Sunteți pe pagina 1din 2

Școala Gimnazială ....

Școala Gimnazială .....


Nr. înreg. ....................din.................................

Aria curriculară: Limbă și comunicare


Disciplina: Limba engleză
Anul școlar: 2018-2019
Profesor:

Plan de măsuri cu caracter remedial pentru clasa a.......-a, în urma situației de corigență

Elev/ă:..............................................

Clasa:.........................................

Pornind de la cunoașterea realității socio-economice individuale


și de evaluarea nivelului de performanțe cognitive ale elevilor, se vor avea în vedere următoarele
aspecte în scopul remedierii deficiențelor de învățare:

- Întocmirea programului de remediere;

- Monitorizarea progresului școlar;

- Identificarea punctelor slabe/ forte ale elevului;

- Stabilirea priorităților de învățare.

OBIECTIVE DEFICIENȚE ACT. REMEDIALE PROGRAMUL DE INDICATORI DE NUMELE


SEMNALATE PROPUSE REMEDIERE PERFORMANȚĂ ELEVULUI CARE
(COMP. NECESITĂ
GEN./SPECIFICE) REMEDIERE
- înțelegearea Elevul citește *Demersul Obiectivul
mesajului oral textul în didactic va fi este atins
sau scris; limba engleză adaptat la dacă va fi
- înlănțuirea cu greutate, cerințele asigurat un
clară a ideilor are vocabular metodologice Semestrul II echilibru între
în mesaje sărac, lacunar. actuale. aspectul oral
orale și *Imaginile din și cel scris al
scrise; Răspunde manuale vor fi limbii
- folosirea greu, incorect utilizate pentru engleze.
unor tehnici/ din punct de a dezvolta
strategii de de vedere capacitatea de Obiectivul
lucru cu gramatical, exprimare este atins
textul/ cartea; monosilabic orală. dacă
- identificarea sau în *Vor fi integrarea
informațiilor propoziții integrate exercițiilor și
esențiale incomplete. exerciții care utilizarea
dintr-un să ajute la imaginilor din
mesaj Nu reușește îmbunătățirea manual vor
oral/scris, în să redea oral pronunției duce la
Semestrul II
scopul sau în scris elevilor. îmbunătățirea
înțelegerii ideea *Stimularea pronunției
sensului principală a interacțiunii de elevilor,
global al textelor auzite tip respectiv la
acestuia; în clasă. comunicativ: dezvoltarea
- selectarea activități pe capacității de
elementelor perechi și în exprimare
esențiale grup. orală.
dintr-un text. *Exerciții de
copiere, scriere Obiectivul
a cuvintelor, este atins
etc. . dacă, prin
*Diversificarea diversificarea
metodelor și metodelor și
procedeelor: procedeelor
micro- de predare-
dialoguri, evaluare,
jocuri lecțiile
didactice, desfășurate
brainstorming. devin mai
atractive
pentru elevi.

S-ar putea să vă placă și