Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DE ACTIVITATE

DATA : 12.04.2019
GRADINITA : “Pisicile Aristocrate”
GRUPA: Mare 2
PROFESOR MENTOR: Tatiana Păun
PROPUNATOR: Ene Miruna-Ileana
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activități pe domenii experiențiale/ Domeniul Științe - Activitate matematică
TEMA ANUALA : „Cine și cum planifică/organizează o activitate”

TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:
TEMA ACTIVITĂȚII : „Ceasul”
MIJLOCDEREALIZARE:joc didactic
TIPUL ACTIVITATII:formare de priceperi si deprinderi
SCOPUL: Familiarizarea copiilor cu noțiunea de oră
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

a)cognitiv-informaționale:

O1.să perceapă noțiunea de oră exactă


O2.să determine ora în funcție de acțiunea reprezentată
1
O3. să citească orele indicate de către ceas
O4. să știe a folosi ceasul
b)psiho-motorii
O5.să mimeze diferite acțiuni corespunzătoare orelor precizate de educatoare;
O6.să mânuiască ceasul
O7.să rezolve sarcinile fișei;
Sarcina didactică: Stabilirea orei exacte
Regulile jocului: Copiii intuiesc ceasul, precizează cifrele(numerele) înscrise pe echipe la joc.
Elemente de joc: Aplauzele, surpriza, întrecerea, închiderea și deschiderea ochilor
Strategia didactică:
a)Metode: Explicația, demonstrația, exercițiul, problematizarea, algoritmizarea.
b)Mijloace didactice: Ceasuri diferite, cifre de la 1-12, acele ceasului

2
BIBLIOGRAFIE :
 Mătăsaru, Maria, Chiriloaie Maria, ,,Proiectarea didactică în învăţământul preşcolar”, Editura Casei Corpului Didactic, Bacău, 2008
 Cojocariu, Venera Mihaela, ,,Teoria şi metodologia instruirii”, E.D.P.,2004
 ***,,Curriculumpentrueducaţiatimpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani”, Bucureşti, 2009
 ** Preda, V., „Abordare în manieră integrată a activităţilor din grădiniţă”, Editura Humanitas Educational, Bucureşti, 2005;
 *Ghid de bune practici privind educaţia timpurie a copiilor de la 3la 6/7 ani”, Bucureşti, 2008

3
SCENARIUL DIDACTIC
ADE-DOMENIUL ŞTIINŢĂ/ACTIVITATE MATEMATICĂ

EVENIMENU Ob. Conținuturi Strategii didactice Evaluare


L DIDACTIC Metode si procedee Mijloace didactice Forme de
organizare
1.Organizarea Se aşează scaunele în semicerc, Conversaţia Scaunele Frontal,individ Aprecierea
jocului materialul este expus în faţa ual, pe echipe comportament
copiilor, se organizează Observația ului
colectivul de copii.
2.Captarea Vor realiza captarea atenției cu Conversația Le este prezentat copiilor Aprecierea
atenției ajutorul unei cutii surpriză și a ceasul confecționat special orală
unui bilețel pe care se află scrisa pentru ei. Acesta se prezintă
o ghicitoare. copiilor intuindu-se
Pentru a putea deschide cutia, cifrele(numele) scrise pe
copiii trebuie să răspundă la cadranul ceasului
ghicitoare. Dacă răspunsul e
corect vom deschide împreună
cutia și vom afla ce surprize se
află în interiorul ei.
În interiorul cutiei se vor afla
diferite modele de ceasuri cât și
materialul didactic necesar
desfășurării activității.
“Tic –tac , el cântând întruna
Timpul repede-l împarte
În secunde și minute
Și-n ore, ca la carte,
4
Dimineața, zâr, zâr, sună
Eu mă scol din pat îndată,
Că la grădinița dragă
Jucăriile m-așteaptă.
„Tic, tac” - pe acest prieten
Îl iubiți și voi, firește:
N-are somn , nici sărbătoare
Cum se numește el oare?”
( ceasul)

3. Anunțarea Azi vom desfășura la activitatea Explicația Frontal Observarea


jocului și matematică jocul „Ceasul” comportament
enunțarea pentru a vedea cât de bine știți Conversația ului
obiectivelor ora exactă și cifrele care indică
ora.
Voi știți ce măsoară ceasul?(
timpul)

5
4. Explicarea Și pentru că v-am anunțat că Apreciere
jocului astăzi vom învăța o unitate de orală
măsură penrtru timp, am adus Conversația
aici în clasă mai multe ceasuri,
pentru că el este aparatul care ne
ajută să măsurăm timpul.
Prezint copiilor mai multe
variante de ceas: de perete, de Observarea
mână, de birou. comportament
Cu siguranță și voi aveți un ceas ului
asemănător acasă.

