Sunteți pe pagina 1din 46

EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNǍVIRE

PROFESIONALǍ PENTRU LOCUL DE MUNCĂ “MAISTRU


INSTRUCTOR AUTO” DIN CADRUL
CTT AUTO

1. Procesul de muncă
Procesul de muncǎ are drept scop instruirea elevilor din cadrul GRUPULUI ŞCOLAR
INDUSTRIAL AUTO în vederea obţinerii permisului de conducere auto.
2. Elementele componente ale sistemului de muncă evaluat
mijloace de producţie
a. Mijloace de productive:
 autoturisme DACIA BERLINĂ 1310
 autocamion RABA
 trusă de scule tip auto;
 carburanţi (benzină, motorină);
 lubrifianţi (ulei motor, ulei transmisie, ulei hidraulic, unsori);
 antigel (toxic);
 lichid de frână (toxic);
 electrolit baterii acumulator (soluţie de H2SO4);
 lichid pentru curăţare parbrize;
 dispozitive de suspendare (mecanice şi hidraulice);
 triunghiuri reflectorizante;
 pene de calare;
 manometre pentru verificarea presiunii în pneuri;
 truse medicale;
 centuri de siguranţǎ auto;
 extinctoare.
b.Sarcina de muncă
 sosirea la serviciu;
 recepţionarea cheilor şi a documentaţiei de la revizor (foi de parcurs, certificat înmatriculare
auto, talon PSI, talon de verificare a stării tehnice, ordine de etc.);
 verificarea stării tehnice a autoturismului;
 verifică nivelurile de carburanţi, lubrifianţi, lichid de răcire, lichid de frână şi electrolit în
bateriile de acumulator;
 verifică funcţionarea corectă a instalaţiei electrice, a motorului şi a sistemelor de frânare şi
direcţie;
 alimentează cu carburanţi dacă este cazul;
 completează nivelurile deficitare;
 se prezintă la punctul indicat în documentele primite;
 execută orele de conducere auto;
 la sfârşitul parcurgerii itinerarului ordonat se reîntoarce cu autovehiculul la locul de
parcare;
 verifică din nou starea tehnică a autovehiculului;
 predă actele şi cheile de contact tehnicianului;
 raportează toate neregulile întâmpinate pe parcurs sau referitoare la starea tehnică a
autoturismelor;
 execută lucrări de întreţinere specifice autovehiculului (spălare, curăţare etc.);
 participă la reparaţii şi revizii tehnice, executând lucrări de complexitate mică şi medie.
c.Mediul de muncă
Instructorul îşi desfăşoară activitatea în habitaclul autovehiculelor:
 toate autoturismele sunt prevăzute cu sisteme de climatizare, dar în cazul autocamionului
RABA funcţionarea acestor instalaţii nu asigură în permanenţă condiţiile de mediu impuse
de activitatea de conducere auto ;
 apar curenţi de aer din cauza neetanşeităţilor;
 nivelul de zgomot se plasează sub limita de 90 dB(A), dar are manifestare continuă şi mai
pronunţată în cazul autocamionului RABA (cele pe motorină);
 la deplasarea pe unele drumuri rurale sau neamenajate apar pulberi pneumoconiogene (praf)
care nu sunt înlăturate de autovehiculelor care nu au prevăzute filtre la instalaţia de
climatizare.
3.Factorii de risc identificaţi

A.Factori de risc proprii mijloacelor de producţie

a.Factori de risc mecanic:


 organe de maşini în mişcare: prindere, antrenare mânǎ sau articole vestimentaţie (mâneci,
cravate, fular etc.) de cǎtre transmisiile prin curele ventilator/pompǎ de apǎ, curea
distribuţie;
 lovire de cǎtre mijloacele de transport (auto şi/sau CF) în caz de incident rutier;
 autoblocarea funcţionǎrii mecanismului de direcţie sau a sistemului de frânare în mers;
 rǎsturnare piese, materiale, neasigurate împotriva deplasǎrilor necontrolate în cazul lucrului
în atelierul de revizii şi reparaţii;
 cǎdere liberǎ de scule, piese, materiale la lucrul în canalul de acces sub autoturism sau la
lucrul pe platformǎ, sub autovehicul;
 scurgere liberǎ de uleiuri, carburanţi, la lucrul sub autovehicul;
 proiectare de corpuri sau particule: particule de parbriz rezultate ca urmare a spargerii
acestuia;
 tǎiere, înţepare la contactul cu suprafeţe periculoase, în special la operaţii de mentenanţǎ şi
reparaţii;
b .Factori de risc termic:
 temperaturǎ ridicatǎ a unor suprafeţe atinse accidental la inspecţii şi reparaţii (galerii sistem
evacuare, bloc motor etc.);
 temperaturǎ coborâtǎ a suprafeţelor metalice atinse la lucrul în aer liber în anotimpul rece
(scule, dispozitive etc.);
 incendii provocate de izolaţii electrice necorespunzǎtoare (uzate, cu defecte etc.);
c.Factori de risc electric:
 electrocutare prin atingere directǎ:
 deteriorarea accidentalǎ a izolaţiilor unor cǎi de curent, la lucrul cu unelte cu acţionare
electricǎ, portabile (la reparaţii);
 panouri electrice neasigurate prin încuiere în atelierul de reparaţii;
 electrocutare prin atingere indirectǎ sau apariţia tensiunii de pas la deteriorarea circuitelor
de legare la instalaţia de împǎmântare.
d.Factori de risc chimic:
 lucrul cu substanţe toxice – antigel, lichid de frânǎ;
 lucrul cu substanţe caustice – electrolitul bateriilor de acumulatori – arsurǎ chimicǎ;
 lucrul cu substanţe inflamabile – combustibili, uleiuri, unsori etc.

B.Factori de risc proprii mediului de muncă


a.Factori de risc fizic:
 temperaturǎ coborâtǎ iarna şi ridicatǎ vara în habitaclul autovehiculelor care nu sunt dotate
cu instalaţie de condiţionare a aerului;
 curenţi de aer – neetanşeitǎţi ale habitaclului la unele autoturisme;
 nivel de iluminare:
 la lucrul în atelier se foloseşte preponderent iluminatul local cu lampǎ portabilǎ;
 la deplasarea pe timp de noapte intervine fenomenul de orbire provocat de folosirea
incorectǎ a luminilor de cǎtre participanţii la trafic;
 calamitǎţi naturale – trǎsnet, inundaţie, alunecǎri de teren, prǎbuşiri de copaci, seisme;
 pulberi pneumoconiogene la deplasarea pe unele drumuri rurale – la majoritatea
autoturismelor din dotare nu existǎ sistem eficient de filtrare a aerului care intrǎ în habitaclu
b.Factori de risc chimic:
 gaze, vapori, aerosoli toxici provenite de la funcţionarea motoarelor termice în incinta
atelierelor.
C.Factori de risc proprii sarcinii de muncă
a.Suprasolicitare fizicǎ:
 efort static, poziţie fixǎ la parcurgerea traseelor lungi.

b.Suprasolicitare psihică:
 solicitare permanentǎ a atenţiei în timpul deplasǎrii, decizii dificile în timp scurt –
intervenţii pe baza reflexelor dobândite (efort mai accentuat în cazul deplasǎrii în condiţii
atmosferice grele – ceaţǎ, ploaie, ninsoare).
D.Factori de risc proprii executantului
a.Acţiuni greşite:
 circulaţia sub influenţa bǎuturilor alcoolice, a unor medicamente sau într-un stadiu avansat
de obosealǎ;
 executarea de manevre nepermise de legislaţia care reglementeazǎ circulaţia pe drumurile
publice;
 circulaţia fǎrǎ închiderea centurii de siguranţǎ;
 circulaţia cu defecţiuni la mecanismul de direcţie, instalaţia electricǎ, instalaţia de frânare;
 neadaptarea vitezei la condiţiile de trafic şi la starea atmosfericǎ;
 întreruperea motorului în rampǎ şi aducerea manetei de viteze în poziţia neutru (la
coborâre);
 cǎdere la acelaşi nivel prin împiedicare, alunecare, dezechilibrare la deplasarea pedestrǎ.
b.Omisiuni:
 neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie din
dotare.
UNITATEA: CTT AUTO
NUMĂR PERSOANE EXPUSE: 3
DR. TR. SEVERIN
FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ
SECŢIA: DURATA EXPUNERII: 8 h
LOCUL DE MUNCĂ: MAISTRU ECHIPA DE EVALUARE:
INSTRUCTOR AUTO
CONSE-
CLASA
COMPONENTA FACTORI DE FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A CINŢA CLASA DE
DE NIVEL
SISTEMULUI RISC FACTORILOR DE RISC MAXIMĂ PROBA-
GRAVI- DE RISC
DE MUNCĂ IDENTIFICAŢI (descriere, parametri) PREVI- BILITATE
TATE
ZIBILĂ
0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE DE FACTORI DE RISC 1.Organe de maşini în mişcare:
PRODUCŢIE MECANIC  prindere, antrenare mânǎ sau articole
vestimentaţie (mâneci, cravate, fular etc.) de
cǎtre transmisiile prin curele ventilator/pompǎ
DECES 7 1 3
de apǎ, curea distribuţie;
 prindere, antrenare de cǎtre polizorul electric
sau bormaşinǎ, în timpul reviziilor şi
reparaţiilor.
2.Lovire de cǎtre mijloacele de transport (auto şi/sau
DECES 7 5 7
CF) în caz de incident rutier
3.Autoblocarea funcţionǎrii mecanismului de direcţie
DECES 7 3 5
sau a sistemului de frânare în mers
4.Rostogoliri de piese, materiale de formǎ cilindricǎ
ITM 45-
sau a roţilor (provenite de la locurile de muncǎ 3 2 2
180 zile
învecinate) în atelier în timpul reviziilor şi reparaţiilor
5.Rǎsturnare piese, materiale neasigurate împotriva
deplasǎrilor necontrolate în cazul lucrului în atelierul DECES 7 1 3
de revizii şi reparaţii
0 1 2 3 4 5 6
6.Cǎdere liberǎ de scule, piese, materiale la lucrul în
canalul de acces sub autoturism sau la lucrul pe DECES 7 1 3
platformǎ, sub autoturism
7.Scurgere liberǎ de uleiuri, carburanţi, la lucrul sub ITM 3-45
autoturism 2 5 3
zile
8.Proiectare de corpuri sau particule:
 la lucrul la polizorul electric, bormaşinǎ,
polizor electric manual; INV gr. III 4 4 4
 particule de parbriz rezultate ca urmare a
spargerii acestuia.
9.Tǎiere, înţepare la contactul cu suprafeţe
ITM 3-45
periculoase, în special la operaţii de mentenanţǎ şi la 2 6 3
zile
reparaţii
10.Recipiente sub presiune – buteliile de oxigen
plasate în vecinǎtatea traseelor pedestre ale şoferului DECES 7 1 3
de autoturism
FACTORI DE RISC 11.Temperaturǎ ridicatǎ a unor suprafeţe atinse
ITM 3-45
TERMIC accidental la inspecţii şi reparaţii (galerii sistem 2 4 2
zile
evacuare, bloc motor etc.)
12.Temperaturǎ coborâtǎ a suprafeţelor metalice
ITM 3-45
atinse la lucrul în aer liber în anotimpul rece (scule, 2 5 3
zile
dispozitive etc.)
13.Incendii provocate de izolaţii electrice
necorespunzătoare (uzate, cu defecte etc.) DECES 7 1 3

