Sunteți pe pagina 1din 123

1|Page

1) Ce instructiune SQL este folosita pentru a extrage date din baza de date?
a) EXTRACT
b) SELECT
c) OPEN
d) GET

2) Ce instructiune SQL este folosita pentru updata-rea bazei de date?


a) UPDATE
b) SAVE
c) MODIFY
d) SAVE AS

3) Ce instructiune SQL este folosita pentru a sterge date dintr-o baza de date?
a) DELETE
b) REMOVE
c) COLLAPSE
d) DEL

4) Ce instructiune SQL este folosita pentru a insera noi date intr-o baza de date?
a) ADD NEW
b) ADD RECORD
c) INSERT NEW
d) INSERT INTO

5) Ce instructiune SQL este folosita pentru a returna doar valori diferite?


a) SELECT DIFFERENT
b) SELECT DISTINCT
c) SELECT UNIQUE
d) DISTINCT

6) Ce cuvant SQL este folosit pentru a sorta?


a) SORT
b) ORDER
c) ORDER BY
d) SORT BY

7. In SQL cu care se returneaza numarul inregistrarilor din tabela “Persons”?


a) SELECT COLUMNS(*) FROM Persons
b) SELECT COLUMNS() FROM Persons
c) SELECT COUNT(*) FROM Persons
d) SELECT COUNT() FROM Persons
2|Page

8) In SQL,cu ce se extrag toate inregistrarile din tabelul "Persons" unde "FirstName" este "Peter"
si "LastName" este "Jackson"?
a) SELECT * FROM Persons WHERE FirstName='Peter' AND LastName='Jackson'
b) SELECT FirstName='Peter', LastName='Jackson' FROM Persons
c) SELECT * FROM Persons WHERE FirstName<>'Peter' AND LastName<>'Jackson'
d) SELECT FirstName='Peter' AND LastName='Jackson' FROM Persons

9)NULL in SQL reprezinta:


a) a)valoarea 0
b) b)reprezinta valori negative
c) c)lipsa sau necunoasterea unei valori
d) d)multimea vida

10)JOIN in SQL este folosit pentru:


a)veirifarea unei inregistrari
b)stergerea unei inregistrari
c)inserarea unei inregistrari
d)extrage datele din inregistrarile dintre doua sau mai multe tabele

1). Ce face urmatoarea instructiune for?


$suma = 0;
for ($i = 1; $i <= 100; $i++)
$suma = $suma + $i;
a) calculeaza suma intregilor cuprinsi intre l si 100
b) numara intregii cuprinsi intre 1 si 100
c) calculeaza suma elementelor pare cuprinse intre 1 si 100
d) nici una dintre variantele de mai sus nu este corecta

2). Care este diferenta intre instructiunile while si do while?


a) instructiunea do while isi executa corpul inainte de a-si evalua expresia de test
b) instructiunea while isi executa corpul inainte de a-si evalua expresia de test
c) nu exista nici o diferenta
d) nici un raspuns nu e correct

3). Care este instructiunea folosita pentru a parcurge in mod iterative un tablou non-secvential?
a) break
b) count()
c) continue
d) foreach

4). Instructiunea break este folosita pentru:


a) a returna numarul elementelor dintr-un tablou
3|Page

b) terminarea imediata a unei bucle


c) ordonarea elementelor dintr-un sir
d) nici un raspuns nu este correct

5). Forma corecta a instructiuni require este:


a) $numefisier
b) nume_fisier(require);
c) require(nume_fisier);
d) require=(nume_fisier);

6). Exista vreo diferenta intre require si include() ?


a) da
b) nu
c) instructiunea include() nu exista
d) instructiunea reaquire() nu exista

7). Exista diferenta intre “elseif” si “else if” ?


a) da
b) nu
c) uneori
d) nu exista “elseif”, exista decat “else if”

8). Fiecare instructiune case din cadrul unei instructiuni switch se incheie cu o instructiune:
a) continue
b) return
c) require_once()
d) break

9). Care instructiune este mai convenabila atunci cand dorim ca programul sa aleaga dintr-un set
de alternative care pot fi reprezentate prin valori intregi?
a) if
b) elseif
c) switch
d) else

10). Cand se realizeaza instructiunea else?


a) Cand instructiunea if este falsa
b) Cand instructiunea if este adevarata
c) Aceasta instructiune nu exista
d) Nici un raspuns
4|Page

1.PEAR DB este:
a) o metoda de creare a unei baze de date
b) o metoda ce simplifica comunicarea cu o baza de date
c) ajuta la crearea unui formular in php
d) o metoda de ordonare elementelor unei baze de date

2.SQL se traduce prin :


a) Structured Query Language
b) Simple Query Language
c) Server Question Language
d) Structured Query Limited

3.Folosind metoda PEAR DB conectarea la o baza de date se face prin:


a) $db = DB::connect ('db://user:pass@host/schema');
b) $db = DB::('db://user:pass@host/schema');
c) $db = mysql_connect ('db.host', 'user', 'pass', 'schema');
d) $db = DB::( 'db.host', 'user', 'pass', 'schema');

4.Pentru a introduce o informatie in baza de date se foloseste sintaxa:


a) $q = $db->query(“DROP here...”);
b) $q = $db->query(“INSERT here...”);
c) $q = $db->query(“UPDATE here...”);
d) $q = $db->query(“SELECT here...”);

5. numrows() :
a) introduce o linie in baza de date
b) introduce o coloana in baza de date
c) afla numarul de linii returnate prin folosirea SELECT
d) afla numarul de coloane returnate prin folosirea SELECT

6.In cazul folosirii SELECT, SHOW, DESCRIBE sau EXPLAIN, mysql_query() va returna
a) o resursa a bazei de date in caz de success sau false in caz de eroare
b) returneaza TRUE in caz de success si FALSE in caz de eroare
c) returneaza FALSE in caz de success si TRUE in caz de eroare
d) nu returneaza , decat verifica

7. expresia $result = mysql_query('SELECT name FROM work.employee'); :


a) va returna campul cu numele angajatilor
b) va ordona crescator baza de date dupa numele angajatilor
c) va sterge campul cu nume al angajatilor
d) doar selecteaza nu si returneaza

8. $link = mysql_connect('localhost', 'mysql_user', 'mysql_password');


5|Page

if (!$link) {
die('Not connected : ' . mysql_error()); va genera
a) va da eroare, sintaxa de conectare nu este corecta
b) un mesaj de eroare in caz ca nu se poate conecta la baza de date
c) inchiderea accesului la baza de date
d) va returna TRUE daca se reuseste conectarea la baza de date sau FALSE daca nu

9. mysql_query() poate trimite mai multe interogari la o baza de date pentru o anume legatura ?
a) da
b) nu, decat una singura
c) mysql_query() nu face interogari asupra bazei de date
d) mysql_qyery se foloseste numai pentru accesarea bazei de date

10.Folosind UPDATE mysql va face modificari in:


a) pentru coloane in care valoarea noua este acceasi cu valoare veche
b) pentru coloane in care valoarea noua nu este acceasi cu valoare veche
c) UPDATE este folosit pentru inserare
d) Prin UPDATE se pastreaza si valoarea veche dar si cea noua

1.Operatorul “= = =” se va folosi pentru compararea a:


a) unor valori identice
b) unor tipuri de date identice
c) unor valori si tipuri de date identice
d) nicio varianta de mai sus.

2.Pentru citirea unei linii dintr-un fisier vom folosi:


a) fopen()
b) file_get_contents()
c) fgets()
d) fclose()

3.Care dintre parametrii de mai jos nu fac parte din functia string dcgettext :
a) domain
b) message
c) category
d) group

4.{m,n} va specifica:
a) aparitia unui caracter gasit de minim m ori si de maxim n ori
b) aparitia unui caracter gasit de minim n ori si de maxim m ori
c) aparitia unui caracer gasit fie “m”, fie “n”
d) nicio varianta de mai sus;
6|Page

5.Folosind cuantificatorul “*” , care din urmatoarele cuvinte nu se vor potrivi pentru expresia
“go*gle” :
a) ggle
b) gogle
c) google
d) googgle

6.Folosind cuantificatorul “+” , care din urmatoarele cuvinte nu se vor potrivi pentru expresia
“go+gle” :
a) ggle
b) gogle
c) google
d) gooogle

7.Se pot folosi metacaractere intr-un “class”?


a) da, dar vor fi vazute ca simple caractere
b) da si isi vor pastra atributele de metacaractere
c) nu
d) niciun raspuns de mai sus

8.Metacaracterul “^” potriveste:


a) un inceput de linie
b) un sfarsit de linie
c) un inceput si un sfarsit de linie
d) niciun raspuns de mai sus

9.Avand pattern-ul ((great)*grand)?(fa|mo)ther) care dintre urmatorii stramosi nu apartin se


potrivesc?
a) a)great grand father
b) b)great grand mother
c) c)grand great mother
d) d)grand father

10.Regex poate fi folosit pentru?


a) Gasirea cuvintelor duble
b) Inlocuieste expresiile obijnuite
c) Inlocuieste expresiile obijnuite fara a tine seama de case sensitive
d) Inlocuieste expresiile obijnuite tinand seama de case sensitive
7|Page

1. Pentru compararea a 2 variable de tip string se va folosi urmatorul operator:


a) <>
b) =
c) !=
d) ==

2. Care din urmatoarele comenzi returneaza valoarea ( lungimea ) unui “string” ?


a) fprintf()
b) strlen()
c) str_pad()
d) printf()

3. Comanda “strtolower()” are urmatorul rol :


a) converteste un sir de litere intr-un sir de litere mici
b) converteste un sir de litere intr-un sir de litere mari
c) traduce anumite caractere într-un şir
d) returnează o parte dintr-un şir de caractere

4. Calculează similitudine intre doua siruri de caractere :


a) sscanf()
b) ord()
c) similar_text()
d) strcmp()

5. Care din urmatoarele comenzi nu este o comanda PHP?


a) strchr()
b) small()
c) implode()
d) explode()

6. Apache este :
a) un server HTTP de tip open source care nu suportă limbajul PHP
b) o comanda specifica limbajului PHP
c) un server HTTP de tip open source care suportă limbajul PHP
d) niciuna dintre variamtele de mai sus

7. Ce face comanda PHP “chunk_split()” ?


a) desparte un şir de caractere într-o serie de piese mai mici
b) returnează informaţii specifice locale
c) uneste o serie de caractere intr-un singur sir de caractere
d) desparte un sir de caractere in doua parti egale

8. Comanda care converteste un “string” intr-un “array” este:


8|Page

a) join()
b) crypt()
c) str_split()
d) nu exista o asemenea comanda in PHP

9. In limbajul de programare PHP un sir de caractere poate avea lungimea maxima :


a) 16 bytes
b) 32 bytes
c) 64 bytes
d) nu există limitări pentru lungimea unui şir, în afara memoriei alocate PHP

10. Toate variabilele in PHP încep cu simbolul :


a) !
b) $
c) &
d) #

1. Care este fisierul principal in pachetul PEAR DB ?


a) DB.php
b) CD.php
c) Main.php
d) Pear.php

2. Ce functie nu poate sa fie in fisierul DB.php ?


a) DB::connect()
b) DB::isError(),
c) Main::Iesire(),
d) getMessage(),

3. Cererea si includerea sunt similare dar sunt diferite in ceea ce priveste ….


a) conectare
b) scrierea
c) citire
d) tratarea erorilor

4. Daca incercati sa cereti un fisier care nu exista ....


a) Se va afisa un mesaj de advertisment
b) Se va afisa un mesaj de eroare dar puteti continua aplicatia
c) nu se va intampla nimic
d) va fi o eroare fatala si programul vostru php se incheie
9|Page

5. Daca incercati sa includeti un fisier care nu exista .....


a) se va afisa un mesaj de eroare si se va inchide aplicatia
b) nu se va sesiza nimic si aplicatia va continua sa mearga
c) Va fi un mesaj de avertizare dar aplicatia va continua sa ruleze
d) Se va inchide aplicatia fara nici un mesaj

6. Ce instructiune este folosita pentru a inchide conexiunea la baza de date.


a) connect()
b) disconnect()
c) exist()
d) close()

7. Cand returneaza DB::isError () valoarea true ……


a) a) cand toate operatiile la baza de date sunt valide
b) cand baza de date exista
c) c) cand exista o eroare in operatiile la baza de date
d) d) cand fisierul DB.php nu exista.

8. Care este datoria Cookie-ului .....


a) sa gaseasca fisierele
b) sa inchida fisierele
c) sa identifice un client web intr-un server web
d) sa sterga un client web dintr-un server web

9. Functia setcookie() ….
a) seteaza un cookie
b) sterge un cookie
c) Numara cookie-urile
d) Nu face nimic dar functia respectiva trebuie sa existe in program.

10. Cate argumente are functia setcookie() ….


a) 10
b) 2
c) 5
d) Cate vrei

1. Ce se realizeaza cu ajutorul lui "checkdate"?


a) valideaza o data dupa calendarul Gregorian
b) returneaza un nou obiect DateTime
10 | P a g e

c) seteaza data
d) stabileste fusul orar implicit folosit de toate functiile timedate intr-un script

2. Ce se realizeaza cu ajutorul lui "date_create"?


a) returneaza un nou obiect DateTime
b) valideaza o data dupa calendarul Gregorian
c) seteaza data
d) stabileste fusul orar implicit folosit de toate functiile timedate intr-un script

3. Ce se realizeaza cu ajutorul lui "date_date_set"?


a) seteaza data
b) valideaza o data dupa calendarul Gregorian
c) returneaza un nou obiect DateTime
d) stabileste fusul orar implicit folosit de toate functiile timedate intr-un script

4. Ce se realizeaza cu ajutorul lui "date_default_timezone_get"?


a) stabileste fusul orar implicit folosit de toate functiile timedate intr-un script
b) valideaza o data dupa calendarul Gregorian
c) returneaza un nou obiect DateTime
d) seteaza data

5. Ce se realizeaza cu ajutorul lui "date_format"?


a) returneaza o data formatata conform cu un standard stabilit
b) modifica data
c) returneaza formatul orei de vara
d) returneaza o multime asociativa cu informatii detaliate despre o anumita data

6. Ce se realizeaza cu ajutorul lui "date_modify"?


a) modifica data
b) returneaza o data formatata conform cu un standard stabilit
c) modifica data
d) returneaza o multime asociativa cu informatii detaliate despre o anumita data

7. Ce se realizeaza cu ajutorul lui "date_offset_get"?


a) returneaza formatul orei de vara
b) returneaza o data formatata conform cu un standard stabilit
c) modifica data
d) returneaza o multime asociativa cu informatii detaliate despre o anumita data

8. Ce se realizeaza cu ajutorul lui "date_parse"?


a) returneaza o multime asociativa cu informatii detaliate despre o anumita data
b) returneaza o data formatata conform cu un standard stabilit
c) modifica data
d) returneaza o multime asociativa cu informatii detaliate despre o anumita data
11 | P a g e

