Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea Transilvania din Braşov Lucrare de licenţă/ disertaţie nr. ..........

Facultatea de Drept
LUCRARE DE LICENŢĂ/ DISERTAŢIE
Titlul lucrării: AUDIEREA MARTORILOR ÎN PROCESUL PENAL, ASPECTE DE
Departamentul Drept Viza facultăţii
PSIHOLOGIE JUDICIARĂ ŞI PROCEDEE TACTICE
Programul de studii Drept Anul universitar 2015-2016

Candidat Promoţia 2015 (Obs: pentru cei care nu au absolvit


Problemele principale tratate: În lucrare sunt prezentate aspecte legate de administrarea și
sau nu vor absolvi facultatea in iunie 2015 se
DRAGOMIR LAURA IOANA
aprecierea probelor; mijloacele de probă, instituţiile legate de administrarea
va mentiona probelor; este
anul in care au absolvit
analizată importanţa declaraţiei martorului, drepturile şi obligaţiile
facultatea/ martorilor,
studiile excepţii
de licență sau, după caz,de la
cele de master )
obligaţia de ascultare ca martor dar şi procedura de ascultare a martorilor. Se prezintă depoziţia
Cadrul didactic îndrumător
din perspectiva LECT.
psihologiei judiciare UNIV.şiDR.
precum GHIGHECI
valorificarea COSTEL martorilor
declaraţiilor CRISTINEL din această
perspectivă. Sunt prezentate aspecte legate de administrarea probelor și mijloacelor de probă în
legislaţia internaţională.

Locul şi durata practicii:

Bibliografie: Noul cod de procedură penală comentat, Volonciu N., Uzlău A.S., Voicu C., Văduva V., Ghigheci
C., Chiriţă C., Atasiei D., Tudorr G., Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2014
Psihologie judiciară, tratat universitar (teorie şi practică ), Butoi T., Ed. Soraris Print, Bucureşti, 2014
Martorul în procesul penal, Doltu I., Negip M., Drăghici V., Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2004
Tratat de criminalistică, Stancu Em. Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2007
Noul cod penal, noul cod de procedură penală, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2014

Aspecte particulare:

(desene, aplicaţii practice, metode specifice etc.)

Primit tema la data de: 01.10.2014

Data predării lucrării: 10.05.2015

Director,
Departament Cadru didactic îndrumător,
Prof.univ.dr. Ioan SCHIAU GHIGHECI COSTEL CRISTINEL
(semnătura)..................................................................... (nume, prenume, semnătura)

Candidat, DRAGOMIR LAURA IOANA


(nume, prenume, semnătura)
F04-PS7.6-01/ed.1,rev.0 1
LUCRARE DE LICENŢĂ/ DISERTAŢIE – VIZE
Data Capitole/ problemele analizate Semnătura cadrului
vizei didactic îndrumător
Cap. 1 Aspecte privind probele şi mijloacele de probă
01.11.2014
Cap. 2 Proba testimonială din perspectiva aflării adevărului
Cap. 3 Psihologia depoziţiei
O6.12.2014
Cap. 4 Ascultarea martorilor (aspecte tactice )
Cap. 5 Valorificarea declaraţiilor martorilor
11.01.2015
Cap. 6 Particularităţi în ascultarea martorilor protejaţi
Cap. 7 Aspecte de drept comparat privind administrarea
08.03.2015
probelor şi mijloacelor de probă în legislaţia internaţională
04.04.2015 Cap. 8 Concluzii

APRECIEREA CADRULUI DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR


NOTA:

Data:

Nume, prenume,
semnătură:
GHIGHECI
COSTEL
CRISTINEL
DIR. DEPARTAMENT ADMIS pentru Data:
Conf.univ.dr. Ioan SCHIAU susţinere
(semnătura)
/ RESPINS

SUSŢINEREA LUCRĂRII DE LICENŢĂ/ DISERTAŢIE

Sesiunea
PROMOVAT cu media:
Rezultatul
susţinerii RESPINS cu refacerea lucrării

PESPINS fără refacerea lucrării

ŞEF COMISIE
(nume, prenume, semnătura)

F04-PS7.6-01/ed.1,rev.0 2