Sunteți pe pagina 1din 28

Condţiiile ce trebuie să le îndeplinească un 4.

Etapa de obturare a canalelor radiculare


canal pentru a putea fi obturat definitiv 4.1. Instrumente si materiale utilizate în
Momentul optim pentru obturare etapa de obturare radiculară
- dinte asimptomatic. Dintele nu trebuie Obiectivul final al terapiei canalului
sa prezinte sensibilitate dureroasa la radicular este obturarea tridimensională a
palpare, percutie sau spontana. spațiului endodontic după ce acesta a fost
- canal uscat. Umiditatea pe canal complet curățat, preparat și dezinfectat
poate fi determinata de un apex larg (Castelluci A., 2005).
sau o leziune chistica ce nu a fost Obturaţia radiculară are drept scop
vindecata. prevenirea pătrunderii microorganismelor
- sa nu prezinte fetiditate. Fetiditatea înapoi în sistemul canalar fie din cavitatea
tradeaza mentinerea bacteriilor pe orală dacă obturaţia coronară s-a compromis,
canal, deci un canal infectat. fie prin fenomenul de anachoreză. În al doilea
- sa nu prezinte fistula. Daca dintele nu rând are ca scop împiedicarea pătrunderii
prezenta fistula, nici nu trebuie sa fluidului tisular în interiorul sistemului canalar
apara. Daca a existat fistula dinainte, ce ar putea constitui mediu de cultură pentru
atunci ea trebuie sa se fi rezolvat prin orice microorganism rămas în interiorul
tratament. dintelui după tratament.
- obturatia coronara provizorie in cazul Sigilarea apicală se poate obţine prin
unui tratament medicamentos canalar adaptarea foarte bună a conului principal la
anterior trebuie sa fie intacta, sa fi nivelul constricţiei apicale completată cu
asigurat etanseitatea, deci canalul sa conuri accesorii astfel încât canalul să conţină
nu fie contaminat. maximum de gutapercă (neresorbabilă) şi
Istoric gutaperca minimum de ciment de sigilare (resorbabil), cu
1843- Sir Jose d’Almeida prezinta gutaperca obţinerea unei obturaţii omogene, compacte,
la Societatea Regala la Londra etanşe tridimensional.
Edwin Truman introduce gutaperca in Sigilarea coronară se realizează prin aplicarea
stomatologie ca material provizoriu de la nivelul orificiilor de deschidere ale
obturatie canalelor radiculare si a podelei camerei
1867- CA Bowman introduce gutaperca pulpare a unui strat de ciment (glassionomer)
pentru obturatiile radiculare ce blochează comunicarea canalelor principale
1883- Perry introduce primul sistem de si laterale din zona de furcaţie cu cavitatea de
carrier pentru obturatia radiculara : acces si zona interradiculară.
gutaperca pe fir de aur Cercetările demonstrează că sigilarea podelei
1887- SS White Company incepe producerea camerei pulpare poate fi mai importantă chiar
conurilor de gutaperca decât sigilarea apicală. Trebuie însă subliniat
1893- Rollins combina gutapercacu oxid de încă odată că, indiferent de metoda de obturare
mercur pentru obturatia radiculara aleasă, succesul este direct dependent de
1914- Callahan introduce tehnica de modul în care s-a realizat debridarea şi
condensare laterala antiseptizarea canalului.
1953- Acerbach propune obturarea canalelor Recomandările privind materialul ideal de
cu conuri de argint obturare radiculară rămân cele legate de
1959- Ingle si Levine propun standardizarea gutapercă; cimenturile se dizolvă în timp
instrumentelor de canal si a celor de obturare creând spaţii de percolare, deci rolul lor
radiculara rămâne doar acela de a închide spaţiile fine
1961- Sampeck asociaza un sigilant cu dintre pereţii radiculari şi materialul propriu-
conuri din otel inoxidabil zis de obturaţie. Până acum cea mai bună
1979- McSpadden introduce tehnica de sigilare o conferă gutaperca în ciuda multor
termocompactare alte materiale cercetate şi experimentate
explicând astfel tendinţa de a pune la punct
metode cât mai facile, mai comode de beta rezultă după prelucrarea prin căldură şi
introducere a gutapercii calde în canal putând deci este forma uzuală din conurile folosite în
astfel completa foarte bine neregularităţile obturarea radiculară. Aceste conuri conţin doar
canalului. 20% gutapercă, restul fiind reprezentat de oxid
de zinc (75%), iar restul este reprezentat de
Grossman (1982) enunta 10 cerinte pentru răşini diverse (plasticitate), sulfaţi metalici
materialul ideal pentru obturarea radiculara: (radioopacifiere) în proporţii care variază după
1. să fie capabil să se adapteze complet la fiecare producător.
pereții canalului radicular preparat
(lateral si apical). Gutaperca in forma bruta – compozitie
2. sã fie ușor de introdus in canal. (Friedman si col)
3. să fie stabil dimensional.  Gutta – 75-82 %
4. sã nu fie iritant.  Alban – 14-16%
5. sã fie bacteriostatic sau, cel puțin, să  Fluavil – 0.4-0.6%
nu încurajeze creșterea bacteriană. Gutaperca comercializata – compozitie
6. să nu modifice culoarea dintelui.  Matrice organica – gutaperca 20%
7. sã fie hidrofob.  Umplutura anorganica – oxid de zinc 66%
8. sã fie radioopac.  Radioopacifianti anorganici – sulfati
9. sã fie steril sau sterilizabil imediat metalici 11%
inainte de realizarea obturatiei.
 Plastifianti organici – rasini 3%
10. sã fie ușor de eliminat din canalul
Compozitie organic/anorganic
radicular daca este necesar.
 Continut organic – gutaperca + rasini =
Au fost adaugate in timp si alte cerinte (Iliescu
23%
2002, Castelluci 2005):
11. să fie neresorbabil pentru o durată  continut anorganic ZnO + sulfati metalici
nedeterminată de timp. = 77%
12. sã fie semi-solid în timpul inserției și
solid după inserție. Se comercializează sub formă de conuri
13. sã fie capabil să închidă canalele standardizate ISO cu conicitate 2%,
laterale. corespunzătoare acelor Kerr clasice, conicitate
14. sã nu conducã modificãrile termice. 4%, 6%, 8%, 10%, 12% pentru tehnicile de
15. sã fie ușor expansibil dupã aplicare. obturare ce folosesc ace cu conicitate
modificată (Stephen Buchanan a introdus
Aceste proprietăţi sunt în mare parte conurile „GT gutta-percha” si „Autofit”) şi
îndeplinite de gutapercă. Gutaperca se obţine conuri accesorii, nestandardizate folosite în
din latexul arborelui Palaquium gutta, fam. tehnica condensării laterale. Pentru tehnicile
Sapotaceae, denumirea provenind din limba ce folosesc gutaperca termoplasticizata este
malaeziana: „getah”guma, „pertja”numele disponibila sub forma de baghete, granule,
arborelui. Gutaperca este izomerul trans al batoane (Obtura, Ultrafil), dispozitive
cauciucului (trans-1,4-poliizopren) si are acoperite cu gutaperca (tehnica Thermafil),
proprietăţi elastice foarte reduse. seringi (Successfil, Alphaseal) sau incorporata
intr-un sigilant cum este Guttaflow. Mai exista
si sigilanti ce contin gutaperca dizolvata in
cloroform sau eucaliptol. O noutate o
reprezinta si conurile de gutaperca cu actiune
medicamentosasa prin combinarea gutapercii
cu hidroxid de calciu, iodoform sau
trans-1,4-poliizopren clorhexidina diacetat. Acestea au o consistenta
ferma, se introduc si se indeparteaza usor din
Gutaperca există în două forme: alfa şi canal, nu lasa reziduuri in canal. Au
beta. Faza alfa este forma naturală, iar forma
dezavantajul ca actioneaza un timp de scurt (1
saptamana), radiotransparente si nu au o
eliberare sustinuta a ionilor Ca+ si HO-.