FACTORI DE RISC 14.Electrocutare prin atingere directǎ:


ELECTRIC  deteriorarea accidentalǎ a izolaţiilor unor cǎi
de curent, la lucrul cu unelte cu acţionare
electricǎ, portabile (la reparaţii); DECES 7 2 4
 panouri electrice neasigurate prin încuiere în
atelierul de reparaţii.
0 1 2 3 4 5 6
15.Electrocutare prin atingere indirectǎ sau apariţia
tensiunii de pas la deteriorarea circuitelor de legare la DECES 7 1 3
instalaţia de împǎmântare
FACTORI DE RISC 16.Lucrul cu substanţe toxice – antigel, lichid de frânǎ DECES 7 1 3
CHIMIC 17.Lucrul cu substanţe caustice – electrolitul bateriilor ITM 45-180
3 4 3
de acumulatori – arsurǎ chimicǎ zile
18.Lucrul cu substanţe inflamabile – combustibili,
DECES 7 1 3
uleiuri, unsori etc.
MEDIUL FACTORI DE RISC 19.Temperaturǎ coborâtǎ iarna şi ridicatǎ vara în
ITM 3-45
DE MUNCĂ FIZIC habitaclul autoturismelor care nu sunt dotate cu 2 5 3
zile
instalaţie de condiţionare a aerului
20.Curenţi de aer – neetanşeitǎţi ale habitaclului la ITM 3-45
2 5 3
unele autoturisme zile
21.Nivel de iluminare:
 la lucrul în atelier se foloseşte preponderent
iluminatul local cu lampǎ portabilǎ;
 la deplasarea pe timp de noapte intervine DECES 7 1 3
fenomenul de orbire provocat de folosirea
incorectǎ a luminilor de cǎtre participanţii la
trafic.
22.Calamitǎţi naturale – trǎsnet, inundaţie, alunecǎri
DECES 7 1 3
de teren, prǎbuşiri de copaci, seisme
23.Pulberi pneumoconiogene la deplasarea pe unele
drumuri rurale – la majoritatea autoturismelor din ITM 3-45
2 5 3
dotare nu existǎ sistem eficient de filtrare a aerului zile
care intrǎ în habitaclu
FACTORI DE RISC 24.Gaze, vapori, aerosoli toxici proveniţi de la
DECES 7 1 3
CHIMIC funcţionarea motoarelor termice în incinta atelierelor
SARCINA SUPRASOLICITA- 25.Efort static, poziţie fixǎ la parcurgerea traseelor
ITM 3-45
DE MUNCĂ RE FIZICǍ lungi 2 5 3
zile
0 1 2 3 4 5 6
SUPRASOLICITA- 26.Solicitare permanentǎ a atenţiei în timpul
RE PSIHICĂ deplasǎrii, decizii dificile în timp scurt – intervenţii pe
ITM 45-180
baza reflexelor dobândite (efort mai accentuat în cazul 3 6 4
zile
deplasǎrii în condiţii atmosferice grele – ceaţǎ, ploaie,
ninsoare)
EXECUTANT ACŢIUNI GREŞITE 27.Circulaţia sub influenţa bǎuturilor alcoolice, a unor
DECES 7 1 3
medicamente sau într-un stadiu avansat de obosealǎ
28.Executarea de manevre nepermise de legislaţia
DECES 7 1 3
care reglementeazǎ circulaţia pe drumurile publice
29.Circulaţia fǎrǎ închiderea centurii de siguranţǎ DECES 7 1 3
30.Circulaţia cu defecţiuni la mecanismul de direcţie,
DECES 7 1 3
instalaţia electricǎ, instalaţia de frânare
31.Neadaptarea vitezei la condiţiile de trafic şi la
DECES 7 1 3
starea atmosfericǎ
32.Întreruperea motorului în rampǎ şi aducerea
DECES 7 1 3
manetei de viteze în poziţia neutru (la coborâre)
33.Cǎdere la acelaşi nivel prin împiedicare, alunecare, ITM 3-45
2 5 3
dezechilibrare la deplasarea pedestrǎ zile
OMISIUNI 34.Neutilizarea echipamentului individual de protecţie
DECES 7 2 4
şi a celorlalte mijloace de protecţie din dotare

Nivelul de risc global al locului de muncă este:


34

r  R i i
1  (7  7)  1  (5  5)  4  (4  4)  26  (3  3)  2  (2  2) 386
N rg  i 1
   3,50
34
1  7  1  5  4  4  26  3  2  2 110
r i 1
i
4.5.Fişa de măsuri propuse
Locul de muncǎ: „MAISTRU INSTRUCTOR AUTO”

NIVEL
Nr. LOC DE MUNCǍ/ MĂSURI PROPUSE
DE
crt. FACTOR DE RISC (Nominalizarea măsurii)
RISC
Lovire de cǎtre mijloacele de transport (auto şi/sau CF) Măsuri organizatorice:
1. 7
în caz de incident rutier  respectarea prevederilor care reglementează circulaţia pe drumurile publice.
Măsuri tehnice:
 executarea reviziilor tehnice la termenele stabilite de legislaţia în vigoare şi
de celelalte norme interne.
Autoblocarea funcţionǎrii mecanismului de direcţie
2. 5
sau a sistemului de frânare în mers Măsuri organizatorice
 raportarea imediată a tuturor defecţiunilor semnalate sau a suspiciunii asupra
modului de funcţionare la mecanismele şi sistemele mijloacelor de transport;
 controlul stării tehnice la plecarea în cursă.
Măsuri organizatorice:
Proiectare de corpuri sau particule:
utilizarea echipamentului de protecţie adecvat în cazul lucrului la polizorul
 la lucrul la polizorul electric, bormaşinǎ, polizor
electric, bormaşinǎ, polizor electric manual;
3. electric manual; 4
 înlocuirea imediată a parbrizului în momentul în care se constată că acesta a
 particule de parbriz rezultate ca urmare a spargerii
fost lovit şi deteriorat;
acestuia.
 evitarea conducerii cu geamurile deschise pe suprafeţele de teren pe care se
ridică pulberi pneumoconiogene.
4. Electrocutare prin atingere directǎ: 4
Măsuri tehnice:
 deteriorarea accidentalǎ a izolaţiilor unor cǎi de
curent, la lucrul cu unelte cu acţionare electricǎ,  identificarea instalaţiilor la care urmează a se lucra;
portabile (la reparaţii);  verificarea vizuală a integrităţii legării la pământ a carcaselor aparatajelor, a
 panouri electrice neasigurate prin încuiere în stâlpilor şi suporţilor metalici şi de beton, din zona de lucru;
atelierul de reparaţii.  utilizarea, după caz, a căştii de protecţie a capului, vizierei de protecţie a
feţei, mănuşilor electroizolante, încălţămintei sau covorului electroizolant şi
NIVEL
Nr. LOC DE MUNCǍ/ MĂSURI PROPUSE
DE
crt. FACTOR DE RISC (Nominalizarea măsurii)
RISC
a sculelor cu mâner electroizolant.
Măsuri organizatorice:
 instruirea şi autorizarea potrivit prevederilor legale în vigoare, precum şi
testarea periodică a cunoştinţelor tehnice şi de securitate a muncii dobândite
de către executanţi;
 executarea conform procedurilor autorizate a tuturor intervenţiilor, indiferent
de natura lor;
 controlul periodic cu tematică vizând respectarea măsurilor de
electrosecuritate.
Solicitare permanentǎ a atenţiei în timpul deplasǎrii, Măsuri organizatorice:
decizii dificile în timp scurt – intervenţii pe baza  control medical periodic;
5. reflexelor dobândite (efort mai accentuat în cazul 4
 alcătuirea traseelor cu o respectare judicioasă a alternanţei
deplasǎrii în condiţii atmosferice grele – ceaţǎ, ploaie,
conducere/odihnă, în funcţie de starea de oboseală a conducătorului auto;
ninsoare)
 folosirea spaţiilor de odihnă în intervalele dintre deplasări.
Măsuri tehnice:
 dotarea lucrătorilor cu echipamentul individual de protecţie corespunzător
activităţii ce urmează a fi desfăşurată.
Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi
6. 4
a celorlalte mijloace de protecţie din dotare Măsuri organizatorice:
 instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării restricţiilor de
securitate – neutilizarea sau utilizarea incompletă a mijloacelor de protecţie
etc.
4.6.Interpretarea rezultatelor evaluării

Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă „maistru instructor auto” este egal cu 3,5, valoare ce îl încadrează în categoria locurilor de
muncă cu nivel de risc acceptabil.
Rezultatul este susţinut de „Fişa de evaluare”, din care se observă că din totalul de 34 factori de risc identificaţi numai 6 depăşesc, ca nivel parţial de risc,
valoarea 3: 1 încadrându-se în categoria factorilor de risc maxim, 1 încadrându-se în categoria factorilor de risc mare, iar ceilalţi 4 încadrându-se în categoria
factorilor de risc mediu.
Cei 6 factori de risc ce se situează în domeniul inacceptabil sunt:
 Lovire de cǎtre mijloacele de transport (auto şi/sau CF) în caz de incident rutier - nivel parţial de risc 7;
 Autoblocarea funcţionǎrii mecanismului de direcţie sau a sistemului de frânare în mers - nivel parţial de risc 5;
 Proiectare de corpuri sau particule: - nivel parţial de risc 4
 la lucrul la polizorul electric, bormaşinǎ, polizor electric manual;
 particule de parbriz rezultate ca urmare a spargerii acestuia.
 Electrocutare prin atingere directǎ: - nivel parţial de risc 4
 deteriorarea accidentalǎ a izolaţiilor unor cǎi de curent, la lucrul cu unelte cu acţionare electricǎ, portabile (la reparaţii);
 panouri electrice neasigurate prin încuiere în atelierul de reparaţii.
 Solicitare permanentǎ a atenţiei în timpul deplasǎrii, decizii dificile în timp scurt – intervenţii pe baza reflexelor dobândite (efort mai accentuat în
cazul deplasǎrii în condiţii atmosferice grele – ceaţǎ, ploaie, ninsoare) - nivel parţial de risc 4;
 Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie din dotare - nivel parţial de risc 4.
Pentru diminuarea sau eliminarea celor 6 factori de risc (care se situează în domeniul inacceptabil), sunt necesare măsurile generic prezentate în “Fişa de
măsuri propuse”.
În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare, situaţia se prezintă după cum urmează:
 51,23 %, factori proprii mijloacelor de producţie;
 17,11 %, factori proprii mediului de muncă;
 5,61 %, factori proprii sarcinii de muncă;
 26,05 %, factori proprii executantului.
Din analiza Fişei de evaluare se constată că 65,71 % dintre factorii de risc identificaţi pot avea consecinţe ireversibile asupra executantului (deces sau
invaliditate), astfel încât locul de muncǎ poate fi încadrat printre cele cu pericol deosebit de accidentare.
UNITATEA: CTT AUTO
NUMĂR PERSOANE EXPUSE: 2
DR. TR. SEVERIN 4.4.FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE
SECŢIA: ITP MUNCĂ
DURATA EXPUNERII: 8 h
LOCUL DE MUNCĂ: ECHIPA DE EVALUARE:

CONSE-
CLASA
COMPONENTA FACTORI DE FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A CINŢA CLASA DE
DE NIVEL
SISTEMULUI RISC FACTORILOR DE RISC MAXIMĂ PROBA-
GRAVI- DE RISC
DE MUNCĂ IDENTIFICAŢI (descriere, parametri) PREVI- BILITATE
TATE
ZIBILĂ
0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE DE FACTORI DE RISC 1.Organe de maşini în mişcare:
PRODUCŢIE MECANIC  prindere, antrenare mânǎ sau articole
vestimentaţie (mâneci, cravate, fular etc.) de
cǎtre transmisiile prin curele ventilator/pompǎ DECES 7 1 3
de apǎ, curea distribuţie;
 prindere, antrenare de cǎtre utilaje, în timpul
lucrului.
2. Lovire de cǎtre mijloacele de transport auto DECES 7 5 7
3. Autoblocarea funcţionǎrii mecanismului de direcţie
DECES 7 3 5
sau a sistemului de frânare în mers
4. Rostogoliri de piese, materiale de formǎ cilindricǎ
ITM 45-
sau a roţilor (provenite de la locurile de muncǎ 3 2 2
180 zile
învecinate) în atelier în timpul inspecţiei
5. Rǎsturnare piese, materiale neasigurate împotriva
DECES 7 1 3
deplasǎrilor necontrolate în cazul lucrului în hală
6. Cǎdere liberǎ de scule, piese, materiale la lucrul în
canalul de acces sub autoturism sau la lucrul pe DECES 7 1 3
platformǎ, sub autoturism
7. Scurgere accidentală de uleiuri, carburanţi, la lucrul ITM 3-45
2 5 3
sub autoturism zile
0 1 2 3 4 5 6
FACTORI DE RISC 8. Temperaturǎ ridicatǎ a unor suprafeţe atinse
ITM 3-45
TERMIC accidental la inspecţii (galerii sistem evacuare, bloc 2 4 2
zile
motor etc.)
9. Temperaturǎ coborâtǎ a suprafeţelor metalice atinse
ITM 3-45
la lucrul în aer liber în anotimpul rece (scule, 2 5 3
zile
dispozitive etc.)
10. Incendii provocate de izolaţii electrice
necorespunzătoare (uzate, cu defecte etc.) DECES 7 1 3

FACTORI DE RISC 11. Electrocutare prin atingere directǎ:


ELECTRIC  deteriorarea accidentalǎ a izolaţiilor unor cǎi
de curent, la lucrul cu unelte cu acţionare
electricǎ, portabile (la reparaţii); DECES 7 2 4
 panouri electrice neasigurate prin încuiere în
atelierul de reparaţii.

12. Electrocutare prin atingere indirectǎ sau apariţia


tensiunii de pas la deteriorarea circuitelor de legare la DECES 7 1 3
instalaţia de împǎmântare
FACTORI DE RISC 13. Lucrul cu substanţe toxice – antigel, lichid de
DECES 7 1 3
CHIMIC frânǎ
14. Lucrul cu substanţe caustice – electrolitul ITM 45-180
3 4 3
bateriilor de acumulatori – arsurǎ chimicǎ zile
15. Lucrul cu substanţe inflamabile – combustibili, 3
DECES 7 1
uleiuri, unsori etc.
MEDIUL FACTORI DE RISC 16. Temperaturǎ coborâtǎ iarna şi ridicatǎ vara în hala ITM 3-45
2 5 3
DE MUNCĂ FIZIC de lucru zile
17. Nivel de iluminare la lucrul în atelier se foloseşte ITM 3-45
2 5 3
preponderent iluminatul local cu lampǎ portabilǎ; zile
FACTORI DE RISC 18. Gaze, vapori, aerosoli toxici proveniţi de la
DECES 7 1 3
CHIMIC funcţionarea motoarelor termice în incinta atelierelor
0 1 2 3 4 5 6
SARCINA SUPRASOLICITA- 19. Solicitare permanentǎ a atenţiei în timpul lucrului, ITM 3-45
2 2 2
DE MUNCĂ RE PSIHICĂ decizii dificile în timp scurt zile
EXECUTANT ACŢIUNI GREŞITE 20. Executarea de manevre nepermise de legislaţia în
DECES 7 1 3
vigoare şi normele proprii
21. Întreruperea motorului pe canal şi aducerea
DECES 7 1 3
manetei de viteze în poziţia neutru (la coborâre)
22. Cǎdere la acelaşi nivel prin împiedicare, ITM 3-45
2 5 3
alunecare, dezechilibrare la deplasarea pedestrǎ zile
23. Neasigurarea autovehiculului în timpul lucrului,
DECES 7 1 3
conform instrucţiunilor proprii
OMISIUNI 24. Neutilizarea echipamentului individual de
protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie din DECES 7 2 4
dotare

Nivelul de risc global al locului de muncă este:


35

r  R i i
1  (7  7)  1  (5  5)  2  (4  4)  1  (3  3)  3  (2  2) 127
N rg  i 1
   4,38
35
1 7  1 5  2  4  1 3  3  2 29
r i 1
i
4.5.Fişa de măsuri propuse
Locul de muncǎ: lucrător staţie ITP