Explic copiilor cum se formează Ceasul


orele. Cadranul ceasului se
împarte în 2 jumătăți, apoi în 4
sferturi , apoi fiecare sfert îl
împărțim în 3, astfel se formează
12 felii, adică orele. Pe cele 12 Explicația
linii punem cifrele de la 1 la 12.
În mijlocul ceasului se așează 2
limbi( ace), una mai scurtă – care
indică ora și una mai lungă – care
indică minutele. Atunci când
limba „( acul)” scurtă este pe o
cifră și limba „( acul)” lungă pe
12 este ora exactă.

Mai întâi vom învăța cum se


citește ora fixă: adică pentru ora
1 fix, spre exemplu, acul( limba)
mic trebuie să o așezăm la

6
numărul 1, iar limba (acul mare)
care indică minutele trebuie să
stea “ cuminte” la numărul 12.

Întotdeauna acest lucru ne va


spune că este ora fixă.
Acum repetați după mine : “
“Ceasul ne indică ora …fix?”
O1 „Ceasul ne indică ora …fix?” Ceasul
O3 “ Ceasul ne indică ora…fix?”

Se vor face câteva exerciții


asemănătoare până copiii învață
algoritmul.

5.Dirijarea Jocul de proba Ceasul Frontal Aprecierea


învățării La bătaia din palme și închiderea Conversația comportament
/deschiderea ochilor câte un copil Individual ului.
solicitat va citi de pe imaginile Imagini cu ceas
O2 date ora exactă.
O3 -„Ceasul arată ora?”( ceasul arată Demonstrația
ora 10)
-„Ceasul arată ora?” (ceasul arată
ora 7)

7
Jocul propriu –zis
Copiii vor executa alte exerciții
de recunoaștere a orei exacte:
„Spune cat e ora?” Conversația
O2 1. Ceasul arata ora?(4)
O3 2. Ceasul arata ora?”(6)
3. Ceasul arata ora?” (5)
4. Ceasul arata ora ?” (2)
5. Ceasul arata ora? (3)
6. Ceasul arata ora ? (1)
7. Ceasul arata ora ? (8)
8. Ceasul arata ora? (7) Explicația
Ceas , cifre
VariantaI
Exercițiul

Copiii vor recunoaște ora de pe


imagine si vor căuta cifra căreia
ii corespunde.
La bătaia din palme la
închiderea/deschiderea ochilor
cate un copil solicitat va citi ora
exacta si va căuta cifra care ii
corespunde .
O2 1 . „ Ceasul arată ora?” (8); ii
corespunde cifra 8
O3 2. „ Ceasul arată ora ?” (7) ; ii
corespunde cifra 7
3. „Ceasul arată ora?”(10); ii
corespunde cifra 10
4. „Ceasul arată ora ?” (3) ii
corespunde cifra 3

8
5. „ Ceasul arată ora?”(4); ii
corespunde cifra 4
6.” Ceasul arată ora 9?”; ii
corespunde cifra 9

6. Realizarea Complicarea jocului Frontal Aprecierea


feedbacku-ului Conversația comportament
si obținerea Vom juca socul „ Ceasornicul Individual ului
performantei fermecat”

La bătaia din palme si la Ceasul


închiderea/deschiderea ochilor ,
un copil numit de mine va veni si Explicația
va fixa ceasul „ Acționând” acele
O3 ceasornicului.
Daca nu a reuși sa fixeze corect
ceasul.
Va fi ajutat de un alt coleg.

Voi face eu un joc demonstrativ:

Ceasul arata ora 1 ( duc acul mic


la cifra 1 si acul mare la cifra 12)

O4 Acum vom face un joc de proba.


Voi numi un copil.

Ceasul arată ora 4 ( duce acul


mic la 4 si acul mare la 12)

9
Jocul propriu -zis

O5 1. Fixează ceasul la ora 5.


O6 2. Fixează ceasul la ora 9.
3. Fixează ceasul la ora 7.
4. Fixează ceasul la ora 3.

7.Evaluarea 07 Se dau copiilor fise de evaluare. Conversația Fise, creioane


Desenează acele pentru fiecare
ceas in funcție de cum iți arată în Explicația
imaginea dată.
8.Incheierea Se fac aprecieri asupra Conversația Frontal Aprecierea
activității desfășurării activității si asupra comportament
modului de comportare a copiilor ului
Aprecieri
verbale

10

S-ar putea să vă placă și