Sunteți pe pagina 1din 1

TRASATURI PROZA Literara/Realista

 Caracterul verosimil, idealizat al faptelor relatate


 Geneza reprezentată de fapte reale
 Tematica socială
 Aspectul monografic
 Caracterul de frescă
 Incipitul renunţă la convenţii (de tip manuscrisul găsit sau
confesiunea unui personaj) şi constă de cele mai multe ori în
fixarea coordonatelor spaţio-temporale
 Conflictul de esenţă socială, constând în dorinţa de parvenire
a protagonistului, în impulsul lui de a avea un statut social
superior
 Relaţia individ-mediu (omul este un produs al mediului,
personajul realist funcţionând după logica determinismului
social)
 Cronologia faptelor
 Coerenţa la nivelul construcţiei subiectului epic, prin
evitarea răsturnărilor dramatice şi prin crearea de scene
paralele, antitetice, prin gradaţia faptelor
 Simetria şi caracterul circular al romanului
 Personajul tipic în situaţii tipice
 Deznodământul cert
 Finalul închis/deschis
 Tehnica detaliului (mimesis şi verosimilitate)
 Obiectivitatea naratologică
 Naratorul la persoana a III-a, omniprezent, omniscient,
omnipotent

S-ar putea să vă placă și