Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect IC- sem.

II, anul universitar 2018/2019, specializarea IMC

Facultatea Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice


Departamentul : Tehnologia Materialelor şi Sudare
Specializarea : IMC
Grupa : 631 CB

PROIECT II |1
Inspecția Calității

Student
MOTOC PAUL-FLORIN___

Conducător Ştiinţific
As.Univ. Dr. Ing. Maria-Cristina
DIJMĂRESCU

IC_Proiect_anul 3_sem 2_2018-2019 As.Univ. Dr. Ing. Maria-Cristina DIJMĂRESCU


Proiect IC- sem. II, anul universitar 2018/2019, specializarea IMC

CAPITOLUL 1

IDENTIFICARE PRODUS

 Rol funcțional: Trecerea uleiului

 Cod produs: MOT-216-001

 Etichetă de identificare:

Denumire produs: CORP POMPA DE ULEI

Cod: MOT-216-001

Material: EN GJL 250 |2

Procedeu de obținere: Turnare sub presiune

IC_Proiect_anul 3_sem 2_2018-2019 As.Univ. Dr. Ing. Maria-Cristina DIJMĂRESCU


Proiect IC- sem. II, anul universitar 2018/2019, specializarea IMC

CAPITOLUL 2

Defectele posibile detectate în timpul examinării nedistructive sunt prezentate în


Tabelul 1.
Tabel 1.Defecte posibile

Procedeu de obținere Denumire defect Cauză defect

 Prelingere  Presiune de injecție


 Secțiuni prea mare
necompletate  Injectie lenta
 Turnare sub  Bule de aer  Temperatura scazuta
presiune  Rupere fierbinte de turnare
 Marcaje de evacuare  Rata de racire
neuniforma
 Timp de racire prea
scurt
 Abateri dimensionale  Nerespectarea
și de formă tehnologiei de lucru
 Aspectul suprafeței  Documentație |3
 Prelucrarea prin  Caracteristici fizico- incompletă
așchiere chimice și mecanice  Scule
necorespunzătoare necorespunzătoare
 Deformări/ abateri de  Diverse erori umane
prelucrare elastice și  Montarea incorectă a
termice sculei
 Zgâriere material  Prinderea și centrarea
pieselor
 Alegerea regimului de
lucru necorespunzător

IC_Proiect_anul 3_sem 2_2018-2019 As.Univ. Dr. Ing. Maria-Cristina DIJMĂRESCU


Proiect IC- sem. II, anul universitar 2018/2019, specializarea IMC

CAPITOLUL 3

METODE POSIBILE DE EXAMINARE

Tabel 2 Metode posibile de examinare1

Metode de examinare
MT PT ET

Permeabilitate Materialele examinate Nu influențează Materialele


magnetică≥ 1 trebuie să se poată desfășurarea examinate
magnetiza acestei metode trebuie să se
poată
Material magnetiza
Conductibilitate Nu influențează Nu influențează
electrică desfășurarea acestei desfășurarea
metode acestei metode
Dimensiuni
Configurația
Piesă
Accesibilitatea la
suprafețe
Etape 1. Curățirea 1. Curățirea |4
suprafețelor suprafeței
2. Magnetizarea 2. Aplicarea
3. Aplicarea penetrantului
pulberii 3. Îndepărtarea
magnetice excesului de
4. Examinarea penetrant
5. Interpretarea 4. Uscarea
6. Demagnetizarea suprafeței
7. Curățirea finală 5. Aplicarea
developantul
ui
6. Examinarea
Metodă 7. Interpretarea
rezultatelor
8. Curățirea
finală
Consumabile Pulberi magnetice

Echipamente
+ Accesorii
Normative

Domeniu de
aplicare

IC_Proiect_anul 3_sem 2_2018-2019 As.Univ. Dr. Ing. Maria-Cristina DIJMĂRESCU


Proiect IC- sem. II, anul universitar 2018/2019, specializarea IMC

Tabel 3Metode posibile de examinare 2

Metode de examinare
UT RT

Material Structura

Dimensiuni

Piesă Configurația

Grosime de perete

1. Ff
2. F
3. G
4. G |5
5. G
Etape
6. G
7. G
8. G
9. G
10. g
Metodă
Consumabile
Echipamente
+ Accesorii
Normative

Domeniu de utilizare +
Limitări
Calificare personal

IC_Proiect_anul 3_sem 2_2018-2019 As.Univ. Dr. Ing. Maria-Cristina DIJMĂRESCU