NIVEL
Nr. LOC DE MUNCǍ/ MĂSURI PROPUSE
DE
crt. FACTOR DE RISC (Nominalizarea măsurii)
RISC
Măsuri organizatorice:
1. Lovire de cǎtre mijloacele de transport 7
 respectarea prevederilor care reglementează circulaţia în hală.
Măsuri organizatorice
Autoblocarea funcţionǎrii mecanismului de direcţie
2. 5
sau a sistemului de frânare în mers  raportarea imediată a tuturor defecţiunilor semnalate sau a suspiciunii asupra
modului de funcţionare la mecanismele şi sistemele mijloacelor de transport;
Măsuri tehnice:
 identificarea instalaţiilor la care urmează a se lucra;
 verificarea vizuală a integrităţii legării la pământ a carcaselor aparatajelor, a
stâlpilor şi suporţilor metalici şi de beton, din zona de lucru;
 utilizarea, după caz, a căştii de protecţie a capului, vizierei de protecţie a
Electrocutare prin atingere directǎ:
feţei, mănuşilor electroizolante, încălţămintei sau covorului electroizolant şi
 deteriorarea accidentalǎ a izolaţiilor unor cǎi de
a sculelor cu mâner electroizolant.
curent, la lucrul cu unelte cu acţionare electricǎ,
3. 4
portabile (la reparaţii); Măsuri organizatorice:
 panouri electrice neasigurate prin încuiere în
 instruirea şi autorizarea potrivit prevederilor legale în vigoare, precum şi
atelierul de reparaţii.
testarea periodică a cunoştinţelor tehnice şi de securitate a muncii dobândite
de către executanţi;
 executarea conform procedurilor autorizate a tuturor intervenţiilor, indiferent
de natura lor;
 controlul periodic cu tematică vizând respectarea măsurilor de
electrosecuritate.
Solicitare permanentǎ a atenţiei în timpul lucrului, Măsuri organizatorice:
4. 4
decizii dificile în timp scurt
 control medical periodic;
5. Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi 4
Măsuri tehnice:
a celorlalte mijloace de protecţie din dotare
 dotarea lucrătorilor cu echipamentul individual de protecţie corespunzător
NIVEL
Nr. LOC DE MUNCǍ/ MĂSURI PROPUSE
DE
crt. FACTOR DE RISC (Nominalizarea măsurii)
RISC
activităţii ce urmează a fi desfăşurată.
Măsuri organizatorice:
 instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării restricţiilor de
securitate – neutilizarea sau utilizarea incompletă a mijloacelor de protecţie
etc.
EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI
ÎMBOLNǍVIRE PROFESIONALǍ PENTRU
LOCUL DE MUNCĂ “FOCHIST”
DIN CADRUL CTT AUTO
4.1.Procesul de munca

Executa lucrari de exploatare a cazanului de abur , pentru producerea agentului termic folosit la
producerea apei calde menajere si incalzirii constructiei.

4.2.Elementele componente ale sistemului de munca evaluat


mijloace de productie

a.Mijloace de productie:

* cazan de abur pentru producerea agentului termic;


* armaturile cazanului
* instalatia de automatizare;
* panou de comanda si control al cazanului de abur;
* pompe de alimentare cu apa;
* pompe de circulatie agent termic de incalzire;
* pompe apa calda menajera ( a c m );
* distribuitor abur;
* distribuitor a c m;
* vane manuale cu roti de manevra;
* schimbatorul de caldura pentru producerea apei calde menajere;
* schimbatorul de caldura pentru agentulde incalzire al constructiei;
* conducte de abur, apa calda, gaze naturale;
* rezervor condens;
* cos de evacuare gaze arse;
* instalatia electrica din centrala termica;

b.Sarcina de munca
* preia schimbul de la fochistul din tura precedenta;
* fochistul care preia schimbul efectueaza controlul redus al instalatiilor din centrala termica impreuna
cu fochistul din schimbul anterior, prin parcurgerea traseului de control prestabilit, verificand
functionarea tuturor instalatiilor;
* verifica starea echipamentelor aflate in exploatare, prin identificarea acestora direct in instalatii;
* verifica existenta si starea echipamentului de protectie si sculelor de lucru;
* efectueaza controlul complet al instalatiilot;
* in timpul schimbului supravegheaza in permanenta ( intervenind ori de cate ori este cazul ) :
- nivelul apei in cazan;
- presiunea aburului din cazan;
- temperatura apei calde menajere;
- temperatura agentului de incalzire;
- arderea in cazan;
- functionarea instalatiei de automatizare;
- functionarea instalatiei de condens.
* din ora in ora citeste la aparatele de masura si control valorile indicate ( nivel apa cazan, presiune
abur, temperatura abur;
* cel putin o data pe schimb verifica starea supapelor de siguranta ale cazanului;
* verifica in permanenta culoarea flacarii in camera de ardere ;
* efectueaza manevre de pornire si oprire a cazanului;
* participa la reviziile planificate ale cazanului ;
* in caz de avarie executa manevrele sub coordonarea conducatorului locului de munca;
* executa si alte activitati pentru asigurarea functionarii in conditii de siguranta a cazanului, la
solicitarea conducatorului locului de munca;
* efectueaza curatenia la locul de munca , in centrala si curte.
c.Mediul de munca
Executantul îsi desfasoara activitatea într-o incinta închisa:
 iluminat natural si artificial;
 ventilatie naturala ;
 curenti de aer pe traseul de lucru;
 zgomot continuu;

4.3.Factorii de risc identificati

A.Factori de risc proprii mijloacelor de productie


a.Factori de risc mecanic
* cadere libera de piese, scule, materiale pozitionate incorect sau la manipularea manuala;
* contact direct cu suprafete periculoase (taietoare, întepatoare).
* blocarea elementelor de comanda ;
* folosirea amc-urilor cu perioada de scadenta la verificarea metrologica depasita;
* defectiuni la instalatia de automatizare a cazanului;
* blocarea supapelor de siguranta ale cazanului;
* scapari de abur la armaturi;
* scapari de apa fierbinte la armaturi;
* jeturi de abur-apa la purjarea cazanului.
b.Factori de risc termic:
* temperatura ridicata a suprafetelor conductelor de abur ( partea neizolata ), armaturi ;
* temperaturi scazute , pe timp de iarna, a partilor din instalatie;
* surprinderea de flacara la vizualizarea arderii.
c.Factori de risc electric:
 electrocutare prin atingere directa ( deteriorare izolatii ), atingere indirecta ( atingerea de parti
metalice aflate accidental sub tensiune , deteriorarea instalatiei de impamantare ).
d.Factori de risc chimic:
* substante cancerigene - lucru cu azbest la etansarea flanselor -;

B.Factori de risc proprii mediului de munca


a.Factori de risc fizic:
* temperaturi scazute pe timp de iarna;
* curenti de aer favorizati de deschiderea usilor si neetanseitatile încaperi;
* nivel ridicat de zgomot provenit de la instalatiile aflate in functiune;
* calamitati naturale - seism;
b.Factori de risc chimic:
* fum, gaze, vapori toxici de la locurile de munca din centrala termica.

C.Factori de risc proprii sarcinii de munca


a.Continut necorespunzator:
* dispunerea executarii lucrarilor in timpul noptii, in zone intunecoase sau cu nivel insuficient de
iluminare;
* dotarea insuficienta cu mijloace de protectie individuale
* lucru cu echipamente cu termene depasite ( RK, RC, VTP).
b.Suprasolicitare fizica:
* pozitii de lucru fortate la actionarea armaturilor, vanelor;
* efort dinamic - deplasari repetate la supravegherea instalatiilor.
c.Suprasolicitare psihica:
* suprasolicitarea atentiei in timpul supravegherii functionarii instalatiilor;
* stres datorat pericolului de accidentare, gaze, explozie;
* decizii dificile luate in termen scurt;
D.Factori de risc proprii executantului
a.Actiuni gresite:
* executarea de operatii neprevazute în sarcina de munca;
* parasirea instalatiilor în timpul functionarii;
* cadere la acelasi nivel prin alunecare, împiedicare, dezechilibrare;
* executarea defectuoasa a comenzilor, manevrelor si reglajelor datorita nerespectarii instructiunilor si
procedeelor de lucru : in regim de lucru normal, la avarie, la pornirea / oprirea cazanului, in caz de
incendiu;
* indicarea eronata a vanelor , armaturilor;
* intarzieri sau devansari de operatii;
* deplasari si stationari in zone periculoase ( stationare in fata usilor de vizitare focar etc );
b.Omisiuni:
* omiterea executarii unor operatii in timpul exploatarii, pornirii, opririi, avariei cazanului sau altor
instalatii;
* neutilizarea echipamentului individual de protectie si a celorlalte mijloace de protectie din dotare.
UNITATEA: CTT AUTO
NUMĂR PERSOANE EXPUSE: 2
DR. TR. SEVERIN 4.4.FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE
SECŢIA: Centrala termică MUNCĂ
DURATA EXPUNERII: 8 h
LOCUL DE MUNCĂ: ECHIPA DE EVALUARE:

CONSE-
CLASA
COMPONENTA FACTORI DE FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A CINŢA CLASA DE
DE NIVEL
SISTEMULUI RISC FACTORILOR DE RISC MAXIMĂ PROBA-
GRAVI- DE RISC
DE MUNCĂ IDENTIFICAŢI (descriere, parametri) PREVI- BILITATE
TATE
ZIBILĂ
0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE DE FACTORI DE RISC 1. Organe de masini în miscare - prindere, INV gr. III 4 5
5
PRODUCŢIE MECANIC antrenare , lovire, strivire
2. Curgeri de apa fierbinte, abur pe la DECES 7 2
4
neetanseitati
3. blocarea elementelor de comanda si a ITM 45- 3 3
aparaturii de masura si controlsi utilizarea 180 zile 3
acestora peste termenul scadent de verificare
4. Rostogolirea de piese cilindrice neasigurate INV gr. III 4 3
4
impotriva deplasarilor necontrolate
5. Cadere libera de piese, scule, materiale DECES 7 1
3
pozitionate incorect saU la manipularea acestora
6. Proiectare de corpuri in situatii deosebite - ruperea ITM 3-45 2 6
accidentala a cuplajelor la pompe. zile