Forme disponibile de gutaperca


 Conuri standardizate ISO Kerr (conicitate
2%, marime 15-120)
 Conuri auxiliare, nestandardizate ce
patrund in canal pana la umplerea
canalului (condensare laterala) Fig.4.1 Conuri de gutapercă.
 Conuri nestandardizate, cu conicitate de
4%-12% (ex., Mynol, GT, Autofit)
 Baghete/granule folosite in tehnici de
injectare a gutapercii termoplasticizate
(ex. Obtura, Ultrafil)
 Dispozitive (carrieri) din otel, titanium sau
plastic acoperite cu gutaperca alfa (ex.
Thermafil)
 Seringa cu gutaperca alfa , vascozitate
scazuta (ex. Success-fil, Seal -fil)
 Gutta flow : pulbere de gutaperca
incorporata intr-un sigilant pe baza de
rasina Fig....... Conuri de gutapercă
 Sigilanti cu gutaperca (cloroperca, standardizate ISO 2%
eucoperca) : gutaperca este dizolvata in
cloroform/eucaliptol Dezavantajele gutapercii sunt puţine:
 Conuri de gutaperca cu actiune - se poate deforma dacă se exercită o
medicamentoasa presiune prea mare putând fi forţată
- Hidroxid de calciu : 58%, 42% dincolo de foramenul apical;
gutaperca (ISO 15-140). Actiunea - nu este foarte rigidă, ceea ce face ca să fie
Ca(OH)2 este initiata de umiditatea din mai dificil de introdus în canalele subţiri;
canal - conurile, deşi standardizate ISO, nu sunt
- Hidroxid de calciu cu adaos de agenti confecţionate cu aceeaşi precizie ca
dentensivi ce reduc tensiunea instrumentele metalice. De aceea este
superficiala si intensifica actiunea necesară probarea lor în canal şi adaptarea
Ca(OH2 de 3 ori. Au un pH mai mare lor atunci când este necesar.
si cresc capacitatea de inmuiere a
suprafetei dentinare si implicit a Forme de gutaperca
proprietatilor antibacteriene. Actiunea Alfa α
alcalina ridicata se mentine 1  maleabila si lipicioasa la 56o- 64oC
saptamana  disponibila sub forma de batoane
- Conuri cu iodoform ce ramane inert si granule
pana intra in contact cu fluidele  folosita in tehnica obturarii cu
tisulare moment in care se produce gutaperca termoplasticizata
eliberarea lui si initierea actiunii Beta β
antibacteriene.  rigida si solida la 42o-44oC
- Clorhexidina diacetat 5% in amestec  disponibila sub forma de conuri si
cu gutaperca folosita ca medicament batoane
intracanalar. Amorfa γ
 stare topita Gutaperca devine fragila, sfaramicioasa prin
Starile αβ γ sunt interconvertibile imbatranire datorita fenomenului de oxidare si
α – vascozitate scazuta: lipicios, curge in cazul in care este expusa la lumina
β – vascozitate crescuta: solid, ductil artificiala. Se poate reconditiona prin imersie
γ – forma instabila in apa incalzita la 55oC pentru una-doua
Obturarea optimă cu gutaperca depinde în secunde si imediat in apa rece pentru cateva
mare măsură de îndepărtarea smear layer secunde.
(detritus dentinar remanent) ce se formează Gutaperca nu se poate steriliza la cald. Pentru
prin acţiunea instrumentelor de răzuire, mai dezinfectie se introduce in NaOCl 5.25%
ales a celor rotative. El reprezintă un amestec pentru 1 minut si apoi clatita cu apa oxigenata
de resturi dentinare fine amestecate cu debriuri sau alcool etilic.
pulpare şi eventual microorganisme ce Gutaperca este solubila in solventi ca ulei de
blochează canaliculii dentinari şi menţin în eucaliptol, cloroform, sa. Metoda se poate
interiorul sistemului canalar placă bacteriană. folosi pentru plasticizare si compactare mai
Dacă acest strat de smear layer este îndepărtat buna in timpul obturarii canalare, dar trebuie
gutaperca poate pătrunde chiar şi în aceste tinut cont de faptul ca se contracta in timpul
spaţii. De aceea, înainte de obturarea solidificarii cu 1-2%.
radiculară trebuie mai întâi să se irige canalul
cu soluţie EDTA 17% urmată de o irigare cu Materiale utilizate pentru obturarea canalului
soluţie NaOCl 2.5%-5%, urmată de uscare cu radicular
conuri de hârtie (fig.........).  conuri de argint
a.  gutaperca
 resilon
 carrieri metalici, titanium sau plastici
inveliti in gutaperca
 sigilanti canalari

Conuri de argint
Introduse de Jasper (1941) si recomandate
pentru rigiditatea lor ce le permite sa fie
introduse in canale subtiri, curbe fara sa se
deformeze. Dezavantajul este ca se corodeaza
din cauza urmelor de cupru, nichel pe care le
contin. Ele nu se adapteaza pe sectiunea
b.
ovalara a unui canal si nu sunt indicate nici in
canale largi.

Fig.4.3a,b Conuri de hârtie


Resilon
 sistem de obturare pe baza de rasini
Epiphany (Pentron Technologies,
Wallingford, CT) si Real Seal (Sybron
Endo);
 miezul obturatiei este pe baza de rasini
(poliester, metacrilat, sticla bioactiva,
particule radioopace) si sigilantul o rasina;
 este netoxic, nonmutagenic, biocompatibil;
 este disponibil sub forma de conuri si
granule putand fi folosit in tehnicile de
compactare laterala, compactare verticala
la cald sau injectare in forma plasticizata;

