Sunteți pe pagina 1din 4

Școala Gimnazială Nr.

195, Bucureşti

PROIECT DE LECȚIE

Profesor: HARABAGIU ADALGIZA


Data: 28. 05. 2014
Clasa: a VI-a, 1oră/săptămână
Aria Curriculară: Arte
Disciplina: Educaţie plastică
Unitatea de învățare (tema plastică): COMPOZIȚIA PLASTICĂ
Subiectul lecției: COMPOZIȚIE DINAMICĂ, (subiect aplicativ liber ales)
Durata desfăşurării lecţiei: 50 de minute

COMPETENŢE GENERALE
1. Dezvoltarea capacităţii de exprimare plastică utilizând materiale, instrumente şi tehnici variate
2. Dezvoltarea sensibilităţii, a imaginaţiei şi a creativităţii artistice
3. Cunoaşterea şi utilizarea elementelor de limbaj plastic
4. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului vizual-artistic

Competenţe specifice vizate:


1.1 obţinerea unei suprafaţe picturale prin suprapunere grafică
1.2 realizarea unei dominante de culoare întro compoziţie, folosind game cromatice
2.1 identificarea ritmului plastic prin elementele de limbaj care-l formează
2.2 folosirea ritmului în compoziţiile plastice cât şi în cele decorative
2.3 valorificarea în alcătuirea unor compoziţii închise sau deschise a elementelor de limbaj plastic, a
semnificaţiilor şi raporturilor dintre ele
2.4 realizarea centrului/centrelor de interes prin elemente de limbaj plastic şi expresivităţile lor
3.1 separarea între punct şi linie a elementelor de construcţie, cât şi ca semnificanţi
3.2 reprezentarea grafică a unor forme din natură
3.4 utilizarea culorilor complementare în obţinerea griurilor colorate

Competente derivate transformate in obiective operaţionale


La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
O1- să recunoască pe imagini cel puțin două caracteristici ale compoziției plastice dinamice;
O2- să realizeze o schiţă de compoziție dinamică cu ajutorul unei scheme compoziționale și a contraselor;
O3- să argumenteze un punct de vedere referitor la mijloacele de expresie plastice folosite în compoziția
dinamică;
O4- să ofere o interpretare personală a imaginii realizate;
O5- să se autoevalueze şi evalueze după criteriile date;

Obiective afective
-să participe cu interes la activitate ;
-să aprecieze munca colegilor.

Tipul şi varianta lecţiei: mixtă- asimilare de noi cunoştinţe, formare de priceperi şi deprinderi
Resurse procedurale (metode de învăţământ): dezbaterea, problematizarea, explicaţia, exerciţiul, exprimarea
opiniilor, conversaţia euristică, comparaţia, învăţarea prin descoperire, demonstraţia
Resurse materiale (mijloace de învăţământ: aparatură şi material didactic): tabla, creta, (video-proiector,)
culori, creioane, hârtie, pensule, cârpă, apă, manualul, reproduceri de artă, (prezentare power point), capacităţile
receptive normale ale elevilor
Locul de desfășurare: sala de clasă

Tipul de organizare a activităţii: frontală, pe grupe, individuală

Bibliografia (cu specificarea autorilor, titlului lucrării, editurii, anului apariţiei):


- manualul- Victor Dima, Educaţie Plastică, Editura Teora, 1996
- ( prezentare power point:
Reproduceri:
1.”Parabola orbilor” Pieter Bruegel cel Bătrăn
2.Vitraliu, catedrala Chartres
3.Mozaic, Ravenna
4.tratare decorativă- Victor Vasarely, ”Dansul”, Henry Matisse
6.compoziție dinamică-Sclav, Michelangelo
7.Siteza dinamismului uman, Umberto Boccioni
8.Calul Titanilor, Mihaela Diaconu
9. Elemente de limbaj- Pădurea vrăjitoarelor, Paul Klee
9. Bătălia de la San Romano, Paolo Ucello)