9. Ce se realizeaza cu ajutorul lui "date_sun_info"?


a) returneaza o serie de informatii despre apus / rasarit de soare si despre asfintit
b) returneaza o data formatata conform cu un standard stabilit
c) valideaza o data dupa calendarul Gregorian
d) returneaza un nou obiect DateTime

10. Ce se realizeaza cu ajutorul lui "date_sunrise "?


a) returneaza timpul de rasarit pentru o anumita zi si locatie
b) valideaza o data dupa calendarul Gregorian
c) returneaza un nou obiect DateTime
d) returneaza o data formatata conform cu un standard stabilit

1. Comanda unset() se foloseste pentru:


a. Adauga elemente in vector
b. Sterge elemente din vector
c. Modifica elemente din vector
d. Creeaza un alt vector cu proprietatile primului vector

2. Comanda implode() se foloseste pentru:


a. Tipareste toate valorile vectorului ca sir
b. Salveaza toate valorile vectorului ca sir
c. Copiaza toate valorile vectorului ca sir
d. Modifica toate valorile vectorului cu o valuare setata initial

3. Comanda explode() se foloseste pentru:


a. Transforma un sir intr-un vector
b. Transforma un vector intr-un sir
c. Sterge elementele impare din vector
d. Sterge elementele pare din vector

4. Functiile pot fi definite:


a. Numai inainte de apelare
b. Numai dupa apelare
c. Si inainte si dupa apelare
d. Numai in sectiunea <head>

5. Pentru a selecta toate inregistrarile dintr-un tabel MySql numit student dati comanda:
a. SELECT * FROM student
b. SELECT ALL FROM student
c. SELECT student FROM student
d. SELECT ALL IN student

6. Pentru a lista numele studentilor care incep cu „T” si clasa dintr-o baza de date MySql
dati comanda:
a. SELECT name, class FROM student ;
WHERE name START WITH "T"
12 | P a g e

b. SELECT * FROM student ;


WHERE name LIKE "T%"
c. SELECT name, class FROM student ;
WHERE name LIKE "T%"
d. SELECT ALL FROM student ;
WHERE name LIKE "T%"

7. Secventa urmatoare va avea ca rezultat:


<?php
$array1 = array("a" => "green", "b" => "brown", "c" => "blue", "red");
$array2 = array("a" => "green", "yellow", "red");
$result = array_diff_assoc($array1, $array2);
print_r($result);
?>
a. Array ( [b] => brown [c] => blue [0] => red )
b. Array ( [a] => brown [b] => blue [c] => red )
c. Array ( [0] => brown [a] => blue [c] => red )
d. Array ( [a] => brown [b] => blue [0] => red )

8. Comanda array_udiff() returneaza:


a. Valorile care se afla si in primul si in al doilea vector
b. Valorile care se afla numai in vectorul 2
c. Valorile care sunt prezente numai in vectorul 1
d. Valorile care nu sunt prezente in nici un vector

9. Comanda ksort() se foloseste pentru:


a. Sorteaza vectorul crescator
b. Sorteaza vectorul descrescator
c. Sorteaza vectorul in functie de elementele impare
d. Sorteaza vectorul dupa cheie

10. Pentru a vizita fiecare element din vector se foloseste comanda:


a. foreach()
b. for()
c. forarray()
d. callback()

1. Cu ce comanda se ia nr afectat de randuri dintr-o comanda anterioara mySQL?


a) mysql_affected_row
b)affected_row
c) mysql_row
d) mysql_affected

2. Ce se realizeaza prin comanda mysql_client_encoding ?


13 | P a g e

a) schimba userul logat din sesiunea curenta.


b) returneaza numele setului de caractere
c) returneaza o valoare intreaga
d) nici una din variantele de mai sus

3. Care din urmatoarele variante nu face parte din parametrii comenzii mysql_connect ?
a) client_flags
b) username
c) link_indentifier
d) server

4. Cu ce comanda mySQL ne vom putea conecta la localhost:8800 :


a) $link = mysql_connect('localhost:8800', 'mysql_user', 'mysql_password');
b) $link = mysql_connect('localhost:8800', 'mysql_password');
c) $link = mysql_connect('localhost:8800', 'mysql_user');
d) $link = mysql_connect('localhost:8800');

5. Cu ce comanda se sterge o baza de date mySQL ?


a) mysql_delete
b) mysql_drop_db
c) mysql_drop
d) mysql_delete_db

6. Cu ce comanda se realizeaza inchiderea unei conexiuni mySQL ?


a) mysql_close
b) mysql_close_db
c) mysql_db_close
d) close

7. Care este sintaxa comenzii mysql_client_encoding?


a) mysql_client_encoding ($link_identifier] )
b) mysql_client_encoding ( [resource ] )
c) mysql_client_encoding [resource $link_identifier]
d) mysql_client_encoding ( [resource $link_identifier] )

8. Ce realizeaza comanda urmatoare ?


die('Could not connect: ' . mysql_error());
a) inchiderea conexiunii
b) in cazul unei erori se afiseaza mesajul ‘Could not connect’
c) in cazul inchiderii conexiunii se va afisa mesajul “Could not connect’
14 | P a g e

d) se declara comanda mysql_error()

9. Care dintre variantele de mai jos nu poate fi acceptata ca o combinatie a parametrului


client_flags din cadrul instructiunii mysql_connect ?
a) MYSQL_CLIENT_TLS
b) MYSQL_CLIENT_COMPRESS
c) MYSQL_CLIENT_INTERACTIVE
d) MYSQL_CLIENT_SSL

10. Ce se realizeaza prin apelul secventei urmatoare:


$sql = 'CREATE DATABASE my_db';
if (mysql_query($sql, $link)) {
echo "Database my_db created successfully\n";
a) se declara variabila $sql
b) se realizeaza o interogare intre varibilele $sql si $link
c) se creeaza o baza de date noua
d) nici una din variantele de mai sus.

1. Valoarea unui element array poate fi:


a.doar number
B.STRING,NUMBER,TRUE SAU FALSE,ALT ARRAY
c.decat alt array
d.true sau false

2.Din ce este alcatuit un array?


a.este vid
b.din alte array
D.DIN ELEMENTE
d.doar din numere

3.Ce are fiecare element?


A.KEY SI VALOARE
b.doar valoare
c.doar key
d.o constanta

4. Ce se intampla dc schimbam $key sau $value din interiorul foreach()?


a.are efect asupra array
b.depinde de momentul in care se realizeaza chimbarea
C.NU ARE NICI UN EFECT ASUPRA ARRAY
15 | P a g e

d.are efect doar cu $key

5.In ce ordine se acceseaza elementele din interiorul foreach()


A.IN ORDINEA IN CARE AU FOST ADAUGATE IN ARRAY
b.in ordinea inversa adaugarii lor in array
c.in ordine numerica
d.in ordine aleatoare

6.Array_search se foloseste pentru:


a.pentru a gasi o valoare
b.pentru a gasi un key
c.pentru a localiza un array
D.PENTRU A GASI KEY ELEMENT PENTRU O VALOARE ELEMENT DATA

7.Functia sort care sorteaza un array returneaza:


a.true daca se poate folosi functia
B.TRUE DACA SE INDEPLINESTE CU SUCCES SORTAREA SI FALSE DACA NU
c.false cand se termina ciclul
d.valoarea cea mai mare

8.Functia asort are efectul:


a.sorteaza array-ul in ordine normala
b.sorteaza array-ul in ordine inversa
C.SORTEAZA ARRAY-UL DAR MENTINE ASOCIEREA CU INDEXUL INITIAL
d.nu face o sortare

9.Functia krsort are efectul:


A.SORTEAZA UN ARRAY DUPA KEY IN ORDINEA INVERSA
b.sorteaza un array dupa valoare
c.sorteaza un array dupa key in orice ordine
d.sorteaza un array in ordine normala

10.Count realizeaza:
a.Numara proprietatile unui obiect
b.numara elementele dintr-un array
C.REALIZEAZA AMBELE ACTIUNI DE LA A SI B
d.afiseaza numarul de ordine al instructiunii

1. Pentru ce se foloseste comanda date_timezone_set


a) Stabileste ora legala a a zonei respective
16 | P a g e

b) Reprezinta schimbarea datei


c) Stabilirea datei si orei
d) Stabilirea orei de vara/iarna

2. Ce valoare poate returna instructiunea date_timezone_get


a) DateTimeZone object on success or FALSE on failure
b) NULL on success or FALSE on failure
c) Afiseaza un vector cu informatiile despre data si timp
d) O matrice asociativa continand informatiile datei

3. Ce reprezinta parametrul $timestamp in instructiunea array getdate ([int $timestamp])


a) Este un vector care arata timpul GMT
b) Vectorul care arata timpul UTC
c) Este un intreg Unix, care afiseaza implicit timpul local daca nu este precizat
d) Vector care reprezinta data data de Unix

4. Ce valoare returneaza functia gettimeofday in modul implicit


a) Un numar real
b) Un sir de numere
c) Un numar intreg
d) Un vector

5. Functia cal_days_in_month returneaza:


a) Returneaza numarul de zile dintr-o luna a unui an si a unui anumit calendar
b) Returneaza un vector continand informatii dintr-un calendar
c) Returneaza ziua careia ii corespunde o anume data
d) Returneaza un vector care are informatiile despre toate tipurile de calendare

6. Ce afiseaza functia easter_date:


a) Valoarea timestamp pentru miezul noptii a Pastelui pentru un anumit an
b) Numarul de zile pana la Pasti din momentul rularii
c) Afisarea numarului de zile conform unei anumite metode
d) Afisarea Pastelui in functie de calendarul folosit

7. Rolul functiei int frenchtojd (int $month, int $day, int $year) este:
a) Converteste o data din French Republican Calendar la cel Gregorian
b) Converteste o data din Julian Day Count la French Republican Calendar
c) Converteste o data din French Republican Calendar la Julian Day Count
d) Converteste o data din Julian Calendar la French Republican Calendar

8. Ce afiseaza functia mixed jddayofweek ( int $julianday [, int $mode] )


a) Returneaza saptamana unei luni
b) Returneaza luna respective
c) Returneaza anul curent
17 | P a g e

d) Returneaza ziua saptamanii

9. Ce afiseaza secventa urmatoare:


<?php
echo date("d")." ";
echo date("m")." ";
echo date("Y")." ";
echo date("h:i:s A");
ECHO ' <br/>';
echo jddayofweek ( cal_to_jd(CAL_GREGORIAN, date("m"),date("d"), date("Y")) , 1 );
?>
a) Va afisa doar anul
b) Va afisa data
c) Timpul si data zilelor noastre-- todays day time and date
d) Va afisa timpul

10. Ce se intampla in secveta urmatoare:


<?php
echo mb_convert_encoding( jdtojewish( unixtojd(), true ), "UTF-8", "ISO-8859-8");
?>
a) Converteste din UTF-8 in ISO-8859-8
b) Converteste Julian day count la Jewish calendar date
c) Converteste din ISO-8859-8 in UTF-8
d) Va transforma Unix timestamp in data Gregoriana in formatul” month/day/year”

1. Ce face instructiunea count ?


a) Schimba toate cheile dintr-un vector
b) Numara toate elementele dintr-un vector sau proprietatile dintr-un obiect
c) Imparte vectorul in bucati
d) Numara doar elementele goale din vector

2. Ce face instructiunea current ?


a) Creaza un vector care contine variabilele si valorile acestora
b) Returneaza toate valorile dintr-un vector
c) Returneaza elementul curent dintr-un vector
d) Returneaza cheia curenta a vectorului

3. Ce va afisa urmatoarea secventa de program


<?php
$transport = array('foot', 'bike', 'plane');
$mode = current($transport); // $mode = 'foot';
18 | P a g e

$mode = next($transport); // $mode = 'bike';


$mode = end($transport); // $mode = 'plane';
?>
a) Foot, bike, plane
b) Plane, bike, foot
c) Bike, foot, plane
d) Plane, foot, bike

4. Ce face instructiunea prev ?


a) Deruleaza inapoi cu o pozitie pointerul intern al unui vector
b) Deruleaza inapoi cu doua pozitii pointerul intern al unui vector
c) Se intoarce la inceputul vectorului
d) Nici o varianta

5. Ce va afisa secventa de program:


<?php
$fruits = array('apple', 'banana', 'cranberry');
echo end($fruits);
?>
a) banana
b) apple
c) cranberry
d) apple, banana, cranberry

6. Ce face instructiunea reset ?


a) Deruleaza inapoi cu o pozitie
b) Deruleaza inapoi cu doua pozitii
c) Stabileste pointerul intern al vectorului la ultimul element
d) Stabileste pointerul intern al vectorului la primul element

7. Ce va afisa programul urmator?


<?php
$os = array("Mac", "NT", "Irix", "Linux");
if (in_array("Irix", $os)) {
echo "Got Irix";
}
if (in_array("mac", $os)) {
echo "Got mac";
}
?>
a) Got Irix
b) Got mac
19 | P a g e

c) Got Mac
d) Got Linux

8. Ce returneaza functia array_values ?


a) Returneaza o copie a valorii din input
b) Returneaza ultima valoare a vectorului
c) Returneaza noul numar de elemente din vector
d) Returneaza toate valorile dintr-un vector

9. Ce va afisa la iesire urmatorul program?


<?php
$stack = array("orange", "banana");
array_push($stack, "apple", "raspberry");
print_r($stack);
?>
a) Array
(
[0] => orange
[1] => apple
[2] => banana
[3] => raspberry
)
b) Array
(
[0] => orange
[1] => banana
[2] => apple
[3] => raspberry
)
c) Array
(
[0] => banana
[1] => orange
[2] => apple
[3] => raspberry
)
d) Array
(
[0] => raspberry
[1] => banana
[2] => apple
20 | P a g e

[3] => orange


)

10. Ce returneaza functia array_product() ?


a) Returneaza ultima valoare a vectorului
b) Produsul valoriilor dintr-un vector
c) Returneaza noul numar de elemente din vector
d) Returneaza prima valoare din vector

1. Ce returneaza functia array_reverse ?


a) Un vector de chei pentru intrarile aleatoare
b) Un vector cu elementele in ordine inversa
c) Toate cheile unui vector
d) Nici o varianta

2. Ce va afisa programul urmator:


<?php
$array = array(0 =>'blue',1 =>'red',2 =>'green', 3 => 'red');
$key = array_search('green', $array);
$key = array_search('red', $array);
?>
a) $key = 3; $key = 2;
b) $key = 1; $key =2;
c) $key = 2; $key = 1;
d) $key = 4; $key = 3;

3. Ce rol are functia array_slice ?


a) Reducerea vectorului iterativ la o singura valoare
b) Extrage o parte din vector
c) Inlocuieste o parte din vector cu altceva
d) Uneste unu sau doi vectori

4. Ce rol are functia array_merge ?


a) Uneste doi sau mai multi vectori recursiv
b) Uneste doar cheile dintr-un vector
c) Uneste unul sau mai multi vectori
d) Uneste doar elementele dintr-un vector