 obturatia rezultata este monobloc si


avantajul este obtinerea unei sigilari foarte
bune;
 contractie mica (0.5%) dupa solidarizarea
sigilantului cu miezul Resilon prin
polimerizare ceea ce inseamna ca nu apar
goluri intre peretii canalari si obturatie.
Obturarea radiculară se face asociind
obligatoriu miezului neresorbabil un ciment de
sigilare.
Sigilanţi canalari 10. Sa nu fie iritant pentru tesuturile
Au un rol foarte important în obturarea periapicale, mai ales in cazul extrudarii in
canalelor radiculare. timpul realizarii obturatiei radiculare.
Grossman enumera cerintele si 11. Sa fie solubil intr-un solvent obisnuit daca
caracteristicile unui sigilant ideal: este necesara dezobturarea canalului.
1. Sa fie lipicios cand se malaxeaza pentru a In timp s-au mai adaugat doua cerinte la
asigura o aderare buna cu peretii dentinari, cele stabilite de Grossman, si anume:
radiculari. Aceasta cerinta o indeplinesc 12. Sa nu declanseze raspuns imun in tesutul
doar sigilantii policarboxilati, periradicular.
glassionomerii si rasinile. 13. Sa nu fie matagen sau cencerigen.
2. Sa asigure o sigilare etansa.
3. Radioopac, astfel sa se poata vizualiza pe Calitatile unui sigilant ideal (Grossman)
radiografie. Radioopacitatea este asigurata  Sa fie lipicios cand se malaxeaza pentru a
prin adaosul de sarurile metalelor cum sunt asigura o aderare buna cu peretii
argintul, bariul, bismutul. radiculari.
4. Particulele de pulbere sa fie foarte fine  Sa asigure o sigilare etansa.
pentru a se amesteca usor cu lichidul.  Radioopac.
5. Sa faca priza lent. Timpul de lucru, adica  Particulele de pulbere sa fie foarte fine
de malaxare si introducere in canal pentru a se amesteca usor cu lichidul.
impreuna cu timpul in care face priza  Sa faca priza lent.
sigilantul este dependent de constituentii  Sa nu sufere contractii dupa priza.
sigilantului, marimea particulelor,
 Sa nu coloreze dentina.
temperatura, umiditatea mediului ambiant.
 Sa fie bacteriostatic.
Nu exista un timp standard recomandat
pentru aceasta etapa, dar este bine sa fie  Insolubil in fluidele tisulare.
suficient de lung pentru a asigura  Sa nu fie iritant pentru tesuturile
introducerea pe canal, realizarea miezului periapicale.
solid si, eventual, daca se impune, o  Sa fie solubil intr-un solvent obisnuit.
rectificare a obturatiei.  Sa nu declanseze raspuns imun in tesutul
6. Sa nu sufere contractii dupa priza. Toti periradicular.
sigilantii sufera contractii dupa priza si de  Sa nu fie mutagen sau cancerigen.
aceea este bine ca stratul sa fie cat mai
subtire pentru a nu lasa goluri si sa Rolurile unui sigilant canalar sunt:
favorizeze percolarea. 1. Agent antimicrobian.
7. Sa nu coloreze dentina. Exista coloratii 2. Sa obtureze spatiile fine dintre miezul
rosietice induse de sigilanti cum sunt obturatiei si peretii laterali radiculari.
cimentul Grossman, endomethasone, N2. 3. Sa realizeze adeziunea miezului solid cu
AH-26 da o coloratie gri, Diaket (cea mai peretii dentinari.
discreta coloratie) si Tubliseal coloratii roz 4. Agent lubrefiant facilitand alunecarea
deschis, pasta Riebler o coloratie rosu conurilor din materiale semisolide spre
inchis. apical.
8. Sa fie bacteriostatic sau sa nu permita 5. Radioopacifiere astfel incat sa se poata
multiplicarea bacteriana. Toate pastele vizualiza radiografic eventualele canale
exercita actiuni antibacteriene in diverse auxiliare, zone de rezorbtie interna, fracuri
grade si mai ales cele cu continut de radiculare, forma foramanului apical.
paraformaldehida.
9. Insolubil in fluidele tisulare pentru a nu Rolurile unui sigilant canalar
permite percolari si efecte toxice la nivel  Agent antimicrobian.
periradicular.  Sa obtureze spatiile fine dintre miezul
obturatiei si peretii laterali radiculari.
 Agent de adeziunei. Sigilanti cu proprietati medicamentoase:
 Agent lubrefiant. SPAD
 Radioopacifiere. Endomethasone
DiaketA
Modul de introducere a unui sigilant in canalul N2
radicular: Pasta Ca(OH)2
 introducere cu acul Lentulo. Pasta iodoformata
 introducere cu ajutorul unui ac pila Pasta Riebler
incarcat cu sigilant, introdus pe toata Ciment Mynol
lungimea de lucru si indepartat din canal
concomitent cu rotire in sens antiorar. Sigilanţi ce conţin eugenol
 injectare cu seringi speciale. Formula Rickert (1931) sau sigilantul Kerr:
- pulbere: ZnO, pulbere de argint precipitat,
 incarcarea cu sigilant a conului principal si
oleorasini, iodura de timol
tapetarea peretilor cu sigilant.
- lichid: eugenol, balsam de Canada
De mentionat faptul ca in cazul dintilor cu
- avantaje: bun sigilant, actiune bectericida,
apex larg, deschis este mai putin recomandata
timp de lucru suficient (mai mult de 30
introducerea sigilantului cu acul Lentulo
min) cand se respecta raportul 1:1
pentru a evita extrudarea lui in spatiul
(pulbere:lichid).
peripaical.
- dezavantajul este că argintul colorează
dentina în gri închis si nu trebuie lasat in
Clasificare
cavitatea de acces, la nivel coronar. Se
Se cunosc o mulţime de sigilanţi, multe
indeparteaza cu o buleta cu xilen.
clasificari, dar în cele ce urmează se va face o
împărţire după conţinutul în constituenţii de
Formulele Grossman contin sau nu argint.
bază: pe bazặ de eugenol, non eugenol şi
Primul ciment introdus de Grossman in 1936
medicamentoase.
continea:
- pulberea: argint, oxid de zinc, rasini
Sigilanti pe baza de eugenol:
hidrogenate, oxid de magneziu.
a. Cimenturi cu argint
- lichid: eugenol si balsam de Canada.
Kerr (Rickert, 1931)
Ulterior (1958, 1974) s-a renuntat la argint si
Procosol cu Ag (Grossman, 1936)
s-a introdus o rasina pe baza de colofoniu, o
b. Cimenturi fara argint
sare de bariu ce marea timpul de priza si
Procosol fara Ag (Grossman, 1958)
bismut ca substanţă radioopacă.
Tubliseal (Kerr, 1971)
Aceste cimenturi au bune calitati de sigilare,
Tubliseal EWT®
dar particulele de rasina sunt destul de aspre,
Grossman (Grossman, 1974)
greu de spatulat, de inglobat intr-o pasta
Wach (Wach)
omogena, putandu-se fixa pe peretii dentinari
Sigilanti ce nu contin eugenol si sunt
si impiedicand alunecarea conurilor de
constituite din substante chimice diverse:
gutaperca.
AH26
Cimentul face priza in aproape 2h la 37oC.
Diaket
Timpul de priza este influentat de calitatea
Nogenol
ZnO, tehnica de spatulare, umiditatea mediului
Endofil
ambiant, temperatura spatulei si placutei pe
Glassionomer
care se face amestecul.
Ciment policarboxilat
Ciment fosfat de calciu
Tubliseal (1961): este o formula modificata a
Hydron
pastei Rickert pentru a elimina dezavantajul
Cloroperca
coloratiei date de argint. Sistemul este
Eucaperca
reprezentat de două paste, baza si catalizator.
- baza: oxid de zinc, oleorasini, trioxid de
bismut, iodura de timol, ceara.
- catalizator: eugenol, rasina
autopolimerizanta, annidalin (substitut al
iodoformului).

Este usor de praparat, nu coloreaza dentina, isi


mareste volumul dupa priza.
Timpul de priza este destul de scurt, 20 de
minute pe placuta de sticla si 5 minute in
canal, ceea constituie un dezavantaj. Tubliseal
EWT® este o formulă cu timp de lucru Endoflas este un sigilant cu actiune
prelungit. medicamentoasa. Contine:
Vascozitatea redusa poate conduce la - pulbere: oxid de zinc, iodoform, hidroxid
extrudarea dincolo de foramenul apical. Este de calciu, sulfat de bariu.
iritant periapical. Se indica atunci cand este - lichid: eugenol, paraclorfenol.
insotita de o rezectie apicala sau cand Timpul de lucru este de 35-40 de minute.
vascozitatea redusa a sigilantului poate fi
folosita ca un avantaj pentru alunecarea unui
con de gutaperca intr-un canal ingust si curb.

Pastele pe baza de oxid de zinc si eugenol fac


priza datorita unei reactii duble fizice si
chimice ce conduc la formarea de eugenolat
de zinc. Sunt usor de manipulat, nu au
modificari semnificative volumetrice,
radiopace, bacetricide, nu coloreaza dentina,
priza lenta, timp de lucru sufucient. In schimb,
eugenolul liber este citotoxic si poate declansa
un raspuns inflamator in tesutul conjunctiv
periapical. Aceste cimenturi nu se resorb usor
din tesuturile periapicale.

Sigilanţi ce nu conţin eugenol


Sealapex este un sigilant pe baza de rasina
polimerica si hidroxid de calciu si contine:
- baza: hidroxid de calciu, oxid de zinc, oxid
de calciu, butilbenzen, silicon dioxid.
- catalizator: sulfat de bariu, dioxid de - lichid: eter bifenoldiglicidil
titaniu, stearat de zinc, salicilat de izobutil,
di/tri salicilat, trioxid de bismut.

