Sunteți pe pagina 1din 2

FIȘĂ DE LUCRU

RESPECTUL, în lumina credinței

I. Completați spațiile libere după citirea textului lectiei „Respectul, în lumina


credintei”

1. Viața omului este ________________.

2. Viața omului a fost primită în ______ de la _________________.

3. De aceea, ființa umană este chemată să o ______________ și să o _______________.

4. Cele zece porunci ne amintesc mereu de _________________ pe care trebuie să-l


arătăm lui _________________ și _______________.
5. Respectul față de o persoană se simte atunci când știm să o ______________, când
putem fi ______________ cu ea, când o _______________ și când ne simțim
___________ lângă ea.
6. _______________ este un rezultat al IUBIRII.

7. Credința, nădejdea și dragostea sunt virtuțile ce sporesc ______________ de sine.

8. Vechiul Testament amintește de _____________ pe care l-a purtat Ruth față de Noemi.

9. Ruth era o tânară din neamul ____________.

10. Moabitii erau un popor ____________, vecin cu Israelul.

11. Noemi era o văduvă _____________.

12. Ruth a fost __________________ regelui David.

13. David a fost ________________ cu Ionatan, fiul regelui __________.

14. Relația de prietenie dintre David și Ionatan s-a întemeiat pe _____________,


devotament, _____________ și ____________.
15. Prin puratrea lor ______________ față de ____________ și ______________, Ruth și
David au arătat ______________ lor vie și ________________.
16. „Ca să fii respectat, începe prin a te _________________.” – Tudor Arghezi

I. Scrie o concluzie desprinsă din lecţia „Respectul, în lumina credintei”


---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Pentru că TE RESPECT, îţi MULŢUMESC !