5. Ce returneaza functia array_key ?


a) Returneaza doar elementele dintr-un vector
b) Returneaza toate cheile dintr-un vector
c) Returneaza un vector cu cheile si valorile respective
21 | P a g e

d) Nici o varianta

6. Ce va avea la iesire programul urmator;


<?php
$keys = array('foo', 5, 10, 'bar');
$a = array_fill_keys($keys, 'banana');
print_r($a);
?>
a) Array
(
[foo] => banana
[5] => banana
[10] => banana
[bar] => banana
)
b) Array
(
[5] => banana
[10] => banana
[foo] => banana
[bar] => banana
)
c) Array
(
[bar] => banana
[5] => banana
[10] => banana
[foo] => banana
)
d) Array
(
[5] => banana
[bar] => banana
[10] => banana
[foo] => banana
)

7. Ce rol are functia array_intersect ?


a) Face intersectia elementelor din primul vector
b) Calculeaza intersectia dintre vectori
c) Face intersectia elementelor din cel de-al doilea vector
22 | P a g e

d) Afiseaza primul vector din fumctie

8. Ce returneaza functia array_intersect_uassoc ?


a) Returneaza valoriile vectorului ale carui valori nu exista in toate argumentele
b) Returneaza valoriile din primul vectorul
c) Returneaza valoriile vectorului ale carui valori exista in toate argumentele
d) Nici o varianta

9. Ce afiseaza urmatorul exemplu?


<?php
$array1 = array("a" => "green", "b" => "brown", "c" => "blue", "red");
$array2 = array("a" => "green", "yellow", "red");
$result_array = array_intersect_assoc($array1, $array2);
print_r($result_array);
?>
a) B Array
(
[a] => red
)
b) Array
(
[a] => green
)
c) Array
(
[a] => yellow
)
d) Array
(
[a] => brown
)

10. Ce returneaza functia array_intersect_key ?


a) Returneaza un vector asociativ care contine toate valorile care au chei potrivite in toate
argumentele
b) Returneaza valoriile vectorului ale carui chei exista in toate argumentele
c) Returneaza un vector asociativ care contine valorile intr-un vector care este prezent in
toate argumentele
d) Returneaza valoriile vectorului ale carui valori exista in toate argumentele

1. Ce returneaza instructiunea mysql_error ?


23 | P a g e

a) Returneaza valoarea numerica a mesajului de eroare din operatia MySql anterioara


b) Returneaza valoarea numerica si textul mesajului eronat din operatia anterioara
c) Returneaza textul mesajului de eroare din operatia MySql anterioara
d) Nici un raspuns

2. Ce afiseaza programul urmator:


<?php
$item = "Zak's Laptop";
$escaped_item = mysql_escape_string($item);
printf("Escaped string: %s\n", $escaped_item);
?>
a) Zak\'s Laptop
b) Escaped string: Zak\'s Laptop
c) 1049: Unknown database 'nonexistentdb'
d) Nici un raspuns

3. Care este forma corecta a functei care returneaza un vector care corespunde randului
provocat si muta pointerul intern mai infata?
a) mysql_fetch_field($result, $i)
b) mysql_fetch_array($result, MYSQL_NUM)
c) mysql_free_result($result)
d) mysql_fetch_assoc($result)

4. Ce returneaza instructiunea mysql_fetch_assoc ?


a) Returneaza un vector asociativ care corespunde randului provocat si muta pointerul intern
mai infata
b) Returneaza un obiect care contine informatiile campului respectiv
c) Returneaza un vector care corespunde lungimii a fiecarui camp din ultimul rand produs
de MySql
d) Nici un raspuns

5. Ce returneaza functia mysql_fetch_lengths ?


a) Returneaza un obiect care contine informatiile campului respectiv
b) Returneaza un vector care corespunde lungimii a fiecarui camp din ultimul rand produs
de MySql
c) Returneaza un vector asociativ care corespunde randului provocat si muta pointerul intern
mai infata
d) Nici un raspuns

6. Ce returneaza functia mysql_fetch_object ?


a) Returneaza un vector care corespunde lungimii a fiecarui camp din ultimul rand produs
de MySql
24 | P a g e

b) Returneaza un obiect care contine informatiile campului respectiv


c) Returneaza un obiect cu proprietatile care corespund randului provocat si muta pointerul
intern de date mai infata
d) Nici un raspuns

7. Ce returneaza functia mysql_fetch_row ?


a) Returneaza un vector numeric care corespunde randului produs si muta pointerul intern
de date mai infata
b) Returneaza un obiect care contine informatiile campului respectiv
c) Returneazaun vector care corespunde lungimii a fiecarui camp din ultimul rand produs
d) Nici un raspuns

8. Ce returneaza functia mysql_field_flags ?


a) Returneaza flags pentru campurile respective
b) Returneaza lungimea campului respectiv
c) Returneaza numele campului respectiv
d) Returneaza numele tabelului in care se afla campul respectiv

9. Ce returneaza functia mysql_field_len ?


a) Returneaza numele campului respectiv
b) Returneaza lungimea campului respectiv
c) Returneaza numele tabelului in care se afla campul respectiv
d) Returneaza flags pentru toate campurile respective

10. Ce returneaza functia mysql_field_name ?


a) Returneaza numele campului index respectiv
b) Returneaza flags pentru toate campurile respective
c) Returneaza numele tabelului in care se afla campul respectiv
d) Nici o varianta

1. Care este forma corecta a functiei care pune pointerul rezultat intr-un camp specificat si
imprimat offset?
a) mysql_field_name($res, 0)
b) mysql_field_seek($result,2)
c) mysql_field_table($result, $i)
d) mysql_field_type($result, $i)

2. Care este forma corecta a functiei care returneaza numele tabelului in care se afla campul
respectiv?
a) mysql_field_name($res, 0)
b) mysql_field_table($result, $i)
c) mysql_field_type($result, $i)
d) mysql_field_seek($result,2)
25 | P a g e

3. Care este forma corecta a functiei care ofera tipul campului specificat?
a) mysql_field_seek($result,2)
b) mysql_field_name($res, 0)
c) mysql_field_type($result, $i)
d) mysql_field_table($result, $i)

4. Ce returneaza functia mysql_free_result ?


a) Returneaza TRUE la succes sau FALSE la esec
b) Nu returneaza nici o informatie
c) Returneaza 1 pentru succes sau 0 pentru esec
d) Nici o varianta

5. Ce va afisa programul urmator:


<?php
printf("MySQL client info: %s\n", mysql_get_client_info());
?>
a) MySQL client info: 3.23.39
b) MySQL client info:
c) MySQL
d) Nici o varianta

6. Ce rol are functia mysql_get_host_info() ?


a) Versiunea MySql
b) Retrage protocolul de MySql
c) Descrie tipul de conexiune care este in folosinta si include numele server hostului
d) Nici un raspuns

7. Ce rol are functia mysql_get_server_info() ?


a) Retrage protocolul de MySql
b) Retrage versiunea serverului de MySql
c) Versiunea client a MySql
d) Afiseaza informatii detaliate despre ultima interogare

8. Ce rol are functia mysql_insert_id() ?


a) Afisarea ID-ului utilizatorului
b) Afisarea ID-ului utilizatorului si afisarea unei coloane
c) Recuperarea ID-ului generat dintr-o coloana
d) Recuperarea ID-ului generat dintr-o coloana AUTO_INCREMENT din interogarea
INSERT anterioara

9. Ce valori returneaza functia mysql_list_dbs() ?


a) Rezultatul unui pointer resursa pentru succes si FALSE pentru esec
b) Nu returneaza nici o informatie
26 | P a g e

c) Returneaza 1 pentru succes sau 0 pentru esec


d) Nici o varianta

10. Ce afiseaza programul urmator:


<?php
$link =mysql_connect('localhost','mysql_user','mysql_password');
$db_list = mysql_list_dbs($link);
while ($row = mysql_fetch_object($db_list)) {
echo $row->Database . "\n";
}
?>
a) database 1
b) database2
c) database1
database2
database3
d) database3

1. Care este forma corecta a functiei care verifica daca clasa a fost definite?
a) bool class_exists ( string $class_name )
b) bool class_exists ( string $class_name [, bool $autoload= true ] )
c) class_exists ( string $class_name )
d) class_exists (, bool $autoload= true)

2. Ce rol are functia class_exisits () ?


a) Verifica daca metoda clasei exista
b) Verifica daca interfata clasei a fost definita
c) Verifica daca functia data a fost sau nu definita
d) Verifica daca continutul clasei poate fi apelata ca o functie

3. Ce rol are functia get_class_methods () ?


a) Obtine numele metodelor clasei
b) Returneaza numele clasei unui obiect
c) Obtinerea proprietatilor default a clasei
d) Obtinerea proprietatilor unui obiect dat

4. Ce rol are functia get_class_vars () ?


a) Obtinerea proprietatilor unui obiect dat
b) Returneaza numele clasei unui obiect
c) Obtinerea proprietatilor default a clasei
d) Obtine numele metodelor clasei

5. Ce rol are functia get_class () ?


27 | P a g e

a) Obtinerea proprietatilor unui obiect dat


b) Obtinerea proprietatilor default a clasei
c) Obtine numele metodelor clasei
d) Returneaza numele clasei unui obiect

6. Ce va afisa programul urmator:


<?php
print_r(get_declared_classes());
?>
a) Array
(
[0] => stdClass
[1] => __PHP_Incomplete_Class
[2] => Directory
)
b) Array
(
[0] => Directory
[1] => __PHP_Incomplete_Class
[2] => stdClass
)
c) Array
(
[0] => stdClass
[1] => Directory
[2] => __PHP_Incomplete_Class
)
d) Array
(
[0] => Directory
[1] => stdClass
[2] => __PHP_Incomplete_Class
)
7. Ce returneaza functia get_declared_classes() ?
a) Returneaza un vector cu numele interfetelor declarate
b) Returneaza un vector cu numele claselor declarate
c) Returneaza un vector cu toate functiile definite
d) Nici un raspuns corect

8. Ce va afisa programul urmator:


28 | P a g e

<?php
print_r(get_declared_interfaces());
?>
a) Array
(
[0] => RecursiveIterator
[1] => IteratorAggregate
[2] => Traversable
[3] => ArrayAccess
[4] => reflector
[5] => Iterator
[6] => SeekableIterato
)
b) Array
(
[0] => Traversable
[1] => IteratorAggregate
[2] => SeekableIterato
[3] => Iterator
[4] => reflector
[5] => ArrayAccess
[6] => RecursiveIterator
)
c) Array
(
[0] => Traversable
[1] => Iterator
[2] => ArrayAccess
[3] => IteratorAggregate
[4] => reflector
[5] => RecursiveIterator
[6] => SeekableIterato
)
d) Array
(
[0] => Traversable
[1] => IteratorAggregate
[2] => Iterator
[3] => ArrayAccess
[4] => reflector
29 | P a g e

[5] => RecursiveIterator


[6] => SeekableIterato
)

9. Ce va afisa programul urmator:


<?php
var_dump(method_exists('Directory','read'));
?>
a) bool()
b) bool(true)
c) bool(false)
d) true

10. Ce rol are functia method_exists() ?


a) Verifica daca metoda clasei exista
b) Verifica lista functiilor definite
c) Returneaza un vector cu toate functiile definite
d) Returneaza un vector cu numele metodelor existente

1. Care este definitia pentru “OBJECT” utilizata in PHP?


a) structura care combină date despre un lucru, cu acţiuni de pe structura respectiva;
b) structura care combina actiuni pe un lucru;
c) un termen predefinit in PHP;
d) structura care doar defineste date despre un lucru fara actiuni pe structura respectiva;

2. Care este definitia pentru “CLASS” utilizata in PHP?


a) descrie şi deţine variabile şi funcţii pentru un obiect;
b) descrie toate variabile si functiile pentru o pagina .php;
c) descrie spatiul de lucru;
d) descrie pasii unei functii realizate in php;

3. La ce se refera termenul “METHOD” din PHP?


a) la modul de structurare al unui program php;
b) la variabilele care au legatura cu programul php;
c) la functiile definite in interiorul “CLASS”;
d) la functiile definite in programul php;

4. Care este diferenta dintre “METHOD” si “PROPERTY”?


a) primul defineste functiile definite in interiorul “OBJECT” iar al – 2- lea pe cele definite
in interiorul “CLASS”;
b) primul defineste functiile definite in interiorul “CLASS” iar al – 2- lea pe cele definite
in interiorul “OBJECT”;
30 | P a g e

c) primul defineste functiile definite in interiorul “CLASS” iar al – 2- lea variabilele


definite in interiorul “CLASS”;
d) primul defineste variabilele definite in interiorul “CLASS” iar al – 2- lea functiile
definite in interiorul “CLASS”;

5. La ce este folosit “CONSTRUCTOR”?


a) La construirea unui program php;
b) La construirea unei functii php;
c) La definirea unei variabile php;
d) Pentru a initializa variabilele (membrii/Obiectele) unei clase;

6. Cand se utilizeaza metoda “DESTRUCTOR”?


a) toate trimiterile la un anumit obiect sunt sterse sau atunci când obiectul este în mod
explicit a distrus cu un apel la ‚unset ()’;
b) pentru a incheia un program php;
c) pentru a sterge un obiect;
d) pentru a sterge o clasa;

7. Care este diferenta intre “CONSTRUCTOR” si “DESTRUCTOR”?


a) Spre deosebire de “CONSTRUCTOR” functia “DESTRUCTOR” nu poate fi definita de
a lua orice parametru;
b) Spre deosebire de “CONSTRUCTOR” functia “DESTRUCTOR” poate fi definita de a
lua orice parametru;
c) Spre deosebire de “CONSTRUCTOR” functia “DESTRUCTOR” poate fi definita
pentru a se lua pe ea insasi ca parametru;
d) Spre deosebire de “DESTRUCTOR” functia “CONSTRUCTOR” nu poate fi definit de
a lua orice parametru;

8. La ce se refera “MAGIC FUNCTION” in PHP?


a) Functiile definite de utilizator cu underscore (_);
b) Functiile predefinite de sistem;
c) Functiile predefinite cu dubla underscore (_);
d) Functiile predfinite cu underscore (_);

9. “PRIVATE MEMBERS” in php se refera la?


a) Functiile unei clase declarate ca private;
b) Variabile unei clase declarate ca private;
c) Functiile si variabilele unei unui clase;
d) Functiile si variabilele unei clase declarate ca private;

10. “PROTECTED” se utilizeaza pentru?


a) Pentru membrii unui obiect, în cazul în care s-ar putea face sens pentru moştenirea clasei
pentru a le rescrie;
b) Pentru membrii une clase, în cazul în care s-ar putea face sens pentru moştenirea
obiectului pentru a le rescrie;
31 | P a g e

c) Pentru membrii unui obiect, în cazul în care nu s-ar putea face sens pentru moştenirea
clasei pentru a le rescrie;
d) Pentru membrii unui obiect, în cazul în care s-ar putea rescrie;

1. Ce este PHP-ul?
a)Personal Hypertext Procesor
b) PHP: Hypertext Preprocessor
c) Privata Pagina
d) Pagina personal

2. Scriptul PHP este delimitat de?


a) <script>...</script>
b) <&>...</&>
c) <?php>...</?>
d) <?php…?>

3. Cum scriem "Hello World" in PHP?


a) "Hello World"
b) echo "Hello World"
c) Document.Write("Hello World")
d)Scanf(“Hello World”)

4. Toate variabilele in PHP incep cu simbolul?


a)!
b)$
c)&
d)?