Este biocompatibil, se resoarbe in 4-5 luni in


cazul extrudarii lui in periodontiul apical. Face
priza definitiva in 3 saptamani marindu-si
volumul (prin absorbtia apei). In atmosfera
uscata nu face priza niciodata. Are timp lung de manipulare şi aderă foarte
bine la dentină, daca este indepartat smear
layer-ul corect. Antibacterian, contractie mica
dupa priza. Timpul de priza este de 36-48 de
ore la temperatura corpului si 4-5 zile in
atmosfera ambianta. AH Plus este dezvoltat
pentru a evita colorarea dentinei, cand
cerintele estetice sunt mari si este reprezentat
de doua paste.
- pasta A: rasini epoxi, tungstatat de calciu,
oxid de zirconiu, siliciu.
- pasta B: adamantianamine, dibenzil
diamnine, tungstatat de calciu, siliciu,
Răşini epoxidice AH26 recomandate de silicon ulei.
Shroeder in 1957 cu o pulbere galbena si un Se amesteca pastele A si B in proportii
lichid vascos pe baza de rasina epoxidica. egale pe suport de hartie cu o spatula
- pulbere: oxid de bismut, hexametilen metalica pana se obtine o pasta omogena.
tetramine, argint, oxid de titaniu
Diferente intre AH26 si AH Plus Glassionomeri Ketac-Endo este un sigilant ce
AH 26 AH Plus se prapara dintr-o pulbere si un lichid:
 Pulbere + lichid  Pasta A + Pasta B - pulbere: fluorosilicati de calciu, aluminiu,
 Elibereaza cantitati  mai putin toxic,
mici de biocompatibil
volframat de calciu, acid silicic, pigmenti.
formaldehida la - lichid: acid polietilen policarbonic/acid
spatulare, ceea ce il maleic, copolimer, acid tartaric, apa.
face usor toxic in - Are calitati adezive foarte bune la dentina,
natura  nu coloreaza se manipuleaza usor, dar nu se poate
 coloreaza dentina dentina
indeparta din canal in caz de retratament,
 strat subtire 39μm  strat subtire de
 timp de priza 24- 20μm necunoscandu-se pana in prezent un
36h  timp de priza 8h solvent pentru glassionomer. Totusi se
 radiopac  radiopacitate mai poate incerca indepartarea mecanica cu
 solubilitate scazuta buna instrumente de mana, ultrasunete.
 solubilitate la
jumatate fata de
Endo-Fill: este o rasina siliconica injectabila
AH26
si consta intr-un monomer siliconic si un
catalizator tot siliconic plus o umplutura de
Diaket este o rasina de polivinil, o poliketonă
subnitrat de bismut. Timpul de priza poate fi
introdusa de Schmidt in 1951, formata dintr-o
controlat de la 8 la 90 de minute in functie de
pulbere şi un lichid vâscos:
cantitatea de catalizator folosit. Cu cat este
- pulbere: oxid de zinc si fosfat de bismut.
mai mult catalizator este prelungit timpul de
- lichid: 2,2 dihidroxi 5,5 clorodifenilmetan,
priza, dar si coeficientul de contractie e mai
B-diketona, trietanolamina, acid caproic,
mare.
copolimeri de vinil clorid, vinil acetat si
Se manipuleaza usor, nu este resorbabil, dar
vinil isobutil eter.
nu poate fi folosit in prezenta apei oxigenate,
Are calitati adezive foarte bune, dar trebuie
canalul trebuie sa fie perfect uscat. se
preparată în decurs de 8 minute şi introdusă
indeparteaza foarte greu din canal.
ralativ repede în canal. Este destul de dificil de
manipulat pentru ca este foarte lipicios. priza
Resilon: un material nou, dezvoltat sa
este influentata de prezenta camforului sau
inlocuiasca gutaperca si sigilantii
fenolului din canal din paste medicamentoase
traditionali. Are cateva avantaje fata de
folosite anterior. Daca extrudeaza in zona
gutaperca: se contracta mult mai putin
periapicala poate conduce la o parodontita
(0.5%) la revenirea dupa plastifiere si
fibroasa.
formeaza o obturatie monobloc prin reactia
chimica ce solidarizeaza sigilantul de miez.
Sigilanti pe baza de siliconi Sigilantul, la randul lui, adera si penetreaza
peretii dentinari ai canalului radicular.
Polimeri siliconici. Roekoseal contine
polidimetil siloxane si este un sigilant usor de Este reprezentat de urmatoarele componente:
manipulat, cu vascozitate scazuta, Primer autogravant (self etch primer) ce
biocompatibil, solubilitate scazuta. Rezultatele contine un monomer functional cu acid
sunt inca destul de incerte. sulfonic terminal, HEMA, apă și un agent de
inițiere al reacției de polimerizare.
Sigilant Resilon:este o rasina comppozita cu
priza duala bazat pe o rășină composită a
cărei matricie conține Bis-GMA, Bis-GMA
etoxilat, UDMA și metacrilați bifuncționali
hidrofili. Ca material de umplere (70% din
masa) conține Ca(OH)2, BaSO4, sticlă de primerului este de a crea o matrice colagenica
bariu, bismut oxiclorhidre (BiOCl) și silicat. ce creste suprafata de adeziune si datorita
vascozitatii scazute ce conduce sigilantul in
tubulii dentinari.
Introducerea sigilantului: se face cu
primer cu acid sulfonic ajutorului acului Lentulo sau cu ajutorul
terminal conului principal.
 Miez solid Resilon: este un poliester Obturare: canalul se obtureaza in tehnica
termoplastic sintetic ce contine sticla preferata.
bioactiva, bismut oxiclorhidre (BiOCl) și Polimerizare: Obturatia din Resilon poate fi
sulfat de bariu. Umplutura reprezinta 65% expusa lampii cu halogen pentru 40 secunde.
din masa materialului. Restaurarea coronara: Se poate realiza o
restaurare temporara sau permanenta pentru
Conceptul de obturatie monobloc sigilarea cavitatii de acces.
Conceptul de obturatie monobloc presupune
prezenta unui singur material solid si adeziv, Avantaje Epiphany
in mod continuu de la un perete dentinar la  obturatie monobloc
celalalt. Principiul de obturatie monobloc  sigilare apicala si coronara buna
contribuie la cresterea resistentei radacinii cu  biocompatibil
aproximativ 20%.  netoxic
Obturatiile monobloc, pot fi clasificate pe baza  nonmutagenic
numarului de interfete prezente intre  creste rezistenta la fractura a radacinii
materialul de umplutura (miezul obturatiei) si
Dezavantaje Epiphany
substratul adeziv (substratul la care adera) in
 isi pierde maleabilitatea foarte repede dupa
trei catergorii:
incalzire
Primare: in acest caz obturatia se realizeaza
 dezobturare dificila in caz de retratament
complet cu materialul de umplutura, ca in
cazul utilizarii MTA in cazul apexifierii.
Secundare: in acest caz, exista o legatura intre Sigilanţi cu substanţe active
dentina gravata impregnata cu dopuri de rasina medicamentoase
care sunt atasate cimentului rasinic care adera
la miezul restaurarii (materialul de umplutura), Endometazona este compusa dintr-o pulbere
ca in cazul sistemului Resilon. si un lichid, are formula asemanatoare cu N2.
Tertiar: in aceasta tehnica, suprafata - Pulbere: oxid de zinc, subnitrat de bismut,
gutapercii conventionale este acoperita cu dexametazona, hidrocortizon, iodura de
rasina care adera la sigilant, care, la randul sau timol, paraformaldehida.
adera la peretii canalari, ca in cazul sistemelor - Lichid: eugenol.
Endo Rez si Activ GP.

Mod de utilizare
Canalul se prepara in tehnica aleasa.
Indepartarea smear layer: Hipocloritul de
sodiu nu trbuie sa fie ultimul folosit in canal
din cauza reactiei cu rasinile. Se recomanda
irigarea finala cu solutie EDTA 17% sau
solutie clorhexidina 2%.
Aplicarea primer-ului: Dupa uscarea
canalului cu conuri de hartie se aplica primer-
ul pana la nivel apical. Excesul de primer se Având în vedere principiile unui tratament de
indeparteaza tot cu conuri de hartie. Rolul canal, nu se justifică prepararea unor paste de
canal definitive cu efect terapeutic. Substanţa  Greu de introdus in canal, de manipulat
de bază în majoritatea acestor sigilanţi este  Timp de priza prelungit
paraformaldehida asociată de obicei cu un  Scump
corticosteroid. Trebuie multă atenţie la
alegerea unui asemenea sigilant deoarece Pentru o mai uşoară înţelegere şi memorare a
difuzarea lui în ţesuturi poate avea efecte instrumentarului folosit în obturarea
nedorite. radiculară, vor fi prezentate doar câteva
instrumente şi principii de tehnică în funcţie
Mineral trioxid agregat (proRootMTA): de starea fizică (solidă sau plastică) a
A fost pus la punct de Mahmoud Torabinejad gutapercii şi modul ei de introducere pe canal
& col. (Loma Linda University, 1995), şi a (tabel 3).
fost indicat iniţial ca material de obturare
pentru porţiunea apicală a canalului în
chirurgia periradiculară. Acum tinde să ia
locul hidroxidului de calciu în cazurile în care
se doreşte inducere de ţesuturi dure noi
(fracturi radiculare, apexifiere, perforaţii,
rezorbţii).
 Compozitie: silicat tricalcic, oxid tricalcic,
oxid siliciu, urme din alţi oxizi. Oxid de
bismut pentru radiopacitate.
 pH – 12.5 dupa priza
 Timpul de priza: 2 ore si 45 minute
 Rezistenta la compresiune de 40mpa
imediat dupa priza si ajunge pana la 70
mpa dupa 21 de zile.
 Modificari nesemnificative ale masei totale
dupa priza

