL-09-07:Activitatea Nucleului Director medical
medicale/cam de Calitate al Spitalului
era de garda
Ambulatoriu/
Laboratoare/
Farmacie

3.