Sunteți pe pagina 1din 6

Nr.

Crt……………………………

TEMA ANUALĂ: „ CU CE ŞI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMŢIM?”

GRUPA: MARE ,,B”


AN ȘCOLAR: 2018-2019

EDUCATOARE: CHERLEA LILIANA DIRECTOR: IACOMI EDITH


MODÎLCĂ MIHAELA
0
ARGUMENT

Soşeste primăvara! Frumuseţea ei ne inundă sufletele cu căldură şi bucurie.Totul e o


sărbătoare care nu poate să treacă fără a fi văzut şi simţit.

Ziua mamei este o sărbătoare care nu poate să treacă fără a fi simţită şi exprimată în
propriile simţiri ale copiilor. Educatoarea este cea care are datoria de a lumina capul cu ştiinţa, iar
mama să încălzească inima cu dragostea sa. Copilul simte datorită mamei, învaţă să iubească
culoarea cu arta, să aprecieze nobleţea sufletului, cinstea şi bunătatea. Aflându-se la vârsta în care
exprimarea prin cuvinte este mai dificilă, le vom da posibilitatea să se exprime aşa cum simt ei pe
parcursul a 2 săptămâni încărcate de sensibilitate, în cadrul proiectului intitulat „Daruri pentru
mama”.

DURATA: 2 Săptămâni: 25.02.2019 – 01.03.2019

04.03.2019 – 08.03.2019

LOC DE DESFĂȘURARE: Grădiniţa P.P. Oţelu-Roşu

RESURSE
 UMANE
-preşcolarii grupei pregătitoare
-cadre didactice
-părinţi

 MATERIALE
-Planşe tematice
-cărţi, reviste, soft educaţional, imagini ppt, pliante
-calculator, imprimantă, aparat foto, CD-player
-felicitări, albume de artă plastică, flori.

 BIBLIOGRAFICE
Revista invăţământul preşcolar 1 -2/2011
“Curriculum pentru învăţământul preşcolar” Ed. DPH 2008
“Activitatea integrată din grădiniţă”DPH,2008, Filofteia Grama şi colaboratorii
“Ghid pentru proiecte tematice abordate în manieră integrată a activităţilor din grădiniţă”
Ed. Humanitas, Bucureşti, 2005;
“Aplicaţii ale metodei proiectelor” Ed. CD Press, Bucureşti 2008.

OBIECTIVE CADRU PE DOMENII EXPERENŢIALE

Domeniul limbă şi comunicare


 Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi transmite intenţii, gânduri, semnificaţii mijlocite de
limbajul scris.

1
Domeniul Știinţe
 Dezvoltarea capacităţii de rezolvare de situaţii problematice, prin achiziţia de strategii
adecvate;
 Dezvoltarea capacităţii de observare şi stabilire de relaţii cauzale, temporal, spaţiale.
Domeniul Om şi societate
 Îmbogăţirea cunoştinţelor despre materiale şi caracteristicile lor, precum şi despre tehnici
de lucru necesare prelucrării acestora în scopul realizării unor produse simple.
Domeniul estetic şi creativ
 Formarea capacităţilor de exprimare prin muzică;
 Stimularea expresivităţii şi creativităţii prin desen, pictură, modelaj;
 Dezvoltarea sensibilităţii artistice.
Domeniul Psihomotric
 Stimularea calităţilor intelectuale, de voinţă şi afective în vederea aplicării independente a
deprinderilor însuşite.

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ VIZATE

 Domeniul limbă şi comunicare


- să manifeste interes pentru citit;
- să găsească ideea unui text, urmărind indiciile oferite de imagini;
- să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale şi/sau
a relaţiilor cu ceilalţi şi simultan să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere
gramatical.
 Domeniul Știinţe
- să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (ex. Fiinţa umană ca
parte integrantă a mediului, cu sentimente, gânduri, idei proprii, lumea teatrului, a filmului
etc.), precum şi interdependenţa dintre ele;
- să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date
găsite de el însuşi: triere, grupare/regrupare, comparare, clasificare, ordonare, apreciere a
cantităţii prin punere în corespondenţă;
 Domeniul Om şi societate
- să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială, precum şi reguli de
securitate personală;
- să fie capabil să realizeze lucrări practice inspirate din natură şi din viaţa cotidiană,
valorificând deprinderile de lucru însuşite;
 Domeniul estetic şi creativ
- să asculte şi să recunoască fragmente din creaţii muzicale naţionale şi universale,
corespunzătoare specificului de vârstă al copilului preşcolar şi preocupările acestuia;
- să priveasă şi să recunoască creaţii artistice corespunzătoare specificului de vârstă al
copilului preşcolar şi preocupările acestuia (portrete de copii, jocuri ale copiilor, scene de
familie, peisaje, activităţi cotidiene ale oamenilor);

 Domeniul Psihomotric
- să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte;
- să se folosească de acţiunile motrice învăţate pentru a exprima sentimente şi /sau
comportamente, pentru a răspunde la diferiţi stimuli (situaţii), la diferite ritmuri.
2
INVENTAR DE PROBLEME
Ce ştim? Ce nu ştim şi vrem să aflăm?
 Toate mamele îşi iubesc copiii.  În ce ţară a fost sărbătorită pentru prima dată
 Știm că mama este neobosită şi munceşte ziua mamei/ziua femeii?
foarte mult.  Cum reuşesc mamele să facă atât de multe
 Știu să deosebesc o faptă bună de una rea. lucruri?
 Știm că s-a schimbat anotimpul.  Cum o pot face fericită pe mama mea?
 Știm că prima floare a primăverii este  Ce fapte bune putem face pentru mama?
ghiocelul.
 Știm că este ziua mamei.
 Știm cântece şi poezii.

CENTRE DE INTERES DESCHISE şi MATERIALE puse la dispoziţia copiilor


Bibliotecă Artă Joc de rol
- caiete de lucru - carioca, acuarele, pensule - diferite costume,
- fişe suport - plastilină, planşete - ghivece cu flori naturale sau
- coli de scris, creioane - coli desen plastic
- albume, reviste, planşe - carton colorat
- imagini PPT - foarfece,lipici
- felicitări, şnururi, mărţişor
- hârtie creponată
- paie de suc

Construcţii Știinţă Jocuri de masă


- cuburi lemn - enciclopedie - puzzle
- Tangram - calculator - truse de piese magnetice
- Arco - CD-player - lotto – flori
- puzzle

COLŢUL TEMATIC
- Enciclopedie, imagini de primăvară, ornamente, flori.

Harta proiectului

,,Mamă dragă, te
iubesc!”
,,Ghiocei şi mărţişoare,
primele raze de soare”

3
,,Daruri pentru mama”

SCRISOARE DE INTENŢIE CĂTRE PĂRINŢI

Dragi mămici,

Preşcolarii grupei pregătitoare vor desfăşura în săptămâna ce urmează un proiect plin de


sensibilitate, pe care l-am numit „Daruri pentru mama”. Vă rugăm să ne sprijiniţi în acest sens
aducând la grădiniţă materiale potrivite acestei teme ca de exemplu: reviste, ilustraţii cu anotimpul

4
primăvara şi sărbătorile ei, felicitări, cărţi cu poezii închinate mamei, CD-uri cu cântece etc. Și vă
rugăm să fiţi alături de noi pe parcursul derulării proiectului.
Vă mulţumesc copiii grupei şi
educatoarea

FINALIZAREA PROIECTULUI
- Spectacol muzical coregrafic , dedicat zilei de 8 Martie.
- Expoziţie „Primăvara în ochi de copil”

S-ar putea să vă placă și