Avantaje MTA
 Mai putin toxic decat alte materiale
 Excelenta biocompatibilitate in contact cu
tesuturile periapicale
 Induce formare de tesut conjunctiv si
cement cu o reactie inflamatorie minima
 Hidrofilic, nefiind afectat de prezenta
sangelui sau discreta umiditatea canalului
 Radiopac
 Sigilare superioara
Dezavantaje MTA
Gutaperca poate fi introdusă în canal sub Tehnici de obturare:
formă solidă, de conuri: În cele ce urmează se va folosi termenul de
 Con unic compactare în locul celui de condensare,
 Con calibrat Ac Lentullo deoarece se consideră că se potriveşte mai
 Con principal şi conuri Hands-spreader bine cu tehnicile moderne de obturare,
accesorii Finger spreaders recomandare făcută de Asociaţia Americană
(compactare laterală la de Endodontie în 1998 şi adoptată şi de
rece) Asociaţia Europeană de Endodonţie.
Gutaperca poate fi introdusă în canal sub
formă solidă, de conuri şi plastifiată în canal
1. Tehnici de obturare ”non-carrier“
 Compactare Hands-spreaders
laterală la cald Machtou heat carriers/
pluggers Obturare cu con unic (tehnica mono-con)
Endotec A fost prima metodă de obturare a canalelor
Heat carrier-Touch’nHeat radiculare. Ea se realizează introducând pastă
 Compactare Schilder pluggers de sigilare în canal cu ajutorul acelor Lentullo
verticală la cald Heatcarrier- Touch’nHeat şi apoi introducând un con de gutapercă
(Schilder, Buchanan) SystemB Heat Source adaptat la lungimea de lucru. Avantajul
Buchanan pluggers tehnicii este simplitatea, dezavantajul major
 Compactare termo Compactor McSpadden este imposibilitatea obturării tridimensionale
mecanică cu gutapercă, o mare parte a canalului fiind
(McSpadden, Tagger) Gutta-condensors ocupată de sigilant, un ciment ce se poate
 Tehnica hibridă ~Unifile
solubiliza în timp în fluidul tisular, cu apariţia
(compactare laterală Engine plugger
consecutivă a spaţiilor de percolare şi deci
pentru regiunea
apicală & compactare
nefiind conformă principiilor unei obturări
termomecanică pentru ideale (fig.4.5).
regiunea medie şi Odată cu apariţia unor noi tehnici de
coronară a canalului) preparare cu ace de conicitate 4% sau 6% au
 Compactor JS Quick-Fill apărut însă şi conuri de gutapercă cu aceeaşi
acoperit cu conicitate care să se adapteze intim la
gutapercă preparaţia canalară şi să lase deci un spaţiu
Gutaperca poate fi introdusă sub formă plastică mult mai mic pentru sigilant decât în tehnica
în canal: clasică cu un singur con, gradul de etanşeitate
 Injectare Obtura II System fiind totuşi inferior celui obţinut prin
Ultrafil System compactare laterală.
Hygenic
 Dispozitive (carrier-i) Thermafil
încărcate cu gutaperca Endodontic
termoplastifiată Obturators
 Aplicare intraoperatorie SuccessFil
a gutapercii pe carrier technique
Alphaseal technique
 Compactor-carrier Compactor NiTi
încărcat intraoperator
cu gutapercă cu
vâscozităţi diferite
(gutaperca multifază)
Tabel 3. Instrumente si materiale pentru
obturarea radiculară
Fig.4.5. Aspect obturaţie radiculară prin
tehnica cu con unic
Tot o tehnică cunoscută, dar mai dificil de Sunt confecţionate din oţel inoxidabil şi au
aplicat este cea în care operatorul îşi calibreză rolul de a compacta conurile accesorii în jurul
conul de gutapercă prin plastifiere chimică sau conului principal de gutapercă. Cele cu mâner
termică. Conul de dimensiuni mai mari decât lung nu sunt standardizate pe când finger-
diametrul canalului este înmuiat fie chimic cu spreaders-ele sunt standardizate ISO la fel ca
ajutorul solvenţilor (cloroform, terebentină, şi acele Kerr, sunt în număr de şase şi prezintă
ulei de eucalipt), fie prin imersie în apă caldă. avantajul că nu pot exercita presiuni laterale
Se introduce apoi cu uşoară presiune în canal atât de mari ca cele cu mâner lung. Riscul de
şi se aşteaptă 10-15 secunde pentru ca să se fractură radiculară este deci mai mic, deci e
modeleze după forma canalului în zona recomandat mai ales începătorilor.
apicală. Se marchează conul astfel încât să se
poată repune în aceeaşi poziţie şi se repetă
manopera până se obţine un con calibrat pe
toată lungimea de lucru. Se dezinfectează şi se
trece la obturare după tehnica cunoscută.

Condensarea laterală la rece


Compactarea laterală la rece poate fi
considerată metoda de referinţă în evaluarea
celorlalte tehnici de obturare, dar obturarea
ideală s-ar obţine prin compactarea verticală la
cald. Fig.4.8.Schiţă condensare laterală la
Dezavantajul acestei tehnici este legat de rece
faptul că are nevoie de un anumit numãr de
conuri care sunt separate printr-o cantitate mai
mare sau mai micã de ciment de sigilare. Un
alt dezavantaj este că obturarea canalelor
laterale are loc cu o frecvență mai redusă
comparativ cu condensarea verticală (Reader
CM.1993).
Compactarea laterală a gutapercii se realizează
cu ajutorul spreader-elor. Este tehnica de
obturare actuală cea mai folosită. Spreader-ele
sunt de două tipuri, cu mâner lung (hand Fig.4.9 Aspect obturare prin
spreaders) şi scurte (finger spreaders) (fig.4.6, condensare laterală la rece
fig4.7, fig.4.8.).
Tehnica propriu-zisă:
- irigarea şi uscarea canalului;
- alegerea conului principal de obturare (con
master) cu acelasi diametru ca al master
apical file (MAF), se verifică în canal daca
e adapat la nivelul stopului apical astfel
încât să întâmpine o uşoară rezistenţă la
încercarea de îndepărtare din canal (tug-
back). Conul trebuie sa fie intim adaptat la
peretii canalului in cei 3-5 mm apicali. Se
Fig.4.6 Hand spreaders şi finger marchează prin îndoire la dimensiunea
spreaders stabilită a lungimii de lucru sau se ia un
reper ţinându-se sigur în pensă. Se
dezinfecteaza prin introducerea in
hipoclotit de sodiu urmata de uscarea prin Compactare laterala la rece
exprimare pe o compresa sterila;  cea mai frecventa tehnica de obturare
- conul principal (sau MAF) este introdus în  canalul trebuie sa aiba un stop apical bine
pasta de sigilare şi cu el se tapetează definit
pereţii laterali ai canalului cu pastă cu  conul principal de gutaperca se introduce
mişcări du-te-vino, înainte de plasarea lui pe toata lungimea de lucru si se verifica
în poziţia finală; tugback-ul (sigilare apicala)
- se alege un finger spreader, se fixează  dezinfectarea conului cu solutie de
stopper-ul de cauciuc cu 1-2 mm mai putin hipoclorit de sodiu
decat dimensiunea lungimii de lucru, se  alegerea spreader-ului
introduce în canal de-a lungul conului de  uscare canal si aplicarea sigilantului
gutapercă şi se compactează doar cu
 introducerea in canal a conului principal
presiune spre apical. Se lasă în această
tapetat cu sigilant
poziţie 30 secunde pentru ca gutaperca să
 introducerea spreader-ului de-a lungul
se deformeze în această poziţie asigurând
conului, pana la 1-2 mm de stopul apical
sigilarea apicală;
- se indeparteaza spreader-ul prin miscari de  indepartarea spreader-ului prin rotatie
rotatie buton de ceas; buton de ceas
- se aleg conurile accesorii, se introduc în  introducerea si compactarea succesiva a
sigilant; conurilor accesorii pana la umplerea
- etapa de compactare a conurilor accesorii canalului
se recomandă să se facă utilizând ambele  taierea capetelor conurilor de gutaperca la
mâini: mâna dreaptă ţine conurile ce ies nivelul orificiului de deschidere a
din canal cu ajutorul unei pense într-o canalului cu instrument incalzit si
singură direcţie a coroanei în timp ce mâna condensarea usoara a gutapercii.
stângă roteşte spreader-ul în arc de cerc  aplicarea unei obturatii din compomer in
30°-40°. Scopul este de a nu lăsa conurile lacasul de la nivelul orificiului de
accesorii să se „relaxeze”, adică să nu se deschidere a canalului (sigilare coronara)
creeze spaţii între conuri ce nu vor mai  radiografie de control
putea fi obturate;
- operaţia se repetă până la completarea
canalului cu conuri accesorii;
- îndepărtarea excesului de gutapercă din
canal utilizând un fuloar încălzit însoţită de
o compactare uşoară a gutapercii la nivelul
orificiilor de deschidere ale canalelor
radiculare pentru sigilarea accesului
coronar spre canal;
- aplicarea unui strat de ciment ionomer de
sticlă modificat pe podeaua cameri pulpare
pentru completarea sigilării coronare. Dacă
se urmăreşte o reconstituire corono-
radiculară cu pivoţi nu mai este necesară
această etapă;
- radiografie de control pentru evaluarea
obturaţiei; aceasta se va păstra pentru a
putea fi comparată cu radiografiile
ulterioare în perioada de urmărire a
tratamentului (2-3 ani).
usor spre apical si de aceea se recomanda
Condensarea verticală la cald scurtarea cu 1-2 mm. Daca este un canal
Tehnica de condensare verticalã la cald utilizeazã mai ingust si cu curbura mai accentuata
gutaperca termoplastifiatã și are ca scop crearea atunci pluggerul nu va putea mobiliza atat
unei sigilãri tridimensionale complete a canalului de usor conul spre apical, riscul de
radicular care sã previnã recurența infecției extrudare dincolo de apex este mai mic si
bacteriene, microinfiltrațiile la nivelul canalului de aceea conul principal se scurteaza mai
radicular și al țesuturilor periapicale. Este
putin, sub 1mm. Daca se scurteaza mai
considerată standardul de aur al unei obturaţii
radiculare. Gutaperca termoplasticizată pătrunde în mult se poate intampla sa se obtina o
toate neregularităţile canalului. În mod particular obturatie mai scurta, subdimensionata.
este foarte utilă în obturarea canalelor cu rezorbţii - Desi scurtat, conul principal trebuie sa
interne, canale in formă de C, canale fine, deltă prezinte tug back pentru ca in timpul
apicală şi penetrează chiar în canaliculele incalzirii si mai ales la indepartarea
dentinare în condiţiile îndepărtării smear-layer pluggerului sa nu fie indepartat din canal.
(Gutmann JL, 1993). - Dacã nu există retenție apicală a conului
Principiile compactării verticale la cald pe o lungime de câțiva milimetri se
au fost enunţate de Schilder H. în 1967, recomanda inlocuirea acestuia cu un con
obiectivul fiind obturarea cu o cantitate cu diametru mai mare sau reprepararea
maxima de gutaperca si un minim de sigilant, canalului radicular
dar este o metodă dificil de aplicat şi necesită - Adaptarea conului se poate verifica cu
mult timp (fig.4.10). Tehnica necesita un canal ajutorul examenului radiografic.
larg, cu o conicitate mare si un stop apical - Etapa de preadaptare a compactoarelor
foarte bine definit. Largirea conica este (pluggere).
necesara pentru a avea acces cu pluggerele In tehnica Schilder compactoarele (pluggere)
fara sa se exercite presiuni pe peretii canalului nu ating pereții canalelor radiculare și sunt
si sa se evite astfel riscul de fracturare doar coborâte în masa de gutapercã încãlzitã.
radiculara. Stopul apical bine definit este Compactoarele trebuie sa fie potrivite pentru
esential pentru a evita extrudarea gutapercii treimea coronara, treimea mijlocie si cel mai
prin foramenul apical. Se recomanda ca stopul mic pânã la o distanțã de 4-5 mm de apex.
apical sa nu aiba diametru foarte mare, Pozitiile la cele trei pluggere se marcheaza
pluggerul ramanand obligatoriu la distanta de prin pozitionarea stoperului.
4-4mm de constrictia apicala in timpul Compactoarele trebuie alese, astfel incat sa
compactarii, la nivelul stopului apical acopere pe sectiune o suprafata cat mai mare
realizandu-se spatiu doar pentru conul din conul de gutaperca pentru a o putea
principal de gutaperca ce urmeaza a fi compacta eficient. Daca e mai mic, gutaperca
compactat. fuge pe laterala, spre ocluzal si nu se exercita
presiunea necesara pe verticala pentru
Tehnica compactare. Daca acopera gutaperca in cea
- Aplicarea digăi. mai mare parte, presiunea exercitata vertical
- Uscarea canalelor radiculare cu conuri determina patrunderea ei si in canalele laterale
de hârtie. sau zone mai dilatate, cum ar fi cele de
- Etapa de adaptare a conului. Aceastã rezorbtie interna. Daca pluggerul atinge peretii
etapã este necesarã pentru a evita extruzia laterali poate conduce la fracturarea radacinii.
în spațiul periapical a conului de gutapercă Un alt instrument utilizat în aceastã tehnicã
după aplicarea unei forțe verticale. este «heat carrier», care are rolul de a încãlzi
- Conul de gutapercă ales dupa dimensiunea conul de gutapercã plasat în canalul radicular.
MAF este secționat cu un dispozitiv Compactoarele și «heat carrier» sunt
special. Daca este un canal drept si larg, se disponibile în douã clase de lungimi, serie
presupune ca la compactarea verticala scurtă (25 mm) și serie lungã (30 mm), pentru
conul se mobilizeaza cu pluggerul mai dinti anteriori (A) si dinti posteriori (B).
Instrumentele din seria scurtă se folosesc atat
la dinții posteriori cat si la dinții anteriori.
Pluggerele din seria lungă se utilizeazã mai
mult la dintii lungi, anteriori cum ar fi caninul
maxilar. Pluggerele Schildr sunt disponibile în
serii cu diametru progresiv de la 0,4 mm la 1,5
mm si se numeroteaza de la 8 la 12, cu
jumatati de masura. Astfel no 8 corespunde heat carriers O si OO
pluggerului cu diametru la varf de 0.4mm, 81/2
pentru diamterul de 0.5mm totalizand 9
instrumente.

