Sunteți pe pagina 1din 4

1.

Eficienta guvernarii se atinge prin: - Dezvoltarea SI


- servicii publice electronice de calitate - Testarea SI
- procese de lucru interne performante - Desfasurarea SI
- participarea cetatenilor in procesul 10. Analiza cerintelor pt SI:
decizional - Cerinte functionale
2. Infrastructura serviciilor electronice: - Cerinte non-functionale
- Identificare 11. Testarea SI:
- Semnatura electronica - Functionala
- Plati electronice - Non-functionala
- Comunicare electronica 12. Prestarea serviciilor electronice presupune:
- Gazduire sisteme - Lucrari menite sa intretina serviciul
- Interoperabilitate - Promovarea serviciului
- Livrare 13. Lucrari menite sa intretina serviciul:
- Suport clienti - Administrarea functionala
3. Centru de Guvernare Electronica: - Administrarea tehnica
- Fondata in 2010,cancelaria de stat - Monitorizarea parametrilor de functionare
4. Ciclul de viata: - Asigurarea serviciului suport client
- Serviciul pestat in mod traditional (aceasta 14. Actualitatile etapei scoaterea din uz:
etapa poate lipsi) - Planificarea scoaterii din uz a serviciului
- Identificarea serviciului electronic - Comunicarea despre scoaterea din uz
- Conceptul serviciului electronic - Reorganizarea procesului de lucru
- Implimentarea - Oprirea operationala a serviciului
- Prestarea - Migrarea datelor in alte sisteme
- Scoaterea din uz a serviciului el-c - Arhivarea, conservarea sau distrugerea
5. Probleme legate de prestarea serviciilor datelor
tarditionale: - Oprirea tehnologica a serviciului
- Accesibilitatea redusa - Disponibilizarea resurselor serviciului
- Durata prea mare de livrare a serviciului electronic.
- Costuri ridicate 15. Nivelele de maturitate:
6. Criterii de identificare a serv. el-c: - Emerging information (informatii statice)
- Necesitatea identificata de cetateni sau de - Enhanced information services (operatiuni
mediul de afaceri simple cu caracter informativ)
- Necesitatea identificarii de stat - Transactional services (tranzactii electronice
- Prioritatea externa a statului complexe)
7. Conceptul se aproba de Guvern - Connected services (servicii orientate spre
8. Etapa de implimentare presupune: cetatean)
- Implimentarea tehnica 16. Strategii/tehnici de re-inginerie:
- Ajustarea cadrului normativ - Design Thinking, accent pe utilizatorul
- Instruiri ale angajatilor prestatorului extern
- Organizarea operationala a serviciulu - Business Process Reengineering, accent pe
- Lansarea in productie a serviciului procesele interne ale organizatiei
electronic 17. Etapele re-inginerie:
9. Implimentarea tehnica are urmatoarele faze: - Analiza AS IS
- Analiza cerintelor pt SI - Analiza TO BE
- Proiectarea SI - Planificarea tranzitiei
18. Analiza se efectuiaza sub aspect: - Servicii on-line
- Functional - Disponibilitate integrala online
- Juridic 26. Nivelurile informatizarii:
- Organizatoric - Informarea
- Tehnologic - Interactiunea unidirectionala
- Operational - Interactiunea bidirectionala
- Economic - Gestiunea complet electronica
19. Componentele G2C(Guvern catre cetatean): - Descrierea serviciului
- Servicii de informare - Modalitatea de acces a serviciului
- Servicii de comunicare - Documente necesare
- Servicii tranzactionale - Adresa si datele de contact ale prestatorului
- Sistemele de achizitii publice realizate prin - Programul de prestare a serviciului
internet - Costul si durata
- Servicii oferite de stat sectorului privat - Acte normative
- Sisteme de gestiune electronica a - Referinte utile
doumentelor - Lista serviciilor
- Platforme de schimb de date intre institutii - Filtrarea serviciilor
20. Servicii se clasifica dupa : - Gruparea dupa caterorii (cetateni, business,
- Pentru viata zilnica scenarii de viata)
- Pentru tele-administrare 27. Nivelele arhitecturii:
- Pentru participare la viata politica - Data Layer-nivelul de date
21. Sisteme de achizitii publice realizate prin - Data acces layer-nivelul de acces la date
Internet: - Business logic layer-nivelul de logica
- Acces la informatii privind achizitiile - Service later-nivelul de servicii
- Depunerea ofertelor - User interface-interfata utilizatorului
22. Servicii oferite de stat sectorului privat prin - Common layer-nivel comun
internet 28. La ce contribuie principiile SOLID:
- Deschiderea/inchiderea afacerii - Aduc o testabilitate mai mare sistemului
- Licentierea activitatii informatic
- Raportarea catre institutiile statului - Reduc timpul identificarii si solutionarii
23. Sisteme de gestiune electronica a defectelor
documentelor - Ofera o extensibilitate sporita aplicatiilor
- Schimbul de scrisori - Reduc din timpul de indisponibilitate a
- Receptionarea petitiilor solutiei in regim de productie
24. Platforme de schimb de date intre institutii: - Usureaza utilizarea modulelor SI de catre