7. Jet de apa fierbnte, abur la efectuarea


purjarilor, la fisurarea sticlelor de nivel etc
3
8. Suprafete sau contururi periculoase - contact
direct al epidermei cu suprafete taietoare sau
intepatoare

9. Recipiente si conducte sub presiune


0 1 2 3 4 5 6
FACTORI DE RISC 10. Temperatura ridicata a suprafetelor INV gr. III 4 2 3
TERMIC conductelor neizolate prin care circula abur, a
suprafetelor exterioare ale cazanului, armaturi

11. Temperatura scazuta a suprafetelor metalice din


exterior, pe timp de iarna

12. Surprinderea de flacara la vizualizarea arderii in


cazan
FACTORI DE RISC 13. Electrocutare prin atingere directa accidentala a DECES 7 1 3
ELECTRIC unor cai de tensiune neprotejate
14. Electrocutarea la atingerea indirecta sau prin
aparitia tensiunii de pas, instalatii cu legatura la
impamantare defecta, pardoseli umede etc
FACTORI DE RISC 15. Substante cancerigene DECES 7 1 3
CHIMIC
16. Substante caustice

17. Substante explozive


MEDIUL FACTORI DE RISC 18. Temperatura ridicata in centrala termica ITM 3-45 2 6 3
DE MUNCĂ FIZIC zile
19. Temperatura scazuta a aerului pe timp de ITM 3-45 2 6 3
iarna zile
20. Curenti de aer in sala cazanelor ITM 3-45 2 5 3
zile
21. Nivel ridicat de zgomot in sala cazanelor DECES 7 1 3

22. Calamitati naturale - seism ITM 3-45 2 6 3


zile
FACTORI DE RISC 23. Gaze inflamabile si explozive ( gaze DECES 7 1 3
CHIMIC naturale, gaze arse incomplet
24. Gaze toxice ( defectiuni tiraj)
0 1 2 3 4 5 6
SARCINA CONŢINUT NECO- 25. Dispunerea executarii lucrarilor in timpul ITM 3-45 2 6 3
DE MUNCĂ RESPUNZǍTOR noptii sau in locuri intunecate zile

26. Dotarea insuficienta cu mijloace de protectie


individuala

27 Lucru cu echipamente cu termene depasite


SUPRASOLICITA- 28. Pozitii de lucru fortate la armaturi , vane ITM 3-45 2 5 3
RE FIZICǍ 29. Efort dinamic - trasee mari de interventii , zile
control
EXECUTANT ACŢIUNI GREŞITE 30. Executarea defectuoasa a comenzilor , DECES 7 1 3
manevrelor si reglajelor datorita nerespectarii
instructiunilor si procedeelor de lucru, in regim
normal de lucru, in avarii
31. Identificarea prin mirosire a gazului natural la DECES 7 1 3
locul de munca
32. Identificarea eronata a vanelor si armaturilor DECES 7 1 3
33. Nesincronizari, intarzieri, devansari INV gr. III 4 2 3
34. Deplasari si stationari in zone periculoase INV gr. III 4 2 3
35. Cadere la acelasi nivel prin alunecare, INV gr. III 4 2 3
impiedicare, dezechilibrare
36. Parasirea utilajelor în timpul functionarii DECES 7 1 3
37. Cadere de la inaltime la lucrul pe cazan DECES 7 1 3
38. Comunicari gresite cu ceilalti lucratori DECES 7 1 3
OMISIUNI 39. Omiterea executarii unor reparatii in timpul DECES 7 1 3
ezploatarii, pornirii, opririi, avariei
40. Neutilizarea echipamentului de protectie si a DECES 7 2 4
celorlalte mijloace din dotare

Nivelul de risc global al locului de munca este:


4.5.Fisa de masuri propuse

Locul de muncǎ: "FOCHIST"

NIVEL
Nr. MĂSURI PROPUSE
FACTOR DE RISC DE
crt (Nominalizarea masurii)
RISC
0 1 2 3
1. - Blocarea elementelor de 4 Masuri tehnice:
comanda , a aparaturii de - verificarea periodica , conform graficelor de
masura control si folosirea revizie , a armaturilor de protectie ale cazanului , a
acestora neverificate la armaturilor din instalatii;
termene scadente - verificarea AMC - urilor la termenele prevazute de
legislatia din domeniu
2. - Cadere de la acelasi nivel 4 Masuri tehnice:
prin alunecare, impiedicare, - dotarea cu un spatiu mai mare pentru acces la tabloul
dezechilibrare, blocare cai electric, la statia de dedurizare a apei;
acces.
Masuri organizatorice:

- deblocarea cailor de acces;

- amenajarea locului de munca;


3. - Gaze toxice - emisii aparute 3 Masuri tehnice:
la neetanseitati sau la - realizarea unor sisteme de avertizare optica si
defectiunile aparute la sonora a prezentei gazelor toxice ;
instalatia de gaze naturale Masuri organizatorice:
- identificarea clara a zonelor in care apar in mod
frecvent sau accidental gaze toxice;

- utilizarea EIP din dotare;

- semnalizarea cu avertizoare de securitate a zonelor


in care pot apare gaze toxice;

- realizarea de proceduri clare cu privire la modul de


actionare in cazul semnalarii prezentei gazelor toxice;

- monitorizarea starii de sanatate ;

- introducerea in fisa postului conducatorului


exploatarii cazanelor a prevederii de retragere
imediata de la lucru angajatilor care nu poarta EIP
potrivit riscurilor din centrala termica;

- executarea de exercitii periodice de actiune in caz


de pericol de gazare.
4. - Neutilizrea mijloacelor de 3 Masuri tehnice:
protectie individuala din - dotarea lucratorilor cu EIP corespunzator
dotare activitatii ce urmeaza a fi desfasurata;
Masuri organizatorice:
- instruirea lucratorilor privind consecintele
nerespectarii restrictiilor de securitate -
neutilizarea sau utilizarea incompleta a mijloacelor
de protectie etc.;
- verificarea prin control permanent, din partea
sefului formatiei, si/sau prin sondaj, din parte
sefilor ierarhic superiori.
5 - Nivel ridicat de zgomot in 3 Masuri tehnice:
interiorul centralei termice
- masuri de combaterea zgomotului la sursa - se
realizeaza prin modificari constructive aduse
echipamentului tehnic, daca acest lucru este posibil,
sau prin adoptarea unor dispozitive atenuatoare
speciale

- masuri de combaterea zgomotului la receptor -


izolarea personalului care lucreaza in zona cu
zgomot.
4.6.Interpretarea rezultatelor evaluarii

Nivelul de risc global calculat pentru locul de munca "debitator" este egal cu 3,22, valoare
ce îl încadreaza în categoria locurilor de munca cu nivel de risc mic spre mediu, el nedepǎsind
limita maximǎ acceptabilǎ (3,5).

Rezultatul este sustinut de "Fisa de evaluare", din care se observa ca din totalul de 32 factori de
risc identificati numai 4 depasesc, ca nivel partial de risc, valoarea 3: 1 încadrându-se în categoria
factorilor de risc mare, iar ceilalti 3 încadrându-se în categoria factorilor de risc mediu.

Cei 4 factori de risc ce se situeaza în domeniul inacceptabil sunt:

 F1: Organe de masini în miscare - prindere, antrenare de catre polizor, masina de debitat etc. -
nivel de risc partial 5;

 F2: Lovire de catre mijloacele de transport auto si motostivuitor la deplasarea prin incinta
fabricii - nivel de risc partial 4;

 F5: Proiectare aschii, material abraziv la operatiile de debitare, polizare - nivel de risc partial
4;

 F32: Neutilizarea echipamentului individual de protectie si a celorlalte mijloace de


protectie din dotare - nivel de risc partial 4.

Pentru diminuarea sau eliminarea celor 4 factori de risc (care se situeaza în domeniul
inacceptabil), sunt necesare masurile generic prezentate în "Fisa de masuri propuse".

În ceea ce priveste repartitia factorilor de risc pe sursele generatoare, situatia se prezinta dupa
cum urmeaza:

 31,25 %, factori proprii mijloacelor de productie/echipamente de munca;

 18,75 %, factori proprii mediului de munca;

 9,37 %, factori proprii sarcinii de munca;

 40,63 %, factori proprii executantului.