5. Care este calea corecta pt a incheia o declarative in PHP?


a).
b);
c)</php>
d) new line

6. Care este varianta corecta pt un comentariu in PHP?


a) *\..\*
b) /*…*/
c) <comment>…</comment>
d) <!--…-->
32 | P a g e

7.Ce inseamna SQL ?


a) Strong Question Language
b) Structured Question Language
c) Structured Query Language
d)Stong Query Language

8.Ce comanda este utilizata pt a extrage date din baza de date?


a)SELECT
b)OPEN
c)EXTRACT
d)GET

9.Ce comanda este folosita pt modificarea bazei de date?


a) SAVE AS
b) MODIFY
c) SAVE
d) UPDATE

10.Ce comanda este folosita pt sortarea unui rezultat ?


a)sort by
b)order
c)sort
d)order by

.1. Ce directiva de configuratie se foloseste pentru a se afisa in browser mesaje de eroare?


a)show_errors
b)display_errors
c)print_errors
d)nici una din variante

.2. Cate argumente trebuie sa accepte functia callback?


a)1
b)2
c)3
d)4

.3. Pentru a obtine mai multe informatii despre erori ce trebuie invocat?
a)getInfoDebug
b)getErrorDebug
c)getDebugInfo
33 | P a g e

d)getErrorInfo

.4. Care dintre urmatoarele structuri face parte dintr-o categorie diferita de celelalte?
a)print
b)var_dump()
c)display_error
d)error_log()
.5. Care dintre urmatoarele structuri nu este un operator logic Sql?
a)AND
b)OR
c)YES
d)NOT

.6. Ce atribut va elimina dublurile?


a)DISTINCT
b)NOdouble
c)Single
d)nici una

.7. SELECT name, hcode, class FROM student ; WHERE class="1A" ?


a)Listeaza numele si codul casei ale studentilor din clasa 1A
b)Listeaza numele si clasa studentilor
c)Listeaza numele si codul casei
d)nici o varianta corecta

.8. Pentru a lista studentii calsei 1A care au luat testul la matematica cu puncte intre 80-90:
a) SELECT name, mtest FROM student ; WHERE class="1A" AND ; mtest BETWEEN 80 OR
90
b) SELECT name, mtest FROM student ; WHERE class="1A" OR ; mtest BETWEEN 80 AND
90
c) SELECT name, student FROM mtest ; WHERE class="1A" AND ; mtest BETWEEN 80
AND 90
d) SELECT name, mtest FROM student ; WHERE class="1A" AND ; mtest BETWEEN 80
AND 90

.9. Pentru a lista fetele din clasa 1A ordonate dupa nume se foloseste structura:
a) SELECT name, id FROM student ; WHERE sex="M" AND class="1A" ORDER BY name
b) SELECT name, id FROM student ; WHERE sex="M" OR class="1A" ORDER BY name
c) SELECT name, id FROM student ; WHERE sex="F" AND class="1A" ORDER BY name
d) SELECT name, id FROM student , sex="F" AND class="1A" ORDER BY name
34 | P a g e

.10. Ce operatie va combina mai multe tabele intr-o tabela mai mare care sa contina toate
combinatiile posibile :
a)combine
b)join
c)weld
d)multiply

1. Care este operatorul de concatenare a mai multor siruri?


a. +
b. _
c. &
d. *

2. Ce va afisa urmatorul script PHP:


“Buna ”. “sunt ”. “PHP”
a. Bunasunt PHP
b. Eroare
c. Buna sunt PHP
d. Buna.sunt.PHP

3. Care varianta este corecta pentru definirea unei constante?


a. def Pi=3.1415926535;
b. define (Pi=3.1415926535);
c. define (“Pi”,3.1415926535);
d. define (“Pi=3.1415926535”);

4. Care dintre variante nu afiseaza x=10 cu salt la rand nou?


a. echo “x= “,$x,”<BR>”;
b. echo “x=$x <BR>”;
c. echo “x= “,”$x”,<BR>;
d. print (“$x <BR>”);

4. Care dintre operatorii logicii are prioritate mai mare?


a. OR
b. XOR
c. ||
d. AND

5. Ce va afisa scriptul PHP:


35 | P a g e

<?php
$a=100;
$b=”100”;
$rez=a= = =b?”egali”:”inegali”;
echo $rez;
?>
a. 100=”100”
b. inegali
c. egali
d. eroare

6. Ce va afisa scriptul?
<? php
for($i=1 ;$i<=10; $i++) : $s +=$i; endfor;
echo $s ;?>
a. 10
b. 55
c. 45
d. eroare

7. Ce va afisa scriptul?
<? Php
for( $y=-2; $y<=2; $y++)
{
if ($y!=0)
echo "inversul lui $y = ", 1 / $y, "<BR>";}
a. 1,2
b. –0.5 - 1, 1, 0.5
c. -1,1
d. -0,5 ,0,5

8. Ce se va afisa dupa executarea urmatoarei secvente?


<? php
$sir= “un exemplu”
echo strstr ($sir, “ex”), “;”
echo substr ($sir, 3), “;”;
echo substr ($sir, 3, 2);
echo substr_replace ($sir, “t”, 3, 2);
36 | P a g e

?>
a. ex, ex, exemplu, templu
b. exemplu, exemplu, ex, un templu
c. ex, exemplu, ex, un templu
d. ex, ex, ex, templu

9. Care este functia care transforma o matrice int-un sir?


a. Implode
b. Explode
c. String
d. Math

10. Care este functia care transforma un sir int-o matrice?


a. Str
b. String
c. Explode
d. Implode

11. Daca finclus.inc este următorul fisier:


<? Php
define(“pi”, 3.14159)
?>
Ce afiseaza executarea urmatoarei secvente?
<?php
include ("finclus.inc");
function aria($r)
{return pi*$r*$r ; }
$raza=10;
echo aria($raza);
?>
a. 31.4
b. 314
c. 3.14
d. Nimic

12. Ce va contine fisierul fnumere dupa executarea urmatoarei secvente?


<?php
$x=10; $y="un sir"; $z=100.47;
$sir=sprintf("x= %5d y = %10s z= %10.2f", $x, $y, $z);
37 | P a g e

$f=fopen("fnumere.txt", "w");
fwrite($f, $sir);
fclose($f);
?>
a. x= 10 y = un sir z= 100.47
b. x=10 y=un sir z= 100.47
c. x=10 y=un sir z= 100.47
d. x=10 y=Un sir z=100.47

13. Fisierul web f8_radio.php contine un formular cu o lista, ca in


secventa de mai jos:
<html> <head> </head> <body>
<form ACTION="prel8_lista.php">
<SELECT name = "Lista[]" multiple>
<OPTION>mandarine</OPTION>
<OPTION>portocale</OPTION>
<OPTION>kivi</OPTION>
<OPTION>lamai</OPTION>
</SELECT >
<input type="submit" value ="trimite">
</form> </body> </html>
Prin apasarea pe butonul "Trimite" se vor selecta elementele 2 si 4 din
lista. Ce va afisa scriptul prel8_lista.php?
<?php
echo "S-au selectat " , $_GET["Lista"];
//foreach ( $_GET["Lista"] as $fructe) echo $fructe, " , ";
?>
a. S-a selectat portocale , lamai ,
b. S-a selectat mandarine , portocale , kivi , lamai ,
c. S-a selectat
e. S-a selectat portocale .

14. Daca fisierul f9_pass.php contine un formular cu o rubrica de tip


parola ca in secventa de mai jos
<html> <head> </head> <body>
<form ACTION="prel9_pass.php"' method="POST">
<input type="PASSWORD" name = "PASS"> <br>
<input type="submit" value ="Trimite">
</form> </body> </html>
si prin apasarea pe butonul "Trimite" se va introduce parola florentina,
38 | P a g e

ce va afisa scriptul urmator:


<?php
echo "Parola este " , $_POST["PASS"];
?>
a. Parola este
b. Parola este florentina
c. Parola este florenti
f. Parola este floren

15. Ce rol are functia isset()?


a. intoarce True sau False daca un element se afla respectiv nu se afla intr-o lista
b. intoarce True sau False daca un control al unui formular este , respectiv nu este completat
c. intoarce True sau False daca un caracter se afla respectiv nu se afla intr-un sir

1. SQL este
a. Un limbaj realizat de Dr. E. F. Codd
b. Un limbaj folosit pentru comunicarea cu bazele de date relationale
c. Un limbaj folosit pentru definirea diagramelor ERD
d. Folosit pentru definirea paginilor web

2. Intr-un aranjament client/server


a. Componentele software DBMS nu ruleaza pe server
b. Componentele software DBMS ruleaza pe client
c. Componentele software ale clientului SQL ruleaza pe client
d. Componentele software ale clientului SQL ruleaza pe server

3. Un client SQL cu interfata grafica (GUI)


a. Necesita un sistem bazat pe ferestre
b. Ruleaza pe o mare varietate de platforme client.
c. Necesita un browser web pe client.
d. Afişează raspunsurile la comenzi sub forma de mesaje de tip text

4. Un client SQL bazat pe web


a. Necesita un sistem bazat pe ferestre
b. Ruleaza pe o mare varietate de platforme client.
c. Necesita un browser web pe client.
d. Afiseaza datele si optiunile de comanda folosind caracteristici grafice

5. Extensiile SQL create de furnizori


a. Cresc portabilitatea codului SQL
39 | P a g e

b. Cresc portabilitatea codului SQL


c. Contribuie la diferentierea produselor oferire de diferiti producatori
d. Au fost bazate pe cererile pietei

6. Instructiunile SQL
a. Incep cu un cuvant cheie reprezentand o comanda
b. Se termina cu un cuvant cheie reprezentand o comanda
c. Incep cu un delimitator, cum ar fi caracterul punct si virgula
d. Incep cu o paranteza deschisa

7. Elementele limbajului SQL includ


a. Cuvinte cheie
b. Nume ale obiectelor din baza de date
c. Operatori
d. Restrictii

8. Elementele limbajului SQL sunt separate prin


a. Virgule
b. Exact un spatiu
c. Unul sau mai multe spatii
d. Linie noua

9. Numele obiectelor bazei de date pot include


a. Paranteze
b. Liniute de subliniere
c. Numere
d. Virgule

10. Instructiunile SQL pot fi impartite in urmatoarele categorii


a. Limbajul de definire a datelor (DDI, - Data Definition Language)
b. Limbajul de selectare a datelor (DSL - Dala Selection Language)
c. Limbajul de replicare a datelor (DRL - Dala Replication Language)
d. Limbajul pentru controlul datelor (DCL - Data Control Language)

1. Care este operatorul de concatenare a mai multor siruri?


a. +
b. _
c. &
d. *
40 | P a g e

2. Ce va afisa urmatorul script PHP:


“Buna ”. “sunt ”. “PHP”
a. Bunasunt PHP
b. Eroare
c. Buna sunt PHP
d. Buna.sunt.PHP

3. Cum se introduce in PHP text la linie noua?


Ex.: Buna sunt PHP
a. <? Php
echo “Buna <BR> sunt <BR> PHP”;
?>
b. <? Php
echo “Buna”<BR>”sunt” <BR>”PHP”;
?>
c. <? Php
echo “Buna
sunt
PHP”;
?>
d. print “Buna”,<BR>,”sunt”,<BR>,” PHP”;

4. Comentariile in PHP nu se pot introduce cu:


a. #…....
b. //…....
c. /*…........
…...........
…..........*/
d. <!…...!>
a. #…....
b. //…....
c. /*…........
…...........
…..........*/
d. <!--…...-->

5. Ce va afisa scriptul
<? Php
$a=10;
$b=”a”;
41 | P a g e

echo $$b;
?>
a. nimic
b. 10
c. a
d. “a”

6. Care varianta este corecta pentru definirea unei constante?


a. def Pi=3.1415926535;
b. define (Pi=3.1415926535);
c. define (“Pi”,3.1415926535);
d. define (“Pi=3.1415926535”);

7. Ce va afisa urmatorul script PHP?


<? Php
$x =”1 sir”;
29
$y=”2 siruri”;
$x=(int) $x;
$y=(int) $y;
echo ($x+$y);
a. 1 sir 2 siruri
b. 3
c. “1+2”
d. eroare

9. Care dintre variante nu afiseaza x=10 cu salt la rand nou?


a. echo “x= “,$x,”<BR>”;
b. echo “x=$x <BR>”;
c. echo “x= “,”$x”,<BR>;
d. print (“$x <BR>”);

10. Care dintre variante nu afiseaza “Numarul x=100”?


$x=100;
$y=”x”;
a. echo “Numarul x = $$y”;
b. echo x = ${$y};
c. echo “Numarul x =”;
d. print("numarul x= ${$y}");
42 | P a g e

11. Care este operatorul combinat de concatenare si atribuire?


a. + =
b. =
c. ^ =
d. ~ =

12. Ce va afisa urmatorul script PHP?


>?.php
$a=$b=$c=$d=1;
echo $a++,”;”,++$b,”;”,$c--,”;”,--$d;
?>
a. 1;2;1;0
b. 1;2;1;0
c. 1;2;1;0
d. 2;2;0;1

13. Care dintre operatori de mai jos nu este un operator de comparare?


a. = =
b. =
c. = = =
d. ! = =

14. Care dintre operatorii logicii are prioritate mai mare?


a. OR
b. XOR
c. ||
d. AND

15. Daca variabilele $a si $b sunt coeficientii ecuatiei de gradul 1 (ax+b=0),


atunci ce varianta va afisa solutia?
a. $x=$a echo -$b/$a: echo “nu exista solutie”;
b. $x=0 : echo -$b/$a: echo ”nu exista solutie”;
c. $a!=0 ! echo -$b/$a: echo ”nu exista solutie”;
d. $x=$a!=0? -$b/$a: “nu exista solutie”;

16. Ce va afisa scriptul PHP:


<?php
$a=100;
$b=”100”;
$rez=a= = =b?”egali”:”inegali”;
43 | P a g e

echo $rez;
?>
a. 100=”100”
b. inegali
c. egali
d. eroare

17. Ce va afisa scriptul PHP?


<?php
$x=7;
$x=6;
switch ($x) {
case 7:
case 8: echo "Nota buna"; break;
case 9:
case 10: echo "Nota Foarte buna"; break;
default : echo "Nota mica"; }
?>
a. eroare instructiune
b. Nota mica
c. Nota buna
d. Nota foarte buna

18. Ce va afisa scriptul?


<? php
for($i=1 ;$i<=10; $i++) : $s +=$i; endfor;
echo $s ;?>
a. 10
b. 55
c. 45
d. eroare

