Sunteți pe pagina 1din 3

Raţia pentru un cal cu masa corporală 500 kg , muncă ușoară, vara

Nutrețuri Adm. Zilnică UNOv ăs UN ener. EM SU PB PD Lizină Celuloză Ca P Fe Cu Zn Co I Caroten Vit. D Vit. E Vit. B1 Vit. B2 Vit. B3 Vit. B4 Vit. B6 Vit. B12

lunca de rogoz 15 3,2 3,4 34 4875 542 315 37,5 1500 24 12 525 120 165 6 0,15 900 0 0 0 0 0 0 0 0

pasune de graminee 15 3,9 5,15 51,5 6420 732 450 30 2040 19,5 10,5 690 6 63 0 0 525 63 750 0 0 0 0 0 0

porumb galben 1,3 1,729 1,664 16,64 1105 119,6 87,1 3,64 55,9 0,52 3,51 54,6 7,8 25,35 0,13 0,13 0,52 0 19,5 5,98 1,82 5,2 650 20,8 0

ovas 2 2 1,84 18,4 2 216 158 7,2 194 3 6,8 82 9,8 45,8 0,14 0,2 2,6 0 25,8 14,6 2,2 26 1800 26 0

Dinatriufosfat, g 19,09090909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sulfat de zinc, mg 226,9944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sulfat de cobalt, mg 8,35763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Potasiu iodat, mg 9,98656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vitamina B1 - furajeră (tiaminbromid), mg 49,40816327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,42 0 0 0 0 0

Vitamina B2 - preparat furajer, mg 79,96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,98 0 0 0 0

Vitamina B3 - furajeră, mg 191,1111111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68,8 0 0 0

Vitamina B4 - furajeră, mg 8746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4373 0 0

Vitamina B12 - furajeră, mg 1150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115

Total 33,3 10,829 12,054 120,54 12402 1609,6 1010,1 78,34 3789,9 47,02 37,01 1351,6 143,6 350 8 8 1428,12 63 795,3 69 44 100 6823 46,8 115

Norma 11,2 11,7 117,2 12000 1540 1050 63 3650 46 36 490 98 350 8 8 115 5 575 69 44 100 6823 38 115

Diferenţa în grame -0,371 0,354 3,34 402 69,6 -39,9 15,34 139,9 1,02 1,01 0 861,6 45,6 0 0 0 1313,12 58 220,3 0 0 0 0 8,8

Diferenţa în % -3,3125 3,025641 2,849829 3,35 4,519481 -3,8 24,34921 3,832877 2,217391 2,805556 0 175,8367 46,53061 0 0 0 1141,843 1160 38,31304 0 0 0 0 23,15789
La normarea substanţelor nutritive ce trebuie aduse prin hrană trebuie să se aibă în vedere rasa şi respectiv greutatea
corporală, efortul ce trebuie efectuat, antrenamentul, starea de sănătate.
Pentru aceasta trebuie folosite norme diferenţiate pe rase şi categorii de tracţiune. In general, la necesarul de întreţinere
exprimat în UN se adaugă un supliment în funcţie de tracţiunea ce trebuie efectuată, în felul următor:
- tracţiune uşoară 2-3 UN;
-tracţiune mijlocie 4-5 UN;
-tracţiune grea 6-7 UN;
-tracţiune foarte grea 8-9 UN.
Pentru fiecare UN din raţie trebuie să se asigure 70-80 g PD, 5-6 g Ca,
5 g P şi 15-20 mg caroten.
Structura raţiilor, ca şi volumul lor, trebuie să fie corespunzătoare efortului depus. Un volum prea mare împiedică
deplasarea şi scade randamentul la efort al animalului. Volumul raţiilor trebuie să scadă cu creşterea efortului. La
tracţiune grea, în raţie se suprimă grosierele, se reduc suculentele şi creşte ponderea concentratelor.
Raţiile cailor folosiţi la tracţiuni uşoare pot cuprinde următoarele nutreţuri: 10-15 kg fibroase, din care 1/2-1/3 paie
sau alte grosiere; 10-15 kg suculente de iarnă (sfeclă, porumb însilozat etc.); 1-1,5 kg concentrate. Vara, raţia poate fi
constituită din nutreţuri verzi în cantitate de până la 50 kg/animal/zi.
În cazul tracţiunilor grele, raţiile cailor pot cuprinde: 9-12 kg fânuri;
12 kg suculente de iarnă; 5-7 kg concentrate. Vara se pot folosi 20-30 kg
nutreţuri verzi completate, în principal, cu nutreţuri concentrate până la acoperirea necesarului.
Amestecul de concentrate trebuie să cuprindă ovăz în proporţie ridicată, porumb, orz, tărâţe, săruri minerale.
Hrana trebuie administrată în minimum 3 tainuri zilnice. Tainurile nu se administrează niciodată imediat după terminarea
unei reprize de efort.
Funcţiile digestive ale cailor prea obosiţi sunt încetinite, iar sucurile digestive reduse şi, în consecinţă, digestia se fac e
greu, nutreţurile pot trece nedigerate şi pot produce tulburări digestive.
După efectuarea efortului, caii trebuie readuşi încet, la pas, la locul administrării hranei şi după cca 30 minute li se
dă la început fân, apoi apă şi în final concentrate. După consumarea tainului se acordă un repaus de 1 -2 ore.
Adăparea trebuie efectuată de 3 ori pe zi iarna (cca 30 litri) şi de 4-6 ori vara (cca 50 litri). Adăparea este bine să se facă
cu cca 15 minute înainte de administrarea concentratelor. Se practică şi adăparea în două reprize, adică prima înaintea
administrării concentratelor, iar a doua la 1-1,5 ore după consumarea acestora.

Raţia pentru un cal cu masa corporală 500 kg , munca usoara, vara


Structura raţiei În raţie După normă
Masa corporală 500
Indici Perioada
Raportul nutreţurilor în % după valoarea nutritivă 100
Grosiere 0
Suculente 65,56468741
Siloz 0
Nutreţuri verzi 65,56468741
Nutreţuri concentrate 34,43531259
Cantitatea de proteină digestibilă la 1U.N. a raţiei, g 0 93,75
Raportul calciu /fosfor, % 1,270467441 1,2777778