Sunteți pe pagina 1din 4

ŞCOALA GIMNAZIALĂ RACI-NEGOMIR

Nr……din………………….

DIRECTOR,
PROF. scurtu
constantin

“ Unirea a fost un vis de veacuri al


românilor. Pentru dânsa, ei trăiră, munciră,
suferiră și muriră.”
Nicolae
Bǎlcescu

PROF. COORDONATOR : LUICAN MELANIA


ARGUMENT:
Vasile Alecsandri, Dumitru Almaş, Ion Creangă sunt unii dintre poeţii
şi scriitorii români care au închinat numeroase pagini acestui mare eveniment:
UNIREA. Noi, cadrele didactice suntem datori să facem cunoscute elevilor
operele lor, deoarece cu ajutorul acestora vom reuşi cu mai multă uşurinţă să le
trezim în suflet sentimente înălţătoare de dragoste şi preţuire a valorilor
patriotice. Elevii trebuie să cinstească şi să fie mândrii de pagina de istorie a
poporului român, pagină scrisă de ALEXANDRU IOAN CUZA .

,,Cât or fi români pe lume


Cât va fi pe cer un soare
A lui Cuza mare nume
Să fiţi siguri că nu moare.”
(Vasile Alecsandri)

SCOPUL:
 Cunoaşterea şi dezvoltarea valorilor fundamentale ale istoriei şi culturii
naţionale
 Cunoaşterea însemnătăţii zilei de 24 Ianuarie

Grupul Ţintă: Preșcolarii Grădiniței Raci - Negomir


Locul de desfăşurare: sala de clasă, curtea școlii
Perioada derulării proiectului : 21– 22 Ianuarie 2016

Responsabil de proiect: Prof. înv. preșcolar : LUICAN MELANIA - Grădinița


Raci, Negomir

OBIECTIVE:
 Să cunoască importanţa istorică a zilei de 24 IANUARIE ;
 Să memoreze poezii dedicate UNIRII;
 Să înveţe cântecul şi dansul popular “HORA UNIRII” ;
 Să participe cu dragoste şi interes la activităţile propuse.

Resurse materiale:
 videoproiector, CD player, CD-uri;
 cartoane colorate;
 markere;
 carti despre Unire;
 coli, instrumente de scris;
 diplome, ecusoane.

Rezultate asteptate:
 implicarea activă a elevilor în activitățile desfășurate;
 evidențierea eficienței activităților extracurriculare.
Evaluare:
 realizarea unui CD cu activitățile desfășurate;
 expunerea desenelor;
 aprecieri verbale;
 portofoliul;
 realizarea de desene;
 chestionarea orală;
 înmânarea diplomelor şi a insignelor omagiale.

CONŢINUTUL PROIECTULUI

Nr Activitatea Loc. Data/ Responsabil


crt desf. per
1. UNIREA MOLDOVEI CU
ŢARA ROMÂNEASCĂ:
- lecturarea unor texte cu LUICAN
conţinut istoric”: Mos Ion Sala de MELANIA
Roata Si Unirea . clasă 21 ian 2016 VICOL ELENA
Moș Ion Roată și Vodă
Cuza”

UNIREA ÎN PICTURĂ
Realizarea unor picturi care
surprind marele eveniment

2. PAŞI DE DANS
,, Hai să dăm mână cu Curtea LUICAN
mână’’- montaj literar Școlii 22 ian 2014 MELANIA
artistic VICOL ELENA
ACTIVITATE PRACTICĂ; COLOREAZĂ IMAGINEA