19. Ce va afisa scriptul?


<? Php
for( $y=-2; $y<=2; $y++)
{
if ($y!=0)
echo "inversul lui $y = ", 1 / $y, "<BR>";}
a. 1,2
b. –0.5 - 1, 1, 0.5
44 | P a g e

c. -1,1
d. -0,5 ,0,5

20. Care varianta a instructiuni FOR este gresita?


a. FOR ($i=0;$i<10;$i++):
echo “se repeata de 5 ori”; endfor;
b. FOR ($i=0;$i<10;$i++)
{ echo “se repeata de 5 ori” };
c. FOR($i=0;$i<10;$i++)?
echo (“se repeata de 5 ori”);
d. FOR($i=0;$i<10;$i++)
echo “se repeata de 5 ori”;

21. Ce se va afisa dupa executarea urmatoarei secvente?


<? php
$sir= “Un exemplu”;
echo strlen ($sir), “;”;
echo chr(65),chr(66),chr(67), “;”;
echo strtoupper ($sir), “;”;
echo strtolower ($sir);
?>
a. 10; xyz; Un Exemplu; un exemplu
b. 9; php; UN EXEMPLU; Un exemplu
c. 10; ABC; UN EXEMPLU; un exemplu
d. 10;nnn; un exemplu; UN EXEMPLU

22. Ce se va afisa dupa executarea urmatoarei secvente?


<? php
$sir= “Facultatea de Matematica_Informatica”;
echo strpos($sir, “ma”), “;”;
echo stripos ($sir, “ma”), “;”;
echo strrpos ($sir, “Ma”), “;”;
echo strripos ($sir, “Ma”);
?>
a. 14;14;30;30
b. 18;14;14;30
c. 18,18,30,30
d. 30,30,14,14

23. Ce se va afisa dupa executarea urmatoarei secvente?


45 | P a g e

<? php
$sir= “un exemplu”
echo strstr ($sir, “ex”), “;”
echo substr ($sir, 3), “;”;
echo substr ($sir, 3, 2);
echo substr_replace ($sir, “t”, 3, 2);
?>
a. ex, ex, exemplu, templu
b. exemplu, exemplu, ex, un templu
c. ex, exemplu, ex, un templu
d. ex, ex, ex, templu

24. Ce se va afisa dupa executarea urmatoarei secvente?


<? php
$x=-7.45;$y=-40;
printf (“x=%f ”, $x);
printf (“x=%,6.2f ”, $x);
printf (“y=% ‘.7d”, $y);
printf (“y=% ‘. - d; $y);
?>
a. x= -7.450000 x= -7.45 y=....-40 y= -40....
b. x= -7.45 x= -7.45 y= -40 y=.....-40
c. x= -7.4 x= -7.45 y= -40 y= -40....
d. x= -7.45 x= -7.45 y=.......-40 y= -40

25. Ce se va afisa dupa executarea urmatoarei secvente?


<? php
print sprintf (“Semestrul acesta avem %s examene si %s verificari”, 5, 3);
?>
a. Semestrul acesta avem %s examene si %s verificari
b. Semestrul acesta avem 5 examene si 3 verificari
c. Eroare
d. Semestrul acesta avem %s examene si %s verificari 5,3

26. Ce se va afisa dupa executarea urmatoarei secvente?


<? php
$x=+47;
print ($x);
printf (“in baza 8=% o si in baza 16=% x, $x, $x);
46 | P a g e

?>
a. 47
b. 47 in baza 8=100 si in baza 16=3A;
c. 47 in baza 8=50 si in baza 16=20;
d. 47 in baza 8=57 si in baza 16=2F;

27. Ce va afisa executarea urmatoarei secvente?


<?
$EXAM[0]= “Baze”;
$EXAM[1]= “Web”;
$EXAM[2]= “Algoritmi”;
$EXAM[]= “PO”;
for ($i=0; $i< count($EXAM); $i++)
echo $EXAM[$i], “;”;
a. Baze; Web; Algoritmi;
b. Baze; Web; Algoritmi; PO;
c. Nimic
d. EXAM[0];EXAM[1];EXAM[2];

28. Ce va afisa executarea urmatoarei secvente?


<? php
$EX=array ( “Baze”, “Web”, “SO”, “PO”);
unset ($EX[1]);
foreach ($EX as $key =>$Value)
echo $key, “=>”, $value, “;”;
?>
a. 0=>Baze; 2=>SO 3=>PO;
b. Baze; PO; Web; SO;
c. 0=>Baze; 1=>SO; 3=>PO;
d. 2=>Baze; 2=>Web; 3=>SO; 4=>PO;

29. Ce va afisa executarea urmatoarei secvente?


<? php
$fruct [“bun”]= “banane”;
$fruct [“acru”]= “lamaie”;
$fruct [“gustos”]= “ananas”;
$fruct [“zemos”]= “pepene”;
arsort($fruct);
print_r($fruct);
?>
47 | P a g e

a. pepene lamaie banane ananas


b. Array ([0]=>pepene [1]=>lamaie [2]=>banane [3]=>ananas)
c. Array ([zemos]=>pepene [acru]=>lamaie [bun]=>banane [gustos]=>ananas)
d. ananas banane lamaie pepene

30. Ce afiseaza executarea urmatoarei secvente?


<? php
$fruct [“bun”]= “banane”;
$fruct [“acru”]= “lamaie”;
$fruct [“gustos”]= “ananas”;
$fruct [“zemos”]= “pepene”;
ksort ($fruct);
print_r($fruct);
?>
a. acru bun gustor zemos
b. Array([acru]=>lamaie [bun]=>lamaie [gustos]=>ananas [zemos]=pepene)
c. ananas lamiae lamiae pepene
d. Array ([gustos]=>ananas [bun]=>banana [acru]=>lamiae [zemos]=>pepene)

31. Care este functia care transforma o matrice int-un sir?


a. Implode
b. Explode
c. String
d. Math

32. Care este functia care transforma un sir int-o matrice?


a. Str
b. String
c. Explode
d. Implode

33. Ce afiseaza executarea urmatoarei secvente?


<?php
$ sir = “mere,pere,portocale,cirese”;
$ vect = explode (“,”,$sir);
print_r($vect);
a. Array ([0]=>mere [1]=>pere [2]=>portocale [3]=>cirese)
b. mere pere portocale cirese
c. mere, pere, portocale, cirese
d. Array(mere,pere,portocale,cirese)
48 | P a g e

34. Ce afiseaza executarea urmatoarei secvente?


<?php
for ($i=0;$i<10;$i++) $x[$i]=$i;
$sir=implode(“,”,$x);
echo $sir.
?>
a. Array(-0,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9)
b. 0++1++2++3++4++5++6++7++8++9
c. 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
d. Eroare

35. Ce afiseaza executarea urmatoarei secvente?


<?php
for($i=1;$i<4;$i++)
for($j=1;$j<4;$j++) $matr[$i][$j]=$i+$j;
for($i=1;$i<4;$i++) {
for($j=1;$j<4;$j++) echo ($matr[$i][$j] . " ");
echo ("<BR>");}
?>
a. 1 2 3
456
789
b. 2 3 4
345
456
c. 0 1 2 3
0234
0345
0456
d. Array(1,2,3,4,5,6,7,8,9)

36. Ce afiseaza executarea urmatoarei secvente?


<?php
$x=10;
function f($x) {echo ($x) ;}
echo f($x);
echo (f(100));
?>
a. 10100
49 | P a g e

b. 10
c. 100
d. Eroare

37. Ce afiseaza executarea urmatoarei secvente?


<?php
$sir="Facultatea de matematica ";
function concat(&$text) {$text .="-informatica";}
concat($sir);
echo $sir;
?>
a. Facultatea de mate
b. Eroare
c. Facultatea de matematica -informatica
d. -informatica

38. Ce afiseaza executarea urmatoarei secvente?


<?php
$text="Buna";
salut( );
function salut( $text) {echo $text ;}
?>
a. Nimic
b. Buna
c. Text
d. $textBuna

39. Ce afiseaza executarea urmatoarei secvente?


<?php
situatie ("Ion");
situatie ("Pop", 7);
situatie ("Ene", 5, "Slab");
situatie ("Popa", 9, "Foarte bun");
function situatie ($nume, $nota=8, $calif="Bun")
{echo " $nume $nota $calif <br>" ;}
?>
a. Eroare
b. Ion 8 Bun
Pop 7 Bun
Ene 5 Slab
50 | P a g e

Popa 9 Foarte bun


c. on Pop 7 Ene 5 Slab Popa 8 Bun
d. Ion nu
Pop 7
Ene 5 Slab
Popa 9 Foarte bun

40. Ce afiseaza executarea urmatoarei secvente?


<?php
$x=10;
f($x);
echo $x;
function f($x) {$x++ ;}
?>
a. 10
b. 11
c. Nimic
d. 1011

41. Ce afiseaza executarea urmatoarei secvente?


<?php
$x=10;
f($x);
echo $x;
function f(&$x) {$x++ ;}
?>
a. 10
b. 11
c. Nimic
d. 1011

42. Ce afiseaza executarea urmatoarei secvente?


<?php
$nota[0]=9;
$nota[1]=8;
$nota[2]=8;
$nota[3]=7;
medie ($nota);
function medie($vector) { for($i=0; $i < count($vector) ; $i++) {$s +=
$vector[$i];}
51 | P a g e

echo "mediea= ", $s/ count($vector) ; }


?>
a. s/4
b. 8
c. 32
d. Eroare

43. Ce afiseaza executarea urmatoarei secvente?


<?php
function f1()
{echo "sunt prima functie! \n" ;
function f2() {echo "sunt a doua functie!";} }
f1(); f2();
?>
a. Eroare
b. sunt prima functie!
c. sunt a doua functie!
d. sunt prima functie! sunt a doua functie!

44. Ce afiseaza executarea urmatoarei secvente?


<?php
function p($n)
{if ($n==0) return 1;
else return $n*p($n-1);}
echo p(5);
?>
a. 1
b.5
c. 120
d. Nimic

45. Daca finclus.inc este următorul fisier:


<? Php
define(“pi”, 3.14159)
?>
Ce afiseaza executarea urmatoarei secvente?
<?php
include ("finclus.inc");
function aria($r)
{return pi*$r*$r ; }
52 | P a g e

$raza=10;
echo aria($raza);
?>
a. 31.41
b. 314
c. 3.144
d. Nimic

46. Ce afiseaza executarea urmatoarei secvente?


<?php
$vect=array(1,2,3,4);
list($a, $b, $c, $d)=patrate($vect);
echo "$a $b $c $d" ;
function patrate($v) { for($i=0; $i < count($v) ; $i++) $v[$i] *=
$v[$i];
return $v;}
?>
a. 1 4 9 16
b. 2 4 6 8
c. Eroare
d. 2 6 12 4

47. Ce afiseaza executarea urmatoarei secvente?


<?php
$refer=10;
$ref= referinta($refer);
$ref++;
echo $ref;
function referinta(&$x) { return $x;}
?>
a. 010
b. 11
c. X
d. Eroare

48. Ce afiseaza executarea urmatoarei secvente?


<?php
$x=8; $y=-16;
function ec1($a,$b) {if ($a!=0) return TRUE;
else return False;}
53 | P a g e

if( ec1($x,$y)) echo "solutia= ", -$y/$x ;


else echo "ecuatia nu are solutie";
?>
a. Eroare
b. solutia=2
c. ecuatia nu are solutie
d. Nimic

49. Ce afiseaza executarea urmatoarei secvente?


<?php
$x=100;
echo f();
function f() {global $x; $x++; return $x; }
?>
a. 1.00
b. 101
c. 1,02
d. Nimic

50. Daca fisierul fnume.text este


Ionescu Alina
Popescu Dan
Ene Marius
Ce va arata fisierul fnume.textdupa rularea scriptului?
<?php
$f=fopen("fnume.txt", "a");
$sir="\r\nMarin \t Maria";
fwrite($f, $sir);
fclose($f);
?>
a. Ionescu Alina Popescu Dan Ene Marius
b. Ionescu Alina
Popescu Dan
Ene Marius
Marin Maria
c. Ionescu Alina Popescu Dan Ene Marius Marin Maria
d. nu este nici una corecta

51. Daca ftest.txt este


Ionescu 10
54 | P a g e

Popescu 9
Ene 7
Popa 8
Ce afiseaza executarea urmatoarei secvente?
<?php
$f=fopen("ftest.txt", "r");
while(!feof($f) ){$sir=fgets($f);
echo $sir;}
fclose($f);
?>
a. Ionescu 10 Popescu 9 Ene 7 Popa 8
b. Ionescu 10
Popescu 9
Popa 8
Ene 7
c. Ionescu 10
d. Eroare

52. Ce va contine fisierul ftext.txt, dupa executarea urmatoarei secvente?


<?php
$f=fopen("ftext.txt", "w+");
for ($i=1;$i<=2;$i++)
{fwrite($f, "linia: ");
fwrite($f, $i);
fwrite($f, " ");
for ( $j=1; $j<=3;$j++) { fwrite($f, $i*10+$j); fwrite($f, " ");}
fwrite($f, "\r\n");}
fclose($f);
?>
a. linia: 1 111213
linia: 2 212223
b. linia: 1 11 12 13
linia: 2 21 22 23
c. linia: 1 11 12 13 14 linia: 2 21 22 23 24
d. Nimic

53. Ce va contine fisierul fnumere dupa executarea urmatoarei secvente?


<?php
$x=10; $y="un sir"; $z=100.47;
$sir=sprintf("x= %5d y = %10s z= %10.2f", $x, $y, $z);
55 | P a g e

$f=fopen("fnumere.txt", "w");
fwrite($f, $sir);
fclose($f);
?>
a. x= 10 y = un sir z= 100.47
b. x==10 y=un sir z== 100.47
c. x=10 y=un sir Z= 100.47
d. x=10 y=UN SIR Z=100.47

54. Fisierul f2_text.php contine un formular cu 3 rubrici de text ca in


secventa de mai jos
<html> <head> </head> <body>
<form ACTION="prel2_text.php" method="POST">
<input type="text" name = "a"> <br>
<input type="text" name = "b"> <br>
<input type="text" name = "c"> <br>
<input type="submit" value ="Trimite">
</form> </body> </html>
Prin apasarea pe butonul "Trimite se vor introduce numerele inregi: a=1 si
b=-5, c=6, valori ce reprezinta coeficientii ecuatiei de gradul II.
Ce va afisa script-ul prel12_text.pxp:
<?php
$d= $_POST["b"] * $_POST["b"] - 4* $_POST["a"]*$_POST["c"];
if ($d>=0) echo "x1= ", (- $_POST["b"]+ sqrt ($d) )/ (2* $_POST["a"]), "
; x2= " , (- $_POST["b"]-sqrt ($d) )/ (2* $_POST["a"]);
else echo " Radacini complexe";
?>
a. x1=5 ; x2= 6
b. eroare
c. x1= 2 ; x2=3
d. Radacini complexe

55. Daca fisierul f3_text.php contine un formular cu 2 rubrici de text ca in


secventa de mai jos
<html> <head> </head> <body>
<form ACTION="prell3_text.php">
<input type="text" name = "nume"> <br>
<input type="text" name = "virsta"> <br>
<input type="submit" value ="Trimite">
56 | P a g e

