Sunteți pe pagina 1din 12

Cotidian independent regional al Olteniei

ANUL XXIX
Nr. 7348
14 mai Decalogul de la Sibiu – între dorința și neputința
2019,
12 pagini (prima parte)
S
1 LEU
str. Păcii, nr.1 BIS ummitul informal de la Sibiu a fost complementaritate, convergență, stat de
ISSN 1220-9031 evenimentul anului în România. O drept, coeziune, democrație. Declarativ,
ISSN-L 1220-9031
dată la 14 ani îi revine unei țări mem- suntem toți frați în cuget și simțiri. În re-
Cuprins: bre UE președinția rotativă a Consiliului alitate, între est și vest, între sudul și nor-
Pag. 2-3-4: Știri locale/ Uniunii Europene. Nu se știe dacă ne vom dul Europei, există numeroase divergențe
regionale / naţionale; mai afla în această ipostază. Peste 14 ani, și disparități în ceea ce privește dezvolta-
Pag.5: Ştiri spotive; probabil, nu va mai exista Uniunea Eu- rea economică și socială. Curentele euro-
Pag.6: Sănătate pentru ropeană, dacă liderii statelor membre se spectice nu au apărut din senin, ci ca răs-
vor încăpățâna să nu reformeze și să nu puns la politica de forță a birocraților de
toți;
adapteze principalele instituții europene la Bruxelles sau Strasbourg, la scenariul
Pag 7: Horoscop zilnic; noilor realități economice și sociale. A unei Europe cu mai multe viteze, dar și
Eugen Dulbaba reprezentat pentru România o fereastră ca răspuns la lentoarea și birocratizarea
Pag. 8: Lumea Copiilor; de oportunitate în a-și crește prestigiul și excesivă a instituțiilor europene.
Pag. 9: Pagina respectabilitatea. Șansă irosită, câtă vre-
Interactivă; me președintele Iohannis a transformat Nu poți să îndemni la solidaritate, coezi-
acest summit într-un eveniment de cam- une și unitate, câtă vreme Macron și Mer-
Pag. 10-11: Publicitate,
panie, atât pentru el, cât și pentru liberali. kel promovează o Europă cu mai multe
Anunţuri; De fapt, acesta a fost obiectivul nedecla- viteze, o Europă cu un nucleu dur, format
Pag. 12: Vremea regi- rat al tuturor participanților la summitul din Germania și Franța, în jurul căruia să
onală: Dr. Tr. Severin, de la Sibiu. O repetiție generală, atât graviteze ca niște sateliți celelalte state.
Craiova, Slatina, Tg. pentru popularii, cât și pentru socialiștii Dublul standard și dublul limbaj sunt o
Jiu, Vâlcea europeni, cu câteva zile înainte de euro- trăsătură comună a tuturor liderilor euro-
parlamentare. peni. Vorbim și de o doză de ipocrizie și
Externe: nostalgie comunista în discursul liderilor
Mike Pompeo, secreta-
Summitul de la Sibiu –eveniment est-europeni. Trebuie să acceptăm că unii
rul de Stat al SUA, şi-a
anulat vizita la Moscova, electoral vor și pot mai mult și că egalitarismul este
programată luni, urmând doar o poveste, reminiscența unei men-
ca marţi să se întâlnească
Ca să mascheze pronunțatul caracter talități bolșevice. Oamenii nu sunt egali,
la Soci cu omologul său electoral al acestei reuniuni, cei 27 de șefi nici măcar la naștere. Sunt atâtea lucruri
rus, Serghei Lavrov, şi cu
de state și de guverne, prezenți la Sibiu, care ne deosebesc: statutul social și ma-
preşedintele Rusiei, Vla-
dimir Putin, informează au adoptat o Declarație, un decalog ce terial, inclusiv zestrea genetică. Cu atât
agenţia Reuters, citând cuprinde 10 angajamente. Vorbim, mai mai mult, nici națiunile nu sunt egale. Nu
un oficial din cadrul De-degrabă, de 10 promisiuni fără acoperi- putem pune semnul egal doar pentru că
partamentului de Stat. re, de niște obiective aspiraționale pentru sună bine între, de exemplu, Germania, o
Curs BNR: toate statele și toți cetățenii Europei, dar țară cu un PIB de 3.400 miliarde euro și
1 EURO = 4.7584 Lei greu tangibile și realizabile, de o colecție o populație de 80 milioane de locuitori, și
1 USD = 4.2344 Lei de truisme pe principiul „să fie bine, ca să România, o țară cu un PIB de 200 mili-
1 LIRA = 5.5100 LeI nu fie rău”. Cei 27 de lideri nu au adoptat arde euro și 20 milioane de locuitori. Nu
1 Gram de aur nicio hotărâre care să fie pusă în aplica- mai vorbesc de nivelul de dezvoltare și
=175.0038 Lei re, care să aibă materialitate, ci doar au civilizație net favorabil Germaniei.
1 CHF(Franc Elvețian) = reiterat principiile fondatoare ale Uniunii
4.1760 Lei Deputat Av. Dr. Remus Borza
Europene : unitate, solidaritate, echitate,
pagina 2 marți 14 mai 2019
Dr. Tr.Severin Un tată din Mehedinţi îşi caută cu disperare fetiţa
dispărută.
La data de 12 mai a.c., în jurul orei 22.45, Poliţia municipiului Drobeta Turnu Severin a fost sesizată de un
bărbat de 40 ani, din comuna Şimian, judeţul Mehedinţi, despre faptul că, fiica sa minoră, Şerlău Denisa Maria,
de 13 ani, a plecat de la locuinţa de domiciliu şi nu a mai revenit.

