Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DE ACTIVITATE

DATA: 25.03.2019

GRĂDINIȚA: Pisicile Aristocrate

PROPUNĂTOR: Lazăr Iuliana

GRUPA: mijlocie

TEMA ANUALĂ: „Când, cum și de ce se întâmplă?”

PROIECT TEMATIC: „Bun venit primăvară!”

TEMA SĂPĂMÂNII: „În lumea insectelor!”


CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activități pe domenii experiențiale/Domeniul Științe-Activitate matematică
TEMA ZILEI:”Fluturașul Flu-Flu!”
TEMA ACTIVITĂȚII:”Al câtelea fluturaș și a câta floare lipsește ? “
MIJLOC DE REALIZARE: joc didactic
TIPUL ACTIVITĂȚII:consolidare de priceperi și deprinderi
SCOP : Consolidarea deprinderii de a determina locul fiecărui număr în șirul numeric(1-5)

OBIECTIVE OPERAȚIONALE :

O.1. să numere corect în șir crescător în limitele 1-5 ;

O.2. să utilizeze corect numeralele cardinale și ordinale ;

O.3. să compare mulțimile prin aprecieri globale și prin punere în corespondență ;

O.4. să numească vecinul mai mare sau mai mic al unui număr ;

SARCINA DIDACTICĂ : stabilirea locului obiectului în șirul numeric; folosirea corectă a numeralului ordinal .

REGULILE JOCULUI: Copilul numit trabuie să privească cu atenție să observe al câtelea fluturaș și a cîta floare lipsește din șirul numeric.

ELEMENTE DE JOC : închiderea și deschiderea ochilor , ascunderea , ghicirea, întrecerea , aplauzele , surpriza .
STRATEGIA DIDACTICĂ :

METODE ȘI PROCEDEE : explicația, demonstrația, exercițiul, problematizarea, conversația, jocul .

MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT : suport cu buzunare, planșe, material ( fluturi și flori ) , fișe , medalioane cu cifre ( 1-5 ) ;

FORME DE ORGANIZARE : frontală, pe grupe, individuală .

EVALUARE : continuă – prin analiza răspunsurilor și a modului de lucru, prin observarea comportamentului și aprecieri stimulative .

RESURSE:

UMANE: copiii grupei mijlocii

TEMPORALE:30 de minute

SPAȚIALE:sala de grupă

BIBLIOGRAFIE :
 ***,,Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani”, Bucureşti, 2009
 ** Preda, V., „Abordare în manieră integrată a activităţilor din grădiniţă”, Editura Humanitas Educational, Bucureşti, 2005;
 *Ghid de bune practici privind educaţia timpurie a copiilor de la 3la 6/7 ani”, Bucureşti, 2008
 Mătăsaru, Maria, Chiriloaie Maria, ,,Proiectarea didactică în învăţământul preşcolar”, Editura Casei Corpului Didactic, Bacău, 2008
 Cojocariu, Venera Mihaela, ,,Teoria şi metodologia instruirii”, E.D.P.,2004
SCENARIUL DIDACTIC

ADE-DOMENIUL ŞTIINŢĂ/ACTIVITATE MATEMATICĂ : “ Al câtelea fluturaș și a câta floare lipsește ?”

EVENIMENUL Ob. Conținuturi Strategii didactice Evaluare


DIDACTIC
Metode și procedee Mijloace didactice Forme de
organizare

Conversația
1.Organizarea Voi crea cadrul necesar bunei
activității desfășurări a activității :

-așezarea mobilierului în
formă de careu ;

-pregătirea materialului
didactic

Conversația Flori, fluturași Frontal Observarea


2.Captarea Le voi arăta ce am în piept – o comportament
atenției floare și un fluturaș.Descopăr Suport cu buzunare uli copiilor
suportul cu buzunare pe care Explicația
de asemenea sunt flori și
fluturași .

Conversația Materialele folosite frontal Observarea


3.Enunțarea Cu aceste materiale ne vom comportament
uli copiilor
temei și a juca jocul
obiectivelor
,, Al câtelea fluturaș și a câta
floare lipsește ? ”La această
activitate fiecare copil trebuie
să numere corect, să găsească
locul fiecărui fluturaș și a
fiecărei flori care lipsește din
șir.