</form> </body> </html>


si prin apasarea pe butonul "Trimite" se vor introduce nume=Ionescu Dan
virsta=25, ce va afisa scriptul prell3_text.php:
<?php
echo $_POST["nume"] , " ; " , $_POST["virsta"];
?>
a. The page cannot be found
b. ;
c. Ionescu Dan 25
d. Ionescu Dan ; 25

56. Fisierul f4_ctext.php contine un formular cu o caseta de text ca


in secventa de mai jos
<html> <head> </head> <body>
<form ACTION="prel4_ctext.php"' method="GET">
<TEXTAREA name = "Studenti" cols=10 rows=3>
</TEXTAREA>
<input type="submit" value ="Trimite">
</form> </body> </html>
Prin apasarea pe butonul "Trimite" se vor introduce urmatoarele date:
Ionescu Ion
Popescu Florentina
Marinescu Madalina
Ce va afisa scriptul urmator?
<?php
echo $_REQUEST["Studenti"] , "<br>";
?>
a. Ionescu Ion Popescu Florentina Marinescu Madalina
b. Ionescu Ion
Popescu Florentina
Marinescu MadaliNna
c. Ionescu Ion
Popescu Fl
Mainescu
d. Ionescu Ion Popescu Fl Marinescu

57. Fisierul f5_cbox.php contine un formular cu 2 casete de validare ca in


secventa de mai jos:
<html> <head> </head> <body>
57 | P a g e

<form ACTION="prel5_cbox.php"' method="POST">


<input type="checkbox" name = "casuta1" value="DA"> DA <br>
<input type="checkbox" name = "casuta2" value="NU"> NU<br>
<input type="submit" value ="Trimite">
</form> </body> </html>
Prin apasarea pe butonul "Trimite" se va bifa doar casuta DA.
Ce va afisa scriptul prel5_cbox.php?
<?php
echo " S-a tastat ", $_POST["casuta2"], "<BR>";
?>
a. S-a tastat NU
b. S-a tastat
c. S-a tastat DA NU
d. S-a tastat DANU

58. Fisierul f6_cbox.php contine un formular cu 2 casete de validare , ca


in secventa de mai jos:
<html> <head> </head> <body>
<form ACTION="prel6_cbox.php"' method="POST">
<input type="checkbox" name = "casuta1" value="DA"> DA <br>
<input type="checkbox" name = "casuta2" value="NU"> NU<br>
<input type="submit" value ="Trimite">
</form> </body> </html>
Prin apasarea pe butonul "Trimite" se va bifa ambele casute: DA si NU.
Ce va afisa scriptul prel6_cbox.php?
<?php
If (isset($_REQUEST["casuta1"])) echo "S-a tastat ", $_REQUEST["casuta1"] ,
"<br>";
If (isset($_REQUEST["casuta2"])) echo "S-a tastat ", $_REQUEST["casuta2"] ,
"<br>";
?>
a. S-a tastat NA S-a tastat DU
b. S-a tastat DA
S-a tastat NU
c. S-a tastat DA
d. S-a tastat NU

59. Fisierul f7_radio.php contine un formular cu 3 butoane radio, ca in


secventa de mai jos:
<html> <head> </head> <body>
58 | P a g e

<form ACTION="prel7_radio.php">
<input type="RADIO" name = "BUTON" value="[5-6]"> [5-6]<br>
<input type="RADIO" name = "BUTON" value="[7-8]"> [7-8]<br>
<input type="RADIO" name = "BUTON" value="[9-10]"> [9-10]<br>
<input type="submit" value ="Trimite>
</form> </body> </html>
Prin apasarea pe butonul "Trimite" se va selecta butonul [7-8].
Ce va afisa scriptul prel7_radio.php?
<?php
echo "S-a selectat butonul ", $_REQUEST["BUTON"];
?>
a. S-a selectat butoanele [5-7][7-9][9-10]
b. S-a selectat butonul [5-7] [5-8]
c. S-a selectat butonul [7-8]
d. S-a selectat butonul

60. Fisierul web f8_radio.php contine un formular cu o lista, ca in


secventa de mai jos:
<html> <head> </head> <body>
<form ACTION="prel8_lista.php">
<SELECT name = "Lista[]" multiple>
<OPTION>mandarine</OPTION>
<OPTION>portocale</OPTION>
<OPTION>kivi</OPTION>
<OPTION>lamai</OPTION>
</SELECT >
<input type="submit" value ="trimite">
</form> </body> </html>
Prin apasarea pe butonul "Trimite" se vor selecta elementele 2 si 4 din
lista. Ce va afisa scriptul prel8_lista.php?
<?php
echo "S-au selectat " , $_GET["Lista"];
//foreach ( $_GET["Lista"] as $fructe) echo $fructe, " , ";
?>
a. S-a selectat portocale , lamai ,
b. S-a selectat mandarine , portocale , kivi , lamai ,
c. S-a selectat
e. S-a selectat portocale .

61. Daca fisierul f9_pass.php contine un formular cu o rubrica de tip


59 | P a g e

parola ca in secventa de mai jos


<html> <head> </head> <body>
<form ACTION="prel9_pass.php"' method="POST">
<input type="PASSWORD" name = "PASS"> <br>
<input type="submit" value ="Trimite">
</form> </body> </html>
si prin apasarea pe butonul "Trimite" se va introduce parola florentina,
ce va afisa scriptul urmator:
<?php
echo "Parola este " , $_POST["PASS"];
?>
a. Parola este
b. Parola este florentina
c. Parola este florenti
f. Parola este floren

62. Ce rol are functia isset()?


a. intoarce True sau False daca un element sau control se afla respectiv nu se afla intr-o lista
b. intoarce True sau False daca un control al unui formular este , respectiv nu este completat
c. intoarce True sau False daca un caracter se afla respectiv nu se afla intr-un sir
d. nici un raspuns corect
60 | P a g e

1) Intrepret această declaraţie: <strong> Michelle </ strong>

a) Se face Michelle puternic

b) Acesta subliniază Michelle ca fiind puternic

c) Acesta va imprima Michelle în font aldin

2) Tabelele pot fi imbricate (tabel în interiorul altui tabel).

a) Adevărat

b) Fals

3) Care este corect?

a) Faceţi clic pe <b> Aici <b>

b) Faceţi clic pe <strong> Aici <strong>

c) Faceţi clic pe <b> Aici </ b>

d) </ Strong> Click aici </ strong>


61 | P a g e

4) Care dintre următoarele este o etichetă două feţe?

a) DT

b) LI

c) DD

d) DL

5) se aplică Browser caracteristica unei etichete până când encounters_____tag.

a) Părăsi

b) Închidere

c) Ieşire

d) Anti

e) Dezactivare

6) _______are coduri HTML care controlează apearance documentului conţinutului

a) Tag-uri

b) Codas

c) Slashes

d) Proprietăţi

e) Cod
62 | P a g e

7) Care sunt sintaxa genral pentru imagine inline?

a) img src =

b) src = imaginea

c) img = fişier

d) img src = fişier

e) src = fisier imagine

8) Un text HTML_____takes într-un format şi modificări la codul HTML.

a) Browser

b) Editor

c) Convertizor

d) Procesor

e) Parser

9) Pentru a crea un link către o ancoră, puteţi utiliza the______property la o etichetă.

a) Nume

b) Etichetă

c) Legătură

d) Href
63 | P a g e

10) Tag-uri HTML sunt cazuri sensibile.

a) Adevărat

b) Fals

11) cale relativă a face hypertext links______ dumneavoastră.

a) Portabil

b) Discrete

c) Uniformă

12) A_____structure începe cu un subiect general, care include link-ul la anumite subiecte mai mult.

a) Ierarhic

b) Liniar

c) Amestecat

13) Care dintre următoarea cale este susţinută de HTML?

a) Ralative

b) Defererenced

c) Absolută şi relativă

14) Nu se poate desemna o imagine inline ca un link hypertext.


64 | P a g e

a) Adevărat

b) Fals

15) Deoarece fiecare computer diferă în termeni de ceea ce se poate fonturi de afişare, fiecare
browser individuale determină modul în care textul este de a fi afişate.

a) Adevărat

b) Fals

16) Nu trebuie să se conecteze la Internet pentru a verifica modificări la o pagină Web de pe


computer.

a) Adevărat

b) Fals

17) Puteţi combina structurile de exemplu, liniare şi ierarhică.

a) Adevărat

b) Fals

18) Ce este HTML standuri pentru?

a) Hipertext Mailing List

b) Hypertext Mark Limba

c) Hypertext Markup Language


65 | P a g e

19) Care este tag-ul pentru o frmae inline?

a) Iframe

b) Inframe

c) cadru

d) inlineframe

20) În tag-ul MAP, utilizaţi tag-ul ZONA pentru a specifica zonele de imagine, care va acţiona ca un
hotspot.

a) Adevărat

b) Fals

21) Pot să vă creaţi un formular de e-mail, cu auto răspuns folosind formularul de metoda action =
mailto: youdomainname.com?

a) Da

b) Nu
66 | P a g e

22) Care este cel mai larg utilizarea de e-mail formularul de script-ul?

a) ASP

b) PHP

c) Perl CGI

d) JSP

23) Există are_____color nume recunoscute de toate versiune de HTML.

a) 6

b) 8

c) 256

d) 16

24) Software-ul de programe, cum ar fi web browser-ul dvs., utilizaţi o abordare mathemathical
pentru a defini culoarea.

a) Adevărat

b) Fals

25) Dacă doriţi să măriţi dimensiunea fontului cu 2 în raport cu textul sorounding, introduceţi în două
tag-ul.

a) Adevărat

b) Fals
67 | P a g e

26) Ce face operatorul converteşte în 00110011 11001100?

a) ~

b) !

c) &

d) |

27) declaraţie implicit unui comutator este întotdeauna executat.

a) Adevărat

b) Fals

28) H1 este antet tag-ul mai mic.

a) Adevărat

b) Fals

29) Titlul paginii este în interiorul the____tag.

a) Corp

b) Cap

c) Divizare

d) Tabel
68 | P a g e

30) _____refers la modul în care este salvat fişierul GIF de software-ul grafic.

a) Dithering

b) Interlacing

c) Balansare

1) Ce inseamna CSS stea?

a) Creative Style Sheets

b) Calculatoare Style Sheets

c) Cascading Style Sheets

d) Cascade Style Sheets

e) Style Sheets colorat

2) În cazul în care într-un document HTML este locul corect pentru a se referi la o foaie de stil
externe?

a) În secţiunea <body>

b) La sfârşitul documentului

c) În partea de sus a documentului

d) În secţiunea <head>

e) Între cap şi corp

3) Care este tag-ul HTML utilizat pentru a defini o foaie de stil intern?

a) CSS
69 | P a g e

b) text / stil

c) stil

d) scenariu

4) Care HTML atribut este folosit pentru a defini stiluri inline?

a) font

b) stiluri

c) CSS

d) text

e) stil

5) Care este cel corect sintaxa CSS?

a) body (culoare: negru)

b) organism: culoare = negru

c) (Organism: culoare = negru (corp)

d) (Organism; culoare: negru)

6) Cum se introduce un comentariu într-un fişier CSS?

a) / * Acesta este un comentariu * /

b) "Acesta este un comentariu


70 | P a g e

c) / / Acesta este un comentariu / /

d) / / Acesta este un comentariu

7), care proprietatea este folosit pentru a schimba culoarea de fundal?

a) BGColor:

b) background-color:

c) culoare:

8) Cum puteţi adăuga o culoare de fundal pentru toţi "<h1>" elemente?

a) all.h1 (background-color: # FFFFFF)

b) h1.all (background-color: # FFFFFF)

c) h1 (background-color: # FFFFFF)

9) Cum să schimbaţi culoarea textului unui element?

a) text-color:

b) culoare:

c) text-culoare =

d) font-color:

10) Care CSS proprietate controlează dimensiunea textului?


71 | P a g e

a) font-style

b) text-stil

c) font-size

d) text-size

11) Ce este cel corect sintaxa CSS pentru a face toate elementele <p> cu litere aldine?

a) p (text de dimensiune: bold)

b) p (font-weight: bold)

c) stil: bold

d) p (font: bold)

12) Cum hyperlink-uri de afişare, fără o subliniere?

a) o (decoration: underline nu)

b) o (text-decoration: underline nu)

c) o subliniez (: niciunul)

d) o (text-decoration: none)

13) Cum faci fiecare cuvânt într-un text începe cu o scrisoare de capital?

a) text-transforma: majuscule

b) text-transforma: valorifica
72 | P a g e

c) Nu puteţi face acest lucru cu CSS

14) Cum vă schimbaţi fontul unui element?

a) FON-fata:

b) font-family:

c) f:

d) font-style:

15) Cum faci textul cu litere aldine?

a) font: b

b) stil: bold

c) font-weight: bold

16) Cum se afişează un chenar ca asta: bordura de sus = 10 pixeli, de frontieră de jos = 5 pixeli,
malul stâng = 20 pixeli, de frontieră dreapta = 1pixel?

a) -lăţimea de frontieră: 10px 20px 5px 1px

b) -lăţimea de frontieră: 1px 5px 20px 10px

c) -lăţimea de frontieră: 10px 20px 5px 1px

d) -lăţimea de frontieră: 5px 20px 10px 1px

17) Cum schimba marginea din stânga a unui element?