- Validarea datelor programatori si de utilizatori
- Acces la date 29. Principiile SOLID:
25. Ingrediientele e-guvernarii: - Single Responsibility Principle(SRP)
- Internet national - Open Closed Principle (OCP)
- Centre de date - Liskov Substitution Principle(LSP)
- Ghisee unice pentru servicii - Interface Segregation Principle(ISP)
- Canale de comunicare - Dependency Inversion Principl(DIP)
- Arhitectura 30. Servicii de platforma:
- Identitatea electronica - MPass-autentificare si control al accesului
- Scenarii de viata - MSing-semnatura electronica
- MPay-plati - Protectia securitatii datelor cu caracter
- MNotify-notificare sensibil
31. Tipurile de semnatura electronica: - Deschiderea datelor primare
- Simpla - Publicarea datelor on-line
- Avansata necalificata - Publicarea datelor la timp
- Avansata calificata - Publicarea in formate deschise si procesabile
32. Cerintele semnaturii avansata necalificata: automat
- Face trimitere la semnatar - Publicarea angro a datelor
- Permite identificarea semnatarului - Descrierea dateor (metadata)
- Este creata pentru mijloace controlate - Reutilizarea datelor
- Este legata de datele la care se raporteaza - Prioritizarea spre publicare
33. Cerintele semn. avansat calificata: 40. Platforma Tehnologica Guvernamentala
- Cerintele semn. avenasat necalificata Comuna:
- Se bazeaza pe un certificat a cheii publice - Construita cu tehnologii eficiente de cloud
emise computing
- Este creataprin intermediul dispozitivului - Asigura cu resurse de calcul in citeva minute
securizat - Exclude procesele anevoioase de achizitie
34. Tipuri de comert electronic: de echipament
- Business to Business (B2B) - Disponibila 99.99% din timp
- Business to consumer (B2C) - Gazdueste sisteme informationale a 34 de
- Consumer to Business (C2B) organizatii guvernamentale
- Consumer to Consumer (C2C) 41. Avantajele Mcloud:
- Comert mobil - Cost eficienta
- E-government - Utilizarea eficienta a resurselor de calcul
- Government to consumer (G2C) - Performanta mai buna pentru sistemele
35. Benificii ale comertului el-c: informationale
- Pt mediul de afaceri - Green IT
- Pt consumatori - Securitate sporita
- Pt societate 42. Utilizarea eficienta a resurselor de calcul:
36. Probleme de schimb de date: - partajarea echipamentelor
- Lipsa comunicarii intre autoritati dar si intre - utilizarea eficienta a licentelor
subdiviziuni 43. Performanta mai buna pentru sistemele
- Obstacole de ordin financiar informationale:
- Obstacole de ordin tehnic - Scalabilitate
37. Nivelurile Cadrului de interoperabilitate: - Schimb de date optimizat intre sisteme
- Interoperabilitate organizatorica - Disponibilitate si fiabilitate inalta
- Interoperabilitate semantica 44. Green IT:
- Interoperabilitate tehnica - Doar din economiile pt enrgie electrica
38. Infrastructuri conectate cu pentru toate centrele de date guvernamentale
interoperabilitatea: am putea dezvolta in fiecare an cite 2
- Infrastructura de semnatura electronica servicii noi.
- Infrastructura de jurnalizare 45. Crimele cibernetice includ dar nu se
39. Principiișe datelor deschise: limiteaza la:
- Deschiderea datelor in mod implicit si - Acces ilegal la informatii/servicii
proactiv - Interpretarea ilegala de date
- Indisponibilizarea partiala sau totala a
sistemelor/serviciilor
- Alterarea sau indisponibilizarea a datelor
- Fraude
46. Furt/Divulgare de date:
- Accesarea neautorizata a datelor cu regim
restrictional de acces
- Publicarea datelor clasate
- Datele ramin integre si disponibile
47. Alterarea datelor:
- Integritatea datelor este compromisa si
datele nu mai pot servi ca informatie de
incredere
- Fiind alterate datele oricum ramin
disponibile
48. Indisponibilitatea datelor:
- Datele nu sunt accesibile pentru consum
49. Masuri de securitate cibernetica in contextul
serviciilor electronice:
- Autentificarea si autorizarea utilizatorilor
- Integritatea datelor si a serviciilor
- Disponibilitatea datelor si serviciilor
- Confidentialitatea informatiei
- Dreptul la viata privata
- Non-repudierea’
50. Modelul de maturitate este un instrument de
evaluare si planificare a dezvoltarii continue a
serviciului.
51. Monitorizare-proces continuu de evaluare a
performantei serviciului, inclusiv nivelul de
satisfactie a utilizatorilor finali.
52. Re-Inginerie- reorganizarea serviciului tinind
cont de noi circumstante de prestare, activitatea
care presupune re-gindirea, re-proiectarea
serviciului pentru a corespunde mai bine
obiectivelor prestatorului.
53. Digitizare- implementarea instrumentelor
electronice.
54. Semnatura electronica-instrument utilizat in
procesul de schimb de informatii prin
intermediul sistemelor informationale pentru a
indica la autorul mesajelor.