Sunteți pe pagina 1din 9

De multe ori auzim atunci cand cineva face o achizitie ca prefera un furnizor

din Uniunea Europeana fiindca este „fara TVA”.


Ce inseamna acest lucru? Si cine poate beneficia de o achizitie fara TVA din
Uniunea Europeana?
In primul rand, poate beneficia de factura fara TVA pentru o achizitie din
Uniunea Europeana o persoana care comunica un cod valabil de TVA
furnizorului extern.
ASADAR, DACA VREI SA BENEFICIEZI DE O FACTURA FARA TVA, TREBUIE SA
AI COD DE TVA:
o fie cod normal de TVA (atribut fiscal RO inainte de codul tau fiscal);
o fie cod special – desi in cazul acesta nu esti scutit de plata TVA, doar ca nu il
platesti furnizorului, ci il platesti in Romania, dupa ce il declari printr-un decont
special de TVA.
Deci nu poti beneficia de o factura de achizitii intracomunitare fara TVA daca
esti, de exemplu, persoana fizica neautorizata sau o persoana juridica care nu
comunica un cod valabil de TVA.
Desigur, si furnizorul trebuie sa detina un cod valabil de TVA.
IN AL DOILEA RAND, LEGISLATIA FISCALA DIN ROMANIA PREVEDE
URMATOARELE OBLIGATII PENTRU ENTITATI:
o daca valoarea achizitiilor intracomunitare este de sub 10.000 euro (in
echivalent 34.000 lei) pentru un an, atunci entitatea nu este obligata sa se
inregistreze in scop de TVA;
o daca valoarea depaseste 10.000 euro (34.000 in echivalent lei), atunci
trebuie sa solicite inregistrarea in scop de TVA obtinand un cod special de
TVA sau un cod normal.
Codul special este valabil doar pentru achizitii intracomunitare, entitatea nu
trebuie decat sa declare achizitia intracomunitara in Romania prin Declaratia
301 si sa plateasca TVA in Romania pentru acea tranzactie. In plus, mai
depune Declaratia 390.
Celelalte tranzactii nu sunt afectate in sensul ca nu va putea deduce TVA de
pe facturile de achizitii si nici nu va colecta TVA pentru facturile emise.
Codul normal transforma entitatea in platitoare de TVA, astfel va putea
deduce TVA-ul la achizitii si va reflecta TVA colectat pe facturile emise.
Atentie!
o Daca esti deja platitor de TVA cu perioada fiscala trimestrul si efectuezi o
achizitie intracomunitara de bunuri, va trebui sa schimbi perioada fiscala in
luna calendaristica, altfel spus, va trebui sa platesti TVA lunar.
o Nu mai este valabila prevederea care presupunea inregistrarea in Registrul
Operatorilor Intracomunitari anterior efectuarii oricarei achizitii intracomunitare
(de bunuri sau servicii). Acest registru a fost desfiintat.
Sa revenim la definitia unei achizitii intracomunitare de bunuri: aceasta
reprezinta obtinerea dreptului de a dispune, ca si un proprietar, de bunuri
transportate de catre furnizor, de catre cumparator sau de catre alta persoana
în numele unuia dintre acestia, catre un stat membru UE, altul decat cel de
plecare a transportului bunurilor.
In cazul in care atat furnizorul, cat si clientul intr-o tranzactie de acest fel
dispun de un cod valid de TVA, factura va fi emisa fara TVA si cumparatorul
va proceda la efectuarea taxarii inverse.
Taxarea inversa reprezinta o modalitate de simplificare a platii taxei. Prin
aceasta nu se efectueaza nici o plata de TVA intre furnizorul/prestatorul si
beneficiarul unor livrari/prestari, acesta din urma datorand, pentru operatiunile
efectuate, taxa aferenta intrarilor și avand posibilitatea, in principiu, sa deduca
respectiva taxa.
Pentru orice factura de acest fel primita, beneficiarul va inregistra taxa, atat ca
taxa colectata, cat si ca taxa deductibila in decontul de taxa.
Furnizorul/Prestatorul are obligatia sa inscrie pe factura mentiunea taxare
inversa. Colectarea taxei pe valoarea adaugata la nivelul taxei deductibile
este asimilata cu plata taxei catre furnizor/prestator.
Din punct de vedere contabil, beneficiarul inregistreaza in cursul perioadei
fiscale in care taxa este exigibila suma taxei aferente in urmatoarea formula
contabila: 4426 = 4427.
Exemplu:
Presupunem ca efectuezi o achizitie intracomunitara de bunuri in valoare de
20.000 euro, factura este emisa fara TVA cu mentiunea de „taxare inversa”
fiindca ambii parteneri detin un cod valabil de TVA. Presupunem ca avem
cursul de schimb 4.5 lei/euro.
In calitate de beneficiar vei face urmatoarele inregistrari:
o Achizitia de bunuri la 20.000 euro * 4.5 lei/euro = 90.000 lei
o Contabilul tau va inregistra TVA la aceasta factura atat ca TVA deductibil, cat
si ca TVA colectat in suma de 19 * 90.000 lei = 17.100 lei. Practic nu vei avea
nimic de platit, doar in evidentele contabile si fiscale se reflecta aceasta suma
de doua ori: atat ca TVA colectat cat si ca TVA deductibil;
Pe masura ce vinzi produsele catre diversi clienti – vei factura produsul cu
TVA-ul aferent si la final de perioada vei achita TVA colectat la stat.