73 | P a g e

a) padding:

b) liniuţă:

c) Marja de:

d) text-liniuţă:

e) margin-left:

18) Pentru a defini spaţiul dintre elementului de frontieră şi de conţinut, utilizaţi proprietatea de
umplutură, dar vă permite să utilizaţi valori negative?

a) Da

b) Nu

19) Cum faci o listă care enumeră elementele sale cu patratele?

a) Tip: pătrat

b) list-style-type: pătrat

c) Lista tip: pătrat

d) stil listă: pătrat

20) Ce este HTML corect pentru referindu-se la o foaie de stil externe?

a) rel="stylesheet" <link type="text/css" href="mainstyle.css">

b) src="mainstyle.css"> <style
74 | P a g e

c) <stylesheet> mainstyle.css </> foaie de stil

d) url="stylesheet" <link type="text/css" href="mainstyle.css">

21) Care este tag-ul HTML utilizat pentru a defini o foaie de stil intern?

a) <script>

b) <css>

c) <stylesheet>

d) <style>

22), care HTML atribut este folosit pentru a defini stiluri inline?

a) stiluri

b) clasă

c) font

d) stil

23) Care este corect sintaxa CSS pentru a face toate elementele <p> cu litere aldine?

a) p (font-weight: bold)

b) p (text-size: bold)

c) <p style="text-size:bold">

d) <p style="font-size:bold">
75 | P a g e

24) Cum faci fiecare cuvânt într-un text începe cu o scrisoare de capital?

a) text-transforma: valorifica

b) int-transforma: majuscule

c) Nu puteţi face acest lucru cu CSS

25) Cum schimba marginea din stânga a unui element?

a) -marja de stânga:

b) Marja de:

c) margin-left:

d) text-liniuţă:

26) Care sunt cele trei metode pentru utilizarea foi de stil, cu o pagina web

a) Dreamweaver, GoLive sau FrontPage

b) Inline, încorporat sau la nivel de documente şi externe

c) Handcoded, generate sau WYSIWYG

1) În PHP, matrice pot fi sortate cu care dintre următoarele funcţii?

a) uksort ()

b) arsort ()
76 | P a g e

c) ksort ()

d) Toate cele de mai sus

2) PHP comentarii pentru o singură linie au următoarea sintaxă:

a) / * Comentarii / *

b) #

c) //

d) ::

3) Care dintre următoarele funcţii sunt folosite de PHP pentru a afla ce tip este o variabilă?

a) gettype ()

b) is_double ()

c) get_type ()

d) is_date ()

e) A&B

4) Cele trei state este posibil, în legătură PHP sunt ________.

a) normal

b) avortat

c) timeout
77 | P a g e

d) Toate cele de mai sus

5) În PHP, operatorul de eroare de control este ________.

a) *

b) %

c) @

d) &

6) În PHP, instrucţiunile sunt oprite, cu o _______.

a) ;

b) #

c) !

d) %>

7) Ce se opune PHP pentru?

a) PHP: Hypertext Preprocessor

b) Personal Home Page

c) Pagina privat

d) Personal Hipertext Procesor


78 | P a g e

8) PHP script-uri server sunt înconjurat de delimitatori, care?

a) <>...</?>? Php

b) <...? Php?>

c) <script> ...</ script>

d) <&>...</&>

9) Cum se scrie "Hello World" în PHP

a) "Hello World";

b) echo "Hello World";

c) Document.write ("Hello World");

d) Response.Write ("Hello World")

10) Toate variabilele începe în PHP cu simbolul?

a) !

b) $

c) &

d) #

11) fişiere includ trebuie să aibă extensia ". Inc"

a) Adevărat

b) Fals
79 | P a g e

12) În PHP puteţi utiliza ambele ghilimele simple ('') si ghilimele duble ("") pentru orchestra de
coarde:

a) Adevărat

b) Fals

13) Care este modul corect de a include fişierul "time.inc"?

a) <! - Include file = "time.inc" ->

b) <(Php? Include_file "time.inc");?>

c) <? Php impun ("time.inc");?>

d) <% Include file = "time.inc"%>

14) Care este modul corect de a crea o funcţie în PHP?

a) myFunction funcţie ()

b) myFunction new_function ()

c) crea myFunction ()

15) Care este modul corect de a se conecta la o bază de date MySQL?

a) mysql_open ("localhost");

b) connect_mysql ("localhost");
80 | P a g e

c) dbopen ("localhost");

d) mysql_connect ("localhost");

16) Care este modul corect de a adăuga la 1 la numărul de variabila $?

a) conta + +;

b) conta $ + +;

c) + + Conta

d) conta $ = 1

17) PHP poate rula pe Windows Microsoft IIS (Internet Information Server):

a) Adevărat

b) Fals

18) În PHP 5, susţinerea MySQL este activat în mod implicit:

a) Adevărat

b) Fals

19) Care dintre aceste variabile are un nume ilegale?

a) $ Mi-Var

b) $ MyVar
81 | P a g e

c) $ My_Var

20) Care din următoarele expresii regulate se va potrivi cu no.no.no şir?

a) nu, nu? nu?

b) nu * nu * nu *

c) .. \ ... \ ...

d) \. \ .. \.. \ .. \ \.

1.Ce reprezinta acronimul HTML?

a)Hyper Text Markup Language

b)Home Tool Markup Language

c)Hyperlinks and Text Markup Language

d)Hyper Tool Markup Language

2.Cine propune si valideaza standardele web?

a)Microsof

b)Netscape

c)World Wide Web Consortium

d)Adobe

3.Aleage corect tag-ul HTML pentru scrisul cu cea mai mare marime
82 | P a g e

a)<head>

b)<h6>

c)<h1>

d)<heading>

4.Care este forma corecta HTML pentru adăugarea unei culori de fundal?

a)<background>yellow</background>

b)<body bgcolor="yellow">

c)<body color="yellow">

d)<body color=yellow>

5.Aleage corect tag-ul HTML pentru a face un text cu litere ingrosate

a)<bold>

b)<bld>

c)<bb>

d)<b>

6.Aleage corect tag-ul HTML pentru a face un text italic

a)<i>

b)<italics>

c)<ii>
83 | P a g e

d)<iii>

7.Cum puteţi deschide o legătură (link) într-o nouă fereastră de browser?

a)<a href="url" target="new">

b)<a href="url" target="_blank">

c)<a href="url" new>

d)<a href="url" new> /a

8.Aleage corect instructiunea HTML care alineaza continutul in interiorul unui


table la stanga.

a)<td valign="lef">

b)<td align="lef">

c)<td lefalign>

d)<tdlef>

9.Cum puteţi face o listă care enumeră elementele cu numere?

a)<ol>

b)<dl>

c)<ul>

d)<list>

10.Cum puteţi face o listă care enumeră elementele cu gloanţe?


84 | P a g e

a)<dl>

b)<ol>

c)<ul>

d)<list>

11.Care este forma corecta HTML pentru a face o caseta?

a)<input type="checkbox">

b)<checkbox>

c)<input type="check">

d)<check>

12.Care este forma corecta HTML pentru a face o introducere a textului domeniu?

a)<textinput type="text">

b)<textfield>

c)<input type="text">

d)<input type="textfield">

13.Care este forma corecta HTML pentru a face o lista derulantă?

a)<list>

b)<select>
85 | P a g e

c)<input type="list">

d)<input type="dropdown">

14.Care este forma corecta HTML pentru a face o zonă de text?

a)<textarea>

b)<input type="textbox">

c)<input type="textarea">

d)<input textarea>

15.Care este forma corecta HTML pentru a introduce o imagine?

a)<img src="image.gif">

b)<img>image.gif</img>

c)<image src="image.gif">

d)<img href="image.gif>

16.Care este forma corecta HTML pentru a introduce o imagine de fundal?

a)<body background="background.gif">

b)<img src="background.gif" background>

c)<background img="background.gif">

d)<background img=background.gif>
86 | P a g e

17.Ce inseamna acronimul CSS?

a)Computer Style Sheets

b)Creative Style Sheets

c)Cascading Style Sheets

d)Colorful Style Sheets

18.Ce urmari va avea folosirea elementului <br />?

a)V-a creea o linie orizontala

b)V-a insera un spatiu gol

c)V-a cobori cu o linie mai jos

d)Intr-un paragraph nu se poate folosi acest atribut

19.La utilizarea urmatoarei secvente de program: src="../img/image.jpg" vom avea


ca rezultat:

a)fotografia este situata in folderul "img" pe nivelui anterior fisierului .html

b)fotografia este situata pe un nivel anterior fisierului .html

c)fotografia este situata pe acelasi nivel cu fisierul .html

d)nici un raspuns corect

20.Pentru a putea crea o legatura senzitiva in text se va folosi:

a)Name

b)Tag
87 | P a g e

c)Link

d)Href

21.In interiorul carui element HTML se poate insera cod JavaScript?

a)<scripting>

b)<javascript>

c)<js>

d)<script>

22.Care dintre urmatoarele tag-uri nu necesita inchiderea:

a)<hr>

b)<p>

c)<dl>

d)<head>

23.Alegeti secventa HTML corecta:

a)<b>Text<b>

b)<strong>Text<strong>

c)</strong>Text</strong>

d)<b>Text</b>
88 | P a g e

24.Care dintre urmatoarele tag-uri se folosesc pentru crearea unei tabele?

a)<table>, <head>, <tfoot>

b)<table>, <tr>, <tt>

c)<thead>, <body>, <tr>

d)<table>, <tr>, <td>

25.Introducerea unui element a unei liste se realizează prin marcajul :

a)<ALIGN>

b)<SUP>

c)<LI>

d)<EL>

26.Marcajul <P> este utilizat pentru :

A)a marca începutul unei pagini

b)a marca începutul unui paragraf

c)a numerota automat paginile

d)a indica un camp text de tip parola

27.Marcajul <OL> este folosit pentru a defini

a)o linie orizontală

b)o listă nenumerotată


89 | P a g e

c)o listă numerotată

d)o ordonare liniara

28.Atributul TYPE poate fi utilizat.

a)atât în listele numerotate cât şi în cele nenumerotate

b)doar în listele numerotate

c)doar în listele nenumerotate

d)doar în listele de definitii

29.Atributul ALIGN se poate utiliza în marcajele:

a)<BODY>

b)<P>

c)<H>

d)<TABLE>

30.Pentru a scrie formula apei se va folosi sintaxa:

a)H<u>2</u>O

b)H<sub>2O

c)H<sub>2</sub>O

d)H2O
90 | P a g e

31.Pentru a scrie corect in HTML cuvântul "clasa" cu caractere îngroşate şi


înclinate (italice) se va folosi forma:

a)<b><i>clasa</b></i>

b)<b><i>clasa</i></b>

c)<bi>clasa</bi>

d)<i><b>clasa</i></b>

32.Atributele controlului "Font" sunt:

a)Face, color, width

b)Face, BG

c)Face, size, color

d)Size, color, type

33.Să considerăm pasajul de text următor:

<font size=1 color="red">Marcajele HTML<font color="blue"> pot fi </font> vide


<font size=5> sau container </font></font>.

Care din următoarele cuvinte vor fi afişate cu font de dimensiune 5 şi culoare


albastră?

a)“pot fi”

b)niciunul
91 | P a g e

c)“container”

d)“vide”

34.Alegeti tag-ul corespunzator pentru introducerea unui titlu:

a)<title>Acesta este un titlu</title>

b)<h1>Acesta este un titlu</h1>

c)<head>Acesta este un titlu</head>

d)<heading>Acesta este un titlu</heading>

35.Care este sintaxa de ingrosare a unui text in CSS?

a)font-weight

b)<strong>

c)<b>

d)font-size

36.Centrarea unui tabel intr-o pagina web se face:

a)<table style=“align:center”>

b)<table align:center>

c)<table “align=center”>

d)Niciuna din variantele de mai sus


92 | P a g e

37.Care este tag-ul correct pentru a introduce un hyperlink?

a)<a href=”image1.png”>Image 1</a>

b)<a href=image1.png>Image 1</a>

c)<a link=”image1.png”>Image 1</a>

d)<a url=”image1.png”>Image 1</a>

38.Cum se creeaza un e-mail link?

a)<a href="mailto:xxx@yyy.zzz">

b)<mail href="xxx@yyy.zzz">

c)<a href="xxx@yyy.zzz">

d)<mail>xxx@yyy.zzz</mail>

39Proprietăţile CSS pentru padding definesc spaţiul dintre:

a)Marginea elementului şi corpul acestuia

b)Marginea corpului si pagina web

c)Doua caractere

d)Doua layere intr-un corp

40.Exemplul h1 {padding: 10px 2%} defineste spatiul dintre marginea headingului


<h1> si corpul sau:

a)Sus-jos 10px, stanga-dreapta 2% din mărimea documentului


93 | P a g e

b)Sus-jos 10px sau 2% din marimea documentului

c)Sus 10px, jos 2% din marimea documentului

d)Niciun raspuns nu este corect

41.Ce valori poate lua CSS float?

a)lef, right, center, inherit

b)Orice valoare in pixeli mai putin cele negative

c)Orice valoare in pixeli atat pozitiva cat si negativa

d)none, lef, right, inherit

42.La ce se refera CSS windows?

a)Specifica numarul minim de linii de la un element ce trebuie sa fie lasate in


partea de sus a unei pagini

b)Specifica numarul minim de linii de la un element la altul dintr-un layer

c)Nu exista aceasta proprietate

d)Aceasta proprietate se aplica exclusiv tabelelor

43.In ce parte a unui document HTML se defineste o foaie de stil externa ?

a)In sectiunea <head>

b)La sfarsitul documentului

c)La inceputul documentului


94 | P a g e

d)In sectiunea <body>

44.Ce atribut HTML este folosit pentru a defini stiluri interne ?

a)class

b)font

c)styles

d)style

45.Care este sintaxa corecta Java Script pentru a scrie "Hello World"?

a)document.write("Hello World")

b)window.prompt("Hello World")

c)response.write("Hello World")

d)"Hello World"

46.Care este sintaxa corecta Java Script pentru a deschide o noua fereastra numita
„ window2” ?

a)open.new("http://www.w3schools.com","window2")

b)new("http://www.w3schools.com","window2")

c)window.open("http://www.w3schools.com","window2")

d)new.window("http://www.w3schools.com","window2")
95 | P a g e

47.Antetul documentului este delimitat prin eticheta:

a)<HTML>

b)<HEAD>

c)<TITLE>

d)<BODY>

48.Consideram tabelul definit mai jos:

<table width=100% border=1 cellspacing=0 cellpadding=0>


<tr>
<td rowspan=2>a</td>
<td >b</td>
</tr>
<tr>
<td >c</td>
<td>d</td>
</tr>
</table>

Câte celule va conţine linia a doua?

a. 1

b. 2

c. 3

d. 4

50.Care din următoarele valori pentru atributul align al elementului CAPTION


plasează eticheta de tabel deasupra tabelului:
96 | P a g e

a)top

b)bottom

lc)ef

d)right

51.O pagină web incepe intotdeauna cu:

a)<body>

b)<head>

c)<html>

d)<include>

52.Comentariile în limbajul html se introduc astfel:

a)//comentariu

b)/*comentariu */

c)<!-- comentariu -->

d){comentariu}

53.Titlul unei pagini web afisat în bara de titlu a browserului se introduce prin:

a)<head>

b)<h1>

c)<h2>
97 | P a g e

d)<title>

54.Intreruperea de rand în cadrul unui paragraf de text se realizeaza prin


introducerea

unui element de tipul:

a)<p>

b)<b>

c)<br>

d)<hr>

55.Afisarea unei portiuni de text cu o dimensiune mai mare decat cea prestabilita
se

face prin:

a)<b>

b)<big>

c)<sup>

d)<bigger>

56.Afisarea unei portiuni de text cu o dimensiune mai mica decat cea prestabilita
se

face prin:

a)<s>
98 | P a g e

b)<sub>

c)<small>

d)<strike>

57.Stilul de text ingrosat/aldin se poate aplica folosind:

a)<aldin>

b)<b>

c)<bold>

d)<big>

58.Stilul de text subliniat se poate aplica folosind:

a)<underline>

b)<sub>

c)<u>

d)<sup>

60.Pentru a taia cu o linie o sectiune de text se vor folosi:

a)<s>

b)<u>

c)<i>

d)<sup>
99 | P a g e

61.Inserarea unei linii orizontale se realizeaza prin intermediul tagului:

a)<br>

b)<hr>

c)<div>

d)<span>

62.Introducerea unor citate lungi intr-o pagina de web este realizata prin
itermediul tagului:

a)<blockquote>

b)<p>

c)<pre>

d)<cite>

63.Elementul generic de tip bloc cel mai utilizat pentru atasarea de cod css este:

a)<div>

b)<span>

c)<p>

d)<block>

64.Elementul inline generic potrivit cu o gama larga de utilizari, inclusiv pentru a


