Sunteți pe pagina 1din 1

Fişă de lucru la limba şi literatura română

Numele, prenumele elevului: _____________________________________

Distracţia

Găseşte cuvintele

S W C N O
O M O I D
A A P S I
R R I I H
E E I P N
W W W W Ă
V A L W W
W W A P Ă

Transcrie textul de mai jos:

Copiii au mers la plajă. Astăzi ei au făcut o cetate în nisip. Copiii sunt foarte fericiţi. Fiecare
copil iubeşte să se joace. A fi copil, este o minune!

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________