Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DE ACTIVITATE

DATA : 12.04.2019
GRADINITA : “Pisicile Aristocrate”
GRUPA: Mare 2
PROFESOR MENTOR: Tatiana Păun
PROPUNATOR: Ene Miruna-Ileana
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activități pe domenii experiențiale/ Domeniul Științe - Activitate matematică
TEMA ANUALA : „Cine și cum planifică/organizează o activitate”

TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:
TEMA ACTIVITĂȚII : „Ceasul”
MIJLOC DE REALIZARE:joc didactic
TIPUL ACTIVITATII: formare de priceperi si deprinderi
SCOPUL: Familiarizarea copiilor cu notiunea de ora
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

a)cognitiv-informaționale:

O1.să perceapă noțiunea de oră exactă


O2.să determine ora în funcție de acțiunea reprezentată
1
O3. să compare ora în care se desfășoară o acțiune prin succesiunea întâmplărilor (evenimentelor)
O4. să știe a folosi ceasul
b)psiho-motorii
O6.să mimeze diferite acțiuni corespunzătoare orelor precizate de educatoare;
O7.să mânuiască ceasul
O8.să rezolve sarcinile fișei;
c)afective:
O9.să conștientieze importanța folosirii cu discernământ a orei
O10.să respecte ora de sosire la grădiniță
Sarcina didactică: Stabilirea orei exacte
Regulile jocului: Copiii intuiesc ceasul, precizează cifrele(numerele) înscrise pe echipe la joc.
Elemente de joc: Aplauzele, surpriza, întrecerea, închiderea și deschiderea ochilor
Strategia didactică:
a)Metode: Explicația, demonstrația, exercițiul, problematizarea, algoritmizarea.
b)Mijloace didactice: Ceasuri diferite, cifre de la 1-12, acele ceasului

2
BIBLIOGRAFIE :
 Mătăsaru, Maria, Chiriloaie Maria, ,,Proiectarea didactică în învăţământul preşcolar”, Editura Casei Corpului Didactic, Bacău, 2008
 Cojocariu, Venera Mihaela, ,,Teoria şi metodologia instruirii”, E.D.P.,2004
 ***,,Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani”, Bucureşti, 2009
 ** Preda, V., „Abordare în manieră integrată a activităţilor din grădiniţă”, Editura Humanitas Educational, Bucureşti, 2005;
 *Ghid de bune practici privind educaţia timpurie a copiilor de la 3la 6/7 ani”, Bucureşti, 2008

3
SCENARIUL DIDACTIC
ADE-DOMENIUL ŞTIINŢĂ/ACTIVITATE MATEMATICĂ

EVENIMENU Ob. Conținuturi Strategii didactice Evaluare


L DIDACTIC Metode si procedee Mijloace didactice Forme de
organizare
1.Organizarea Se aşează scaunele în semicerc, Conversaţia Scaunele Frontal,individ Aprecierea
jocului materialul este expus în faţa ual, pe echipe comportament
copiilor, se organizează Observația ului
colectivul de copii.
2.Captarea Se poate face prin cântecul Conversația Le este prezentat copiilor Aprecierea
atenției Ceasul ceasul confecționat special orală
Cine oare ne trezește pentru ei. Acesta se prezintă
Și la treburi ne urnește? copiilor intuindu-se
El mai are să se știe, cifrele(numele) scrise pe
Uneori și sonerie. cadranul ceasului

3. Anunțarea Azi vom desfășura la activitatea Explicația Frontal Observarea


jocului și matematică jocul „Ceasul” comportament
enunțarea pentru a vedea cât de bine știți Conversatia ului
obiectivelor ora exactă și cifrele care indică
ora.

