Sunteți pe pagina 1din 2

Exemplu ( În tabel se includ numai factorii, care sunt prezenți la posturile de muncă de la obiectivul

proiectat, conform temei de proiect). Alături de factori, se indică sursa normativă, în baza căruia se
normează. În acest tabel sunt indicate numai o parte de normative și standarde, fiecare proiectant
cunoaște specificul activității și utilizează normele de securitate din domeniul de activitate.

Tabelul Caracteristica condiţiilor igienico-sanitare, a factorilor periculoşi şi dăunători de producere

Aprecierea condițiilor de muncă


Factorii condițiilor de muncă
Vizuală După proiect

1 2 3

1. Condițiile igienico-sanitare
1.1. Microclimatul:
- temperatura,°C
- umiditatea relativă a aerului,%
- viteza mişcării aerului,m/s
1.2. Iluminatul de producție:
- natural lateral, FIN %
- natural combinat, FIN %
- artificial, lx
1.3 Ventilaţie:
- aeraţie naturală, Kdv
- infiltrare naturală, Kdv
- artificială, Kdv

2. Factorii periculoşi şi nocivi de producere


2.1. Electrici ( RAIE )
- Genul curentului
- Tensiunea,V
- Frecvenţa, Hz
2.2. Mecanici
- Vibrații
generale
locale
- Zgomotul ,dBA
2.3. Factori de risc chimici ,mg/m3 (HG nr. 324 din
30.05.2013,Anexa 1)
- substanțe toxice
- gaze,
- vapori,
2.4 Praf mg/m3 (HG nr. 324 din 30.05.2013,Anexa 1 )

S-ar putea să vă placă și