Sunteți pe pagina 1din 2

Vizat,

ANUL I - ŞCOALA POSTLICEALĂ Director,


Calificarea: TEHNICIAN ECHIPAMENTE PERIFERICE ŞI BIROTICĂ
Semestrul I: Șef catedra,
Total ore: 54
 teorie – 18 ore
 laborator tehnologic – 36 ore

PLANIFICARE CALENDARISTICA LA DISCIPLINA Utilizarea tehnicii de calcul


ANUL SCOLAR 2018-2019

Nr. ore
Unitatea de Competenţe Nr. de ore
Conţinuturi tematice laborator Săptămâna Observații
competenţă individuale teorie
tehnologic
1.Operaţii de operare asupra structurii unui tabel şi a
foilor de calcul: inserare/ştergere, copiere/lipire, S1
redenumire, grupare linii şi coloane, exploatare foi de 1 2
UTILIZAREA calcul, consultarea documentaţiei auxiliare.
TEHNICII DE 2.Formatare document şi foi de calcul: setare pagină,
CALCUL stil, font, mărime font, tip caracter, aliniere, chenare, S2
Utilizează 1 2
aplicaţii software selectare culori, grosimea liniei, antet, subsol.
uzuale
3.Prelucrarea informaţiilor dintr-un tabel: sortare,
S3
filtrare, subtotaluri, referinţe absolute şi relative, 2 4
S4
funcţii simple (adunare, scădere, medie aritmetică).
4.Trasare diagrame: tip, sursa datelor, suprafaţă S5
diagramă, formatare, localizare, tipărire. 1 2

5.Inserare obiecte: imagini, grafice, şabloane S6


prezentări, ecuaţii, fişiere multimedia, documente 1 2
text.
Nr. ore
Unitatea de Competenţe Nr. de ore
Conţinuturi tematice laborator Săptămâna Observații
competenţă individuale teorie
tehnologic
UTILIZAREA 6.Tipuri de date: numerice, alfanumerice, logice, date
TEHNICII DE calendaristice, şir de caractere, memo şi funcţii pentru S7
Gestionează 1 2
CALCUL date de tip numeric, şir de caractere, date
bazele de date cu
calendaristice, conversii, de uz general.
ajutorul
aplicaţiilor 7.Structura bazei de date: tabele (nume componente, S8
specifice tip, dimensiune). 1 2

8.Operaţii asupra tabelului dintr-o bază de date: S9


creare, poziţionare pe o înregistrare, actualizare, 2 4 S10
sortare, indexare.
9.Încărcarea unei baze de date: introducere şi validare S11
2 4
date. S12
10.Exploatarea unei baze de date: deschidere, S13
închidere bază de date şi tabele. 2 4
S14
11.Tehnici de căutare adecvate surselor de informaţii:
Comunică prin motoare căutare Internet, cuvinte-cheie, grupuri de 1 2
S15
Internet cuvinte.
12.Operaţii pentru transmitere informatii: crearea S16
unui cont, accesare cont, expediere mesaje. 1 2
13.Metode de schimb al informaţiilor: e-mail, dialog,
dezbatere on-line, forum, liste de discuţie a 1 2 S17
informaţiilor.

S-ar putea să vă placă și