Sunteți pe pagina 1din 8

Educator :

Să-l primim cu bucurie pe Domnul nostru Iisus Hristos, cel înviat din mormânt.
Sărbătoarea Învierii să ne aducă în suflet lumină, dragoste şi împăcare, să avem gând bun
şi curat pentru toţi semenii noştri şi, împreună, să aducem mulţumire Celui înviat din
morţi!

ÎNVIEREA DOMNULUI
1. A șoptit o stea de sus:
Astăzi a înviat Isus.
Peste tot ard lumînări,
Sfinte se aud cîntări . bis

2. Vin copii la părinți


Și din cer coboară sfinți.
Între cer și - ntre pămînt
bis
E stăpîn doar Duhul Sfînt .

3. Toți ciocnesc de pe la zori


Ouă roșii – sfinte flori
Și trimit la cer cununi
De tămîie, rugăciuni . bis

Educator :
Când se vorbește despre Hristos se plânge, ori se tace, ori se cântă încet cu evlavie și pietate
pentru cel, ce a fost răstignit pentru noi, cel fără de păcat, răstignit întru iertarea păcatelor
noastre. Cântați cu noi azi în zi de sărbătoare, să vestim apropierea celei mai mari sărbători
creștine – Învierea Domnului nostru Iisus Hristos!

” De paști ”
Ion Pilat

Peste noapte a
Înflorit malinul.
Peste noapte s – a
Luminat seninul.
Puișorii de puf
A clocit găina.
Berzei cuib de stuf
A – ntocmit vecina .
Zmeii ăe uluci
Zbîrîimd, se – nalță .
Rațele – n papuci
Galbeni se încalță .
Rîndunele mici
Ciripesc prin țară .
Pluguri ca furnici
Au ieșit pe – afară .
Flori de ghiocel
Vînd țigănci cu coșu .
Alb și un ou roșu .

” Semnificați culrilor ”
Fiecare culoare, folosită la încondeierea sau vopsitul ouălor de Paști, are o anumită
semnificație :
Galbenul : simbolizează lumina, fericirea, recolta bogată, ospitalitatea.
Roșu : este simbolul sîngelui, deci, al vieții, al dragostei, al bucuriei de a trăi .
Albastrul : reprezintă simbolul sănătății, al puterii de viață .
Negrul : simbolizează statornicia, neclintirea, veșnicia .
Maroul : este simbolul pămîntului .

” De Paști ”
V. Militaru

De Paști cînd zorile s – aprind


Și la biserici clopotele bat,
Din inimă îți zic cu glas plăpînd
Hristos a înviat !

Pe sălcii verzi și flori de măr . . .


Isus să – ți intre – n casă . . .
Să – ți lase – n inimă și – n gând . . .
Lumina Prețioasă !

În noaptea Învierii,
Cînd clopotele bat,
Cu lumînări aprinse,
Cu sufletulș curat,
Să spunem împreună:
Hristos a înviat !
” De Paști ”
I. Podoleanu

De paști, în fiecare casă,


Ouăle roșii stau pe masă,
Un iepuraș le – a așezat .
Doamne, ce mult l – am așteptat !
Oamenii gătiți de sărbătoare,
De la mic pân la cel mare,
La Înviere merg frumos
Este învierea lui Hristos !
” Hristos a Înviat ”
Alexandru Vlahuță

Au tremurat stăpînii lumii


La glasul marelui profet
Și – un dușman au văzut în fiul
Dulgherului din Nazaret !

El n – a venit să răzvrătească,
Nu vrea pierirea nimănui;
Desculț, pe jos, colindă lumea
Și mulți hulesc în urma lui .

Și mulți cu pietre îl alungă


Și râd de el ca de-un smintit:
Iisus zâmbește tuturora-
Atotputernic și smerit!

El orbilor le da lumină,
Și muților le dă cuvânt,
Pe cei infirmi îi întărește,
Pe morți îi scoală din mormânt.

Și tuturoram deopotrivă.
Împarte darul lui ceresc,
Și celor care cred într-însul,
Și celor ce-l batjocoresc.

"Fiți blânzi cu cei ce vă insultă,


Iertați pe cei ce vă lovesc,
Iubiți pe cei ce-n contra voastră
Cu vrăjmășie se pornesc"...
RUGĂCIUNEA

1. Doamne, Doamne, ceresc Tată,


Noi pe Tine Te rugăm
Luminează – a nostră minte,
Lucruri bune să – nvățăm.

