Sunteți pe pagina 1din 3

Structura portofoliului de absolvire

Pagina de titlu:

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

PORTOFOLIU DE EVALUARE FINALĂ A


PROFESIONALIZĂRII INIŢIALE
PENTRU CARIERA DIDACTICĂ
NIVELUL I

A B S O L V E N T.

NUME, PRENUME:Circumaru Emil


FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ
SPECIALIZAREA: Teologie Pastorală
SESIUNEA: IUNIE/IULIE 2019

C U PR I NS

PARTEA I - CRITERII ÎN REALIZAREA PREGĂTIRII INIŢIALE PENTRU


PROFESIUNEA DIDACTICĂ

1. Motivarea participării la modulul de profesionalizare didactică.

-Personal am ales să mă înscriu la modulul psihopedagogic deoarece mi-am dorit sa dobândesc noi
cunoștințe în domeniul educației și al predării în școală care cu siguranță mi-ar fi extrem de
folositoare dacă mă voi gandii să urmez o carieră în învățământ.
Pentru mine a fost o oportunitate de care mi-am dorit să profit din plin.

2. Obiective şi aşteptări proprii în formarea ca profesor .

Meseria de profesor este o frumoasă profesie, care nu seamănă cu nici o alta, o meserie care
nu se părăseşte seara, odată cu hainele de lucru.
Consider că a fi profesor inseamnă un risc asumat și asta deoarece pregătirea pentru a preda, pentru
a-i invăţa pe alţii cum să înveţe este o operă niciodată încheiată şi care implică multă răbdare, multe
momente de incertitudine, de descurajare şi multe ore de studiu, iar rezultatele nu pot fi măsurate
nici cantitativ şi nici imediat. În clasă se invaţă mai mult decat o materie, se învaţă lecţii de viaţă.
Profesorul stimulează şi întreţine curiozitatea elevilor pentru
lucruri noi, le modelează comportamentele sociale, le întăreşte încrederea în forţele proprii şi îi
ajută să işi găsească identitatea.
Orice profesor este şi un creator de modele, de proiecte educaţionale, de metode şi procedee, un
inovator
Orice elev este un unicat şi fiecare cere un anumit tratament pentru a se realiza optimal.
Modelând personalitatea fiecărui elev, profesorul este preocupat să descopere direcţia optimă de
dezvoltare a acestuia şi de stimulare a capacităţilor necesare împlinirii sale. El devine astfel
specialistul care acordă şi o calificată asistenţă psihopedagogică indispensabilă dezvoltării
multilaterale a fiecărui elev.
Un alt mod prin care profesorul dezvoltă personalitatea elevului este perspectiva relației profesor-
elev. Având în vedere valorile societății contemporane (libertate, responsabilitate, toleranță,
cooperare), se impune o nouă abordare a relației profesor-elev: asumarea de către profesor și elevi a
unei responsabilități morale comune în cadrul relației educaționale, conducând la angajarea afectivă
și efectivă în procesul educațional;
Un alt rol nou ar putea fi acela de meditator în procesul cunoașterii sau de consiliere, alături de rolul
tradițional de transmițător de informații, la care nu se renunță, dar a cărui pondere este, vizibil, în
scădere în cadrul învățământului modern, centrat pe competențe.

3. Autoaprecierea experienţei proprii câştigate în ciclul de licenţă în realizarea


profesionalizării didactice.

În ciclul de licență am câștigat o exeriență destul de mare in ceea ce privește modulul


psihopedagogic,experiență care cu siguranță mă va ajuta int-o posibilă carieră în domeniul
educației
Cu siguranță a fost o experiență atât frumoasă cât și benefică,care cu siguranță m-a ajutat să
înteleg mult mai bine atat sistemul educației cât și modul de predare potrivit pentru categoriile de
elevi.