Din analiza Fisei de evaluare se constata ca 68,75 % dintre factorii de risc identificati pot avea
consecinte ireversibile asupra executantului (deces sau invaliditate.
EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI
ÎMBOLNǍVIRE PROFESIONALǍ PENTRU
LOCUL DE MUNCĂ “ÎNGRIJITOR”
DIN CADRUL CTT AUTO

DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCA

LOCUL DE MUNCA:
Ingrijitor

PROCESUL DE MUNCA:
Desfasoara activitati de curatire si ingrijire, atat la spatiile exterioare (spatii verzi, parcare, aleile
de acces) cat si spatiile din interiore (Sali de mese, Sali de clasa, grupuri sanitare, holuri intrare, birouri
etc)

ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCA EVALUAT

MIJLOACE DE PRODUCTIE:
aspirator cu multiple functii
galeata si mop
substante de dezinfectare si curatare
raclet si pulverizator pentru geamuri
scara

SARCINA DE MUNCA:
Verifica calitativ si cantitativ produsele de curatenie
Foloseste in mod eficient si economic materialele consumabile (substante de curatenie, bureti,
lavete, matura, mop, raclet, etc.)
Foloseste si depoziteaza substantele de curatare conform prescriptiilor date de producator
Pentru accesul in zone inalte foloseste scara omologata si asigurata corespunzator
Substantele si materialele usor inflamabile vor fi ferite de foc sau de temperaturi ridicate
Respecta zonele pentru fumat sau lucru cu foc deschis
Intocmeste necesarul de materiale

MEDIUL DE MUNCA:
Executantul isi desfasoara activitatea in program de 8 ore/zi, atat in interiorul cladirii, cat si la
exterior, in spatiile exterioare.
Pe durata programului poate fi expus la:
temperaturi extreme in anotimpurile iarna si vara la deplasari in exterior
variatii de temperaturi la deplasari interior-exterior
lucrul pe scara
contact cu microorganisme infectioase
contact cu substante toxice, iritante, degresante etc.
mirosuri specifice

FACTORII DE RISC IDENTIFICATI:

A. Factori de risc EXECUTANT

Actiuni gresite
Aplecarea in afara geamurilor sau a balustrazilor, pe timpul curatarii acestora
Pozitionarea gresita a scarii, inainte de utilizarea acesteia (alunecarea, unghi necorespunzator,
sprijinirea pe suprafete ce nu prezinta siguranta)
Nefolosirea echipamentului individual de protectie
Modificari sau improvizatii realizate la mijloacele de productie
Lucrul la inaltime pe mijloace improvizate (scaun, masa, etc.) si neutilizarea scarilor omologate.
Cadere la acelasi nivel prin impiedicare, dezechilibrare, alunecare, la deplasarea pe platforme
drepte sau pe scari
Interventii la echipamentul electric, in cazul aparitiei defectiunilor sau blocajelor
Utilizarea unor cabluri si prelungitoare in dezordine, care traverseaza caile de acces sau care sunt
intinse in apropierea acestora

Omisiuni
Ridicarea manuala a unor sarcini grele, in pozitii necorespunzatoare ale corpului (la manipularea
sacilor sau tomberoanelor de gunoi, lemnelor)

B. Factori de risc SARCINA DE MUNCA

Sarcina sub/supradimensionala in raport executantul


Efort fizic prelungit prin stationarea in picioare si deplasarea pedestra, pentru realizarea sarcinii de
munca – curatari alei , dezapeziri, indepartare moloz
Monotonia muncii datorita operatiilor repetitive

C. Factori de risc MEDIUL DE MUNCA

Factori de risc Fizic


Variatii mari de temperatura interior-exterior pe timp de iarna si curenti de aer
Iluminat artificial cu tuburi fluorescente, ce conduce la slabirea prematura a sistemului vizual
Alunecarea pe suprafete umede sau inghetate la deplasari in exterior
Calamitati naturale: trasnete, seisme
Praf in urma maturatului uscat

Factori de risc Chimic


Contact direct al pielii cu substante toxice componente ale produselor de curatenie
Pulverizarea substantelor lichide de curatenie in directia ochilor sau impotriva curentilor de aer;
contact la nivelul ochilor

Factori de risc Biologic


Contact cu microorganisme in suspensie in aer sau pe diferite obiecte, care urmeaza a fi curatate:
bacterii, virusi, racheti/spirocheti, etc. in special in zona grupurilor sanitare si a cosurilor de gunoi

D. Factori de risc MIJLOACE DE PRODUCTIE

Factori de risc Mecanic


 Zgomot generat de aspirator
 Abateri de la modul de operare a aspiratorului, prescris de producatorul acestuia.
 Lucrul cu suprafete contondente, taioase sau intepatoare la taiatul lemnelor
 Proiectarea de particole, aschii de la taiatul lemnelor

Factori de risc Termic


 Temperatura scazuta a suprafetelor metalice atinse in anotimpul rece

Factori de risc Electric


 Electrocutare prin atingere directa, in cazul deteriorarii izolatiei cablurilor sau datorita nefolosirii
surselor de alimentare cu impamantare
 Electrocutarea prin actionarea cu mainile ude a intrerupatoarelor, stecherelor si prizelor electrice
Unitatea: CTT Auto FISA DE EVALUARE Nr. persoane expuse: 5
Loc de munca: Ingrijitor Durata expunerii: 8 h/zi
A LOCULUI DE MUNCA Echipa de evaluare: :
Componenta Factori de risc Forma concreta de manifestare a factorilor de risc Consecinta Clasa Clasa Nivel
sistemului identificati maxima de de partial
de munca previzibila gravitate probabilitate de risc

MIJLOACE Factori de risc 1 Zgomot generat de aspirator ITM 2 1 1


DE Mecanic 3-45 zile
PRODUCTIE
2 Abateri de la modul de operare a aspiratorului, prescris ITM 2 2 2
de producatorul acestuia. 3-45 zile
3 Lucrul cu suprafete contondente sau intepatoare ITM 2 2 2
3-45 zile
4 Proiectare de particole, aschii la taiatul lemnelor INV. 4 1 2
Gr. III
Factori de risc 5 Temperatura scazuta a suprafetelor metalice atinse in ITM 2 1 1
Termic anotimpul rece 3-45 zile
Factori de risc 6 Electrocutare prin atingere directa, in cazul deteriorarii DECES 7 1 3
Electric izolatiei cablurilor sau datorita nefolosirii surselor de
alimentare cu impamantare
7 Electrocutarea prin actionarea cu mainile ude a DECES 7 1 3
intrerupatoarelor, stecherelor si prizelor electrice

MEDIUL DE Factori de risc 1 Variatii mari de temperatura interior-exterior pe timp de ITM 2 1 1


MUNCA Fizic iarna – curenti de aer 3-45 zile
2 Iluminat artificial cu tuburi fluorescente, ce conduce la ITM 2 1 1
slabirea prematura a sistemului vizual 3-45 zile
3 Alunecarea pe suprafete umede sau inghetate la ITM 3 1 2
deplasari in exterior 45-180 zile
4 Calamitati naturale: trasnete, seisme DECES 7 1 3

5 praf in urma maturarii uscate ITM 2 1 1


3-45 zile
Factori de risc 6 Contact direct al pielii cu substante toxice componente ITM 2 2 2
Chimic ale produselor de curatenie 3-45 zile
7 Pulverizarea substantelor lichide de curatenie in directia ITM 2 2 2
ochilor sau impotriva curentilor de aer; contact la nivelul 3-45 zile
ochilor
Factori de risc 8 Contact cu microorganisme in suspensie in aer sau pe ITM 3 1 2
Biologic diferite obiecte, care urmeaza a fi curatate: bacterii, virusi, 45-180 zile
racheti/spirocheti, etc. in special in zona grupurilor
sanitare si a cosurilor de gunoi
Unitatea: CTT Auto FISA DE EVALUARE Nr. persoane expuse: 5
Loc de munca: ingrijitor Durata expunerii: 8h/zi
A LOCULUI DE MUNCA Echipa de evaluare: :
Componenta Factori de risc Forma concreta de manifestare a factorilor de risc Consecinta Clasa Clasa Nivel
sistemului identificati maxima de de partial
de munca previzibila gravitate probabilitate de risc

SARCINA Sarcina sub/ 1 Efort fizic prelungit prin stationarea in picioare si ITM 2 2 2
DE MUNCA supradimensio deplasarea pedestra, pentru realizarea sarcinii de munca. 3-45 zile
nala in raport
executantul 2 Monotonia muncii datorita operatiilor repetitive ITM 2 1 1
3-45 zile

Executant Actiuni gresite 1. Aplicarea in afara geamurilor sau a balustrazilor, pe Deces 7 1 3


timpul curatarii acestora
2. Pozitionarea gresita a scarii, inainte de utilizarea ITM 3 2 2
acesteia (alunecarea, unghi necorespunzator, sprijinirea 45-180 zile
pe suprafete ce nu prezinta siguranta)
3. Nefolosirea echipamentului individual de protectie INV. 4 2 3
Gr. III
4 Modificari sau improvizatii realizate la mijloacele de Deces 7 1 3
productie
5 Lucrul la inaltime pe mijloace improvizate (scaun, masa, ITM 3 2 2
etc.) si neutilizarea scarilor omologate. 45-180 zile
6 Cadere la acelasi nivel prin impiedicare, dezechilibrare, ITM 3 1 2
alunecare, la deplasarea pe platforme drepte sau pe scari 45-180 zile
7 Interventii la echipamentul electric, in cazul aparitiei ITM 2 1 1
defectiunilor sau blocajelor 3-45 zile
8 Utilizarea unor cabluri si prelungitoare in dezordine, care ITM 3 1 2
traverseaza caile de acces sau care sunt intinse in 45-180 zile
apropierea acestora
Omisiuni 9 Ridicarea manuala a unor sarcini grele, in pozitii ITM 2 2 2
necorespunzatoare ale corpului (la manipularea sacilor 3-45 zile
sau tomberoanelor de gunoi)
REPREZENTAREA GRAFICA A PONDERII COMPONENTELOR
SISTEMULUI DE MUNCA

Loc de munca: Ingrijitor


34.62 % -- EXECUTANT
7.69 % -- SARCINA DE MUNCA
30.77 % -- MEDIUL DE MUNCA
26.92 % -- MIJLOACE DE PRODUCTIE
Nivel global de risc: 2.22 %

