Sunteți pe pagina 1din 6

C.N.Mircea cel Bătrân Rm.

Vâlcea

METODE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR DE


ARITMETICĂ

METODA REDUCERII LA UNITATE, METODA


COMPARAŢIEI, METODA GRAFICĂ, PROBLEME DE
PERSPICACITATE, PRINCIPIUL CUTIEI

prof. Dafincescu Irinel

,,Capul copilului nu este un vas pe care să-l umpli , ci o făclie pe


care s-o aprinzi , astfel încât , mai târziu să lumineze cu lumina proprie ." – Plutarh
,,O metodă de rezolvare este perfectă dacă putem prevedea şi chiar demonstra, încă de
la început că aplicând acea metodă, ne vom atinge scopul." –Leibniz

În activitatea de rezolvare a unei probleme se parcurg mai multe etape. În fiecare etapă
are loc un proces de reorganizare a datelor și de reformulare a problemei, pe baza activitaţii de
orientare a rezolvitorului pe drumul şi în direcţia soluţiei problemei.

Aceste etape sunt :


A. Cunoaşterea enunţului problemei
B. Înţelegerea enunţului problemei
C. Analiza problemei si întocmirea planului logic
D. Alegerea şi efectuarea operaţiilor corespunzătoare succesiunii
judecaţilor din plan logic
E. - Activitaţi suplimentare :
- verificarea rezultatului
- scrierea sub forma de exerciţiu
- găsirea altei căi sau metode de rezolvare
- generalizare
- compunere de probleme după o schemă asemanătoare

1. Metoda reducerii la unitate constǎ în aflarea unei unitǎţi din mǎrimea care apare în
problemǎ cu ajutorul cǎreia se aflǎ ceea ce se cere în enunţul problemei.

Probleme rezolvate:
1) 7 bilete de autobuz costǎ 105 lei. Cât costǎ 11 bilete?
Soluţie:
Se scrie urmǎtoarea schemǎ de rezolvare:
7 bilete ........................... 105 lei
1 bilet .......................... 105:7=15 lei
11 bilete ......................... 15 11  165 lei.
2) 5 robinete umplu un bazin în 6 ore. În cât timp vor umple 3 robinete acelaşi bazin,
curgând la fel ca şi celelalte?

1
C.N.Mircea cel Bătrân Rm. Vâlcea

Soluţie:
5 robinete ........................... 6h
1 robinet ........................... 5  6  30 h
3 robinete.......................... 30:3=10 h.
Observăm că în anumite situaţii, dacă o mărime scade (creşte) de un număr de ori, atunci
cealaltă mărime scade (creşte) de acelaşi număr de ori, iar în alte situaţii, dacă o mărime
scade (creşte) de un număr de ori, atunci cealaltă o mărime creşte (scade) de acelaşi număr de
ori.
Există probleme cu un enunţ similar, dar metoda reducerii la unitate nu trebuie aplicată
mecanic.
Exemple:
1) Trei violonişti interpretează o melodie în 6 minute. În cât timp interpretează aceeaşi
melodie 12 violonişti?
2) Clopotele unei biserici bat de 3 ori în 12 secunde. În câte secunde vor bate de 12 ori?
Soluţie:
Între 3 bătăi consecutive de clopot sunt două intervale de timp a 6 secunde fiecare. Între
12 bătăi consecutive de clopot sunt 11 intervale de timp a 6 secunde fiecare, adică în 66
de secunde clopotele vor bate de 12 ori.
Probleme propuse:
1) Dacă un muncitor realizează în 5 ore 60 de piese de acelaşi fel, atunci câte
piese va realiza în 8 ore?
2) Un călător parcurge în 3 ore 12 km. Aflaţi câţi km va parcurge în 5 ore
mergând cu aceeaşi viteză?
3) 11 kg de portocale costǎ 330 lei. Cǎt costǎ 7 kg de portocale de acelaşi fel cu
primele?
4) În 13 drumuri, un camion transportǎ 5551 kg de marfǎ. Câte kg transportǎ
camionul în 3 drumuri?
2. Metoda comparaţiei sau metoda aducerii la acelaşi termen de comparaţie se aplică
problemelor în care apar două mărimi, ce pot fi comparate şi sunt caracterizate de câte
două valori. Metoda constă în a aduce una dintre mărimi la aceeaşi valoare, având apoi de
aflat o singură mărime sau de a elimina valorile unei mărimi prin înlocuire . Aşezarea
datelor problemei trebuie urmărită cu stricteţe.