100 | P a g e

atasa CSS unei portiuni a unui rand este:

a)<div>

b)<p>

c)<span>

d)<tr>

65.Tagul <span> nu accepta atributul:

a)width

b)align

c)title

d)style

66.Pentru a insera o portiune de text preformatat se recomanda utilizarea tagului :

a)<plaintext>

b)<text>

c)<pre>

d)<preformat>

67.Inserarea unui fragment dintr-un cod de program se va utiliza:

a)<cite>

b)<p>
101 | P a g e

c)<samp>

d)<code>

68.Inserarea unei abrevieri se face prin intermediul tagului:

<cite>

<a>

<ab>

<abbr>

69.Evidentierea unui fragment de text, prin afisarea acestuia cu stilul cursiv se face
prin utilizarea urmatorului element de faza:

a)<em>

b)<b>

c)<q>

d)<c>

70.Evidentierea unui fragment de text, prin afisarea acestuia cu stilul aldin se face
prin utilizarea urmatorului tag:

a)<strong>

b)<em>

c)<aldine>

d)<h1>
102 | P a g e

71.Evidentierea primei aparitii a unui concept nou în cadrul unei definitii se face
prin:

a)<dfn>

b)<def>

c)<b>

d)<i>

72.Alegeti culoarea data de codul de culoare #ffffff:

a)black

b)white

c)green

d)gray

73.Alegeti culoarea data de codul de culoare #FF0000:

a)black

b)white

c)red

d)blue

73.Culoarea de fundal a unei pagini de web este data de atributul:


103 | P a g e

a)color

b)background

c)bgcolor

d)background-color

74.Fontul implicit utilizat de browser se poate modifica introducand:

a)<basefont>

b)<font>

c)<font-family>

d)<font-style>

75.Care din urmatoarele atribute apartine tagului font?

a)align

b)width

c)size

d)style

76.Atributele tagului basefont sunt identice cu cele ale tagului:

a)<p>

b)<style>

c)<font>
104 | P a g e

d)<body>

77.O linie în cadrul unui tabel se introduce prin:

a)<td>

b)<tr>

c)<table>

d)<th>

78.Culoarea de fundal a unui tabel se stabileste prin atributul:

a)color

b)background

c)bgcolor

d)bordercolor

79.Pentru a alinia la stanga continutul unei celule de tabel se va folosi:

a)<td valign="lef">

b)<td lefalign>

c)<td lef>

d)<td align="lef">

80.Antetul unei liste vide va fi afisat astfel:


105 | P a g e

a)indentat

b)imbricat

c)inclinat

d)nu apare

81.Pentru inserarea unei imagini ca fundal al paginii de web se scrie:

a)<body background="background.gif">

b)<background img="background.gif">

c)<img src="background.gif" background>

d)<a href=” background.gif”>

82.Atributul cellspacing are urmatorul rol:

a)defineste culoarea chenarului tabelului

b)nu exista in HTML

c)specifica distanta dintre randurile tabelului

d)specifica spatiul dintre celulele tabelului

83.Care este structura corecta unui document HTML?

a)<document>…</document>

b)<head>…</head><body>...</body>

c)<html><head>…</head><body>...</body></html>
106 | P a g e

d)<html><table>...</table></html>

84.In sectiunea BODY se gaseste:

a)declaratia titlului paginii HTML

b)declaratia tipului documentului HTML

c)declaratiile META

d)continutul afisabil al paginii HTML

85.Cum se definesc liniile şi coloanele frame-urilor:

a)cells şi rows

b)cols şi lines

c)rows şi cols

d)lines şi colons;

86.Care dintre urmatoarele nu reprezintă o proprietate a lui layer:

a)lef, top

b)position

c)visibility

d)length

87.Option se foloseşte pentru:


107 | P a g e

a)select

b)radio

c)button

d)submit

88.Pentru a şterge valorile de date dintr-un formular folosim:

a)<input type= “submit”>

b)<input type= “button”>

c)<input type= “clear”>

d)<input type= “reset”>

89.Secventa urmatoare body { color: #000000 } are ca rol:

a)Setarea background-ului in culoarea neagra

b)Setarea textului in culoarea neagra

c)Secventa de cod este gresita

d)Niciuna din variantele de mai sus

90.Care dintre urmatoarele sintaxe este cea corecta?

a)body { bgcolor=”#FF3300” }

b)body { background: #FF3300 }

c)body { background-color: #FF3300 }


108 | P a g e

d)Nicio varianta nu este corecta.

91.HTML este un subset al unui alt limbaj (cu o acoperire mult mai larga) numit:

a)SGML

b)XML

c)Nu exista un alt limbaj

d)Primele doua

92.Indicati numarul maxim de tabele care pot fi deschise (imbricate) in interiorul


unei alte tabele?

a)4

b)oricate

c)10

d)2

93.Care cod HTML va afisa doua celule dispuse una deasupra celeilalte in
interiorul unei aceleasi coloane (dintr-o tabela)?

a)<table> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table>

b)<table> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>

c)<table> <th> <tr> <td> </td> </tr> </th> </table>

d)<tr> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> </tr>


109 | P a g e

94.Care este scopul atributului ALT?

a)permite adaugarea unui comentariu in codul introdus

b)permite utilizarea unei imagini alternative pentru a inlocui o imagine

c)permite adaugarea unui text descriptiv alternativ la o imagine pentru situatiile


cand imaginea nu poate fi vizualizata

d)permite adaugarea unui legaturi senzitive alternative

95.Indicati in lista de mai jos extensia gresita pentru o pagina web?

a)htm

b)htl

c)asp

d)php

96.Indicati protocolul Internet de transfer care permite comunicatia printr-o


conexiune securizata?

a)stp

b)https

c)fp

d)http
110 | P a g e

97.Indicati elementul HTML folosit pentru a indica o celula goala intr-o tabela?

a)<nbsp>

b)*nbsp

c)&nbsp;

d)!nbsp

Dudau Florin

Grupa 10402 A

1. SQL inseamna?
a) Standard Query Language
b) Storage Queuing Language
c) Structured Query Language
d) Storage Query Language

2. SQL este un limbaj pentru?

a) dezvoltarea programelor

b) aplicatii financiare

c) sistem de gestiune a bazelor de date relationale

d) nici una din variantele de mai sus

3. DDL inseamna?

a) Data Definition Language

b) Data Division Language


111 | P a g e

c) Data Dividing Language

d) Digital Defining Language

4. Care din urmatoarele definitii despre cheia primara sunt adevarate?

a) Aceeaşi valoare a cheii primare poate apărea în mai mult de un


rând din tabel

b) O cheie primara defineste o colona de tip LONG

c) O coloana care este definita ca si cheie primara nu poate sa


contina valori nule

d) Nici una din variantele de mai sus

5.Care dintre urmatoarele comenzi realizeaza un UNDO?

a) COMMIT

b) ROLLBACK

c) ALTER

d) SAVEPOINT

6.Pentru a sterge un tabel deja creat se foloseste comanda?

a) DELETE TABLE

b) DROP TABLE

c) DEL TABLE

d) REMOVE TABLE

7.DML inseamna?

a) Data Manipulation Language

b) Discrete Manipulation Language


112 | P a g e

c) Data Modifying Language

d) Digital Manipulation Language

8. Functia SysDate contine:

a) Doar data curenta

b) Doar timpul curent

c) Atat data cat si timpul curent

d) Doar ora

9. Ordinea sortarii poate fi schimbata de comanda:

a) order from

b) order to

c) order in

d) order by

10. Pentru a evita selectia randurilor duplicate se foloseste comanda:

a) UNIQUE

b) DISTINCT

c) EXCLUSIVE

d) DISCRETE

11. Care dintre urmatoarele afirmatii despre comanda DELETE FROM sunt
false:

a) comanda DELETE FROM este folosita pentru stergerea unei


113 | P a g e

singure valori din coloana.

b) comanda DELETE FROM este folosita pentru stergerea mai


multor randuri din tabel.

c) comanda DELETE FROM ieste folosita pentru stergerea unuia


sau a mai multor randuri dintr-un tabel.

d) Toate variantele de mai sus.

12. Comanda pentru scoaterea sau revocarea privilegiilor este:

a) REMOVE PRIVILEGE ALL ON

b) REVOKE ALL ON

c) REMOVE ALL IN

d) REVOKE ALL IN

13. Pentru a descarca date din baza de bate se foloseste comanda:

a) RETRIEVE

b) SELECT

c) RECOVER

d) FETCH

14. Care este efectul secventei :“select TRANSLATE('MASTER AUTHOR',


'MAOU', 'Maou')”:

a) MaSTER auTHoR

b) master author

c) MASTER AUTHOR

d) mAster AUthOr

15. Structura unui tabel poate fi vazuta folosind comanda:


114 | P a g e

a) structure tablename;

b) struct tablename

c) describe tablename;

d) explain tablename

16. Instructiunea “select power(2,3) from dual” are ca rezultat :

a) 8

b) 9

c) 6

d) 10

17. Care este efectul comenzii TO_DATE:

a) Converteste datele in caractere string

b) Converteste caractere string in date

c) Converteste numere in date

d) Converteste caractere string sau numere in date

18. Comanda pentru completarea tabelului cu date (randuri) este:

a) INSERT

b) ADD

c) FIL

d) UPDATE

19. Comanda folosita pentru trunchierea numerelor este:


115 | P a g e

a) CUTOFF

b) ROUND

c) TRUNC

d) TRUNCATE

20. Unirea unu tabel cu el insusi se numeste:

a) Equi-Join

b) Self Join

c) Outer Join

d) Inner Join

21. Comanda folosita pentru a reduce timpul de acces este:

a) MINIMIZE

b) REDUCETIME

c) INDEX

d) MINTIME

22. Comanda “btitle” este folosita pentru:

a) Seteaza titlul la inceputul paginii

b) Seteaza titlul la inceputul si la sfarsitul paginii

c) Seteaza titlul la sfarsitul paginii

d) Seteaza titlul in centrul paginii


116 | P a g e

23. Comanda pentru a calcula totalul elementelor unei sectiuni este:

a) calculate sum

b) compute sum

c) calculate add

d) compute add

24. Intr-o baza de date un rand se mai numeste si:

a) Query

b) Attribute

c) Relation

d )Record

25. Functia folosita pentru stergerea caracterelor nedorite dintr-un sir este:

a) RPAD

b) LPAD

c) LTRIM

d) toate variantele de mai sus

26. Functia SIGN (-50) ne da rezultatul:

a) -50

b) 50

c) -1
117 | P a g e

d) 1

27. Daca un tabel T1 având 100 rânduri este asociat cu un tabel T2 cu 50


de rânduri, atunci rezultatul va fi:

a) 100 randuri

b) 50 randuri

c) 150 randuri

d) 5000 randuri

28. Un alias pentru o baza de date dintr-un tabel este:

a) View

b) Index

c) Synonym

d) Sequence

29. Care din urmatoarele functii aritmetice sunt folosite de SQL:

a) ROUND

b) TRUNC

c) ABS

d) toate variantele de mai sus

30. Atunci cand cream un tabel conceptul folosit pentru reducerea datelor
redundante se numeste:

a) Views

b) Aliases
118 | P a g e

c) Sequence

d) Normalization

Dudau Florin

Grupa 10402 A

1. Ce inseamna PHP ?

a) Personal Home Page

b) PHP: Hypertext Preprocessor

c) Personal Hypertext Processor

d) Private Home Page

2. Scripturile serverelor PHP sunt delimitate de?

a) <?php…?>

b) <script>...</script>

c) <&>...</&>

d) <?php>...</?>

3. Cum puteti scrie "Hello World" in PHP?

a) echo "Hello World";

b) "Hello World";

c) Document.Write("Hello World");

d) Writeln “Hello World”

4. Toate variabilele in PHP incep cu simbolul?

a) &

b) !
119 | P a g e

c) $

d) *

5. Care este calea corecta prin care se incheie o declaratie in PHP?

a) ;

b) New line

c) </php>

d) .

6. Sintaxa PHP seamana cu:

a) JavaScript

b) VBScript

c) Perl and C

d) Nici una din variantele de mai sus

7. Cum obţineţi informaţii de la un formular utilizand metoda “get”?

a) $_GET[];

b) Request.QueryString;

c) Request.Form;

d) Get_type();

8. Care este forma corecta pentru a include un fisier de tipul "time.inc" ?

a) <% include file="time.inc" %>

b) <?php require("time.inc"); ?>

c) <?php include_file("time.inc"); ?>

d) <!--include file="time.inc"-->
120 | P a g e

9. Cum se creaza o functie in PHP?

a) create myFunction()

b) function myFunction()

c) new_function myFunction()

d) create function myFunction()

10. Cum se poate deschide fisierul "time.txt" pentru a putea fi citit?

a) fopen("time.txt","r+");

b) fopen("time.txt","r");

c) open("time.txt");

d) open("time.txt","read");

11. Care este forma corecta pentru conectarea la o baza de date MySQL?

a) dbopen("localhost");

b) connect_mysql("localhost");

c) mysql_open("localhost");

d) mysql_connect("localhost");

12. Care este forma corecta pentru a aduna 1 la variabila $count?

a) $count =+1

b)$count++;

c) count++;
121 | P a g e

d) ++count

13. Cum se adauga un comentariu in PHP?

a) *\..\*

b) <!--…-->

c) <comment>…</comment>

d) /*…*/

14. Care dintre urmatoarele variabile are o extensie ilegala?

a) $my_Var

b) $myVar

c) $my-Var

d) nici una din variantele de mai sus

15. Un constructor este:

a) o clasa;

b) o metoda;

c) un obiect;

d) o variabila;

16. Ce folositi pentru a schimba “like” cu “hate” in propozitia “I like soccer.”?

a) preg_replace("like", "hate", "I like soccer")

b) preg_replace("/like/", "hate", "I like soccer")


122 | P a g e

c) preg_replace("/like/", "/hate/", "I like soccer")

d) preg_replace("hate", "like", "I like soccer")

17. De ce librarie aveti nevoie pentru a putea procesa o imagine?

a) c-client library

b) GIF/PNG library

c) Image Library

d) GD library

18. Ce efect va avea rularea urmatoarei secvente:

<?php function my_func($variable) {return (is_numeric($variable) &&


$variable % 2 == 0);}?>

a) testeaza daca $variable este un numar si daca se termina in 2

b) testeaza daca $variable se termina in 2

c) testeaza daca $variable este un numar si daca contine cifra 2

d) testeaza daca $variable este un numar par

19. Pentru iesirea dintr-o bucla While se foloseste comanda?

a) exit

b) close

c) end

d) break
123 | P a g e

20. Care dintre urmatoarele comenzi sunt folosite pentru a afla proprietatile
unui browser?

a) get_browser()

b) accept_browser()

c) display_browser()

d) input_browser()