O.1. Conversația Frontal, AprecierI


4.Reactualizarea Până la cât ați învățat să pozitive aspra
cunoștințelor numărați ? Individual răspunsurilor
corecte
Solicit un copil să numere
crescător și descrescător în
limitele 1-5.

Chem un copil să așeze într-


Fluturi.flori
un șir orizontal ,,fluturașii” și
să-i numere .

Alt copil va trebui să așeze


deasupra șirului format
Exercițiul
,,florile”, formând perechi
între un fluturaș și o floare .
Frontal,
„Numărați fluturașii și
florile !” individual

„ Ce puteți spune despre cele


două mulțimi?”

O.1.

O.3.

5. Dirijarea Convesarsația Frontal, Aprecieri


învățării Explicarea regulilor jocului: individual pozitive

- La semnalul meu , toți copiii


închid ochii ;

- La bătaia mea din palme veți


privi și veți spune ce s-a
schimbat în șir, al câtelea
fluturaș sau a câta floare
lipsește ;

Voi desfășura cu copiii un joc


de probă, apoi jocul propriu- Frontal,
zis individual

O..2. Conversația Fluturi, Frontal, Aprecieri


6. Obținerea Jocul se va desfășura în mai individual pozitive
performanței și multe etape : Flori,
asigurarea Cifre
conexiunii inverse 1. Voi ascunde mai întai
primul fluturaș;

„- Al câtelea fluturaș Jocul


lipsește ?”

„- Mai are pereche prima


floare ?”
Exercițiul
„- În care mulțime sunt mai
multe elemente ?”

„- Dar mai puține ?”

Ascund pe rând toți fluturașii


și toate florile pentru a putea
folosi toate numeralele
învățate
O.3. Frontal,
( primul-prima, al doilea –a
individual
doua , etc.) .Atrag atenția Converzația Aprecieri
asupra acordului între pozitive
numeral și substantiv .
Exercițiul
Adresez întrebări despre
vecinii fluturașilor sau a Flori,
florilor care lipsesc .
Fluturi
2.Voi ascunde pe rând și
Numere
ceilalți fluturași și celelalte
O.2 flori , pentru a identifica
vecinii ;

3. În complicarea jocului voi


ascunde câte două
elemente dintr-un șir .
Aprecieri
pozitive
Frontal,
individual

O1. Conversația
O.4. Flori,

Fluturi

Numere

O.2.

Demonstrația Cifre Frontal, Aprecieri


7.Asigurarea 4. Voi prezenta copiilor o individual pozitive
retenției și a planșă în care sunt desenați
transferului cinci copaci , între care al
doilea nu are frunze .

- „Al câtelea copac este uscat


O.2. ?”
Conversația
5. Voi desemna șase copii care
să formeze un șir în
fața grupei .

Voi cere unui copil să


identifice , legat la ochi
al patrulea coleg din șir , etc Explicațía

6.Distribui copiilor Exercițiul


medalioane : 5 roșii, 5
albastre și 5 verzi cu cifre ( 1-
5 ).Copiii trebuie să se Cifre
grupeze după culoarea
medalionului , apoi să se
așeze în șir, fiecare ocupând
locul indicat de cifra de pe
medalion.

Medalioane roșii,

O.2. Exercițiul

O.3. Medalioane albastra, Frontal, Aprecieri


individual pozitive
Medalioane
verzi,cifre in limita
1-5.
Demonstraía

Jocul
8. Evaluare O.3. Problematizarea Fișe,creioane Individual Aprecieri
Distribui fișe cu următoarele asupra
O.2 sarcini : modului cum
au rezolvat
-„Colorează prima, a treia și a sarcinile fișei
cincea
albinuță”

-„Formează prin încercuire


mulțimi de elemente de
același fel și scrie în căsuță Exerciíul
numărul de elemente din
O.3. fiecare mulțime.

-„Trasează linii de la fluturaș


la floare corespunzătoare în
funcție de cifră.”
Conversația Frontal, Aprecieri
9.Încheierea Voi face aprecieri asupra individual pozitive
activității participării și a
comportamentului în timpul
activitații .

S-ar putea să vă placă și