4
4. Explicarea Ceasul confecționat este Apreciere
jocului demontabil. Copii închid ochii și orală
educatoarea arată Conversația
cifrele(numerele) discului și
acele( limbile) ceasului. În fața Ceasul
copiilor rămâne un cerc. Acest
cerc este CADRANUL .
Majoritatea ceasurilor sunt Observarea
rotunde, dar le putem arăta comportament
copiilor ceasuri si ceasuri cu ului
cadrane patrate, dreptunghiulare
etc.
Explic copiilor cum se formează
orele. Cadranul ceasului se
împarte in 2 jumătăți, apoi în 4
sferturi , apoi fiecare sfert îl
împărțim în 3, astfel se formeză
12 felii, adică orele. Pe cele 12 Explicația
linii punem cifrele de la 1 la 12.
În mijlocul ceasului se așează 2
limbi( ace), una mai scurtă – care
indică ora și una mai lungă – care
indică minutele. Atunci când
limba „( acul)” scurtă este pe o
cifră și limba „( acul)” lungă pe
12 este ora exactă.
La bătaia din palme copiii închid
ochii. La altă bataie din palme,
copii deschid ochii și solicit cate
un copil sa raspunda la
urmatoarele intrebari :
1. Citeste numerele de pe

5
cadranul ceasului?
2. Ce indica acul mic?(acul
mic indica ora)
3. Ce indica acul mare?(
acul mare indica
minutele)
4. Care este cifra care arata
ora exacta?(12)

5.Dirijarea Jocul de proba Ceasul Frontal Aprecierea


invatarii La bataia din palme si inchiderea Conversația comportament
/deschiderea ochilor cate un copil Individual ului.
solicitat va citi de pe imaginile Imagini cu ceas
date ora exacta.
-„Ceasul arata ora?”( ceasul arata Demonstratia
ora 10)
-„Ceasul arata ora?” (ceasul arata
ora 7)

6
Jocul propriu –zis
Copiii vor executa alte exercitii
de recunoastere a orei exacte:
„Spune cat e ora?” Conversatia
1. Ceasul arata ora?(4)
2. Ceasul arata ora?”(6)
3. Ceasul arata ora?” (5)
4. Ceasul arata ora ?” (2)
5. Ceasul arata ora? (3)
6. Ceasul arata ora ? (1)
7. Ceasul arata ora ? (8)
8. Ceasul arata ora? (7) Explicatia
Ceas , cifre
Varianta I
Exercitiul

Copiii vor recunoaste ora de pe


imagine si vor cauta cifra careia
ii corespunde.
La bataia din palme la
inchiderea/deschiderea ochilor
cate un copil solicitat va citi ora
exacta si va cauta cifra care ii
corespunde .
1 . „ Ceasul arata ora?” (8); ii
corespunde cifra 8
2. „ Ceasul arata ora ?” (7) ; ii
corespunde cifra 7
3. „Ceasul arata ora?”(10); ii
corespunde cifra 10
4. „Ceasul arata ora ?” (3) ii
corespunde cifra 3

7
5. „ Ceasul arata ora?”(4); ii
corespunde cifra 4
6.” Ceasul arata ora 9?”; ii
corespunde cifra 9

6. Realizarea Complicarea jocului Frontal Aprecierea


feedbacku-ului Conversația comportament
si obtinerea Vom juca socul „ Ceasornicul Individual ului
performantei fermecat”

La bataia din palme si la Ceasul


inchiderea/deschiderea ochilor ,
un copil numit de mine va veni si Explicatia
va fixa ceasul „ Actionand” acele
ceasornicului.
Daca nu a reusi sa fixeze corect
ceasul.
Va fi ajutat de un alt coleg.

Voi face eu un joc demonstrativ:

Ceasul arata ora 1 ( duc acul mic


la cifra 1 si acul mare la cifra 12)

Acum vom face un joc de proba.


Voi numi un copil.

Ceasul arata ora 4 ( duce acul


mic la 4 si acul mare la 12)

8
Jocul propriu -zis

1. Fixeaza ceasul la ora 5.


2. Fixeaza ceasul la ora 9.
3. Fixeaza ceasul la ora 7.
4. Fixeaza ceasul la ora 3.

7. Evaluarea Se dau copiilor fise de evaluare. Conversatia Fise, creioane


Deseneaza acele pentru fiecare
ceas in functie de cum iti arata in Explicatia
imaafinea data.
8.Incheierea Se fac aprecieri asupra Conversatia Frontal Aprecieea
activitatii desfasurarii activitatii si asupra comportament
modului de comportare a copiilor ului
Aprecieri
verbale