Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare


Examenul de bacalaureat naţional 2018
Proba E. c)
Matematică M_mate-info
Varianta 9
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)

5p 1. Arătați că numărul n = 1 − 2 + 2 − 2 este natural.

5p 2. Se consideră funcțiile f : ℝ → ℝ , f ( x ) = 11 − x și g : ℝ → ℝ , g ( x ) = 1 − 11x . Rezolvați în


mulțimea numerelor reale inecuația f ( x ) ≥ g ( x ) .

5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3x ⋅ 2 x+1 = 72 .


5p 4. Determinați câte numere naturale de trei cifre distincte se pot forma folosind doar cifre impare.
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A ( −3,3) , B (1,3) și C (1,5 ) . Calculați aria
triunghiului ABC .
5p 6. Calculați lungimea razei cercului circumscris ∆ABC , ştiind că BC = 4 , B = π și C = π .
3 6
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1 x − 2 0 
 
1. Se consideră matricea A ( x ) =  0 1 0  , unde x este număr real.
 
0 0 e x−2 
5p a) Arătați că det ( A ( 2 ) ) = 1 .
5p b) Demonstrați că A ( x ) A ( y ) = A ( x + y − 2 ) , pentru orice numere reale x și y .

(
5p c) Determinați numerele reale m pentru care A (1) A ( 2 ) A ( 3) ⋅ … ⋅ A (10 ) = A m + m + 17 .
2
)
2. Se consideră polinomul f = X 3 − 4 X 2 + 5 X + a , unde a este număr real.
5p a) Arătați că f (1) − f ( −1) = 12 .
5p b) Determinați numărul real a , știind că polinomul f este divizibil cu polinomul X − 2 .
5p c) Determinați numărul real a , știind că toate rădăcinile polinomului f sunt numere întregi.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


1
1. Se consideră funcţia f : ( 0, +∞ ) → ℝ , f ( x ) = ln x .
x
2 − ln x
5p a) Arătați că f ' ( x ) = , x ∈ ( 0, +∞ ) .
2x x
5p b) Determinați abscisa punctului situat pe graficul funcției f , în care tangenta la graficul funcţiei f
este perpendiculară pe axa Oy .
5p c) Demonstrați că 2 3
<3 2
.
2. Se consideră funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x ) = 4 x − x 2 .
3
5p a) Arătaţi că ∫ f ( x ) dx = 9 .
0

Probă scrisă la matematică M_mate-info Varianta 9


Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
2
2− x 1 4
5p b) Arătaţi că ∫ f ( x ) dx = 2 ln 3 .
1
4
5p c) Pentru fiecare număr natural nenul n , se consideră numărul I n = f n ( x ) dx . Demonstraţi că

0
I n+1 ≤ 4 I n , pentru orice număr natural nenul n .

Probă scrisă la matematică M_mate-info Varianta 9


Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
Pagina 2 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2018
Proba E. c)
Matematică M_mate-info
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Varianta 9
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în
limitele punctajului indicat în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. 1− 2 = 2 −1, 2 − 2 = 2 − 2 2p
n = 2 − 1 + 2 − 2 = 1∈ ℕ 3p
2. 11 − x ≥ 1 − 11x ⇔ 10 x ≥ −10 3p
x ∈ [ −1, +∞ ) 2p
3.
( 3 ⋅ 2 ) x ⋅ 2 = 72 ⇔ 6 x = 36 3p
x=2 2p
4. Cifra sutelor se poate alege în 5 moduri și, pentru fiecare alegere a cifrei sutelor, cifra
2p
zecilor se poate alege în 4 moduri
Pentru fiecare alegere a primelor două cifre, cifra unităților se poate alege în 3 moduri, deci
3p
se pot forma 5 ⋅ 4 ⋅ 3 = 60 de numere
5. AB = 4 , BC = 2 2p
2⋅4
∆ABC este dreptunghic în B , deci A∆ABC = =4 3p
2
6. π π  π
A=π − +  = 2p
3 6 2
BC
R= =2 3p
2
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.a) 1 0 0  1 0 0
 
A ( 2 ) =  0 1 0  ⇒ det ( A ( 2 ) ) = 0 1 0 = 3p
 0 0 0 1
0 0 e 
=1+ 0 + 0 − 0 − 0 − 0 =1 2p
b) 1 y−2+ x−2 0 
 
A( x ) A( y ) =  0 1 0 = 3p
 x −2 y −2 
0 0 e ⋅e 
1 x + y − 4 0 
 
= 0 1 0  = A ( x + y − 2 ) , pentru orice numere reale x și y 2p
 
0 0 e x+ y −4 
c)
( )
A (1 + 2 + … + 10 − 2 ⋅ 9 ) = A m 2 + m + 17 ⇔ m 2 + m − 20 = 0 3p
m = −5 sau m = 4 2p
2.a) f (1) = a + 2 2p
f ( −1) = a − 10 ⇒ f (1) − f ( −1) = a + 2 − a + 10 = 12 3p
Probă scrisă la matematică M_mate-info Varianta 9
Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
b) Polinomul f este divizibil cu polinomul X − 2 ⇔ f ( 2 ) = 0 2p
f ( 2 ) = a + 2 , deci a = −2 3p
c) x1 + x2 + x3 = 4 , x1 x2 + x1 x3 + x2 x3 = 5 2p
x1 , x2 , x3 ∈ℤ și x12 + x22 + x32
= 6 , deci pătratele rădăcinilor sunt 1, 1 și 4; cum x1 + x2 + x3 = 4 ,
3p
obținem rădăcinile 1, 1 și 2, deci a = −2 , care convine
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.a) 1 1 1 1
f '( x ) = − ⋅ ⋅ ln x + ⋅ = 3p
2 x x x x
ln x 1 2 − ln x
=− + = , x ∈ ( 0, +∞ ) 2p
2x x x x 2x x
b) Tangenta la graficul funcției f în punctul ( a, f ( a ) ) este perpendiculară pe axa
3p
Oy ⇔ f ' ( a ) = 0
2 − ln a = 0 ⇔ a = e 2 2p
c) f ' ( x ) > 0 , pentru orice x ∈ 0, e ( 2
) , deci f este strict crescătoare pe 0,e ( 2
) 2p
1 1
0 < 2 < 3 < e2 ⇒ f ( 2 ) < f ( 3) ⇒ ln 2 < ln 3 ⇒ 3 ln 2 < 2 ln 3 , deci 2 3
<3 2
3p
2 3
2.a) 3  3
∫ ( 4 x − x ) dx =  2 x − 3  0 =
3
2 2 x
3p
0  
= 18 − 9 = 9 2p
b) 2 2

∫ f ( x ) dx = ∫ 4 x − x 2 dx = 2 ln ( 4 x − x )1=
2− x 2− x 1 2
2
3p
1 1
1 1 1 4
= ln 4 − ln 3 = ln 2p
2 2 2 3
c) 4 4 4 4
( )
In+1 − 4 In = ∫ f n+1 ( x) dx − 4 ∫ f n ( x) dx = ∫ f n ( x) 4 x − x2 − 4 dx = − ∫ f n ( x)( x − 2) dx
2
3p
0 0 0 0

f ( x ) ≥ 0 , pentru orice x ∈ [ 0, 4] ⇒ f n ( x )( x − 2 ) ≥ 0 , deci In+1 − 4 In ≤ 0 ⇒ In+1 ≤ 4 In ,


2
2p
pentru orice număr natural nenul n

Probă scrisă la matematică M_mate-info Varianta 9


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
Pagina 2 din 2