Sunteți pe pagina 1din 5

Anexa 1 ACORDUL PĂRINTELUI / TUTORELUI LEGAL DE PARTICIPARE A COPILULUI LA EXCURSIE /

TABĂRĂ / EXPEDIȚIE ŞI ALTE ACTIVITĂŢI DE TIMP LIBER


Numele și prenumele elevului ...............................................................
Unitatea de învățământ: Şcoala Gimnazială Dimitrie A. Sturdza, Iaşi( GPP 2/ GPN17) Clasa a III-a A
Numele și prenumele părintelui / tutorelui .....................................................telefon………………………………
Numele și prenumele cadrului didactic organizator: Lupu Ionela Aurelia
Data / 01 .03.2019 Destinaţia Teatrul Luceafărul, Iași, piesa Amintiri din copilărie
Loc / oră plecare: Școala Dimitrie A. Sturdza ora 10.15 Loc/ oră sosire Școala Dimitrie A. Sturdza ora 12.30
Îmbrăcăminte specifică / echipament specific necesar în excursie / activitate de timp liber (se completează de organizator): ⧠ Da ⧠ Nu
............................................................................................................................. .................................................................................................
Programul acestei excursii/ activităţi de timp liber cuprinde activități fizice şi sportive (se completează de organizatorul excursiei): ⧠ Da ⧠ Nu
Menționez că regimul medical permanent sau temporar al copilului meu, inclusiv regimul de dietă, cel de medicație şi/ sau
a)
necesitatea utilizării aparatelor auditive sau vizuale este: ……………………………………….................
b) Sunt de acord ca, în cazul unei urgențe medicale, cadrul didactic însoțitor să mă înștiințeze imediat și să ia toate măsurile
necesare pentru asigurarea condițiilor medicale optime.
c) Accept că organizatorul poate modifica aspectele legate de transport, cazare şi alte servicii în funcție de schimbările obiective
survenite. Înțeleg că voi fi informat asupra acestor modificări.
d) Sunt de acord că şcoala nu poate fi responsabilă pentru acțiunile operatorilor de transport sau de turism care îşi oferă
serviciile pentru această excursie/ tabără / expediție.
e) În caz de urgență, pot fi găsit la următoarele numere de telefon: .........................................................................
Sunt de acord ca propriul meu copil să participe la această excursie/tabără/expediție și, în situația nerespectării
regulamentului, acesta poate fi sancționat conform regulamentului de organizare și funcționare al unității de învățământ.

_________________________________________ _____________________
(Semnătura părintelui/tutorelui legal) (Data)

Anexa 1 ACORDUL PĂRINTELUI / TUTORELUI LEGAL DE PARTICIPARE A COPILULUI LA


EXCURSIE / TABĂRĂ / EXPEDIȚIE ŞI ALTE ACTIVITĂŢI DE TIMP LIBER
Numele și prenumele elevului ...............................................................
Unitatea de învățământ: Şcoala Gimnazială Dimitrie A. Sturdza, Iaşi( GPP 2/ GPN17) Clasa a III-a A
Numele și prenumele părintelui / tutorelui .............................................................................................
Numele și prenumele cadrului didactic organizator: Lupu Ionela
Data / 01.03.2019 Destinaţia Teatrul Luceafărul, Iași, piesa Amintiri din copilărie
Loc / oră plecare: Școala Dimitrie A. Sturdza, Iași ora 10.15 Loc/ oră sosire Școala Dimitrie A. Sturdza ora 12.30
Îmbrăcăminte specifică / echipament specific necesar în excursie / activitate de timp liber (se completează de organizator): ⧠ Da ⧠ Nu
..........................................................................................................................................................................
Programul acestei excursii/ activităţi de timp liber cuprinde activități fizice şi sportive (se completează de organizatorul excursiei): ⧠ Da ⧠ Nu
Menționez că regimul medical permanent sau temporar al copilului meu, inclusiv regimul de dietă, cel de medicație şi/ sau
a)
necesitatea utilizării aparatelor auditive sau vizuale este: ……………………………………….................
b) Sunt de acord ca, în cazul unei urgențe medicale, cadrul didactic însoțitor să mă înștiințeze imediat și să ia toate măsurile
necesare pentru asigurarea condițiilor medicale optime.
c) Accept că organizatorul poate modifica aspectele legate de transport, cazare şi alte servicii în funcție de schimbările obiective
survenite. Înțeleg că voi fi informat asupra acestor modificări.
d) Sunt de acord că şcoala nu poate fi responsabilă pentru acțiunile operatorilor de transport sau de turism care îşi oferă
serviciile pentru această excursie/ tabără / expediție.
e) În caz de urgență, pot fi găsit la următoarele numere de telefon: .........................................................................
Sunt de acord ca propriul meu copil să participe la această excursie/tabără/expediție și, în situația nerespectării
regulamentului, acesta poate fi sancționat conform regulamentului de organizare și funcționare al unității de învățământ.

