Sunteți pe pagina 1din 9

Propun un joc didactic la fizică.

Poate fi folosit în calitate de


evaluare finală la clasa a VI-a sau ca evaluare iniţială în clasa a VII-a.
Confecţionaţi cartonaşe cu imagini şi cartonaşe cu întrebări din cele
propuse.
Regulile jocului: cartonaşele cu imagini se repartizează elevilor
(cîte unul sau cîte două, sau un cartonaş la pereche, depinde de numărul
de elevi din clasă). Cartonaşele cu întrebări rămîn la moderator.
Moderator poate fi profesorul sau un elev. Moderatorul extrage la
întîmplare un cartonaş cu întrebare, citeşte cu voce întrebarea.
Răspunsul se găseşte pe cartonaşul cu imagini. Elevul care a găsit
răspunsul cere cartonaşul cu întrebare şi acoperă imaginea respectivă.
Imaginile şi răspunsurile sînt numerotate (se poate de verificat
exactitatea răspunsului). Cine primul acoperă cartonaşul cu imagini este
cîştigător.
În cadrul jocului se pot verifica cunoştinţele elevilor cu
referire la mărimile fizice, unităţile de măsură corespunzătoare, multipli,
submultipli, unele date despre Sistemul Solar, savanţi, fenomene,
formule de calcul, ş.a.
Aş asculta propuneri referitor la denumirea acestui joc.
Mai jos anexez imaginile şi întrebările respective.
1 2 3FULGER
ARHIMEDE
4 5 6

ECLIPSA DE LUNĂ
Deci
MAGNET

7 8 9

kg, g, t, q,
mg, cg,
BENJAMIN FRANKLIN
dg, dag
10 11 12

Hg
mercur
ELECTROSCOP MOLECULA DE APĂ
13 14 15

hl, ml, kl,


l, cl, dl,
RULETA
dal DEMOCRIT

16 17 18

G=m·g
FENOMEN ELECTRIC LUNA

19 20 21

MOLECULA
ISAAC NEWTON BUSOLA DE BIOXID DE CARBON

22 23 24

m, km, m
cm, dm, 
V
dam, mm TURNUL DIN PISA
25 26 27

min., s, h, zi,
săptămînă,
lună, an,
ECLIPSĂ DE SOARE deceniu, veac,
VENUS
mileniu
28 29 30

g = 9,8 N/kg Hecto


GALILEO GALILEI

31 32 33

Mili
MARTE TERMOMETRU

34 35 36

N, kN,
mN
FASCICUL DIVERGENT
TUNET
37 38 39

deca
FENOMEN TERMIC
SATURN
40 41 42

3
kg / m
DISTANŢA DE LA
SARCINI ELECTRICE
PĂMÎNT LA LUNĂ

43 44 45

CRONOMETRU FASCICUL PARALEL


ARISTOTEL
46 47 48

FENOMEN MAGNETIC DENSIMETRE URANUS


49 50 51

FENOMEN MECANIC
PLUTO
BALANŢĂ
52 53 54

kilo
CILINDRU GRADAT
MERCUR

55 56 57

FASCICUL CONVERGENT
DINAMOMETRU JUPITER

58 59 60

centi
FENOMEN OPTIC
ETALONUL DE MASĂ
1. Efectul luminos 2. Învăţat grec, 3. Unităţi de 4. Corp care are 5. Dispariţia
al descărcării considerat cel mai măsură pentru proprietatea de a parţială sau totală
electrice dintre mare matematician temperatură. atrage corpurile ce a imaginii Lunii
nori sau dintre şi fizician al conţin fier. datorită aflării ei în
regiunile aceluiaşi antichităţii. I se conul de umbră a
nor încărcate cu atribuie invenţia Pămîntului.
sarcini electrice de unor mecanisme
semne diferite. simple.

6. Submultiplul : 7. Distanţa dintre 8. Savantul care a 9. Unităţi de 10. Instrument


de zece ori mai Pămînt şi Soare. propus o metodă măsură pentru pentru studierea
mic. de protejare a masă. stării de electrizare
edificiilor de a corpurilor.
trăsnet:
paratrăsnetul.

11. Substanţa 12. Molecula 13. Instrument 14. Unităţi de 15. Filosof din
chimică din alcătuită dintr-un pentru măsurarea măsură pentru Grecia Antică care
interiorul atom de oxigen şi lungimii. volumul lichidelor. a lansat ipoteza că
termometrului doi atomi de toate corpurile ce
medical. hidrogen. ne înconjoară sînt
compuse din
particule foarte
mici, numite
atomi.
16. Tipul 17. Satelitul 18. Formula de 19. Savant englez 20. Instrument
fenomenului: natural al calcul pentru care a adus o care indică direcţia
electrizarea Pămîntului. determinarea forţei contribuţie spre polii
părului. de greutate. esenţială la Pămîntului.
dezvoltarea
mecanicii.

21. Molecula 22. Unităţi de 23. Pentru a studia 24. Formula de 25. Dispariţia
alcătuită dintr-un măsură pentru căderea liberă a calcul pentru parţială sau totală
atom de carbon şi distanţă. corpurilor Galilei determinarea a imaginii Soarelui
doi atomi de lăsa să cadă densităţii datorită faptului că
oxigen. corpurile sferice de corpurilor. între Pămînt şi
pe acest turn. Soare se află Luna.

26. Unităţi de 27. Denumirea 28. Constanta 29. Fizician şi 30. Multiplul: de o
măsură pentru populară a acestei forţei de greutate. astronom Italian sută de ori mai
timp. planete este care a inventat mare.
“Luceafărul”. termoscopul.
31. Planeta 32. Instrumentul 33. Submultiplul: 34. Fasciculul care 35. Unităţi de
“roşie”, a patra de măsură pentru de o mie de ori creşte pe măsura măsură pentru
planetă de la temperatură. mai mic. îndepărtării forţă.
Soare. lanternei de perete.

36. Bubuitura care 37. Planeta cu 38. Multiplul: de 39. Tipul 40. Tipuri de
se produce inele evidente. zece ori mai mare. fenomenului: sarcini electrice.
simultan cu încălzirea apei
fulgerul sau dintr-o cratiţă.
trăsnetul.

41. Distanţa dintre 42. Unitatea de 43. Savant antic 44. Instrumentul 45. Fascicul
Pămînt şi Lună. măsură pentru care a dat de măsură a luminos, mărimea
densitatea denumirea fizicii. timpului. căruia rămîne
corpurilor. aceeaşi pe toată
lungimea lui.

46. Tipul 47. Instrumentul 48. A şasea 49. Planeta care a 50. Instrumentul
fenomenului: de măsură pentru planetă de la fost scoasă din de măsură pentru
atragerea piliturii densitatea Soare. lista planetelor determinarea
de fier de magnet. substanţei. mari şi întrodusă masei corpurilor.
în lista planetelor
pitice.

51. Tipul 52. Instrument de 53. Multiplul: de o 54. Cea mai 55. Instrumentul
fenomenului: măsură pentru mie de ori mai apropiată planetă de măsură pentru
zborul avioanelor. determinarea mare. de Soare. determinarea forţei
volumului de greutate.
lichidului.

56. Cea mai mare 57. Fascicul 58. Tipul 59. Submultiplul: 60. Cilindrul din
planetă din luminos, care se fenomenului: de o sută de ori platină şi iridiu cu
Sistemul Solar. îngustează pe apariţia mai mic. diametrul şi
măsură ce lumina curcubeului pe înălţimea de 39
se propagă la o bolta cerească. mm şi masa de
distanţă tot mai 1 kg.
mare.