Sunteți pe pagina 1din 2

TC 1

Prezentaţi principalele modalităţi de accesibilizare – pentru vârsta preşcolară/ şcolară mică – a


unui text literar, la nivelul conţinutului şi al formei.

Caracterizaţi, în 15-20 de rânduri, literatura universală pentru copii, raportându-vă la propriile


preferinţe de lectură.

Realizaţi, în 20-25 de rânduri, portretul scriitorului român de literatură pentru copii,


raportându-vă la minimum cinci autori care s-au dedicat acestui gen.

TC2

Comentaţi, în 10-15 rânduri, rolul elementelor limbajului poetic valorificate în textul de mai
jos:

„Pe măsura lui e totul / cu târlici și ochelari / pe bunici i-ar vrea nepotul / niște jucării mai
mari… / Pentru el pitic e satul, / arborii-s cât tufănica / și pe patu-i, stând de-a latul, / nu știi,
tigru-i sau pisica? / Totu-i seamănă pe lume, / și-n această cărticică / scris-am, pentru el,
anume, / cântece de toamnă mică…” (Toamnă mică, de Gheorghe Tomozei).

Redactaţi un eseu structurat de două-patru pagini cu titlul Construcţia personajului în schiţele


din literatura pentru copii. În realizarea eseului veţi avea în vedere:

(a) încadrarea personajelor în operele literare alese spre exemplificare;

(b) tipologia personajelor;

(c) elemente de construcţie a personajelor: tipuri de portret, particularităţi, procedee artistice


valorificate în caracterizare etc.;

(d) ilustrarea ipostazelor în care sunt prezentate personajele prin prisma relaţiilor stabilite
între acestea;

(e) elemente de originalitate a interpretării; corectitudinea redactării (ortografie, punctuaţie,


vocabular de specialitate, adecvat subiectului avut spre rezolvare, coerenţa, logica exprimării,
lizibilitate, aşezare în pagină etc.).

TC3

Ilustraţi, schematic, diferenţele dintre cele trei tipuri de texte subsumate, în sfera literaturii
pentru copii, genului dramatic.

Redactaţi un eseu structurat de două-patru pagini cu titlul Ipostaze ale liricii peisagistice în
literatura pentru copii. În realizarea eseului veţi avea în vedere:

(a) definirea liricii peisagistice; raportarea la gen şi la specie;

(b) ilustrarea, prin raportare la minimum cinci texte literare, a diverselor valenţe tematice ale
liricii peisagistice pentru copii;
(c) elemente ale limbajului poetic reflectate în textele alese spre exemplificare – interpretarea
şi punerea în corespondenţă a acestor elemente cu planul conţinutului;

(d) elemente de originalitate a interpretării; corectitudinea redactării (ortografie, punctuaţie,


vocabular de specialitate, adecvat subiectului avut spre rezolvare, coerenţa, logica exprimării,
lizibilitate, aşezare în pagină etc.).

TC4

Realizaţi, în 8-10 rânduri, o schemă utilă şcolarilor mici în vederea realizării unui jurnal de
lectură.

Folclorul copiilor – structură, semnificaţii şi funcţionalitate – realizarea unui eseu structurat în


care vor fi avute în vedere următoarele aspecte:

(a) prezentarea speciilor componente ale folclorului copiilor;

(b) caracterizarea speciilor folclorului copiilor la nivelul conţinutului, cu sublinierea


semnificaţiei acestora (a mesajului transmis); analiză comparativă;

(c) caracterizarea speciilor folclorului copiilor la nivelul formei;

(d) contextualizarea valorificării diferitelor specii ale folclorului copiilor – sublinierea


rolului acestora în activităţile derulate cu preşcolarii/ şcolarii mici;

(e) elemente de originalitate a interpretării; corectitudinea redactării.