_________________________________________ _____________________
(Semnătura părintelui/tutorelui legal) (Data)
Şcoala Gimnazială Dimitrie A. Sturdza, Iaşi
str. Cetăţuia nr. 3
tel/fax 0232229855
Nr ………. Din …………………

AVIZAT DIRECTOR,
PROF. GABRIELA POPA

PROCES VERBAL
de instruire H.T.S. şi P.S.I.
în vederea deplasării elevilor în cadrul activităţilor extraşcolare

Încheiat astăzi,………………………….în urma instruirii grupului de elevi de la clasa/grupa Şcoala


Gimnazială Dimitrie A. Sturdza, Iaşi pentru deplasarea la activitatea extraşcolară piesa Trezește-te!Lumea pe
dos! din data de 10.10.2017 orele 10.15-12.30, cu următorele mijloace de transport: autocar
Art. 8. (O.M. 3637/12.04.2016) Pe durata participării la tabere/ excursii/ expediții/ alte activități, elevii/ preșcolarii
au următoarele obligații:
a) să respecte condițiile de siguranță pe parcursul deplasărilor în grup cu trenul/ autocarul / avionul;
b) să nu recurgă la acte de violență pe parcursul deplasării spre/ dinspre tabără/ excursie/ expediție;/ alte activităţi de
timp liber ;
c) să nu pericliteze siguranța și securitatea participanților pe parcursul deplasării spre/dinspre tabără / excursie /
expediție; alte activităţi de timp liber ;
d) să se comporte civilizat și să nu distrugă bunuri;
e) să manifeste un comportament responsabil față de propria persoană și față de ceilalți
f) să nu aducă și să nu consume tutun, alcool, substanțe stupefiante și psihotrope.
În cazul deplasării cu mijloace de transport auto:
 Elevii urcă sau coboară numei în parcări şi locuri asigurate;
 Nu traversează carosabilul prin spatele autocarului şi nici nu circulă liberi pe carosabil;
 În autocar/autobuz fiecare ocupă un loc;
 Deplasarea de-a lungul drumului auto se face în coloană de câte doi, pe partea stângă cu antemergător un cadru didactic şi un încheietor tot
un cadru didactic;
 Se respectă toate regulile de circulaţie (traversări prin locuri marcate, oprirea la semafoare, etc.).
Nr. Numele şi prenumele Semnătura Nr. Numele şi prenumele Semnătura
Crt. elevului Crt. elevului
1 Andronic Miruna- 18 Mahaleanu Stefano
Vasilica
2 Anton Rares- 19 Manole Miruna-
Constantin Parascheva
3 Avădănei Maria- 20 Merișescu Matei
Rebeca
4 Baltariu Sergiu-Marian 21 Neștian Răzvan
5 Bîtcă Matei 22 Olenici Anisia
6 Bugalete Codrin- 23 Olenici Iustin
Gabriel
7 Dascălu Tudor- 24 Răileanu Denis-George
Gheorghe
8 Gal Vasile-Marian 25 Răus Alesia-Any
9 Ganea Luca 26 Rusu Ana-Maria
10 Grigorescu Daria- 27 Sandu-Bobu Sebastian
Ștefania
11 Herman Anastasia 28 Scurtu Magdalena
12 Hordilă Bianca 29 Șuiu -Țarălungă
Alexandru
13 Istin Tudor Matei 30 Șerban Ștefan-
Alexandru
14 Juncu Ana-Maria 31 Vieru Bogdan
15 Leonte Lucian 32 Zelincă Maria-Ilinca
16 Luca Bianca-Elena 33. Isachi Amalia
17 Luntraru Eduard-
Dimitrie
Anexa nr. 2.1 (O.M. 3637/12.04.2016)

Şcoala Gimnazială Dimitrie A. Sturdza, Iaşi


str. Cetăţuia nr. 3
tel/fax 0232229855
Nr ………. Din …………………

AVIZAT DIRECTOR,
PROF. GABRIELA POPA

Denumire activitate de timp liber


Piesa piesa Trezește-te! Lumea pe dos!
Planul activității care se desfăşoară
în localitatea în care se află unitatea de învățământ

1. Şcoala Gimnazială Dimitrie A. Sturdza, Iaşi


2. Clasa / Grupa a-IV-a C
3. Data activității 10.10.2018
4. Scopul activității

 formarea şi dezvoltarea gustului estetic;


 dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului transmis prin intermediul unei
piese de teatru;
5. Obiectivele vizitate
1. Să se comporte civilizat în mijlocul de transport și sala de teatru;
2. Să vizioneze cu atenție piesa de teatru;
3. Să înțeleagă mesajul transmis prin intermediul piesei;
4. Să deseneze o scena reprezentativă vizionată
6. Locul și ora plecării Școala Dimitrie A. Sturdza ora 10.15
7. Locul și ora întoarcerii școala Dimitrie A. Strudza ora 12.30
8. Tabelul nominal al elevilor/preșcolarilor participanți, precum și datele de contact
ale părinților / tutorilor legal instituiți (anexat)
9. Tabelul nominal și datele de contact ale cadrelor didactice însoțitoare și datele de contact ale acestora
Numele şi prenumele cadrului didactic însoţitor Telefon
Ștefan Loredana 0741074421

10. Tabelul nominal și datele de contact ale adulților participanți, alții decât profesorii
Numele şi prenumele adulţi participanţi Telefon
Zelincă Maria 0765234479

Certific că toate datele de mai sus sunt conforme cu realitatea.

Numele şi prenumele cadrului didactic organizator Ștefan Loredana telefon 0741074421

Semnătură .............................................................. Data ....................................................