Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect de lectie

Data:S1
Clasa: a V-a A,B,C,D,E
Profesor:Damian Lorena
Aria curriculara:Matematica și științele naturii;
Obiectul: Biologie;
Unitatea de invatare: Grupe de viețuitoare
Tema: Bacterii.Protiste.Ciuperci
Scopul: dobândirea de noi cunoștințe
Obiective de referință:
 Sa identifice microorganismele
 Sa utilizeze metode /mijloace adecvate explorării/investigării lumii vegetale
 Sa exerseze utilizarea unor surse de informare (3.1)
Obiective operaționale:
La sfarsitul orei elevii vor fi capabili :
O1.Să facă diferența între bacterii, protiste și ciuperci
O2.Să prezinte date despre elementele studiate
O3.Să identifice diferite tipuri de bacterii, ciuperci
O4.Să precizeze importanța practică a acestora
Tipul lectiei: dobândirea de noi cunoștințe
Strategia didactica:
a.Resurse procedurale: observatia, explicatia, comparatia, conversatia euristica, invatarea prin descoperire ;
b.Resurse materiale:imagini, manual , ppt.
c.Forma de activitate: individual, frontal.
Locul de desfășurare: sala de clasa;
Bibliografie:
Rozalia-Nicoleta Stătesci, Viorica Broască, Manual Biologie, edit.Intuitext, 2017
Adriana Popescu, Gina Barac,Manual Biologie, edit. DPH, 2017
Continut informational: confom programei;

Desfasurarea lectiei:
ETAPELE ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVILOR
LECȚIEI
Organizarea -Pregătesc materialul didactic. Îşi pregătesc cărţile şi caietele.
clasei -Notez în catalog elevii absenţi şi verific dacă sunt condiţii optime
pentru desfăşurarea lecţiei.
Captarea Prezint câteva fotografii pentru a identifica și a face diferența dintre -Urmăresc materialele
atenției . bacterii, protiste și ciuperci

Anunțarea -Anunţ şi scriu pe tablă tema lecţiei şi prezint obiectivele pe care -Notează în caiete titlul lecţiei şi urmăresc obiectivele.
temei și a elevii trebuie să le cunoască la terminarea lecţiei:
obiectivelor. definirea corectă a noțiunilor de bacterii, alge,ciuperci
identificarea tipurilor principale de bacterii și a noțiunilor
generale despre acestea
identificarea tipurilor principale de ciuperci și a noțiunilor
generale despre acestea
identificarea noțiunilor generale despre alge

Dirijarea - Solicit elevilor să îmi prezinte ce știu aceștia că sunt bacteriile, - descrierea și prezentarea orală a microorganismelor
invățării. ciupercile și algele. -Completează schema lecției.
-plecând de la informațiile prezentate de elevi, concluzionăm și
elevii notează în caiete definițiile celor trei microorganisme.
Prezint elevilor noțiuni despre tipurile de bacterii, unde se găsesc și - identifică tipurile de bacterii, ciuperci
rolul acestora în natură.
Continui să descriu algele și ciupercile. - Completează în caiete datele noi

-Completeză schema lecției.

Obținerea Le prezint elevilor materiale video despre cele învățate - Urmăresc materialul video prezentat..
performanței
elevilor.
Evaluarea - Notarea răspunsurilor elevilor
performanței.
ANEXA 1. SCHEMA LECȚIEI
BACTERII.PROTISTE.CIUPERCI

BACTERIILE

Bacteriile sunt organisme unicelulare extrem de mici și care nu pot fi văzute cu ochiul liber. Din acest motiv este nevoie de un
microscop pentru a le observa (orga nisme microscopice).

Bacteriile pot avea formă sferică, de bastonaș, de spirală sau de virgulă. Unele bacterii se pot deplasa în mediul lor de viață cu
ajutorul unor formațiuni subțiri mai lungi (flageli) sau mai scurte (cili). Celula bacteriană îndeplinește toate funcțiile vitale.

Nutriția

Unele bacterii își pot prepara singure hrana, dar majoritatea nu poate face acest lucru. Drept urmare, ele prezintă nutriție
heterotrofă (depind de substanța organică produsă de alte organisme). Dacă folosesc materia organică din organismele moarte, sunt
heterotrofe saprofite, iar dacă folosesc substanțe din organismele vii (gazde), sunt heterotrofe parazite.

După modul de hrănire, bacteriile se împart:

 Bacterii de putrefacție: descompun materia moartă determinând putrezirea


 Bacterii fermentative: transformă vinul în oțet, laptele în iaurt și brânză
 Bacterii de simbioză: se asociază cu diferite plante ajutându-se în hrănire. Îmbogățesc solul cu substanțe, de exemplu,
azotul.
 Bacterii parazite: produ diferite boli gazdei. EX. Tuberculoza este provocată de bacilul Koch.

PROTISTELE(ALEGELE)
Protistele sunt un grup extrem de divers de organisme cu celula mult mai complex organizată decât cea a bacteriilor.Unele dintre ele se
pot deplasa cu ajutorul pseudopodelor, fl agelilor sau al cililor, altele nu se deplasează.

Protistele trăiesc în special în mediul acvatic, în mediul terestru umed și chiar în corpul altor organisme.

Clasificare:

 Protiste asemănătoare ciupercilor : Sunt organisme unicelulare parazite sau saprofi te care trăiesc în soluri umede sau pe
substraturi organi ce pe care le descompun. Mana cartofului este o specie pa razită care pro voacă pagube importante culturilor.
 Protiste asemănătoare plantelor Sunt organisme autotrofe care pot realiza fotosinteza, datorită unui pigment verde numit clorofi
lă, care absoarbe energia luminoasă. Ele produc oxigen și sub stanțe organice cu care se hrănesc și alte organisme. Pot trăi în sol,
pe scoarța copacilor și în ape dulci și sărate. Dintre aces te protiste fac parte algele (de exemplu, verzeala-zidurilor) și euglenele
(de exemplu, euglena verde). Euglena se de plasează în apele dulci în care trăiește cu ajutorul unui fl agel. La întuneric, ea se
hrănește hetrotrof, iar la lumină, autotrof.
 Protiste asemănătoare animalelor (protozoare) Sunt organisme unicelulare, heterotrofe, care au capa citatea de a se deplasa în
mediul lor de viață pentru a găsi hrană. Amiba trăiește în ape dulci stătătoare sau pe pământ umed. Forma corpului ei se
schimbă, deoa rece formează prelungiri numite pseudopode (piciorușe false). Pseudopodele au rol în deplasare și în capturarea
hranei, reprezentată de bacterii și de resturi organice.

CIUPERCILE

Ciupercile pot fi microscopice sau macroscopice, unicelulare sau pluricelulare. Corpul ciupercilor macroscopice este alcătuit din mai
multe filamente.

Cele mai importante sunt:

 Drojdia de bere- conține fermenți care în lichide dulci ajută la hrănire. Se utilizează pentru industria berii și panificație
 Mucegaiurile sunt ciuperci ce trăiesc în locuri umede, întunecate și neaerisite. Pot fi folosite pentru diferite medicamente.
 Ciupercile cu pălărie sunt organisme macroscopice care cresc în zone umede.
 Ciupercile parazite sunt microscopice și provoacă boli ce se numesc micoze.

S-ar putea să vă placă și