Din verificări, poliţiştii au stabilit că minora, în ziua de 12 mai a.c., în jurul orei 09.00, s-a deplasat pe raza
municipiului Drobeta Turnu Severin împreună cu mama sa, iar ulterior s-a despărţit de aceasta pe strada Aleea
Privighetorilor pentru a merge în zona centrală a municipiului şi nu a mai revenit la domiciliu”, precizează
Poliţia, conform news.ro.

Fata are ochi căprui, aproximativ 65 de kg, 1,75-1,80 metri înălţime, păr şaten, lung, faţă rotundă.

La data dispariţiei, purta o bluză de trening de culoare albă, blugi de culoare neagră şi pantofi sport negri cu
talpa albă, precum şi un rucsac de culoare albastru-petrol.

Oricine poate oferi detalii cu privire la acest caz este rugat sa apeleze Serviciul de Urgenţă 112 sau să contac-
teze cea mai apropiată unitate de poliţie.

Craiova Antreprenoriatul şi dezvoltarea personală și profesională


la Universitatea Craiova
Un workshop dedicat antreprenoriatului are loc mâine, de la ora 12.00, în sala 228, a Universităţii Craiova,
fiind organizat de Centrul de carieră și recrutare Ro-Bg. Cristian Belgun va susţine conferinţa „Antreprenori-
atul, o cale de dezvoltare personală şi profesională”. Ce înseamnă să fii antreprenor, ce calităţi are, ce calităţi
dezvoltă, de calităţi sunt necesare pentru un antreprenor de succes. În partea a doua, vor fi prezentate etapele
de înfiinţare a unei afaceri şi, bineînţeles, vor fi analizate modele de succes în afaceri.

Proiectul fost implementat de Universita-


tea din Craiova, lider şi iniţiator al proiec-
tului, în parteneriat cu Regional Develo-
pment Foundation și Academia de Științe
Economice D.A. Tsenov în perioada mai
2017- aprilie 2019 și a fost finanțat prin
intermediul programului INTEREG V-A
România-Bulgaria, axa prioritară 4. Pe
această cale, printre altele, au fost dotate
trei laboratoare pentru cursuri postuniver-
sitare în domeniile: Acustică şi Audiolo-
gie, Optică și Optometrie, Radioterapiei
şi imagistică (vz. foto), au fost organizate
două târguri de oferte de muncă (prevăzut
400 participanți, realizat 521, prevăzut 10
angajatori, realizat 20), s-a dezvoltat Cen-
trul de carieră și recrutare Ro-Bg, unde
1000 de persoane au beneficiat de consi-
liere profesională, s-au organizat 13 cur-
suri profesionale, patru vizite de studiu
ale grupului țintă la unități economice din
Bulgaria (două la Vidin și Kozloduy, două
la Svishtov), trei conferințe de presă, trei
conferințe profesionale, colaborarea cu 10
companii private, trei ONG-uri, precum şi
cu Camera de Comerț și Industrie Dolj, se
arată într-un comunicat emis de gazeta de
sud.
pagina 3 marți 14 mai 2019
Vâlcea

În atenţia absolvenţilor promoţiei 2019


Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vâlcea informează absolvenţii promoţiei 2019 că, în
termen de 60 de zile de la absolvire, sunt aşteptaţi să se înregistreze în evidenţele instituţiei pentru a bene-
ficia de toate serviciile puse la dispoziţie de AJOFM Vâlcea în scopul integrării acestora pe piaţa forţei
de muncă.

Precizăm că înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă este o etapă prealabilă și
obligatorie în vederea obținerii facilităților acordate potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigură-
rilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

Astfel, absolvenţii instituțiilor de învățământ care se înregistrează în evidenţele agenţiilor pentru ocuparea
forței de muncă în raza cărora își au domiciliul, ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă beneficiază
deservicii de informare şi consiliere profesională, medierea muncii, servicii gratuite de formare profesională,
precum și de facilități financiare. Actele necesare pentru înregistrarea absolvenților în evidenţele agenţiilor
teritoriale ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, sunt:
• actul de identitate, în original şi copie;
• actele de studii şi de calificare sau adeverinţa din care să rezulte data absolvirii, în original şi copie;
• adeverinţa medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori că are even-
tuale restricţii medicale.

Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana care a obţinut o diplomă sau un certificat
de studii, în condiţiile legii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal,
postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii. În cazul absolvenţilor de
liceu, indiferent dacă a fost sau nu promovat examenul de Bacalaureat, termenul de 60 de zile începe pe 01
iunie 2019, potrivit prevederilor Ordinului nr. 3.220/19 februarie 2018 al Ministrului Educaţiei Naționale
conform căruia „cursurile claselor terminale din învăţământul liceal se încheie în data de 31 mai 2019”.

Elevii care nu au situaţia școlară încheiată la toate materiile, se pot înregistra în evidențele agenției în termen
de 60 de zile de la data promovării examenului de corigență, data înscrisă în adeverinţa eliberată de in-
stituţia de învăţământ.

