Sunteți pe pagina 1din 1

Legislatia specifica domeniului identificarea si inregistrarea aanimalelor si

exploatatiilor

1.Ordinul ANSVSA nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru
implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi
bovinelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
2.Ordinul ANSVSA nr. 39/2010 pentru aprobarea cerinţelor tehnice care trebuie
îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi
caprinelor, precum şi pentru stabilirea condiţiilor de aprobare a acestora pe teritoriul
României;
3.Ordonanţă de Urgenţă nr. 23/2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor,
ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
4.Ordinul ANSVSA nr. 28/2011 privind modificarea şi completarea Normei sanitare
veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor,
ovinelor, caprinelor şi bovinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii
Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010;
5.Ordinul ANSVSA nr.5/2014 pentru aprobarea Procedurii privind decontarea
acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere,
prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om,
protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor,
suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor.
6. Ordinul ANSVSA nr.85/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind
sistemul de identificare si inregistrare a suinelor, cu modificarile si completarile
ulterioare.
7.Regulamentul Consiliului 1760/2000 privind stabilirea unui sistem de identificare si
inregistrare a bovinelor privind etichetarea carnii de vita si manzat si a produselor din
carne de vita si manzat di a abrogare a regulamentului 820/1997;
8.Regulamentul Consiliului 1082/2003 privind stabilirea normelor de aplicare a
Regulamentului 1760/2000 in ceea ce priveste controalele minime care trebui efectuate in
cadrul sistemului de identificare si inregistrare a bovinelor;
9.Regulamentul Consiliului 21/2004 privind stabilirea unui sistem de identificare a
caprinelor si ovinelor;
10.Regulamentul Consiliului 1505/2006 privind aplicarea Regulamentului 21/2004
privind controalele minime care trebui sa fie efectuate in legatura cu identificarea si
inregistrarea ovinelor si caprinelor;