Corespondenta intre diametrul la varf a


pluggerului Ø si numarul instrumentului #
Ø (mm) #
0.40 8
0.50 81/2
0.60 9
0.70 91/2
0.80 10
0.90 101/2
1.10 11
1.30 111/2
1.50 12

Varfuri pentru dispozitivul Touch’n Heat.

9
Fig.4.10. Pluggere Schilder

Heat carriers sunt disponibile in doua variante:


groase „O” si subtiri „OO”. Ele se incalzesc
direct la flacara, la becul Bunsen si sunt de
fapt spreadere ce se incalzesc pentru
plastifierea gutapercii. Varianta electrica a
acestora este sistemul „Touch’n Heat”
(Analytic Technology, Sybron Endo).
Setul Machtou contine 4 instrumente cu capat
dublu : heat carrier si plugger. Fig.4.7. Machtou heat heat carriers/pluggers
Introducerea sigilantului și a conului master.
Obturarea începe cu obturarea treimii apicale.
Sigilantul este introdus manual în cantitãți
mici cu un Lentulo amplasat în primele douã
treimi coronare. Conul master este introdus
lent pânã la profunzimea maximã determinatã
anterior. Cu instrumentul „heat carrier”
(excavator încãlzit sau instrument Touch’n
Heat) porțiunea de con existentã în camera
pulparã este eliminatã. Incãlzirea conului
master se efectueazã cu un „heat-carrier”
introdus 3-4 mm în conul de gutapercã.
Se utilizeazã cel mai larg compactor ales
anterior pentru a condensa conul master
încãlzit. In acest fel gutaperca este împinsã
progresiv cãtre apex. Dupã ce gutaperca a
devenit compactã la o distanțã de 5-6 mm de
limita terminalã a preparației, se verifică
stadiul compact al obturației și gradul de
sigilare a foramenului apical de către
gutapercă cu ajutorul unei radiografii. In
următoarea etapă se efectuează obturarea a
două treimi coronare ale canalului radicular
prin condensare și încãlzirea unor fragmnete
de gutapercă de dimensiuni reduse care se
introduc în canal.

Conurile de gutaperca Mynol (ADA) Experienta clinica privind tehnicile de


recomandate in tehnica condensarii verticale la obturare cu gutaperca termoplasticizata a fost
cald Schilder sunt cea cu conicitate mai mare influentata permanent de catre eficacitatea
decat cele standard si sunt disponibile in surselor de caldura folosite. Initial s-au folosit
marimile: extrafine, fine-fine, fine, medium carrieri incalziti la flacara directa. Aceasta
fine, fine medium, medium, medium-large, metoda nu oferea un control exact asupra
large, extra-large. temperaturii de lucru. In plus existau
dezavantaje in ceea ce priveste confortul
Sigilantul recomandat in tehnica condensarii pacientului: o oarecare anxietate atunci la
verticale la cald Schilder: Pulp Canal Sealer vederea unui instrument incalzit la flacara si
(Kerr), Pulp Canal Sealer E.W.T. (Kerr), care urmeaza a fi introdus in cavitatea orala,
Argoseal (Ogna). Exista o legatura directa fumul si mirosul ce insotesc incalzirea
intre timpul de priza a sigilantului, resobtia si gutapercii.
contractia lui: cu cat timpul de priza e mai
lung, cu atat acesta se contracta si se resoarbe Dezvoltarea Touch 'N Heat™ electric heat
mai mult. Sigilantii care par sa fie cel mai source (SybronEndo, Orange County, CA)
putin afectati sunt cei cu priza mai rapida. nu a perfectat obturarea verticala in sine
deoarece forma instrumentului nu permitea
plasticizarea si fularea gutapercii simultan.
Metoda de compactare in val continuu Varful incalzit al pluggerului se deplaseaza
printr-un material cu vascozitate controlata
Dr. L. Stephen Buchanan a imaginat tehnica intr-un canal cu aceeasi forma conica
condensarii in val continu (1996). Etapa down determinand gutaperca si sigilantul sa se
pack a tehnicii necesita o sursa de caldura compacteze mai rapid spre apical si, in plus, sa
Touch `N Heat cu un plugger atasat de 0.5mm, patrunda si prin ramificatiile fine laterale.
anterior sau posterior. Etapa backfill se Intreruperile din timpul compactarii verticale
realizeaza cu sistemul de injectare a gutapercii fac sa se piarda din presiunea exercitata pe
Obtura II (Obtura/Spartan, Fenton, MO) si o gutaperca de fiecare data cand ea se raceste
serie de pluggere Obtura or Schilder pornind si oprind miscarile ei in iregularitatile
(Dentsply/ Tulsa, Tulsa, OK). In afara de canalului.
aceasta tehnica necesita conuri nestandardizate
ce trebuie adaptate in canal inainte de
obturarea propriuzisa, in concordanta cu
cerintele stabilite de Schilder in tehnica
condensarii verticale. In plus, the dead-soft
stainless steel heat pluggers sunt flexibile,
potrivite si pentru condensarea gutapercii in
canalele curbe, inguste. Aceasta este clar
diferit fata de condensarea verticala cu
pluggere rigide, de dimensiuni mari ce
necesita si o largire importanta, deci pierdere
mare de substanta mai ales in jumatatea
cervicala a canalului, o invitatie la perforatie
sau fractura radiculara.

