Sunteți pe pagina 1din 2
Ediţia a XI-a − 2019
Ediţia a XI-a − 2019

COMITETUL DE ORGANIZARE

Acad. Mihai CIMPOI, preşedinte Dr. hab. Nina CORCINSCHI Dr. Olesea GÎRLEA

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1

E-mail: cancelarie.ifilolog@asm.md

www.if.asm.md

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII

INSTITUTUL DE FILOLOGIE ROMÂNĂ „BOGDAN PETRICEICU-HASDEU”

DE FILOLOGIE ROMÂNĂ „ BOGDAN PETRICEICU-HASDE U” SIMPOZIONUL ŞTIINŢIF IC GRIGORE VIERU, D ESTIN

SIMPOZIONUL ŞTIINŢIFIC

GRIGORE VIERU, DESTIN ÎNVEȘNICIT ÎN POEZIE

INVITAŢIE − PROGRAM

Chişinău, 2019

Stimată doamnă

Stimate domn

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeual MECC Vă invită să participaţi la Simpozionul ştiinţific Grigore Vieru, destin înveșnicit în poezie, eveniment organizat în cadrul Festivalului Internaţional de Poezie Grigore Vieru, ediţia a XI-a.

Simpozionul va avea loc miercuri, 15 mai 2018, la ora 10 00 , în Sala mică a AŞM (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 1, et. II).

Ediţia a XI-a − 2019
Ediţia a XI-a − 2019

PROGRAM

Moderator Dr. hab. Nina CORCINSCHI, director al Institutului de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”

Comunicări

Grigore Vieru – proiecte de antologie ale liricii românești Acad. Mihai CIMPOI

„Numele tău” jubiliar Dr. hab. Maria ȘLEAHTIȚCHI

Semnificația dorului în poezia lui Grigore Vieru Dr. Tatiana BUTNARU

Rostul lui Dumnezeu și al diavolului în aforismele lui Grigore Vieru Dr. Olesea GÎRLEA

Arhetipul mamei în poezia lui Grigore Vieru Dr. Nadejda IVANOV

Evocări

Acad. Vasile TÂRÂȚEANU Dr. Paul GORBAN Dr. Theodor CODREANU Nicolae BĂCIUȚ, poet