2. Căci Tu ești stăpînul lumii


Și al nostru Tată ești
Și pe toate cele bune
Numai Tu le împlinești .

” Paștele ”
M. Popescu

S-aude-al clopotelor cânt


Prin firea, care se renaște
Și falnic iese din mormânt,
Cu biruința Domnul Sfânt,
Și azi e Paște.

Și dupa slujbă ies la rînd


Bțtrîni, cu spatele-aplecat,
Bărbați cu chipul luminat,
Și-n urma ies copii cantand:
"Hristos a inviat!".

Sunt veseli toți și bucuroși,


Și toți cu suflet-nălțat;
Oriunde se-ntîlnesc în sat,
Își zic cum zis-au moși strămoși:
"Hristos a inviat!"
” Paștele ”
Elena Farago

Toţi copiii azi se îmbracă


Cu ce au ei mai frumos
Şi părinţii lor le cântă
Învierea lui Christos.

Şi la masă ciocnesc astăzi


Toţi copiii cei cuminţi,
Ouă roşii şi pestriţe,
Cu iubiţii lor părinţi.
” Paștele ”

Oricît de sfînt era Isus


Și cît de lămurit prin lut,
Vedeai pe cel venit de sus,
Și ai săi nu l – au cunoscut.
A trebuit ca trupul său
De mucenic să – l bată – n cuie ,
Ca să se – arate Dumnezeu
Și ca la ceruri să se suie .

” Paștele ”

Soarele măreț s – arată


Balta toată o răsfață,
Parcă ese mai senină,
Veselia e deplină.
Fiindcă astăzi este Paște
Și Hristos a înviat ,
Credița, El ne – a dat,
Să iubim neîncetat,
Să fim mai buni, miloși în viață
Toate acestea ne învață.
Hristos a înviat !

Cîntecul ” Sub o salcie pletoasă ”


„ Sfintei Crici ne închinăm ”

Sfintei Crici ne închinăm,


Cîntăm Sfînta Înviere
Și cu toți ne bucurăm,
Rostind ruga în tăcere .
Doamne – ndurp – te de noi ,
De păcate, de nevoi ,
Duhul Sfînt ne mîntuiește .

” La cer se – nalță Domnul ”

La cer se – nalță Domnul


Și îngerii îi cîntă.
Iar rugile – omenirii
Spre cer cu El se – nalță .
O, Miel curat și dulce,
Mîntuietorul meu !
În suflet cu păcate
Îmi e nespus de greu .
De – aceea vin la Tine, la cer se –nalță Domnul
Blîndețea Ta mă cheamă,
Tăcut îți cer iertare
Și – mi pere orice teamă .

Cîntec ” Ghidușii – Paște Fericit ”

I. Prin cîntecul de Primăveri


S – aprind dorite lumînări
De sărbătoarea ce – a sosit,
De Paștele cel Fericit ,
Ce sufletul mi – a încălzit
Și a trăit.
Nu este om ce n – a simțit
Un paște bun și fericit,
Ce ne – a învățat cum să iertăm,
Cum să stimăm și să cedăm,
Mai buni ne – a învățat să fim
Și să iubim.
Refren :
O sărbătoare – i care,
Casa e plină de soare,
Suflete – s în floare
Ce înflorește – n zare.
Paștele strălucește
Oamenilor dorește
Să fie mult mai bun și mai deschiși,
Și atunci dorești să – i cuprinzi .

II. În cozonacul din cuptor,


Este simbol nemuritor.
Și iepurașul blînd și drag
V – a trece vestea a – l casei prag.
Pentru o pace pe Pămînt,
Ce este sfînt .
Străluci e viața lui Isus,
Pentru porunca ce n – ea spus.
Să ne iubim și cum putem
Mereu pe toți să ajutăm.
Și – o să avem tot ce visăm
Și să cîntăm .

Refren :
O sărbătoare – i care,
Casa e plină de soare,
Suflete – s în floare
Ce înflorește – n zare. de 2 ori .
Paștele strălucește
Oamenilor dorește
Să fie mult mai bun și mai deschiși,
Și atunci dorești să – i cuprinzi .

” De Paște ”

Bucurați – vă de sărbătoare
În această zi cu soare.
Domnul Sfînt să vă – însoțească,
Împărțiți ouă și pască.
Din inimă în cor cîntați
Și lui Hristos vă închinați .
El falnic vine din mormînt
Iar noi îl așteptăm cîntînd .
” Iepurașul de Paște ”

Azi e zi de sărbătoare
Paștele – i aici.
Iepurașul