Elements Obturation Unit (Sybron Endo)

Fig.4.13. System B Heat Source

In prezent metoda de performanţă maximă a


compactarii in val continuu utilizeaza System
B Heat Source (Analytic Technology,
Redmond, WA, USA) ca sursă de căldură care
Buchanan System B pluggers
eliberează a cantitate precisă de căldură în
Medium-Large, .12 Plugger
vârful unui plugger cu interiorul din cupru si
Medium, .10 Plugger
exteriorul din otel inoxidabil (fig.....).
Fine-Medium, .08 Plugger
Fine, .06 Plugger
Extra-Fine, .04 Plugger
Se folosesc conuri de gutapercă
nestandardizate cu conicitate 4% sau 6%, un
plugger selectat în prealabil în canal, un val
continuu de căldură ce se aplică pentru
înmuierea, deplasarea şi compactarea spre
apical a conului (fig.4.14). După compactarea
apicală, restul canalului se poate completa cu
alte fragmente şi prin alte metode.

CENTERED CONTINUOUS WAVE


DOWNPACK

Fig.4.14.Con calibrat Tehnica:


- adaptarea unui con de gutapercă
nestandardizat fin sau mediu, se verifica
tugbackul. Se marcheaz lungimea de lucru
care se poate verifica si radiologic. Se
scurteaza 0.5mm.
- alegerea unui plugger al sistemului B care
să ajungă la binding point (de ex 18mm).
In general acest punct este situat la 5-7 mm
de puntul terminus al preparatiei. Se
fixează stopperul (opritor) de cauciuc la o
lungime mai mica decat binding point cu
2mm (de exemplu 16mm) pentru a
minimaliza contactul pluggerului cu
dentina. Se alege şi un plugger
convenţional care să se potrivească de
asemenea la această lungime de lucru.
- se usucă canalul cu conuri de hârtie.
- se introduce in canal o cantitate minima de
sigilant cu ajutrul unui ac pila.
- se aplică un strat subţire de sigilant pe
ultimii 4mm apicali ai conului selectat şi
se inseră usor în canal pe lungimea de
lucru stabilită anterior.
Marimi disponibile GIT (Greater ISO Taper): - setarea temperaturii de 200°C la System B
- conicitati .04, .06, .08, .10, .12 şi la putere maximă. Căldura este
- marimi ISO: #15-140 transferată plugger-ului prin intermediul
microîntrerupătorului de la vârful
degetului, iar partea de con care
extrudează din canal se secţionează.
- vârful pluggerului se plasează în centrul
conului de gutapercă, se aplică căldură şi
pluggerul este împins cu grijă în
profunzimea canalului cu o singură
mişcare lentă şi uniform până la 2-3mm de
profunzimea marcată. Asta ar trebui să
dureze 2-3 secunde. Se opreşte căldura, se
mentine presiune pe plugger care isi
continua miscarea in timp ce se raceste operatorului. Compactarea se realizeaza cu
(aproape 1 sec) in cei 2mm ramasi pana la pluggerele Schilder sau Obtura pentru a
binding point şi pluggerul se menţine în maximiza densitatea obturatiei si
poziţie pentru alte 10 secunde pentru ca in omogenitatea masei de gutaperca.Aceasta
timpul contractiei de racire a gutapercii sa etapa se continua succesiv pana ce
nu se creeze spatii spre peretele lateral obturatia radiculara este completa.
radiculari. - Completarea cu System B: o lungime mică
- Dupa ce gutaperca s-a racit se activeaza iar de gutapercă de 7mm este tăiată dintr-un
butonul de incalzire pentru 1 sec si cu un con accesoriu, dar de la bază. Este căptuşit
scurt şoc termic se separă gutaperca de cu sigilant şi inserat în canal. Cu sursa de
plugger care apoi este îndepărtat din canal. căldură la 1000C (altfel gutaperca n-ar
- Se constată că la retragere pluggerul aduce ramane în canal), se aplică un mic şoc
cu el şi porţiunea coronară a gutapercii. În termic, gutaperca este compactată şi
acest moment porţiunea apicală poate fi pluggerul este îndepărtat ca mai sus.
compactată cu un plugger de mână. - pluggerele de mână pot fi folosite pentru
- Trebuie multa atentie in faza downpacking completarea compactării sau pentru orice
deoarece daca se incalzeste prea mult alt fragment necesar ulterior: Stainless
gutaperca si pluggerul ajunge la binding steel Schilder pluggers (Tulsa/Dentsply,
point deodata, atunci nu mai este posibila Tulsa, OK) sau Obtura pluggers (Obtura/
condensarea si mentinerea sub presiune a Spartan, Fenton, MO).
gutapercii in timpul racirii ei si in - se aplică compomer peste obturaţia
consecinta, se poate desprinde de pe peretii radiculară intr-un lacas creat la nivelul
laterali lasand spatii rezultand o obturatie orificiului de deschidere al canalului
neetansa. Daca totusi s-a intamplat din radicular şi se realizeazặ o radiografie de
greseala, atunci se indeparteaza rapid control.
plugerrul cald si se introduce cel mai mic
plugger de mana (Sybron Endo, Orange, Tehnica in val continuu e mai simpla si mai
CA) NiTi de la Continuous Wave pentru a rapida decat altele deoarece downpacking-ul
condensa gutaperca pana se raceste. este realizat intr-o singura miscare, continua
dinspre coronar spre apical (downpacking). In
BACKFILLING tehnica Schilder acest lucru nu era posibil
Porţiunea coronară a canalului poate fi deoarece gutaperca se racea si nu mai putea fi
obturată prin injectare sau tot cu sistemul compactata decat daca se reincalzea succesiv
B aşa cum urmează: si condensata in 3-4 etape pana se realiza
- se aplica sigilant pe peretii radiculari. downpackingul.
- Sistemul Obtura II elibereaza gutaperca
plastifiata printr-un aplicator nr 23. Acum Compactarea Compactarea in
este disponibila si gutaperca 150 Flow cu o verticala val continuu
densitate mai mica pentru canale mai  conicitate  conicitate
sinuoase. Varful aplicatorului este plasat in mare mai mica
canalul radicular pana ce atinge dopul  stop apical  stop apical
apical de gutaperca. Se injecteaza un strat bine definit bine definit
de 5-6 mm de gutaperca. Pe masura ce se  con principal  con principal
introduce gutaperca presiunea ce se creaza scurtat apical scurtat apical
se simte ca o respingere spre coronar in cu max 2mm cu 1/2mm
degetele operatorului si acesta trebuie sa  3 pluggere  1 plugger
mentina varful aplicatorului cu usoara Schilder Buchanan ce
presiune pe masura ce aplicatorul iese din probate pe trebuie sa se
canal. Miscarea se bazeaza pe simtul tactil canal ca sa se adapteze
si necesita experienta din partea adapteze in pana la 5-
1/3 coronara, 7mm de
medie si constrictia
apicala la 3- apicala
4mm de
constrictie.
 plasticizarea  plasticizarea
gutapercii cu gutapercii cu
un instrument acelasi
incalzit (heat instrument cu
carrier), la care se face
flacara (bec compactarea
Bunsen) sau (plugger
electric Buchanan,
(Touch’n incalzit la
0
Heat) 200 C)
 compactarea  compactarea
se face in 3 se face intr-o
etape singura
succesive miscare
(coronara, continua cu
medie, pluggerul
apicala), cu incalzit,
plugger rece, dinspre
alternand cu coronar spre
plasticizarea apical
 obturatie  obturatie
apicala apicala
compacta, compacta,
canale canale
accesorii, mai accesorii,
putin concomitent
canalele cu obturarea
laterale. canalelor
 consumatoare laterale de pe
mare de timp traseul
 necesita canalului
indemanare, principal
experienta  rapida, 3-4
 gutaperca, secunde
sigilant  necesita
speciale indemanare
 gutaperca,
sigilant
speciale
FIGURE 7--SCHILDER OR OBTURA PLUGGERS FIT.
Stainless st...