INTERPRETAREA REZULTATELOR SI CONCLUZIILE EVALUARII


PENTRU LOCUL DE MUNCA:
Ingrijitor
Nivelul de risc global calculat pentru locul "Ingrijitor" este 2.22 %, valoare ce il incadreaza in
categoria locurilor de munca cu nivel de risc mic.
Rezultatul este sustinut de "Fisa de evaluare a locului de munca", din care se observa ca din totalul
de 26 factori de risc identificati, 0.00 % ( 0 ) depasesc ca nivel partial de risc valoarea 3, incadrandu-se in
categoria nivelelor de risc mari, putand avea consecinte ireversibile asupra executantului.
In ceea ce priveste repartitia factorilor de risc pe sursele generatoare, situatia se prezinta dupa cum
urmeaza:
 34.62 % sunt factori proprii EXECUTANT
 7.69 % sunt factori proprii SARCINA DE MUNCA
 30.77 % sunt factori proprii MEDIUL DE MUNCA
 26.92 % sunt factori proprii MIJLOACE DE PRODUCTIE

Din analiza "Fisei de evaluare a locului de munca" se constata ca gravitatea maxima a 26.92 % (7)
dintre factorii de risc identificati prezinta un nivel de gravitate maxima ce poate avea consecinte
ireversibile asupra executantului (deces sau invaliditate).
FISA DE MASURI CU CARACTER GENERAL PROPUSE PENTRU
LOCUL DE MUNCA : Ingrijitor

Nr. Masuri propuse / Nominalizarea masurii


crt.
1 Insusirea si respectarea normelor de protectie a muncii si masurile de aplicare a acestora;

2 Desfasurarea activitatilor in asa fel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire
profesionala atat propria persoana, cat si pe celelalte persoane participante la procesul de munca;
3 Aducerea la cunostiinta a conducatorului locului de munca despre orice defectiune tehnica sau
alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala;
4 Instiintarea conducatorului locului de munca despre accidentele de munca suferite de propria
persoana si de alte persoane participante la procesul de munca;
5 Oprirea lucrului la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si informarea de
indata a conducatorul locului de munca;

6 Utilizarea echipamentului individual de protectie din dotare, corespunzator scopului pentru care a
fost acordat;

7. Dotarea si aprovizionarea cu materiale pentru igienizare si desinfectie – depozitarea lor in spatii


inchise
Asigurarea materialelor igienico-sanitare la grupurile sanitare
Unitatea: CTT Auto NUMĂR PERSOANE EXPUSE: 3
FIŞA DE EVALUAREA LOCULUI DE DURATA EXPUNERII: 8 h / zi
MUNCĂ ECHIPA DE EVALUARE:
LOCUL DE MUNCĂ: PAZNIC
COMPONENTA FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE CONSEINŢA CLASA DE
FACTORI DE RISC CLASA DE NIVEL
SISTEMULUI DE RISC MAXIMĂ PROBA-
IDENTIFICAŢI GRAVI-TATE DE RISC
MUNCĂ (descriere, parametri) PREVIZIBILĂ BILITATE
EXECUTANT ACTIUNI 1. Efectuarea de operatii neprevazute prin DECES 7 1 3
GRESITE sarcina de lucru ( pornirea/oprirea
echipamentelor tehnice,
alimentarea/intreruperea alimentarii cu
2. Cadere de la acelasi nivel prin alunecare, ITM 3-45 2 2 2
dezechilibrare, pasire in gol sau zile
impiedicare (suprafeţe alunecoase,
3. Cadere de la inaltime prin dezechilibrare DECES 7 2 4
sau alunecare (suprafeţe alunecoase,
denivelate)
SARCINA DE SOLICITARE 4. Efort static si dinamic ITM 3-45 2 2 2
MUNCA FIZICA zile
SOLICITARE ITM 3-45 2 2 2
5. Stres, oboseala, lucru de noapte
PSIHICA zile
MIJLOACE DE FACTORI DE 6. Deplasari ale mijloacelor de transport, ale INV GR.III 4 1 2
PRODUCTIE RISC utilajelor, autodeclansari sau autoblocari
MECANIC contraindicate ale miscarilor functionale ale
echipamentelor tehnice, stationari in zone
FACTORI DE 7. periculoase
Electrocutare(in prin
raza de actiunedirecta
atingere a utilajelor
sau DECES 7 2 3
RISC indirecta (conductori neizolaţi sau cu
ELECTRIC izolaţia îmbătrânită şi/sau umedă, legături
la instalaţia de împământare cu grad ridicat
de coroziune, fără papuci de priză; izolaţii
străpunse accidental)
MEDIUL DE FACTORI DE 8. Temperatura exterioara scazuta iarna (sub ITM 3-45 2 2 2
MUNCA RISC FIZIC 0˚C) si ridicata vara (peste 30˚C), trasee de zile
circulatie cu diferente de temperatura de
peste 15˚C, lucru in mediul exterior sau
9. spatii
Curentineincalzite ( sub
de aer – vant, 10˚C) in perioada
viscol ITM 3-45 2 2 2
10. Umiditatea aerului – precipitatii ITM 3-45 2 2 2
11. Calamitati naturale – trasnet, inundatie, DECES 7 1 3
grindina, viscol, surpari de teren, seisme
ITM 3-45 2 2 2
12. Pulberi in suspensie in aer- praf
zile

Nivelul de risc global al locului de muncă este:

1( 4 x 4)  3(3 x3)  8( 2 x 2)
Nrg = =2,59
1x 4  3 x3  8 x 2

Fişa de măsuri propuse


Locul de muncǎ: PAZNIC

Nr. LOC DE MUNCǍ/ NIVEL MĂSURI PROPUSE


crt. FACTOR DE RISC DE RISC (Nominalizarea măsurii)
1. F1- Efectuarea de operatii neprevazute prin 3 Măsuri organizatorice:
sarcina de lucru ( pornirea/oprirea  Semnalizarea corespunzatoare cu panouri de interdictie a
echipamentelor tehnice, tablourilor de comanda a echipamentelor tehnice si a tablourilor
alimentarea/intreruperea alimentarii cu energie electrice;
electrica)  Stabilirea clara a limitelor de competenta pentru fiecare salariat si
instruirea si constientizarea personalului cu privire la acestea.
2. F3- Cadere de la inaltime prin dezechilibrare 4 Măsuri tehnice:
sau alunecare (suprafeţe alunecoase,  Marcarea şi iluminarea zonelor periculoase.
denivelate) Măsuri organizatorice:
 Menţinere suprafeţelor căilor de deplasare în perfectă stare de
curăţenie şi marcarea denivelărilor, obstacolelor etc..
Nr. LOC DE MUNCǍ/ NIVEL MĂSURI PROPUSE
crt. FACTOR DE RISC DE RISC (Nominalizarea măsurii)

3. F7- Electrocutare prin atingere directa sau 3 Măsuri tehnice:


indirecta (conductori neizolaţi sau cu izolaţia  Marcarea şi iluminarea zonelor periculoase.
îmbătrânită şi/sau umedă, legături la instalaţia Măsuri organizatorice:
de împământare cu grad ridicat de coroziune,  Restrictionarea accesului la zonele cu risc electric;
fără papuci de priză; izolaţii străpunse  Instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării disciplinei
accidental) tehnologice şi a restricţiilor de securitate.
4. F11-Calamitati naturale – trasnet, inundatie, 3 Măsuri organizatorice:
grindina, viscol, surpari de teren, seisme  Respectarea planurilor de interventie pentru situatii de urgenta
si capacitate de raspuns;
 Efectuarea de simulari de actiuni in caz de urgenta;
 Dotarea cu materiale PSI a santierului ( pichet, extinctoare,
nisip, galeti, lopeti)
EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI
ÎMBOLNǍVIRE PROFESIONALǍ PENTRU
LOCUL DE MUNCĂ “BIBLIOTECAR”
DIN CADRUL CTT AUTO

1. Sarcina de muncă
Locul de muncă analizat face parte din categoria celor de execuţie din punct de vedere
ierarhic . Sarcina de muncă pentru locul de muncă studiat presupune următoarele riscuri de
accidentare si îmbolnăvire profesională: riscuri de afecţiuni ale coloanei vertebrale datorită
poziţiei de lucru preponderent asezat pe scaun , risc de suprasolicitare psihică datorită
complexităţii activităţii intelectuale si a sarcinilor uneori repetitive , riscuri de îmbolnăvire datorită
lucrului cu publicul .
2. Mijloace de producţie
Mijloacele de producţie principale folosite la locul de muncă studiat sunt echipamentele
de calcul si birotică precum si echipamente de comunicaţii la distanţă . Aceste echipamente
respectă standardele de conformitate în vigoare si sunt utilizate în acord cu regimul de
funcţionare reglementat de producător Pentru alimentarea echipamentelor se folosesc prize
legate la centura de pământare a clădirii. În activitatea lor lucrătorii din compartimentele de
execuţie folosesc si produse de papetărie specifice activităţii lor.În cadrul biroului mobilierul este
ergonomic .
3. Mediu de muncă
Iluminatul la locul de muncă studiat este de tip natural si artificial , fiind asigurat de
corpuri de iluminat general funcţionale ce asigură condiţii de lucru corespunzătoare din acest
punct de vedere . Nu există zgomot la locul de muncă ,temperatura mediului ambiant este
ajustabilă, putându-se asigura un confort termic la locul de muncă
4. Executant
Personalul din cadrul bibliotecii are o vastă experienţă si pregătire profesională de înalt
nivel în domeniu si este aptă din punct de vedere medical,drept urmare riscurile de accidentare
si îmbolnăvire profesională ce ar putea fi generate de executant sunt minime .Riscurile ce pot
apărea în mod accidental ,prin omisiuni sau acţiuni gresite sunt prezentate în fisa de evaluare a
riscurilor pentru acest loc de muncă.
Unitatea: CTT Auto NUMĂR PERSOANE EXPUSE: 3
FIŞA DE EVALUAREA LOCULUI DE DURATA EXPUNERII: 8 h / zi
MUNCĂ ECHIPA DE EVALUARE:
LOCUL DE MUNCĂ: PAZNIC
COMPONENTA FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE CONSEINŢA CLASA DE
FACTORI DE RISC CLASA DE NIVEL
SISTEMULUI DE RISC MAXIMĂ PROBA-
IDENTIFICAŢI GRAVI-TATE DE RISC
MUNCĂ (descriere, parametri) PREVIZIBILĂ BILITATE
MIJLOACE DE FACTORI DE ITM3-45 2 5 3
PRODUCŢIE RISC MECANIC F1Lovire la deplasarea între diverse zile
puncte de lucru (colţuri birouri)