Tg. Jiu

Anunt important pentru angajatori!


Începând cu data de 20 mai 2019, transmiterea registrului de evidenţă a salariaţilor în format electronic va pu-
tea fi efectuată numai pentru fişierele de tip .rvs generate sau validate prin versiunea 6.0.6. a aplicaţiei Revisal.

„Angajatorii care, în prezent, utilizează versiunea 5.0.8. a aplicaţiei, în mod obligatoriu, îşi vor instala mai întâi
versiunea 6.0.5., după care vor putea instala versiunea 6.0.6.

Pentru actualizarea aplicaţiei Revisal este recomandat să fie urmate instrucţiunile cuprinse în Ghidul de insta-
lare şi utilizare a noii versiuni.

Pentru securitatea datelor, este indicat ca înainte de orice operaţiune legată de instalarea unei noi versiuni a
aplicaţiei Revisal, să se efectueze o copie de siguranţă a bazei de date, accesând butonul “Salvare bază de date”
din meniul “Instrumente”, transmite Neli Matei, purtător de cuvând I.T.M. Gorj.
pagina 4 marți 14 mai 2019
Slatina Peste 250 de persoane participante la Crosul
Primăverii Slatina
Cea de-a doua ediţie a evenimentului dedicat iubitorilor de mișcare, Crosul Primăverii Slatina-5k, organizat
de Primăria municipiului Slatina, s-a bucurat de un real succes. Pe lângă slătineni, la start s-au aflat craioveni,
bucureșteni, braşoveni dar și alți pasionați de mișcare din împrejurimi. Traseul a cărui distanță a avut cinci ki-
lometri a fost câștigat de sportivul de performanţă Marius Buşcă, vicecampion naţional la semimaraton. Prima
care a trecut linia de sosire, la feminin, a fost participanta la ediţia de anul trecut, Ionela Puia, care practică
atletismul.

Au profitat de vremea frumoasă și au ales să facă mișcare. Peste 250 de persoane s-au aliniat la startul eveni-
mentului, aflat la a doua ediţie, Crosul Primăverii Slatina-5k, organizat de Primăria municipiului Slatina.

Cel mai bun timp a fost obținut de către Marius Buşcă, vicecampion naţional la semimaraton, care a avut
nevoie de doar 15 minute pentru a parcurge cei 5 kilometri. La fete, linia de sosire a fost trecută tot de către o
sportivă de performanță, Ionela Puia care a înregistrat puţin peste 17 minute. De asemenea, atleta din Bănie
este şi câştigătoarea ediţiei de anul trecut.

„Felicit toţi participanţii, pentru mine a fost o cursă de antrenament. Sunt sportiv de performanţă, am 39 de
ani, dar încă mă bat cu cei mai tineri atleţi. A fost o cursă frumoasă, un antrenament foarte bun pentru mine.
Sunt vicecampion naţional cu echipa la semimaraton, campion naţional la 10 kilometri şosea, unde mi-am
bătut recordul naţional de 31 de minute, iar anul acesta mă pregătesc, împreună cu lotul militar, eu şi alţi şase
băieţi, care facem parte dintr-o echipă selectă a MApN-ului, vom merge în China, la sfârşitul lui octombrie, la
Olimpiada Militară”, a declarat Marius Buşcă, câştigătorul crosului la masculin.
Naționale
Medalii obținute la Olimpiada de Ştiinţe a Uniunii Europene (#EUSO)
Elevii din echipele României au obținut 6️⃣ medalii de argint la a XVII-a ediţie a Olim-
piadei de Ştiinţe a Uniunii Europene (#EUSO), desfăşurată în perioada 4 - 11 mai, în
Portugalia (Almada).

Cei șase olimpici premiați sunt:


🎖Mihnea Nastai (Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” din Satu Mare)
🎖Tudor Gabriel Mocioi (Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” din București)
🎖Mircea Raul Bodrogean (Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București) -
echipa A
🎖Mălina Elena Constantinescu (Colegiul Național din Iași)
🎖Gheorghe Găitan (Colegiul Național ,,Petru Rareș” din Suceava)
🎖Neculau Octavian (Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București) - echipa B.

Echipele au fost coordonate de conf. dr. ing. la Universitatea Politehnica din București, Stefan Theodor To-
mas (conducătorul delegației și mentor pentru chimie), lector dr. la Facultatea de Biologie a Universității din
București, Georgiana Duță-Cornescu (mentor pentru biologie) și Ion Toma (mentor pentru fizică), profesor la
Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Capitală.

Ministrul Educației Naționale, Ecaterina Andronescu, a întâmpinat și felicitat delegația României, la întoarce-
rea în țară, pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă”, pentru rezultatele obținute.

Olimpiada de Ştiinţe a Uniunii Europene (EUSO) este o competiţie cu un caracter interdisciplinar pe echipe.
Fiecare stat poate înscrie două formaţii alcătuite din câte trei elevi. Ediţia din acest an a reu nit 50 de echipe
din 24 de țări, se arată într-un raport emis de MEN - facebook.
pagina 5 marți 14 mai 2019
Ştiri sportive CFR Cluj: „Să ne calificăm într-o grupă europeană”
CFR Cluj a câștigat al doilea titlu consecutiv, după 1-0 cu Craiova,
în penultima etapă din play-off. Golgheterul George Țucudean a
recunoscut că jucătorilor le-a fost greu după ce echipa a schimbat
4 antrenori în acest sezon, însă știe care a fost secretul succesului.