Probleme rezolvate:

1) 4 metri de stofă şi 3 metri de postav costă 1250 de lei, iar 2 metri de


stofă şi 6 metri de postav costă 1300 de lei. Cât costă metrul de stofă şi cât costă
metrul de postav?

Soluţie: Datele problemei le aşezăm astfel:

4 m stofă ……………. 3 m postav ………….. 1250 lei (1)

2
C.N.Mircea cel Bătrân Rm. Vâlcea

2 m stofă ………….. 6 m postav ………….. 1300 lei


(2)

Dacă luăm cantităţi duble, adică înmulţim cu 2 cantităţile celui de al doilea rând (2),
preţul se dublează, şi vom scrie:

4 m stofă ……………. 3 m postav ………….. 1250 lei

4 m stofă ……..…….. 12 m postav ………….. 2600 lei

Cum cantitatea de stofă este aceeaşi, înseamnă că diferenţa de preţ apare datorită diferenţei
cantităţilor de postav, aşadar:

9 m postav…………………… 2600 lei-1250 lei=1350 lei.


1 m postav ……………………1350 lei : 9 = 150 lei.

3 m de postav ……………………..3×150 lei=450 lei

4 m stofă …………………………………………………1250 lei – 450 lei=800 lei.


1 m stofă …………………………………………………..800 lei : 4 = 200 lei.

Răspunsul este:1 m stofă costă 200 lei, iar 1 m postav 150 lei.

Altfel

Dacă vom lua cantităţi duble, adică înmulţim cu 2 cantităţile primului rând (1), preţul se
dublează, se procedează analog şi se obţin aceleaşi rezultate ca mai sus.

2) Se ştie că 8 pixuri şi 20 de CD-uri costă 36 de lei. Dacă 10 CD-uri costă cât 5 pixuri, cât
vor costa un pix?
Soluţie:
8 pixuri…………………….20 CD-uri……………………36 lei
20 CD-uri costă cât 10 pixuri.
8+10=18 pixuri………………………...…………………36 lei
1 pix ………………………………………………………….36:18=2 lei
8 pixuri……………………. ……………………………2 8=16 lei
20 CD-uri…………………36-16=20 lei
1 CD …………………20:20=1 lei
Probleme propuse:
1) 3 saci făină .................... 5 saci orez .................... 280 kg
3 saci făină .................... 2 saci orez .................... 184 kg

3
C.N.Mircea cel Bătrân Rm. Vâlcea

Cât cântăreste un sac cu făină și cât un sac cu orez?

2) 5 prăjituri .................... 2 ciocolate .................... 26 lei


8 prăjituri .................... 2 ciocolate .................... 38 lei
Cât costă o prăjitură și cât o ciocolată?

3) 11 sticle .................... 4 bidoane .................... 35 litri apă


5 sticle .................... 4 bidoane .................... 29 litri apă
Câți litri de apă intră într-o sticlă și câți într-un bidon?

4) 5 m pânză .................... 12 m stofă .................... 595 lei


5 m pânză .................... 7 m stofă .................... 370 lei
Cât costă un metru de pânză și cât un metru de stofă?

3. Metoda grafică (figurativă) este cea mai sugestivă metodă prin care o situaţie reală se
poate transpune în limbaj matematic. Reprezentarea datelor se face, de regulă, prin
segmente de dreaptă, care vor fi considerate ca părţi egale dintr-un întreg.

Probleme rezolvate:
1) Un zugrav stă pe o scară şi observă că sub treapta pe care stă sunt tot atâtea trepte câte sunt
deasupra sa. Zugravul coboară trei trepte şi constată că, acum, deasupra treptei pe care stă
sunt de trei ori mai multe trepte decât sub acesta. Câte trepte are scara?
Soluţie:
Notăm cu n numărul de trepte aflate sub zugrav în situaţia iniţială.
n 1 n
I---------------------I—I---------------------I
n-3 1 1 1 n
I---------I---I---I---I-------------------------I
n-3 n-3 n-3
I----------I------------I-------------I
După ce coboară 3 trepte, avem: ( )
Deci scara are 2 trepte.

4. Probleme de perspicacitate pot fi foarte variate. Rezolvarea lor nu presupune decât


cunoştinţe minime de matematică, dar multă agilitate în gândire şi logică matematică.