F2 cădere de obiecte materiale de la mică ITM3-45 2 5 3


înălŃime ca urmare a depozitării sau zile
arhivării necorespunzătoare a acestora
F3 contact direct al epidermei cu suprafeţe ITM3-45 2 5 2
periculoase (muchii mobilier instrumente zile
de tăiere ),înţepare tăiere rănire prin
folosirea unor materiale de birotică tăioase
F4 cădere de la acelasi nivel împiedicare ITM3-45 2 5 3
în scară sau rafturi zile
F5cădere datorită obstacolelor de pe căile ITM3-45 2 4 2
de circulaţie zile
FACTORI DE F6 îmbolnăvirea aparatului vizual datorită ITM45- 3 4 4
RISC FIZIC activităţii 180zile
F7 imbolnăvirea aparatului vizual datorita ITM 3-45 2 5 3
iluminatului artificial zile
FACTORI DE F8 electrocutare prin atingere la DECES 7 2 4
RISC deteriorarea accidentală a unor izolaţii la
ELECTRIC echipamente
DECES 7 2 4
F9 electrocutare prin atingere indirectă
datorită deficienţelor la instalaţia electrică
F10electrocutare prin atingere indirectă a DECES 7 2 4
părţilor metalice ale echipamentelor ca
urmare a funcţionării necorespunzătoare a
legăturii la centura de pământare
0 1 2 3 4 5 6
MEDIUL FACTORI DE F11soc termic determinat de diferenŃa de
ITM 3-45
DE MUNCĂ RISC FIZIC temperatura din încăperea de afară si cea din 2 2 2
zile
interior
F12 calamităţi naturale –trăsnet inundaţii
DECES 7 1 3
alunecări de teren prăbusiri de copaci etc
F13riscuri datorate nesemnalizării de
securitate ca urmare a minimizării pericolului DECES 7 2 4
F14 riscuri datorate îngreunării evacuării în caz
de situaŃii de urgenţă ca urmare a nerespectării DECES 7 2 4
normelor în vigoare
SARCINA FACTORI DE F15efort fizic prelungit ,poziţii de lucru
ITM 3-45
DE MUNCĂ RISC FIZIC preponderant asezat pe scaun ,posibile afecţiuni 3 5 4
zile
ale coloanei
F16manipulare de mase (calculatoare ITM45-
3 3 3
imprimante)între diferite locuri de muncă 180zile
SUPRASOLICITA- F17stres cauzat de sarcini monotone si repetitive ITM 3-45
2 6 3
RE FIZICǍ sedentarism decizii dificile în timp scurt zile
F18stres generat de solicitarea mai multor ITM45-
3 3 3
utilizatori 180zile
F19nerespectarea pauzelor de lucru ITM 3-45
2 5 3
zile
F20 Îmbolnăvire datorită bolilor cu transmisie de ITM 3-45
2 5 3
la om la om zile
EXECUTANT ACŢIUNI F21 utilizarea calculatorului fără reglarea
ITM 3-45
GRESITE diferitelor elemente ale postului(poziŃie de lucru 2 5 3
zile
etc)
F22 utilizarea de improvizaţii( la fixarea
ITM 3-45
echipamentului de calcul la accesul la partea 3 2 2
zile
superioară a raftului)
F23 minimizarea pericolului prin nerespectarea
DECES 7 2 4
instrucŃiunilor de lucru si securitatea muncii
F24 IntervenŃii gresite în caz de început de
DECES 7 1 3
incendii
F26 Nerespectarea regulilor de circulaţie pe
DECES 7 1 3
drumurile publice
F27 Prezentarea la lucru în condiţii psiho-
fiziologice necorespunzatoare (în stare de
DECES 7 1 3
oboseală sau sub influenţa drogorilor sau
băuturilor alcolice)
OMISIUNI F28 Începerea activităŃii fără verificarea ITM45-
3 4 3
aparaturii utilizate si a mobilieruluii 180zile

Nivelul de risc global al locului de muncă este:

4(2 x 2)  14(3 x3)  8(4 x 4)


Nrg = = 3,19
4 x 2  14 x3  8 x 4
FISĂ DE MĂSURI PROPUSE PENTRULOCUL DE MUNCĂ :BIBLIOTECĂ

NIVEL
Nr. LOC DE MUNCǍ/ MĂSURI PROPUSE
DE
crt. FACTOR DE RISC (Nominalizarea măsurii)
RISC
F6 îmbolnăvirea aparatului vizual datorită Masură tehnică:Înlocuirea tuturor monitoarelor vechi cu tub cinescopic,cu
1 4
activităţii desfăsurate în faţa monitorului monitoare noi de tip TFT
Măsură tehnică:pozarea cablurilor electrice în canal PVC.Refacerea
F8 electrocutare prin atingere la deteriorarea
2 4 izolaţiilor deteriorate înlocuirea stecherelor si a cablurilor uzate
accidentală a unor izolaţii la echipamente
Masură org.:semnalizare de securitate
Măsură tehnică:.Remedierea deficienŃelor montarea de capace la
F9 electrocutare prin atingere indirectă datorită
3 4 dozele descoperite înlocuirea prizelor defecte , a stecherelor defecte
deficienŃelor la instalaŃia electrică
-folosirea de siguranţe diferenţiale
F10 electrocutare prin atingere indirectă a părţilor
metalice ale echipamentelor ca urmare a Verificarea periodică a prizelor de pământare .Verificarea continuităţii
4 4
funcţionării necorespunzătoare a legăturii la nulului de protecţie -folosirea de siguranŃe diferenŃiale
centura de pământare
F13 riscuri datorate nesemnalizării de securitate
5 4 Completarea necesarului de semnalizare
ca urmare a minimizării pericolului
F14 riscuri datorate îngreunării evacuării în caz Degajarea căilor de evacuare de obiecte materiale sau echipamente
6 de situaŃii de urgenţă ca urmare a nerespectării 4 amplasate gresit.Efectuarea de exerciţii de intervenţie si evacuare
normelor în vigoare ,anual.
F15 efort fizic prelungit poziţii de lucru Înlocuirea tuturor scaunelor vechi cu scaune ergonomice si efectuarea
7 preponderant asezat pe scaun ,posibile afecţiuni 4 controlului medicala primele semne de afecţiuni dorsolombare sau
ale coloanei cervicale.
Verificarea prin control permanent din partea sefului formaţiei sau prin
F22 minimizarea pericolului prin nerespectarea
8 4 sondaj din partea sefilor ierarhic superiori a respectării instrucţiunilor de
instrucŃiunilor de lucru si securitatea muncă
lucru si de ssm

Urmare a aplicarii planului de masuri nivelul global de risc este2,84


INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUĂRII PENTRU LOCUL DE MUNCĂ :
BIBLIOTECĂ

Nivelul de risc global pentru locul de muncă este 3,3, valoare ce îl încadrează în
categoria locurilor de muncă cu nivel de risc ACCEPTABIL.Rezultatul este susţinut si de Fisa de
Evaluare din care se observă că din totalul de factori de risc identificaţi,doar 10 depăsesc ca
nivel parţial de risc ,valoarea 3 după cum urmează:
- 8 au ca nivel parţial de risc ,valoarea 4 încadrându-se în categoria de factori de risc mediu
- 0 au ca nivel parţial de risc ,valoarea 5 încadrându-se în categoria de factori de risc mare
- 0 au ca nivel parţial de risc valoarea 6 încadrându-se în categoria factori de risc foarte mari
- 0 au ca nivel parţial de risc valoarea 7 încadrându-se în categoria de factori de risc maxim
Cei 8 factori de risc ce se situează în domeniu inacceptabil sunt:
- F6 îmbolnăvirea aparatului vizual datorită activităţii desfăsurate în faţa monitorului nivel
de risc 4
- F9 electrocutare prin atingere la deteriorarea accidentală a unor izolaţii la echipamente
nivel de risc 4
- F10 electrocutare prin atingere indirectă datorită deficienŃelor la instalaţia electrică
nivel de risc 4
- F13 electrocutare prin atingere indirectă a părţilor metalice ale echipamentelor ca
urmare a funcţionării necorespunzătoare a legăturii la centura de pământare nivel de risc 4
- F13 riscuri datorate nesemnalizării de securitate ca urmare a minimizării pericolului
nivel de risc 4
- F14 riscuri datorate îngreunării evacuării în caz de situaţii de urgenţă ca urmare a
nerespectării normelor în vigoare nivel de risc 4
- F15 efort fizic prelungit poziţii de lucru preponderent asezat pe scaun ,posibile afecţiuni
ale coloanei nivel de risc 4
- F22minimizarea pericolului prin nerespectarea instrucţiunilor de lucru si securitatea
muncă nivel de risc 4
Pentru eliminarea sau diminuarea factorilor de risc existenţi sunt prezentate măsurile
prezentate în Fisa de Măsuri propuse pentru locul de muncă.