„Anul acesta am fost mai bine, nu l-am câştigat în ultima etapă şi


mă bucur că am reuşit să facem asta. Uitaţi câtă lumea a venit şi
ne-a susţinut. Sperăm să facem în continuare lucruri bune şi să câș-
tigăm trofee. E greu pentru că fiecare are filosofia lui şi spune ceva
diferit. Ne-am adaptat bine foarte repede şi am reuşit să câştigăm”,
a spus Țucudean la finalul meciului.

La interviul de după meci, George Țucudean a fost însoțit de fiul


său. Când a fost îtrebat la ce echipă vrea să joace, acesta a dat un
răspuns surprinzător. digisport.ro

Deși până la finalul play-off-ului mai e o etapă, iar George Țucudean este golgheterul campionatului, acesta
mai poate fi depășit, însă nu de un jucător din play-off, ci din play-out.

„Nu s-a terminat, pentru că mai e Montini, care are 12 goluri şi mai are multe meciuri de jucat, dar sper să ră-
mân primul”, a precizat Țucudean.

Avem un campion la Madrid!


Horia Tecău și Jean Julien Rojer au câștigat turneul de la Madrid, după 6-2, 6-3 în fața perechii Dominic Thiem
/ Diego Schwartzman. A fost o finală pe care cuplul româno - olandez a controlat-o cu autoritate de la un capăt
la altul.

Este al doilea triumf a lui Horia Tecău şi Jean Julien Rojer în capitala Spaniei, după succesul repurtat în 2016.
Atunci a fost o finală cu doi români, perechea învinsă fiind formată din Florin Mergea şi Rohan Bopanna.

Tecău ajunge astfel la un palmares formidabil - a cucerit 36 de titluri în cariera în care a mai jucat alte 20 de
finale. Perechea româno olandeză a spart astfel gheaţa în acest sezon - titlul de la Madrid e primul din 2019.
Cei doi nu mai câştigaseră un turneu de anul trecut, când s-au impus în august la Winston Salem, succes care
le dădea speranţe pentru US Open.

Reacția presei internaționale, după finala pierdută de Simona


Halep în fața lui Bertens
Simona Halep a pierdut finala de la Madrid și a ratat șansa de a reveni pe primul loc WTA. Presa internațională
a comentat partida și a scris despre faptul că Simona a ratat această șansă de oa o detrona pe Naomi Osaka.

„Kiki Bertens i-a interzis Simonei Halep saltul pe primul loc in clasamentul WTA si a scris istorie. Finalista
de anul trecut a oferit o prestatie impresionanta pentru a o invinge pe campioana de la Roland Garros. Nu mai
este niciun dubiu că olandeza a devenit una dintre cele mai de temut jucatoare din circuitul WTA”, au scris cei
de la Metro.

Cei de la Marca au scris și despre galeria de lux pe care a avut-o Simona Halep. „Susținută din tribune de Năs-
tase, Țiriac și Nadia Comăneci, Simona a dominat startul meciului, dar olandeza în vârstă de 27 de ani a reușit
să întoarcă rezultatul. Ea câștigă astfel al nouălea titlu din carieră”, au scris spaniolii.
pagina 6 marți 14 mai 2019
“Sănătate pentru toţi” – Prof. dr. Christoph
Zielinski: despre terapiile neoadjuvante în cancerul de sân
Cancerul de sân este principala afecţiune malignă diagnosticată la femei, cu un număr de peste 2 milioane
de cazuri depistate anul trecut la nivel global. În funcţie de tipul de cancer şi de stadiu, protocolul de terapie
poate include chimioterapia, chirurgia, radioterapia, dar şi alte terapii. În ultima vreme, se vorbeşte despre
terapiile neoadjuvante în cancerul mamar, cele care se administrează înainte tratamentului propriu-zis. Iar pen-
tru a lămuri utilitatea acestora, am stat de vorbă cu prof. univ. dr. Christoph Zielinski, specialist în oncologie
medicală, imunoterapie şi tratamentul personalizat al cancerului, Preşedinte în cadrul Grupul Oncologic de
Cooperare pentru Europa Centrală şi de Est.

Care sunt beneficiile terapiilor neoadjuvante în cancerul de sân?

Prof. dr. Christoph Zielinski: În cancerul de sân, terapiile neoadjuvante au ca scop reducerea în dimensiuni
a tumorii mamare. Este ceea ce urmărim cu aceste noi tratamente. Ideea de bază este să aplicăm aceste trat-
amente pentru a reduce amploarea intervenţiilor chirurgicale. Cu alte cuvinte, dacă un cancer de sân este
operabil şi putem evita mastectomia, atunci putem face tratamentul neoadjuvant pentru a face o chirurgie con-
servatoare, dacă este posibil, doar cu îndepărtarea formaţiunii tumorale. Însă tratamentul mai are şi alt scop. În
cancerul de sân, există riscul ca celulele maligne să se fi răspândit în organism.

