Sunteți pe pagina 1din 8

Evoluția pieței de asigurare în Republica Moldova

Apariția Legii ”Cu privire la asigurări” și a noului regulament cu privire la majorarea


capitalului statutar, au dus la o stabilitate mai pronunțată a structurii pieței de asigurări în Republica
Moldova.
La 1 ianuarie 1999, pe piața asigurărilor din republică funcționau 40 de societăți de asigurare
(cu 3 societăți mai mult decât în anul 1997), din care 18 sub formă de societăți pe acțiuni și 22
societăți cu raspundere limitată. Circa 90 la sută din numărul total al organizațiilor de asigurare erau
amplasate în municipiul Chișinău, și numai un număr restrâns de organizații aveau reprezentanțele
lor pe teritoriul Moldovei. Majoritatea societăților de asigurare erau mixte, practicînd activități de
asigurare a persoanelor, bunurilor și răspunderii civile. Concomitent cu organizațiile de asigurare
mixte, pe piața asigurărilor au activat în anul 1997 și 6 organizații specializate, numărul cărora în
anul 1998 s-a redus până la 4 (Asito-Trafic, Auto, Alianța-Moldcoop, Asimed-Moldova).
În anii 1997-1998 numai la patru asigurători (Asito, Asito-Trafic, Energogarant, Afes-M) le
reveneau circa 80 la sută din totalul încasărilor de prime de pe piața asigurărilor.
Treptat, se înregistrează o sporire a volumului de prime încasate, datorită unui grad mai înalt de
percepție a consumatorilor la serviciile de acest gen.
În anul 2002 în fruntea societăților de asigurare s-a situat ”QBE ASITO” S.A., fiind urmată
de compania ”AFES-M” S.R.L. A sporit volumul de prime încasate de companiile ”Donaris – Grup”
și ”Moldova – Astrovaz” S.R.L. Așadar, piața de asigurări se dezvoltă atât cantitativ cât și calitativ,
precum în anul 2002 în rândul asigurărilor au participat 9 comanii începătoare.
Cu începere din luna aprilie a anului 2004, pe piața națională de asigurări și-a început
activitatea de asigurare a vieții societatea de asigurare ”Grawe Asigurări” SRL. Pe parcursul acestui
an, numai patru aigurători (”Moldasig”, Afes-M”, ”Donaris Grup” și ”QBE ASITO” dețineau circa
65 % din totalul primelor subscrise pe piața asigurărilor.
Cota asigurărilor în perioada 2003-2006, a constituit în medie 1,15% din PIB. Creşterea volumului
de prime încasate de către asigurătorii moldoveni se datoreză, în primul rînd, majorării tarifelor la
RCA şi Carte Verde, în al doilea rînd - numărului tot mai mare a contractelor AUTOCASKO
(aportul principal avîndu-l companiile de leasing) şi nu conştientizării necesităţii protecţiei prin
asigurare, cererea din partea asiguraţilor fiind neînsemnată.
În perioada 2003-2006 numărul asigurătorilor s-a micşorat cu 10 companii. În 2004 numărul
companiilor a scăzut de la 48 la 38, în 2005 acest proces nu s-a stopat, pe piaţă rămînînd 32
companii, pentru ca în 2006 numărul lor să atingă 33 (a apărut «Asterra Group»). Diminuarea
numărului companiilor de asigurare se datorează concurenţii crescînde, reîmpărţirii pieţii de
asigurări, concentrării de capital, neputinţei unor companii de a corespunde cerinţelor cu privire la
mărimea capitalului statutar. Această micşorare n-a influenţat negativ piaţa asigurărilor, deoarece au
plecat companii neînsemnate, cu excepţia «Donaris Asigurări de Viaţă».
În vara anului 2007, în conformitate cu Legea privind modificarea şi completarea Legii privind
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a fost instituită Comisia Naţională a Pieţei Financiare
(CNPF), prin fuziunea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, a Inspectoratului de Stat pentru
Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii şi a Serviciului supravegherii de stat a
activităţii asociaţiilor de economii şi împrumut ale cetăţenilor de pe lîngă Ministerul Finanţelor al
Republicii Moldova.
Anul 2007 a fost marcat de noi schimbări în structura proprietarilor mai multor companii de
asigurare din Republica Moldova. Cel puţin în cazul a patru dintre acestea schimbările au avut un
caracter deschis. În anul 2007 grupul Grawe a intrat în posesia unui pachet de peste 80% din
acţiunile companiei de asigurări Carat, poziţionată pe locul trei în topul asigurătorilor după valoarea
primelor încasate.
Conform valorii primelor încasate, MOLDASIG se menţine în poziţia de lider al pieţei asigurărilor,
înregistrând în 2007 o creştere anuală de 57%. În aceste condiţii, cota de piaţă a companiei s-a
majorat de la 25% în 2006 la 30% în anul 2007. ASITO, al II-lea operator cu o cotă de piaţă de 19%,
a consemnat o creştere a valorii primelor încasate de 13%, câştigând 137 milioane lei . Carat a urcat
două poziţii în clasamentul asiguratorilor autohtoni, realizând la capitolul prime încasate o creştere
de 67% până la 51,5 milioane lei. Moldcargo se menţine pe poziţia a IV-a, completând podiumul
pieţei asigurărilor. Volumul primelor încasate în anul 2007 a constituit 49,8 milioane lei, iar cota de
piaţă a atins 7%. Donaris–Group a coborât două poziţii în clasament, încasând 46 milioane lei prime
şi înregistrând o creştere nominală de 16%. Compania a pierdut 1% din cota de piaţa şi se
poziţionează pe locul 5.
Într-un moment în care pe plan mondial se vorbeşte în toate mediile financiare exclusiv
despre efectele crizei, rezultatele tehnico-financiare ale societăţilor de asigurare arată că anul 2008 a
fost cel de-al cincilea an consecutiv în care s-au înregistrat creşteri. Volumul total al primelor
subscrise de societăţile de asigurări în 2008 a fost de 833.2 mil. lei, în creştere cu 15.1% faţă de anul
anterior, în conformitate cu datele Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF).
Liderul pieţei după creşterea capitalului statutar este MoldAsig, cu 48 mil. MDL, aportul fiind adus
de către noul său acţionar - asigurătorul rus ROSGOSSTRAH. Poziţia secundă este deţinută de
Grawe Asigurări de Viaţă, compania conformându-se cu prevederile legislaţiei în vigoare, a majorat
capitalului cu 19.3 mil. MDL, până la 22.5 mil. MDL. Pe poziţia 3 se clasează Sigur-Asigur, un alt
jucător pe segmentul asigurărilor de viaţă, capitalul căruia a fost practic ajustat până la cerinţele
legislaţiei, cu o majorare de 10 mil. MDL, până la 22 mil. MDL.
Potrivit statisticilor publicate de autoritatea pieței de asigurări de la Chisinau în anul 2012, topul
companiilor de asigurare din Republica Moldova alcătuit dupa criteriul volumului de prime brute
subscrise, indică pe prima poziție MOLDASIG (28% cota de piata). Pe urmatoarele pozitii s-au
clasat ASITO (17,3%), MOLDCARGO (13,2%), GRAWE CARAT Asigurari (11,7%) si DONARIS
Group (8,2%).
Conform datelor statistice, în 2012 pe piaţa locală de asigurări activau 17 societăţi.