TVA pentru comerțul intracomunitar cu bunuri se va plăti efectiv începând cu


1 iulie 2022. Pe lângă combaterea fraudei de TVA și simplificarea obligațiilor
administrare, schimbarea regimului de TVA va aduce pe picior de egalitate
achizițiile locale cu cele intra-unionale. În acest moment, din perspectiva
numerarului, este mai avantajos să achiziționezi marfă din UE decât din
România. Acest dezavantaj concurențial este o problemă esențială a
sistemului comunitar de TVA încă din 1993 de când s-au eliminat barierele
vamale în UE (și din 2007 pentru România), fiind în același timp o invitație la
fraudă.

Pe 25 mai 2018, Comisia Europeană a publicat propunerea cu detaliile


tehnice ale modificării sistemului de TVA unional pe care o anunțase în 2017.
Noile reguli ar urma să intre în vigoare la 1 iulie 2022 ceea ce înseamnă că
România va trebui să transpună modificările directivei de TVA în legislația
națională până pe 30 iunie 2022.
Cele 46 de pagini de prevederi legislative noi conțin schimbările ce reprezintă
sistemul de TVA definitiv pentru bunuri, dar și actualizări care să reflecte
conceptul de ”Uniune” (în loc de ”Comunitate”).

În esență, livrările intra-UE de bunuri între societăți nu vor mai fi scutite de


TVA. În schimb, furnizorul va factura clientului TVA din țara acestuia. Cu alte
cuvinte, o societate din Austria, de exemplu, care vinde bunuri intra-unional
unei societăți din România va factura TVA românească și o va plăti României
prin intermediul Austriei.

Scopurile declarate al acestei schimbări sunt reducerea fraudei de TVA în UE,


în special frauda carusel, și reducerea formalităților administrative aferente
comerțului intracomunitar. În studiul de impact, Comisia estimează ca se vor
reduce frauda transfrontalieră de TVA cu 41 de miliarde euro pe an și
costurile administrative pentru societăți cu 938 milioane euro pe an.

Elementele principale ale propunerii

Principiul pe care s-a axat Comisia atunci când a demarat reformarea


sistemului de TVA este cel al destinației, respectiv impozitarea acolo unde
bunurile sunt consumate.

Elementele principale ale propunerii cu impact pentru companii vizează:

Modul în care sunt impozitate bunurile. În actualul sistem de TVA, tranzacțiile


intracomunitare cu bunuri între companii sunt împărțite în două operațiuni din
perspectiva TVA: vânzarea este scutită de TVA în statul membru de plecare și
achiziția este impozitată în statul membru de destinație. Important de
menționat: impozitarea este scriptică (taxare inversă) atât timp cât bunurile
sunt folosite pentru efectuarea de operațiuni taxabile.

Din noile prevederi dispare noțiunea intracomunitar, fiind introdus conceptul


de trazacție intra-unională. Acest termen se referă la o livrare de bunuri
efectuată de o persoană impozabilă către o persoană impozabilă sau o
persoană juridică neimpozabilă, prin care mărfurile sunt expediate sau
transportate de către sau în numele furnizorului sau al persoanei care
achiziționează bunurile în UE.

Exemplu:

O societate din Austria plătitoare de TVA în Austria livrează bunuri din Austria
în România către o societate înregistrată în scopuri de TVA în România.

În prezent:

- Furnizorul efectuează o livrare intracomunitară de bunuri scutită de TVA


din Austria à locul livrării este locul unde sunt situate bunurile atunci când
începe transportul;

- Beneficiarul livrării din România realizează o achiziție intracomunitară în


România, pentru care va înregistra TVA mecanismul taxarii inverse (fără
impact de numerar).
Sistemul de TVA actual permite achiziția de bunuri fără plata efectivă a TVA.

În viitor:

- Furnizorul va efectua o livrare intra-unională à locul livrării este locul unde


sunt situate bunurile atunci când se încheie transportul;

- Furnizorul va colecta din Austria TVA din România fără a se înregistra în


scopuri de TVA în România și va emite beneficiarului o factură cu TVA
românească. Furnizorul va plăti TVA către România prin sistemul ghișeului
unic gestionat de Austria (țara sa de domiciliu).

- Beneficiarul va deduce TVA facturată de furnizorul austriac prin decontul


de TVA din România.

- Va exista un sistem de decontare a TVA între state.