4. Autoaprecierea portofoliului didactic final, ca instrument de formare iniţială şi evaluare


sumativă. Propuneri ameliorative

In raport cu evaluarea nivelului realizarii initiale a profilului de formare al profesorului, apreciem ca


trei scopuri sunt esentiale, cu obiectivele derivate, in intocmirea portofoliului:
a) Sa ofere argumente pertinente si suficiente pentru o analiza critica, obiectiva a nivelului
calitativ al atingerii criteriilor de profesionalizare didactica, la care a ajuns absolventul
Modulului I al DPPD

b) Sa ofere absolventului nu numai un moment de bilant in profesionalizarea sa, dupa


asteptarile exercitarii cu succes a rolurilor profesorului, dar si un prilej de constatare, de
autoanaliza critica ampla a nivelului maturizarii ca individualitate si ca viitor profesionist
eficient

c) c) Sa constituie si pentru institutii, pentru formatori prilejul constatarii eficientei


managementului conceput si practicat, conform asteptarilor stiintifice, profesionale, sociale
formulate

Alcatuirea portofoliului didactic marcheaza parcurgerea etapelor:

-acumularea materialelor variate privind intelegerea si rezolvarea sarcinilor profesionale, in


mod independent sau prin colaborare;

-redactarea experientelor proprii sau de grup, potrivit obiectivelor si tematicilor;

-selectarea celor apreciate ca reprezentative;

-sistematizarea lor criteriala;

-formularea de reflectii critice in scop diagnostic si pronostic;


-sustinerea in fata evaluatorilor.

Acesta trebuie sa demonstreze:

-nivelul calitatii atinse, pe obiectivele formarii profesionale;

-ca predomina alegerea experientelor pozitive in prezentare, dar si puncte slabe care sa
deschida calea unor actiuni-cercetare, dupa formulare de ipoteze pentru depasirea
dificultatilor reale, a erorilor (portofoliul nu este competitiv, ci exprima evolutia, progresul
in construirea cunostintelor, capacitatilor, competentelor profesionale specifice);

-ca este un mod practic de a personaliza evaluarea, din perspectiva profesionalizarii, aratand
atingerea diferentiata a standardelor clasice, pe diverse obiective, deschizand calea
autoreflectiei, autoevaluarii critice.

-sprijina evaluarea certificativa, pentru a decide obiectiv asupra acordarii/neacordarii


adeverintei de absolvire a Modulului I, ca certificare partiala, dand dreptul unei exercitari
temporare a profesiei, ca si pentru formularea de recomandari pentru continuarea Modulului
II si obtinerea cerificatului propriu-zis ca profesor.

Apoi ofera baza pentru un dialog cu absolventul, in care sa fie sesizat, apreciat mai ales
potentialul de dezvoltare profesionala, pe criterii de succes. Iar absolventului insusi ii ofera
ocazia perfectionarii modului propriu de a se prezenta, chiar si in momentului incadrarii la
locul de munca, de a-si organiza acumularile, de a se autoanaliza critic, de a-si clarifica si
corecta motivatia si atitudinea fata de aceasta profesiune.

In consecinta, portofoliul nu este un simplu dosar cu materiale utilizate in invatarea si in


evaluarea continua a cunostintelor, deprinderilor, capacitatilor de rezolvare a sarcinilor
curente de la cursuri si seminarii, activitati practice, ca portofoliu formativ.

PARTEA a II-a - CONŢINUTUL ŞI ORGANIZAREA MATERIALELOR

Portofoliul trebuie să cuprindă următoarele tipuri de lucrări:

- Eseu argumentativ pe o temă din domeniul psihopedagogic


- Recenzia unei lucrări din domeniul psihopedagogic, după o structură dată
- Un proiect didactic (proiect de lecție)
- Fişa de caracterizare psihopedagogică a unui elev
- Studiu de caz pe probleme de managementul clasei de elevi

Notă: Puteţi da portofoliului o notă personală, incluzând imagini sugestive, citate reprezentative
pentru fiecare disciplină, adăugând, după fiecare lucrare/disciplină de învăţământ concluzii,
comentarii, reflecţii personale