Sunteți pe pagina 1din 1

Cunoştinţele metacognltlve

53mm

refemuare \a suuawe 'm (are este „mă aphmrea açestov stralegu.