FIGURE 5—Adaptarea conului principal


nestandardaizat; FIGURE 6—Alegerea TOUCH 'N
HEAT™ PLUGGER

Caption: FIGURES 9 & 10--INITIATION OF DOWN


FIGURE 8--MASTER CONE PACK. With the omni ...
CEMENTATION. The master cone is

Caption: FIGURES 12 & 13--SEPARATION BURST.


Caption: FIGURE 11--
The heat source is a...
SUSTAINED APICAL CONDENSATION. The omni
dire...
FIGURES 14-20--BACK FILLING. Applicator tips for
the Ob...
Tehnici de termocompactare gutapercă multifază şi care se plastifiază
Compactarea termomecanică a fost descrisă de înainte de introducerea lor în canal.
McSpadden (1979). Această tehnică utiliza un
dispozitiv asemănător unui ac Hedstroem Compactarea laterală la cald
inversat compactor McSpadden (Caulk Howard Martin (1987) a utilizat un
Dentsply) (fig.4.11) care atunci când este instrument special cu rol de transmitere a
introdus în canal şi se roteşte (aproximativ căldurii la nivelul gutapercãi în timp ce
12000rpm), fără presiune apicală, prin frecarea aceasta este condensată lateral în canalul
cu conul principal de gutapercă dezvoltă radicular (Endotec). Această tehnică permite
căldură ce determină plastifierea gutapercii, iar coalescența și fuziunea conurilor de diferite
prin mişcarea de retragere din canal împinge diametre într-o masă densă și omogenă de
spre apical şi lateral gutaperca înmuiată. gutapercă, cu riscuri reduse de fractură a
Teoretic această metodă conducea la o sigilare pereților canalari și cu o execuție mai simplă
foarte bună apicală şi laterală apărând astfel şi (Liewehr FR.1993).Este o tehnică de
alte dispozitive similare: compactor compactare laterală în care se aplică căldură
asemănător acului Unifile (Caulk Dentsply), prin intermediul unor spreadere sau a altor
Gutta-Condensor (Maillefer, Ballaigues, dispozitive (de exemplu cele electrice,
Switzerland), Engine Plugger (Vereinigte Endotec, Spreader Twin) uşor încălzite
Dentalwerke, Munich, Germany). Deoarece s- (fig.4.12).Trebuie mare atenţie la temperatura
au înregistrat multe obturaţii cu depăşire, a de lucru, o căldură prea mare poate topi
apărut o tehnica hibridă a lui Tagger M. ce gutaperca care va adera la instrumentul de
combină tehnica condensării laterale pentru compactare şi scoasă din canal. Spreader-ul
regiunea apicală, iar pentru restul canalului Endotec este ataşat la o piesă de mână cu
tehnica compactării termomecanice. baterie putând fi incălzit.

Fig.4.11. compactor
McSpadden
În timp s-a văzut că tehnica are şi alte
dezavantaje deloc de neglijat:
- necesită multă experienţă din partea
operatorului;
- acele fiind confecţionate din oţel se puteau
deforma şi chiar rupe mai ales în cazul b.
canalelor curbe;
- dezvoltă temperaturi destul de ridicate ce
pot afecta ligamentele periodontale.
S-a încercat remedierea acestor defecte
prin folosirea aliajului NiTi (nichel titaniu)
pentru confecţionarea compactoarelor, dar şi
mai nou este folosirea unor compactoare
prefabricate acoperite cu gutapercă şi care ar
dezvolta o temperatură mai mică în timpul
plastifierii (JS Quick-Fill, JS Dental, Fig.4.12.a,b Spreader Twin pentru
Ridgefield, CT, USA).Ultima variantă este condensare laterală la cald
compactor NiTi pg 141prefabricat acoperit cu
Sisteme pe bază de injectare a gutapercăi extrage şi acul uşor. După umplerea canalului
încălzite se folosesec pluggere convenţionale pentru
Sistemul Obtura II .(Obtura Corp., Fenton, compactarea gutapercii care este sigilată
MO, USA) încălzeşte gutaperca faza alpha la coronar cu glassionomer, ca de obicei.În cazul
160°C într-o piesă de mână ce se aseamănă cu apexurilor deschise sunt dificultăţi în
un pistol ca apoi să fie injectată la 60°C printr- adaptarea conului la nivel apical. Este descrisă
un ac de argint în canal, mărimea 20-23 o metodă în care se injectează gutaperca în
(fig.4.15.). Este necesar un canal bine lărgit, canal până aproape de foramen şi compactată
dar controlul apical nu este foarte sigur. apoi uşor cu plugger. Se face radiogarfie de
Dispozitivul a fost acceptat pentru două control pentru a vedea sigilarea apicală şi dacă
proceduri specifice: completarea obturării este bine se completează în mod normal prin
verticale la cald cu sistemul B şi în cazul tehnica Obtura II.
dinţilor cu apexul deschis. Sistemul Ultrafill 3D (Hygenic) diferă
de sistemul Obtura II prin temperatura mai
scăzută la care se încălzeşte gutaperca şi
anume 70°C şi introducerea în canal la 40°C
(fig.4.16).. Gutaperca se prezintă cu
vâscozitate de trei feluri, în carpule prevăzute
cu ace inoxidabile, numărul 22, o seringă la
care se adaptează acele, cuptorul de încălzire
(Thermaprep).Tehnica de injectare este
similară celei cu sistemul Obtura II.

Fig.4.16. Sistemul Ultrafill 3D

2. Tehnici obturare ghidată prin ”carriers“


Carrieri cu gutapercă termoplastifiată
Tehnica originală a fost descrisă de
Johnson WB în 1978, dar acum se foloseşte un
Fig.4.15. Sistemul Obtura II dispozitiv plastic (cel mai des) acoperit cu
Obturarea cu sistem B asigură o guatpercă faza alpha. El are conicitate 4% şi
sigilare apicală foarte bună. Dacă este vorba deci impune o preparare cu instrumentar cu
de un canal larg se poate completa restul conicitate tot de 4%. Un sistem foarte folosit
canalului cu gutapercă injectată cu sistemul este Thermafil cu obturatoare endodontice
ObturaII. Se aplică sigilant în strat subţire pe Thermafil (Tulsa Dental Product) (fig.4.17,
pereţii canalului, se încălzeşte gutaperca la fig.4.18.). Sistemul Thermafil este o altă
200°C, se evacuează o cantitate minimă de variantă a tehnicii de condensare verticală la
gutaperca prin vârful acului pentru a-l încălzi cald. Este compus din două părți, un “carrier’’
şi se îndepărtează, se introduce rapid acul în și obturatoare. “Carrier” este un instrument
canal. Dacă nu se respectă acest timp al endododontic manual fãrã lame. Obturatoarele
obturaţiei poate să apară un gol între cele două Thermafil sunt clasificate în douã clase dupã
părţi ale obturaţiei. Se injectează gutaperca şi diametru și conicitate (Classic Obturators, GT
pe măsură ce ea este scoasă din canal se Thermafil Obturators). GT Thermafil
Obturators sunt utilizați în asociere cu
instrumentele GT, prezentând optimizarea
forțelor de condensare. Guta-perca Thermafil
este aplicatã în stare solidã pe „carrier”. Dupã
încãlzire ea devine fluidã, strãlucitoare și
crește în volum, prezentând excelente
proprietãți de adeziune și curgere și o
capacitate crescutã de obturare a deltei apicale
și a canalelor laterale. Dispositivul
Thermaprep este utilizat pentru a plastifia
douã obturatoare Thermafil în câteva secunde.

Fig.4.18. Sistemul Thermafil

Tehnica
- irigarea şi uscarea canalului
- aplicarea unui strat de sigilant doar la
orificiul de deschidere a canalului. Excesul
de sigilant ar putea fi împins în timpul
obturării dincolo de foramen.
- fixarea stoperului de cauciuc la
dimensiunea stabilită şi introducerea
carrier-ului în cuptorul de încălzire.
- introducerea carrier-ului cu grijă în canal şi
menţinerea lui în poziţie pentru câteva
secunde.
- îndepărtarea fragmentului de carrier în
exces cu o freză montată la turbină.
- compactarea gutapercii cu un plugger la
orificiul de deschidere al canalului.
- completarea obturaţiei cu sigilarea
coronară a canalului prin aplicarea unui
strat subţire de compomer
- radiografie de control pentru evaluare şi
Fig.4.17. Obturatoare endodontice martor în urmărirea tratamentului 2-3 ani.
Thermafil
Avantajele technicii Thermafil.
- Preparare conservatoare a canalului.
- Capacitate de curgere și umplere a
canalelor laterale.
- Adaptare la pereții canalului.
- Contact ermetic apical
- Obturare excelentă a canalelor curbe.
Inconvenientul sistemului Thermafil este
utilizarea dificilã în prezența anatomiei
endodontice (canale foarte lungi, canale
scurte, apex imatur).

S-ar putea să vă placă și