De fapt, cancerul de sân este o afecţiune sistemică ceea ce înseamnă că este posibil să se fi diseminat atunci
când a apărut şi s-a dezvoltat. Iar dacă acest lucru s-a întâmplat şi aplicăm terapia neodajuvantă, iar tumora s-a
micşorat, putem presupune că şi celulele care ar fi putut disemina în corp au fost distruse. Nu există dezavanje
ale amânării intervenţiei chirurgicale până la încheierea acestui tratament. În ceea ce priveşte supravieţuirea
pe termen lung, aceasta este similară cu cea în cazul aplicării tratamentelor adjuvante după operaţie. Doar că
în cazul terapiilor neoadjuvante, poţi estima rezultatul şi poţi face chirurgia conservatoare a sânului.

Terapiile neoadjuvante sunt medicamente chimioterapice sau putem vorbi şi de alte tipuri de medica-
mente?

Prof. dr. Christoph Zielinski: Aceasta este o întrebare foarte bună. Până nu demult, acestea erau în principal
substanţe chimioterapice. La unele paciente mai în vârstă, diagnosticate cu tumori hormonodependente, se
puteau aplica terapii hormonale. Însă în viitor, e posibil să apară şi altfel de medicamente. În anumite studii
clinice, combinăm deja terapiile hormonale cu terapiile moleculare, precum inhibitorii de CDK4/6, pentru a
evita chimioterapia. Dar aceste terapii au cea mai mare eficacitatea în cancerele HER2 pozitive, unde com-
binăm chimioterapia cu terapiile cu anticorpi, iar efectul poate fi dispariţia completă a tumorilor.

În ce stadii de boală pot fi aplicate aceste tratamente?

Prof. dr. Christoph Zielinski: Acestea pot fi aplicate în stadiile 1, 2 şi 3 şi sunt disponibile pentru toate tipurile
de cancer mamar.

Aceste terapii pot avea efecte adverse?

Prof. dr. Christoph Zielinski: Efectele adverse ale terapiilor neoadjuvante sunt similare celor ale terapiilor ad-
juvante, fiind vorba şi de chimioterapie. Ceea ce ştim cu precizie în cancerul de sân este că trebuie să aplicăm
terapii eficace încă de la început, când boala este la debut şi nu s-a diseminat. Pentru că în aceste stadii, boala
este curabilă şi vedem rezultate foarte bune. În ţările occidentale, rata de mortalitate în cancerul de sân scade
datorită terapiilor adjuvante şi neoadjuvante. Dar rezultatele sunt foarte bune în stadiile incipiente, datorită
tuturor acestor terapii.

Care sunt soluţiile în cazul metastazelor date de cancerul mamar?

Prof. dr. Christoph Zielinski: Acestea sunt tratabile, nu şi curabile. Recent, s-au făcut progrese în tratarea can-
cerului de sân triplu negativ, prin anumite terapii imunologice combinate cu chimioterapie, mult mai eficace
decât simpla chimioterapie. Deci lucrurile au evoluat spectaculos în ultimele luni şi evoluează în continuare.
pagina 7 marți 14 mai 2019

