Sunteți pe pagina 1din 5

Lucrare scrisă la limba şi literatura română pe semestrul al II-lea,

an şcolar 2018/2019
Clasa a VI-a

Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiectul I (60 de puncte)

Citeşte cu atenţie textul dat. Rezolvă apoi cerințele, pe o foaie separată.

În poiana tăinuită, unde zbor luciri de lună,


Floarea oaspeților luncii cu grăbire se adună,
Ca s-asculte-o cântăreață revenită-n primăvară
Din străinătatea neagră, unde-i viața mult amară.

Roi de flăcări ușurele, lucioli scânteitoare


Trec în aer, stau lipite, de luminărele-n floare
Răspândind prin crengi, prin tufe o văpaie albăstrie
Ce mărește-n mezul nopții dalba luncii feerie.

Mierle vii șuierătoare, cucul plin de îngâmfare,


Gaița ce imitează orice sunete bizare,
Stigleți, presuri, macalendri ce prin tufe se alungă
Și duioase turturele cu dor lung, cu jale lungă.

Iată, vin și gândăceii în hlamide smălțuite;


Iată grieri, iată fluturi cu-aripioare pudruite,
Și culbeci care fac coarne purtându-și casa-n-spinare...
La ivirea lor poiana clocotește-n hohot mare.

Dar, tăcere!... Sus pe-un frasin un lin freamăt se aude!...


Toți rămân în așteptare. Cântăreața-ncet prelude.
Vântul tace, frunza deasă stă în aer neclintită...
Sub o pânză de lumină lunca pare adormită.

În a nopții liniștire o divină melodie


Ca suflarea unui geniu pintre frunze-alin adie,
Și tot crește mai sonoră, mai plăcută, mai frumoasă,
Pân' ce umple-ntreaga luncă de-o vibrare-armonioasă.

Gânditoare și tăcută luna-n cale-i se oprește,


Sufletul cu voluptate în estaz adânc plutește,
Și se pare că s-aude prin a raiului cântare
Pe-ale îngerilor harpe lunecând mărgăritare.

E privighetoarea dulce care spune cu uimire


Tainele inimii sale, visul ei de fericire...
Lumea-ntreagă stă pătrunsă de-al ei cântic fără nume...
Macul singur, roș la față, doarme, dus pe ceea lume! (Vasile Alecsandri, Concertul în luncă)

A. Transcrie răspunsul corect:

1
1. Concertul are loc: 6 puncte
a) în pădure;
b) în luncă;
c) în grădină.
2. Cântăreața este: 6 puncte
a) o pasăre;
b) o ființă umană;
c) o gâză.
3. Textul are ca temă: 6 puncte
a) un anotimp;
b) un aspect din viața plantelor și a viețuitoarelor pământului;
c) un moment al zilei.
B. Precizează modul de expunere predominant în poezia Concertul în luncă. 6 puncte
C. Explică, în 2-3 rânduri, semnificația versului Din străinătatea neagră, unde-i viața mult amară.
6 puncte
D. Transcrie, din a doua strofă, două epitete. 6 puncte
E. Transcrie, din poezie, o personificare și o comparație. 6 puncte
F. Transcrie, din poezie o imagine auditivă și o imagine vizuală. 6 puncte
G. Transcrie, din poezie, un pronume personal cu formă accentuată, precizând cazul și funcția
sintactică, și un pronume reflexiv cu formă neaccentuată, precizând persoana, numărul și cazul.
3 puncte
H. Analizează substantivele (de) lună, oaspeților, (din) străinătatea, din prima strofă, precizând felul,
genul, numărul, cazul, funcția sintactică și articolul (dacă este necesar). 9 puncte

Subiectul al II-lea (30 de puncte)

Scrie o secvență descriptivă, de 8-10 rânduri, în care să descrii o seară caldă de mai.

- să respecți tema, conţinutul și structura unei descrieri; 12 puncte

- să utilizezi o enumerație și o comparație; 3 puncte

- să te exprimi corect, clar și adecvat; 6 puncte

- să respecți normele de ortografie și de punctuație; 6 puncte

- să acorzi atenție așezării în pagină și felului cum scrii. 3 puncte

2
De câte ori deschid portița și intru în grădină-mi pare
Că mă cuprinde-o vrajă dulce, și florile-mi dezmiardă ochii.
O fantazie uriașă le-a dat un strai la fiecare,
Și fete nu-s pe tot pământul să-mbrace mai frumoase rochii.
Pe crin l-a miruit în frunte, lăsându-i hlamida regească
Să poată-mpărăți cu fală norodu-i de mironosițe,
Cicorilor le-a dat seninul strâns din privirea omenească,
Iar râsul fărâmat prin lume l-a nins pe foi de românițe.

3
Sfiala care urcă-n fața fecioarelor când vine-amorul,
Și toată jalea și netihna acelora ce-așteaptă mirii,
Mâhnirea toat-a unui suflet pe care îl ucide dorul
Le-a pus pe-un ram, și-atuncea lumea s-a-mbogățit cu trandafirii.
La fiecare pas te-așteaptă câte-o minune, — ici scânteie
Ca un rubin o ghințiană, colo un stânjinel se joacă…
Slavă Aceluia ce-aruncă din cer lumini de curcubeie,
Și a știut să țese nalbei un cuib din tort de promoroacă!
Slavă! căci trist-ar fi fost viața, și-ntunecat pe veci pământul,
De n-ar fi fost macar o floare, ce-am fi sădit noi pe morminte?
Ce-ar fi cernut, în primăvară, când trece prin grădină vântul,
Și eu ce dar ți-aș da azi ție ca să-ți aduci de mine-aminte!
ntr-o compunere 15 -20 de randuri demonstrati ca textul Pastel
de Dimitre Anghel apartine genului liric folosind 2 argumente cu
ajutorul exemplelor din text.

Ce zarva e în lumea porumbilor în zori,


Si câta bucurie în jurul casei voastre:
Priveste, vin paunii cu crestele albastre
Si cozile învoalte ca un ghiveci de flori.

Si-n urma lor, curate si lucii ca zapada,


Pasind pe cararuia cu albe romanite,
Coboar-acum alaiul de mândre paunite,
Ca de-atât alb, deodata s-a-nveselit ograda.

Si s-a trezit magarul zbierând duios la soare,


Vroind sa spuna parca ce vede si-ntelege;
Dar trist îsi pleaca fruntea ca Midas, vechiul rege,
Vazând albasta-i umbra culcata la picioare.
4
Un prim argument este ca principalul mod de expunere descrierea ce începe cu exclamatia celui
ce aude „ zarva ” „porumbilor” mesagerii sperantei ,si bucuriei pentru un nou început. Îndemnul
adresat prin verbul la imperativ „ priveste ”continua cu o descriere definita de culorile alaiului „
paunilor” pasari iubitoare de soare de o frumusete rara atunci cand îsi desfac „ cozile învoalate ”
„Crestele albastre” sunt coroanele împaratesti purtate cu mandrie si stralucire, demne de admiratie. Ele
pasesc pe un covor din flori ” cu albe romanite„ ,„ musetelul alb usor parfumat ” mers ce le este
întrerupt de ragetul unui magar care-si priveste „ albastra umbra” în soare amintindu-i autorului de
tristetea regelui lacom Midas.

În al doilea rand eul liric îsi arata bucuria prin epitete „ creste albastre ,curate ,lucii albe mandre
,imagini vizuale si auditive .

În concluzie prin aceste doua argumente am demonstrat ca poezia este un pastel.

Citește mai multe pe Brainly.ro - https://brainly.ro/tema/4740747#readmore

S-ar putea să vă placă și