Sunteți pe pagina 1din 1

Întrebări

1. Definiţia interferenţei.

2. Surse de interferenţă.
Surse de interferenţă naturale: descărcările luminoase, câmpuri electrice şi
magnetice de joasă frecvenţă, câmpuri electromagnetice de înaltă frecvenţă.
Surse de interferenţă produse de activităţile omului: emiţătoare radio, procesarea
logică a semnalelor şi comunicaţiile, aplicaţii electrotermice, transmisiile de putere,
regimurile tranzitorii de comutaţie, descărcarea electrostatică, pulsul electromagnetic
nuclear.

3. Explicaţi rolul ecranelor în construcţia transformatorului de reţea de izolare.

4. Ce este un filtru de reţea? Prezentaţi funcţionarea sa.


Filtrul de reţea este un circuit electronic care execută funcţii de procesare a
semnalelor atenuând anumite semnale componente (perturbaţiile din circuit) şi lăsând
să treacă altele (semnalele utile).
În acest caz, filtrul este de tip trece-jos: la creşterea frecvenţei peste valoarea
frecvenţei de tăiere, la ieşire, amplitudinea semnalului scade.

5. Soluţii de ecrane cunoscute.

Ce materiale folosite la ecranare cunoasteţi? Precizaţi avantajele si dezavantajele utilizării lor.