Sunteți pe pagina 1din 2

INSPECTORA TUL ~COLAR CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE

JUDETEAN DAMBOVITA J) ~I DE ASISTENTA EDUCATIONAL'\'


Nr. !3cZ.H /02-5. III - rliJ/(} ,

Carre,
~COALA __

In atentia managerului scolar si


a profesorului consilier psihopedagog/ a dirigintilor de clasa a VIII-a
In vederea fundamentarii cifrei de scolarizare si stabilirii retelei unitatilor de invalamant
preuniversitar de stat pentru anul scolar 2019-2020, la nivelul fiecarei unitati scolare trebuie realizat
sondajul privind optiunile scolare primare ale elevilor de clasa a VIII-a, prin aplicarea
chestionarelor O.S.P. in format electronic.
Data fiind structura sistemului de invatarnant preuniversitar pentru clasele IX-XII, C.J.R.A.E.
Dambovita a elaborat doua chestionare O.S.P., unul adresat elevilor care opteaza la sfarsitul clasei a
VIII-a pentru invatamantul liceal si altul adresat elevilor care opteaza pentru invatamantul
profesional.
va reamintim!
~ invatamantul profesional, cu durata studiilor - 3 ani (nivelul 3 de calificare), poate fi
continuat cu ciclul superior al liceului-filiera tehnologica - cls.a XI-a si cls. a XII-a (nivelul4
de calificare).

Chestionarul se completeaza la scoala, in prezenta unui cadru didactic (profesor consilier


psihopedagog/profesor diriginte). Sunt valide raspunsurile la chestionarele completate in intervalul de
timp corespunzator programului scolar,

Pentru ca sondajul judetean sa fie relevant va rugam sa informati in prealabil


elevii asupra specializarilorl domeniilor oferite de invatamantul liceal cat ~i asupra domeniilor I
calificarilor oferite de invatamantul profesional, dupa care urmati urmatoarele instructiuni:

- pasull: fiecare elev acceseaza adresa: utilinconsiliereascolara.blogspot.ro


- pasul 2: fiecare elev accescaza tipul de chestionar astfel:
.chestionarul O.S.P. A, pentru elevii care opteaza pentru invatamantul profesional;
.chestionarul O.S.P. B, pentru elevii care opteaza pentru invatamantul Iiceal ;
- pasul 3: fiecare elev va completa chestionarul
- pasul 4: fiecare elev apasa butonul "trimite" sau "submit" pentru a transmite
spre centralizare la CJRAE.
Instructajul in imagini va constitui Anexa 1 la aceasta adresa,

TERMEN: 16.11.2018
- pentru informatii suplimentare puteti suna la tel.- 0245 1211144
Va multumim pentru colaborare.

~~~OR ~COLAR GENERAL,


DIRECTOR C.J.R.A.E
Prof. psihoped. C~A MARIN
~
Pasull
Accesati adresa:

Deapre mlne
c"'~...........
•..
'1'--''''''''''''

Pasul2

Accesati tipul de chestionar


corespunzator optiunii dorite dand
click pe cuvintele:
aici - CHESTIONARUL

Chestionar O.S.P. - A
pentru elevii care opteaza pentru
invatamantul profesional

,0

Chestionar O.S.P. - B
pentru elevii care opteaza pentru
liceu

N'(!fHTFe..r!lo~~Ij.;"':".cA·.:Il\.~'
r~~;. .. d .h.u·-'lb .......:;'--
....·... ..,..,~ ...,...

-n I 81fe) z.l pI¢flk.l~l.spC"cla~.M


....ec-f. c.3hflC"le.Y l..:.yn~n~1 ce c.ar~

:~:~~~::.
Pasul3.
Se citeste integral chestionarul
Se bifeaza conform optiunilor
StJOO~G..vNg·\s..L!i"t.cs:
IG~.yUENrJ!""tie..VITA o
Pasul4 Ll(Z8l.~(T.EIj-./'(I!'ffirG'J}V(tIllE;!T o
Se apasa butonul "submit" i~mu~mimpeotrurolalxlfaJe!
"trimite" pentru a transmite "nfi"l" ..... -c i~.r.Ll;:U-;.i.:;~~:rp.l
~
centralizare la CJRAE.

Succes!
lrlJC!);• .tl't;_trdJ~cres;~rae("lic(:e1I1"'GQ/7j':
P~AbuY!;-Terr.:s~ISet'llCe·~Ttnr.s

S-ar putea să vă placă și