- Singura excepție va fi reprezentată de cazul în care beneficiarul livrării


din România este o persoană impozabilă certificată. Acesta va putea în
continuare să înregistreze TVA prin mecanismul taxării inverse (fără plata
efectivă a TVA).

Persoana impozabila certificată. În propunerea sa din octombrie 2017,


Comisia a introdus conceptul de "persoană impozabilă certificată" (Certified
Taxable Person – CTP). O întreprindere stabilită în UE care desfășoară
comerț transfrontalier de mărfuri poate solicita autorităților sale fiscale
naționale să devină o CTP, dovedind respectarea anumitor criterii predefinite.
Statele membre vor recunoaște reciproc statutul de CTP. În propunerea de
acum, Comisia a preluat prevederile referitoare la CTP din 2017, confirmând
că întreprinderile stabilite din afara UE, persoanele impozabile scutite (de
exemplu băncile și asigurările pentru activititatea scutită etc) și persoanele
juridice neimpozabile nu vor putea obține statutul de CTP. De asemenea,
orice operator economic autorizat din perspectivă vamală poate deveni
automat CTP.

Un singur portal online / Ghișeul Unic / One Stop Shop (OSS). Un sistem
online va fi introdus pentru declararea, plata și deducerea TVA pentru toate
tranzacțiile cu bunuri între întreprinderi (B2B) din state membre diferite.

OSS va permite declararea operațunilor cu bunuri și a TVA colectată, dar și


TVA deductibilă aferente prin intermediul unui singur portal gestionat de statul
membru de domiciliu. Pentru întreprinderile din afara UE, acest portal va fi
gestionat de statul membru unde își desemnează un intermediar pentru a
beneficia de această schemă.

La o primă vedere, contribuabilii care aplică această schemă nu vor mai avea
obligații de înregistrare și declarare a TVA în mai multe state membre.
Declararea TVA va fi limitată la (i) OSS pentru operațiunile intracomunitare cu
bunuri taxabile și respectiv, (ii) decontul de TVA în statul membru în care este
stabilit pentru restul operațiunilor.

Sistemul OSS va permite deducerea TVA suportată în străinătate. Totuși,


deducerea va fi limitată la TVA din statele membre unde comerciantul
desfășoară (într-o anumită perioadă de timp) operațiuni impozabile declarate
în OSS. Altfel, comerciantul va trebui să folosească metodele tradiționale
pentru recuperarea TVA din străinătate.
Mai interesant, întelegem că OSS va permite compensarea TVA de rambursat
din statul membru de domiciliu cu TVA de plată în alte state membre. Astfel, o
societate din România care acum efectuează preponderent livrări
intracomunitare de bunuri și are de obicei TVA de recuperat va putea primi
banii inapoi mai rapid (trimestrial/lunar) prin compesare cu TVA pe care-l va
avea de plată în statul membru unde livrează bunurile.

Decontul de TVA OSS va trebui depus trimestrial. Prin excepție, comercianții


cu cifra de afaceri din operațiuni intracomunitare ce depășește 2.500.000 euro
vor trebui să depună acest decont lunar.

Operațiunile intra-unionale cu bunuri ce vor fi declarate în OSS nu vor mai fi


raportate în declarația recapitulativă. Totuși, o serie limitată de informații
referitoare la fluxurile de bunuri intra-unionale vor trebui în continuare
declarate în OSS, în funcție de statul membru de destinație.

Important de menționat, declarația recapitulativă va fi menținută în continuare


pentru servicii.

Potențialul impact al noilor reguli

Propunerea Comisiei dă cu siguranță de gândit cu privire la direcțiile viitoare


la sistemului de TVA din UE. Comisia face o alegere clară pentru aplicarea
efectivă a TVA pentru operațiunile transfrontaliere și pentru centralizarea
declarării și plății TVA in statul membru de domiciliu.
Deși nu a fost declarat ca atare de Comisie, credem că principalul beneficiu al
noului sistem de TVA este aducerea pe picior de egalitate a operațiunilor
intracomunitare cu cele locale.

Nu înțelegem în totalitate sensul persoanei impozabile certificate. Aduce un


nivel suplimentar de complexitate comerțului intra-unional (și așa încurcat).
Beneficiile vor fi în principal pentru grupurile mari; ne așteptăm ca doar
acestea să poată îndeplini condițiile pentru persoana impozabilă certificată
(care va presupune controale interne detaliate, situație financiară solidă sau
punerea la dispoziție de garanții). Iar grupurile mari sunt în general mai puțin
afectate de pre-finanțarea TVA. Rămâne de urmărit acest subiect, având în
vedere că nu avem condițiile exacte pentru a deveni persoană impozabilă
certificată.

De asemenea, rămâne de văzut dacă sistemul de TVA din EU este pregătit


pentru această schimbare drastică. Pentru operatorii economici, aceste
propuneri tehnice permit un studiu de impact detaliat referitor la fluxurile
comerciale și financiare, dar și asupra proceselor și sistemelor de gestiune
internă.

S-ar putea să vă placă și