Sunteți pe pagina 1din 1

CONCEPTUL DE DEZVOLTARE DURABILA

Definitii pentru termenul de “dezvoltare”


1. Formă revoluționară a mișcării, de trecere de la o stare calitativă veche la alta
nouă prin salturi, prin întreruperea continuității procesului evolutiv, prin
transformarea cantității în calitate. (1)
2. A trece prin diferite faze progresive, spre o treaptă superioară; a evolua, a se
transforma. (1)
3. Un proces de transformare, de schimbări cantitative și calitative (de exemplu a
productivității muncii) care are mai multe faze ca: proiect, cercetare, realizare. (2)
4. A new and advanced product or idea. (3)
5. The process of growing or changing and becoming more advanced. (4)

Definitii pentru termenul “durabil”


1. Care durează (de) mult timp; trainic, rezistent; viabil. (1)
2. Causing little or no damage to the environment and therefore able to continue
for a long time. (4)
3. Calitate a unei activități antropice de a se desfășura fără a epuiza resursele
disponibile și fără a distruge mediul, deci fără a compromite posibilitățile de
satisfacere a nevoilor generațiilor următoare. (1)
4. Sustainability focuses on meeting the needs of the present without
compromising the ability of future generations to meet their needs. (5)
5.