Sunteți pe pagina 1din 1

Subiectul II (30 puncte)

1. Pentru a verifica dacă într-un tablou unidimensional există elementul cu valoarea x=18, se
aplică metoda căutării binare, iar succesiunea de elemente ale tabloului a căror valoare se
compară cu valoarea lui x pe parcursul aplicării metodei indicate este: 50, 16, 18. Elementele
tabloului pot fi (în ordinea în care apar în tablou):
a. (16,17,18,29,50,80,91) b. (5,16,18,50,56,70,85)
c. (8,9,10,16,18,45,50) d. (16,20,18,49,50,57,58)
2. Fie vectorul v=(1, 3, 6, 7, 8, 9, 10) n=7, iar numerotarea se face de la 1. Cate repetitii se
executa in algoritmul de cautare binara daca se cauta in vector valoarea x=3.
3. Scrieti secventa de cod pentru algoritmul de sortare prin bubble sort1 sau bubblesort2 sau
selectie sau insertie si explicati modificarile care se fac pe parcursul executiei algoritmului
pentru vectorul v=(3, 2, 7, 6, 1, 2, 5, 9, 4) n=9(numerotarea vectorului se face de la
1)(parcurgere pas cu pas a algoritmului)

Subiectul III (30 puncte)

1. Scrieti un program C++ care citeste un vector de maxim 100 de numere naturale de la
tastatura si afiseaza perechile de elemente aflate pe pozitii consecutive care sunt prime
intre ele.

Ex v=(2, 6, 7, 14, 5, 3, 9, 10) n=8

Se afiseaza

(6,7); (14,5); (5, 3); (9, 10)