Sunteți pe pagina 1din 1

Text argumentativ

„Fiecare om are dreptul la opinie”


Libertatea de exprimare este dreptul fundamental al omului de a spune ce
gândește. Este un drept natural, ce ține de esența ființei umane, la fel ca dreptul la
viață, la demnitate, fiind probabil și cel mai important drept pentru funcționarea unei
societăți libere și democratice.
La nivel individual, libertatea de exprimare este o condiție necesară pentru
dezvoltarea, împlinirea și demnitatea fiecărei persoane. Acest drept ne ajută să
cunoaștem și să înțelegem mai bine lumea în care trăim, prin liberul schimb al ideilor
și informațiilor cu semenii noștri.
Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept cuprinde
libertatea de opinie și libertatea de a primi sau de a comunica informații ori idei fără
amestecul autorităților publice și fără a ține seama de frontiere.
În opinia mea , într-o societate democratică orice persoană are dreptul la
libertatea de exprimare. Acest drept oferă fiecărui individ ocazia de a se manifesta
direct și de a își expune punctul de vedere în raport cu societatea, mai ales cu
problemele și nemulțumirile legate de aceasta. În primul rând , pentru o societate cât
mai solidă și unită trebuiesc luate în considerare și respectate opiniile oamenilor .
Astfel societatea democratică se mulează în funcție de dorințele acestora devenind un
stat echilibrat , linistit din punct de vedere al revoltelor, mărind șansa de a prospera
întru-totul.
În al doilea rînd, trebuie să conștientizăm că această exprimare prezintă o
limită. În acest mod, o exprimare care pune în pericol existența sistemului nu va fi
tolerată. Astfel oamenii se împart în două categorii : oameni care își țin gura închisă,
nereprezentând un pericol pentru sistem și oamenii gata să explodeze , revoluționarii
care luptă împotriva sistemului. În acest mod, odată ce ai depășit limita permisă de
exprimare și devii o amenințare, nimeni nu va mai garanta pentru siguranța ta
personală cât și pentru dreptul la viață. Indiferent de epocă, frică și teroare prezintă
principalele instrumente de control ale sistemului.
În concluzie, libera exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credințelor prin
formele pe care le îmbracă : prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau
prin alte mijloace de comunicare în public nu trebuie dusă la extrem , nu trebuie să
prezinte o amenințare la adresa sistemului . Dar ajută oamenii să creeze un viitor mai
luminos atunci când se ajunge la un punct comun între dorințele lor și posibilitățile
societății.

S-ar putea să vă placă și