Sunteți pe pagina 1din 3

Școala Gimnazială ,,Vasile Cârlova” Târgoviște

Nr........................./.......................

PROIECT EDUCAȚIONAL ÎN CADRUL PROIECTULUI ERASMUS+ ,,Tolerance


is my best friend”

Avizat,

Director,
Prof. Costache Tatiana

Elaborat de: Prof.înv.primar BUSUIOC IONELA-CRISTINA


NUMELE INSTITUŢIEI/UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT :

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,VASILE CÂRLOVA” TÂRGOVIȘTE

1. ARGUMENT:

Proiectul ,,Călător prin România” este elaborat ca o suită de activități integrate în


proiectul Erasmus + ,, Tolerance is my best friend” și constă în organizarea unui Târg de
turism care implică o expoziție informativă cu conținut educativ, cultural și recreativ .
Acest proiect oferă posibilitatea de a păstra vie şi curată imaginea copilăriei sub toate
aspectele ei, de a cunoaște și prețui mărețele realizări culturale ale românilor. Contribuie la
formarea simțului artistic și estetic al copiilor, sensibilizarea pentru frumos și
aprecierea resurselor istorice și culturale ale românilor.
Activitățile se vor desfășura pe o perioadă de două săptămâni, copiii având menirea să
realizeze fluturași informativi, turistici despre o destinație de vacanță din țara noastră.
2. BENEFICIARI:
a. Elevii de la clasele V-VIII de la Școala Gimnazială ,,Vasile Cârlova”
Târgoviște.
b. Cadre didactice implicate:

- Director-Prof. Costache Tatiana


- Prof.înv.primar Busuioc Ionela-Cristina
- Prof. Popescu Cristina
- Prof.înv.primar Banu Luminița
- Prof.înv.primar Belbe Anișoara
- Prof. Mâniceru Adriana

c. Parteneri: - Agenția de turism Evim Travel S.R.L

3. ACTIVITĂȚI PROPUSE:

- Vizitarea unei agenții de turism în scopul informării cu privire la aspectul unui


fluturaș turistic
- Organizarea unor activități de realizare a unor fluturași turistici
- Realizarea unei expoziții
- Târgul de turism

4. OBIECTIVUL GENERAL: Facilitarea cunoaşterii obiectivelor istorice, geografice,


culturale și dezvoltarea simțului estetic;

5. OBIECTIVE SPECIFICE PROIECTULUI:


O1. Orientarea sistematică a elevilor pentru cunoașterea obiectivelor istorice
și aprecierea jertfei eroilor;
O2. Dezvoltarea şi stimularea sentimentelor afective față de natura
înconjurătoare, față de realizările arhitecturale ale românilor;
O3. Descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor artistice;

O4. Valorificarea experienţei pozitive prin realizarea unor fluturași de


informare turistică;
O5. Evidenţierea atitudinii creative în elaborarea unor fluturași turistici;

Durata proiectului: 18.03.2019- 12.04.2019

EVALUAREA:
 fotografii din timpul activităților;
 realizarea Târgului de turism;
 expoziție cu lucrările elevilor.

S-ar putea să vă placă și