HOROSCOP ZILNIC - 14 MAI 2019


Berbec Leu Săgetător
Relaţia cu instituţiile statului sau cu Eşti foarte înflăcărat și entuziasmat de Ai planuri mari şi vise imense, dar
autorităţile intră în prim plan. Pe de o parte ceea ce ţi se deschide în faţa ochilor, fiind o nu trebuie să te îndoieşti nicio clipă de
ele te ajută să treci la etape superioare ale ocazie bună de a te remarca, de a arăta lumii ce capacitatea ta de a le vedea realizate. Poţi
proiectelor începute, dar, pe de altă parte, tot ştii, dar şi de a-ţi schimba un pic viaţa. Nimic mai mult decât ai putea crede despre tine
de la ele vin azi cei mai aprinşi nervi. Unii te nu te atrage mai mult ca noutatea, iar ceea ce însuţi, ca atare lasă modestia sau frica de
irită cu birocraţia la care nu renunţă nici în ţi se oferă acum cu generozitate îţi satisface eşec la o parte, pentru că eşti pregătit pen-
ruptul capului, în timp ce alţii cer de la tine pe deplin dorinţa de schimbare. Priveşti spre tru orice provocare, oricât de îndrăzneaţă
şi luna de pe cer pentru vreo semnătură sau viitor cu sufletul plin de speranţă, convins că ar fi. Alege-ţi ţinte mari, nu te mulţumi
aprobare pe care o ceri. Totuşi, în ciuda atâtor totul va merge excelent iar gândirea pozitivă cu puţin, vezi cât de multe lucruri cu
hopuri, obţii ceea ce îţi era necesar dacă baţi stă la baza viitorului succes. adevărat importante îţi doreşti de la viaţă
la uşa acestor birouri. şi concentrează-te asupra lor. Eşti într-un
Fecioarã moment în care eşti ajutat să-ţi împlineşti
Taur cele mai mari vise, deci merită să ridici
Nu poţi colabora la fel de bine cu cei E o plăcere să descoperi în jurul tău ştacheta cât mai sus.
care îţi sunt alături, chiar dacă unii promit oameni care privesc spre viitor cu acelaşi
marea cu sarea pentru a te convinge, ai unele optimism, încât, dacă aţi forma cu toţii un
grup cu un interes comun, aţi ajunge mult mai Capricorn
îndoieli cu privire la capacitatea unora de a-şi
duce promisiunile la îndeplinire, pentru că repede la capătul acestui drum. Vă alimentaţi Refuzul care vine azi ca din senin îţi
ţi-au oferit şi altădată ocazia de a te îndoi de unii altora visele, vă susţineţi unii pe alţii cu
strică toate planurile pe care ţi le-ai făcut
calităţile lor. S-ar putea ca adevăratul ajutor să entuziasm, şi când vezi că vâsliţi cu toţii în cu privire la un proiect important. Îl poţi
vină din cu totul altă direcţie decât ai avea la acelaşi ritm şi în aceeaşi direcţie, e şi normalconsidera o uşă trântită în nas, un eşec
îndemână, deci nu te mulţumi cu cei pe care-i să vezi cum evoluează lucrurile promiţător. care, momentan, nu poate fi reparat. Ţi
ai aproape. Treci dincolo de limitele grupului Formaţi o echipă foarte entuziastă şi vă în- se cere o schimbare radicală de atitudine,
tău obişnuit de prieteni, pentru că există şi alte curajaţi reciproc să mergeţi mai departe, să nu mai poţi continua în acelaşi mod ca
persoane cu care poţi lucra foarte eficient. investiţi ce aveţi fiecare mai bun ca, la final,înainte, deci, oricât de greu îşi este să te
tot laolaltă să sărbătoriţi victoria. Cooperareaadaptezi altei situaţii, va trebui să o faci
merge strună! cât de repede, ca să nu pierzi tot ce ai
Gemeni
Balanţă construit până acum.
Trebuie să iei la bani mărunţi orice Nu eşti în apele tale, eşti copleşit de o Vărsător
afacere în care sunt implicate sume mari, durere, ori una fizică, ce generează boală, ori
documente oficiale, acte importante, pentru una emoţională, declanşând o stare de apatie, Dacă te complaci în starea în care
că există riscul de a trece cu vederea o cifră de pesimism, poate chiar şi o vagă depresie. eşti blocat de la o vreme, ar mai putea
de la care se poate declanşa mai apoi o serie Probabil eşti influenţat de cineva din anturaj dura foarte mult până lucrurile vor începe
întreagă de probleme. O neglijenţă minoră, care nu povesteşte decât lucruri triste, despre din nou să se mişte, de aceea e nevoie de o
cum ar fi o virgulă pusă greşit sau lipsa unui boli, lipsuri, suferinţe, despărţiri şi, pentru că te iniţiativă curajoasă şi fermă pentru a trece
zero în coada unui număr pot fi erori banale prinde într-un moment sensibil, te afectează tot de acest punct critic. Dacă nu faci acum
la prima vedere, dar ale căror efecte se vor ce auzi şi începi să vezi în jur doar ce e mai urât. ceva ca să depăşeşti momentul, lucrurile
dovedi a fi mult mai grave. Verifică legali- Dacă ştii că eşti atât de vulnerabil la poveşti s-ar mai putea tergiversa o vreme, dar nu
tatea tuturor tranzacţiilor pe care le închei lacrimogene, ieşi din acel mediu şi închide-ţi mai trebuie să amâni.
azi, citeşte clauzele contractuale cu atenţie, urechile şi inima ca să nu le mai auzi.
pentru că aici se pot infiltra erori periculoase. Peşti
Scorpion Eşti remarcat în societate pentru
Rac ceea ce faci şi pentru felul cum arăţi. Eşti
O zi de linişte totală nu ţi-ar strica, Stai ce stai în umbră, dar şi când ieşi înconjurat de multă lume care te laudă şi
dacă ţi-o poţi permite, ca atare oferă-ţi câteva în faţă şi îţi exprimi punctul de vedere te re- te stimulează să te exprimi liber, pentru că
clipe de relaxare, de meditaţie, de somn sau marci într-o aură cu totul specială, pentru că ai atâtea de spus. Orice activitate colec-
de lectură, pentru orice activitate prin care emiţi o idee strălucită ce merită ascultată de tivă, care depinde de unirea forţelor a cel
te poţi rupe un pic de iureşul de evenimente toată lumea cu respect. Poţi fi primul în orice puţin trei persoane, va înainta foarte uşor
de peste zi. Acest moment de refugiu intim confruntare intelectuală, iar competiţiile nu te spre succes, deoarece totul se desfăşoară
se va dovedi a fi esenţial, porţia ta de izolare, sperie deloc pentru că te simţi bine pregătit şi sub aripa protectoare a norocului. Se pare
oaza ta de linişte. Dacă nu ai avea parte de ai încredere în forţele proprii. Stăpânirea de că ai avut noroc mai ales pentru faptul că
asemenea momente doar pentru sufletul tău, sine şi siguranţa că ceea ce spui e de valoare ai întâlnit oamenii adecvaţi pentru scopu-
ai rămâne stresat şi ţi-ai elibera nervii pe cei te vor propulsa direct în frunte, iar meritele îţi rile tale, pentru că aveţi interese comune
dragi din casă. vor fi recunoscute pe deplin. şi aceeaşi atitudine spre succes.