Probleme rezolvate:
1) Persoanele A, B, C, D fac următoarele afirmaţii:
a) A spune că B minte,
b) B spune că C minte,
c) D spune că A, B, C mint.
Ştiind că numai o persoană spune adevărul, aflaţi cine minte şi cine spune
adevărul.

4
C.N.Mircea cel Bătrân Rm. Vâlcea

Soluţie:
o Dacă A spune adevărul B minte C spune adevărul şi nu este posibil deoarece ar fi
două persoane care spun adevărul.
o Dacă A minte B spune adevărul C minte şi D minte.
Deci B spune adevărul.
2) Într-un pachet de cărţi sunt 26 de cărţi roşii şi 26 negre. Doi copii bat bine cărţile şi le
împart în mod egal. Primul îi spune celuilalt:
„ Eu am mai multe cărţi roşii decât ai tu negre.” Are dreptate?

Soluţie:
Dacă primul copil n-are dreptate.

5. Principiul cutiei (Principiul lui Dirichlet)

Johann Peter Dirichlet (1805-1859) a fost un important matematician german care a


avut contrbuţii în teoria numerelor, analiză şi teoria potenţialului.
Principiul lui Dirichlet: Dacă avem n cutii în care repartizăm bile, atunci va
exista cel puţin o cutie care să conţină cel puţin 2 bile.
Principiul lui Dirichlet generalizat: Dacă avem n cutii în care repartizăm bile,
atunci va exista cel puţin o cutie care să conţină cel puţin bile.
Demonstraţie
Presupunem că în fiecare dintre cele n cutii se află cel mult p bile, atunci în total vor fi
cel mult pn bile. Contradicţie cu ipoteza, deci concluzia este adevărată.

Probleme rezolvate:
1) Să se afle numărul minim de elevi ai unei clase pentru a fi siguri că sunt născuţi cel
puţin 3 în aceeaşi lună.
Soluţie:
Dacă ar fi mai puţin de 24 de elevi într-o clasă, am putea să-i repartizăm maxim câte 2
în fiecare lună a anului. Dacă sunt 25 elevi, atunci acest lucru nu mai este posibil. Aşadar
numărul minim este 25 de elevi.
2) Să se arate că oricare ar fi trei numere naturale, există două a căror sumă este pară.
Soluţie:
Printre cele 3 numere există 2 pare sau impare. Se ştie că suma a două numere de aceeaşi
paritate este pară. Atunci suma lor este pară.
Probleme propuse:
1) Într-un grup sunt 17 prieteni. Numele şi prenumele lor încep numai cu literele A, B,
C, D. Demonstraţi că există cel puţin doi prieteni ale căror inițiale coincid.
2) Demonstraţi că oricum am alege 5 numere naturale pe care le ridicăm la puterea a
patra, printre numerele obţinute găsim întotdeauna cel puţin două care au aceeaşi
ultimă cifră.

5
C.N.Mircea cel Bătrân Rm. Vâlcea

3) Într-o clasă sunt 30 de elevi. Ştiind că Ştefan a făcut 12 greşeli, iar ceilalți au făcut
fiecare mai putine greşeli decât el, să se arate că există 3 elevi cu acelaşi număr de
greşeli.
4) În 500 de cutii se află bile. Se ştie că în fiecare cutie se află cel mult 240 de bile.
Demonstraţi că există cel puţin 3 cutii ce conţin acelaşi număr de bile.

Biliografie
 Matematică – clasa a V-a, M. Perianu, C.Stănică, Şt. Smărăndoiu, 2017
 Principiul cutiei, Dumitru Felician Preda, Editura SITECH Craiova, 2011
 Probleme de aritmetică, A. Zanoschi, Editura Paralela 45, 2009
 Concursul Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro Ediția a IV-a 2012-2013
 „Probleme de mişcare”- Dan Gurgui , Ed. Sitech , 2010
 „Concursul de matematică Florica T. Câmpan” , Ed. Taida , 2007
 Olimpiade şi concursuri şcolare
 Artur Balaucă - “ Olimpiade si concursuri “
 Laurenţiu Panaitopol - “’Probleme de numărare “
 Mate.Info.ro - Probleme de numărare

Notă: Material prezentat la cercul pedagogic din 17 noiembrie 2017

S-ar putea să vă placă și