DESFĂŞURAREA LECŢIEI

OO Etapele lecţiei Activitatea Evaluarea-


profesorului Activitatea elevilor strategii
-momentul salutul, absenţe în catalog, -răspund cerinţelor
organizatoric organizează materialele şi -pregătesc materialele
- 1 min. clasa, creează un climat solicitate
cooperant

captarea atenţiei Îi intreb dacă sunt statici sau Se gândesc,


pentru lecţia nouă dinamici, rog un elev să analizează imaginea,
- 5 min. lipească pe tablă(Parabola
Orbilor, Bruegel)Spun, scriu
pe tablă tema și subiectul
lecției. Ii ajut să descifreze îşi reactualizează continuă,
schema compozițională cunoştinţele, frontală,
povestindu-le parabola. referitoare la dialogul,
-reactualizarea Reactualizez cunoștințele compoziția plastică, aprecieri,
noţiunilor desenând la tablă ciorchinele, tratare picturală,
O1 necesare trecerii care se completează pe suprapunere
la lecţia nouă măsură ce elevii redescoperă: grafică,elemente de
- 5 min. compoziția plastică și limbaj, mijloace de
tratarea picturală. (ex. Klee, expresie: punct, linie,
vitraliu, tapiserie, op art) formă, contrast...,
Ii dirijez să identifice comentează,
elementele de limbaj plastic și argumentează
cel puțin două mijloace de
expresie plastică (punctul, Notează; participă
linia, forma, contrastul cald- activ,
rece, închis-deschis)

-prezentarea Elevii încep să lucreze. Le


optimă a reamintesc semnificațiile
conţinutului culorilor (R-lupta, putere,
exaltare, incurajare;O-
O2 -dirijarea învăţării energie, căldură, încordare,
-35 min bucurie;), semnificațiile pun întrebări de
formelor în raport cu lămurire, lucrează
paginarea (cerc, pătrat, individual, sau pe
-conexiunea dreptunghi- stabilitate, grupe. Îşi verifică
inversă (feed- echilibru; triunghi, oval, competenţele.
back-ul), spirală- mișcare, tensiune).
are loc pe Ordonez cu ajutorul elevilor
parcursul semnificațiile liniei,
conducerii punctului, în raport cu formativă,
învăţării, întărirea suprafața, densitate(oblică, continuă,
făcându-se treptat ascendentă, descendentă, zig- observarea
O3 prin aprecieri zag, modulată), antrenându-i sistematică,
verbale să descopere singuri, în aprecierea,
timpul lucrului, elemente ce autoevaluarea
exprimă dinamismul.
Explic termeni ca: schema
compozițională, centru de
interes, ritm, ton, nuanțe,
dominantă, gamă cromatică,
subliniind ideea unității în
O4 varietate și a varietății în
unitate-regulă de aur a unei
compoziții armonioase.

În particular, dau câteva idei


de subiect aplicativ:
RecreațiaMare, Furtună,
Dans, Intrecere,Constructori,
Gânduri, Vis
Indrum activitatea practică:
răspund întrebărilor, corectez,
apreciez etc.

O5 - evaluarea Selectez schiţele reuşite prin votează, apreciază expoziţie,


formativă vot, le expun spre aprecieri verbal, admirativ, aprecierea,
- 3 min. libere şi comentarii, notez schiţele colegilor autoevaluare,
schiţele reuşite. notarea

- anunţ tema pentru acasă:


- retenţie şi finalizarea schiţelor începute; - notează
transfer de - finalizeaz cu precizarea a
cunoştinţe ceea ce au de adus şi de
-1min pregătit elevii pentru lecţia
următoare
Ciorchinele:

1.C Plastică C Decorativă

2.Compoziția= sa
deschisă punem impreună închisă
= UNITATE

tratare picturală-tușa vibrată, supr. graf., decorativă- tenta plată

1.C dinamică C statică

2.linii: linii

forme: forme:

2.scheme comp. culori

2.contrast: puternic game

2.culori: R, O,