Eugen Dulbaba Rime din capriciu Eugen Dulbaba Altruism


Prin gânduri i s-a strecurat
O pierdere Căci de când necazul Cuvânt nedrept, uscat
Din neîncredere Nu mai e nici prazul Pe care nu-l va spune Nu o lasă arătată
Care a gonit lauda Prin bufet, pentru mâncare Căci numai fapte bune Rămâne pe altădată
Și a adăugat paguba Doar la zi cu sărbătoare
Când simte adevărul în vine
Ce se va serba Așa e dacă neprevăzutul Ideile vrea ca să-i nască Cum îi curge cu lumine.
Mâncând loboda Îți bagă în casă urâtul. Și dacă răul dă să-l pască
Din drumul lui, el se ferește
Iar părerea când îi crește
pagina 8 marți 14 mai 2019

PAGINA INTERACTIVĂ

9 6
6 2 7 4 9 S
3 8 6 4 5 U
D
5 9 8
O
4 7 K
6 5 3 U
5 3 9 6 1
4 3 1 8 9
2 3
Formează cuvinte în spațiile îngroșate cu literele specificate:

A
L

G
O
G
I
C

R
Ă

5.
Ghicitori - Eugen Dulbaba
E
5.Și fiindcă ani la muncă a stat
3.După ce cu luni și zile a trecut Singură doar ea s-a descurcat
1.Barca, dacă vrei, spre insule Tu îl sărbătorești În picioare să vegheze
Să o împingi, căci îți dorești Chiar dacă știi că îmbătrânești Mașinile veșnic treze
Mult ca s-o călătorești Ce n-au voie să se strice
Așa cum nu ai vrut...? Devreme a făcut...?
Trebuie să tragi la...?
4.De când cu fanfară a fost nu- 6. Și fiindcă nu a fost supus
2.În alb e îmbrăcat, înger mit(ales) în funcție În fața celor cocoșați și de prisos
La masă servește conștiincios Ce libere au lăsat scaunele(mese-
Și-a lăsat un mândru pântec
Îți vorbește cuviincios riile) de jos
De aceea prin ziare, fluierat se scrie
La restaurant clientul îi spune...? Din toate instituțiile este...?
Că alegerea i-a fost cu...?
pagina 9 marți 14 mai 2019

LUMEA COPIILOR
Figurine origami
pagina 10 marți 14 mai 2019

ANUNTURI
ÎNTRERUPERI PROGRAMATE
JUDEŢUL MEHEDINŢI
Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului
de siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a
îmbunătăţirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite.
Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea fuarnizării energiei electrice la consumatorii casnici
şi agenţii economici, astfel:
16 MAI 2019
10:00 - 18:00 Jiana PTA Jiana Veche, PTA Jiana Mare2, PTA CRR Jiana Mare, PTA
Jiana Mare1, PTA Moară Jiana, PTA Jiana2, PTA Jiana 1
09:00 - 14:00 Orșova PTA Mănăstire Orșova, PTA Stațiune Geografică (terți)
Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în cre condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neau-
torizate:
¨ intrarea în posturile de transformare;
¨ urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
¨ înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele
de la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reelele electrice din judeţul Mehedinţi pot fi
semnalate non-stop, direct operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
¨ Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
¨ 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008  – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua
naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza
întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de ateptare fără a mai intra
in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.

INFORMARE
Această informare este efectuată de Comuna Podeni, județul Mehedinți, ce intenționează să solicite de la SGA Mehedinți,
aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea proiectului „ Modernizare infrastructurii de transport în comuna Po-
deni, județul Mehedinți”.
Această investiție este o modernizare a drumului existent.
Ca rezultat al investiției nu vor rezulta ape uzate.
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulte-
rioare.
Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot
contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.
Persoanele care doresc să trasnmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului după data de 13.05.21019.
pagina 11 marți 14 mai 2019

ANUNTURI

COMUNICAT DE PRESĂ
In conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017
privind emitentii de instrumente financiare si
operatiuni de piata, ale art.125 din Regulamen-
tul nr.5/2018 emis de ASF, privind emitenţii
de instrumente financiare şi operaţiuni de
piaţă, Codul BVB si Calendarul financiar pe
anul 2019, conducerea S.C. Santierul Naval
Orsova SA informează acționarii și investi-
torii că datele privind RAPORTUL TRI-
MESTRIAL, aferent perioadei 01.01.2019
– 31.03.2019, neauditate, vor fi publicate pe
website-ul societăţii: www.snorsova.ro si
devin disponibile tuturor celor interesaţi în-
cepând cu data de 14.05.2019, ora 8.

Transmiterea electronică a Raportului tri-
mestrial către Bursa de Valori Bucuresti și
Autoritatea de Supraveghere se va efectua
la aceeași dată și oră.

De asemenea, Raportul Trimestrial este dis-
ponibil, spre consultare, sau se poate obţine în
scris, la cerere, la sediul societăţii din Munic-
ipiul Orşova, strada Tufări, nr.4, Jud. Mehed-
inţi, începând cu aceeași dată/oră.

Pentru evenimentele speciale din viața


dumneavoastră - Păcii Events House vă
Anunț pierderi
stă la dispoziție. Pierdut Certificat Înregistrare aparținând I.I. Cepoi
C. Ion, cu seria B, nr. 3313996, eliberat la data de
10.08.2016, se declară nul.

Pierdut Certificat Constatator aparținând I.I. Cepoi C.


Mai multe informații puteți să primiți la Ion, cu numărul 12570 ,F 25/455/2016 din 09.08.2016,
următorul număr de telefon:0741013171
se declară nul.
pagina 12 marți 14 mai 2019
Vremea 14-15 mai
Averse
Marți, 14 mai: Max: 18˚C — Min: 12˚C Drobeta Turnu Severin
Maxima zilei: 18°C Averse
Vânt: 13 km/h dinspre NE Minima nopții: 12°C
Rafale de 35 km/h Vânt: 13 km/h dinspre NE
Șanse de precipitații: 80% Șanse de precipitații: 85%
Cantitate precip.: 3 L/m² Cantitate precip.: 14 L/m²
Miercuri, 15 mai: Max: 19˚C — Min: 12˚C Drobeta Turnu Severin
Averse și furtuni cu fulgere
Maxima zilei: 19°C Parțial noros
Vânt: 5 km/h dinspre N Minima nopții: 12°C
Rafale de 27 km/h Vânt: 5 km/h dinspre NV
Șanse de precipitații: 75% Șanse de precipitații: 55%
Cantitate precip.: 5 L/m² Cantitate precip.: <1 L/m²
Marți, 14 mai: Max: 20˚C — Min: 11˚C Craiova
Averse și furtuni izolate
Maxima zilei: 20°C Averse și furtuni cu fulgere
Vânt: 20 km/h dinspre E Minima nopții: 11°C
Rafale de 44 km/h Vânt: 19 km/h dinspre E
Șanse de precipitații: 80% Șanse de precipitații: 85%
Cantitate precip.: 3 L/m² Cantitate precip.: 3 L/m²

Miercuri, 15 mai: Max: 20˚C — Min: 13˚C Craiova


Averse și furtuni cu fulgere
Maxima zilei: 20°C Averse și furtuni izolate
Vânt: 10 km/h dinspre NE Minima nopții: 13°C
Rafale de 34 km/h Vânt: 7 km/h dinspre N
Șanse de precipitații: 65% Șanse de precipitații: 60%
Cantitate precip.: 3 L/m² Cantitate precip.: 1 L/m²

Ploaie
Marți, 14 mai: Max: 18˚C — Min: 11˚C Tg Jiu
Maxima zilei: 18°C Averse
Vânt: 12 km/h dinspre E Minima nopții: 11°C
Rafale de 39 km/h Vânt: 12 km/h dinspre NE
Șanse de precipitații: 75% Șanse de precipitații: 90%
Cantitate precip.: 2 L/m² Cantitate precip.: 11 L/m²

Averse și furtuni cu fulgere


Miercuri, 15 mai: Max: 17˚C — Min: 11˚C Tg Jiu
Maxima zilei: 17°C Averse și furtuni cu fulgere
Vânt: 4 km/h dinspre E Minima nopții: 11°C
Rafale de 25 km/h Vânt: 5 km/h dinspre N
Șanse de precipitații: 80% Șanse de precipitații: 75%
Cantitate precip.: 9 L/m² Cantitate precip.: 3 L/m²

Parțial noros Marți, 14 mai: Max: 20˚C — Min: 11˚C Slatina


Maxima zilei: 20°C Averse și furtuni cu fulgere
Vânt: 23 km/h dinspre E Minima nopții: 11°C
Rafale de 48 km/h Vânt: 21 km/h dinspre E
Șanse de precipitații: 50% Șanse de precipitații: 75%
Cantitate precip.: <1 L/m² Cantitate precip.: 2 L/m²
Miercuri, 15 mai: Max: 20˚C — Min: 13˚C Slatina
Averse și furtuni cu fulgere
Maxima zilei: 20°C Averse și furtuni cu fulgere
Vânt: 16 km/h dinspre E Minima nopții: 13°C
Rafale de 43 km/h Vânt: 8 km/h dinspre E
Șanse de precipitații: 75% Șanse de precipitații: 75%
Cantitate precip.: 3 L/m² Cantitate precip.: 2 L/m²
Marți, 14 mai: Max: 18˚C — Min: 12˚C Vâlcea
Averse izolate
Maxima zilei: 18°C Averse
Vânt: 13 km/h dinspre E Minima nopții: 12°C
Rafale de 42 km/h Vânt: 11 km/h dinspre NE
Șanse de precipitații: 70% Șanse de precipitații: 85%
Cantitate precip.: <1 L/m² Cantitate precip.: 6 L/m²

Averse și furtuni cu fulgere Miercuri, 15 mai: Max: 20˚C — Min: 12˚C Vâlcea
Maxima zilei: 20°C Averse și furtuni cu fulgere
Vânt: 11 km/h dinspre E Minima nopții: 12°C
Rafale de 41 km/h Vânt: 4 km/h dinspre N
Șanse de precipitații: 80% Șanse de precipitații: 80%
Cantitate precip.: 6 L/m² Cantitate precip.: 6 L/m²

Telefoanele redacţiei: 0733/028-612 sau 0744/645.571


Adresă email: contact@datinatv.ro; Vizitați site-ul nostru: www.datinatv.ro
Pentru abonamente la Cotidianul Datina adresaţi-vă factorului poştal, la un
Oficiu Poştal sau la nr. de telefon 0252/311-957.