Piaţa asigurărilor din Republica Moldova raporta în anul 2012 un volum de prime brute subscrise de
peste un miliard de lei moldoveneşti.

Evoluţia PBS şi a daunelor achitate de companiile de asigurări pentru 2005-2012.


Ca şi în perioadele de raportare precedente, asigurările generale au generat mai bine de 90 de procente din
totalul pieţei: 93,7%, echivalentul a 1,02 mld. MDL (65,5 mil. eurо). Totodată, aceste tipuri de asigurări au
generat şi cel mai însemnat volum de despăgubiri plătite: 421 mil. MDL (98% din total). Ritmul de creştere a
volumului de prime brute subscrise a fost influenţat de majorarea numărului contractelor de asigurare.
obligatorie de răspundere civilă auto şi de dezvoltarea reţelei de distribuţie a asigurătorilor şi brokerilor de
asigurare şi/sau de reasigurare.

Densitatea asigurărilor, care reprezintă raportul dintre volumul primelor brute subscrise şi
numărul populaţiei, a înregistrat nivelul de 305,46 lei/locuitor, fiind în creştere cu 22,79 lei/locuitor
(10,8 la sută) faţă de nivelul anului precedent. Evoluţia gradului de pătrundere a asigurărilor şi
densitatea asigurărilor sunt prezentate în diagrama ce urmează:

Densitatea asigurărilor în cadrul economiei RM (Gradul de pătrundere a asigurărilor în PIB), %


Gradul de pătrundere a asigurărilor în PIB este un indicator calitativ ce denotă nivelul de viaţă al populaţiei
în cadrul economiei naţionale. Analizând dinamica acestuia pe parcursul perioadei 2005-2012, constatăm o
majorare în dinamica acestuia pentru anii 2005-2009. Criza economică a afectat serios şi sectorul asigurărilor.
Începând cu anul 2009 nivelul acestora a înregistrat o descreştere de 0,07 puncte procentuale (1,34-1,27)
pentru anul 2010 şi, respectiv, de 0,12 puncte (0,34-1,22) în anul 2011. În 2012 se observă o uşoară
revitalizare a situaţiei şi indicatorul menţionat a înregistrat o creştere până la 1,23%
Piața de asigurari din Republica Moldova s-a menținut pe un trend pozitiv și în 2013,
înregistrând o crestere de 9,89%, pana la 1,2 miliarde lei (71,6 milioane euro), fata de 1,09 miliarde
lei (circa 70 milioane euro) cu un an mai devreme, potrivit cifrelor oficiale publicate de catre
Comisia Nationala a Pietei Financiare (CNPF). In ceea ce priveste ierarhia companiilor dupa
volumul de prime subscrise, cel mai mare asigurator ramane MOLDASIG, cota de piata a acestuia
fiind de 28,68%, urmat de ASITO (15,96%) si GRAWE CARAT Asigurari (10,93%). Top 5 este
completat de MOLDCARGO (10,23%) si DONARIS GROUP (8,43%). Gradul de concentrare al
subscrierilor pentru Top 5 s-a diminuat de la 76,7%, in 2012, la circa 74,2%, la finalul lunii
decembrie 2013.
În perioada analizată (2014) MOLDASIG a rămas liderul pieței, cu o cota de piață de
23,45%, fiind urmat de ASITO - 15,5%, GRAWE CARAT - 11,27%, DONARIS-GROUP VIG -
10,75% si MOLDCARGO - 7,66%.
Pentru 2015, potrivit datelor CNPF, primele 5 companii de asigurare dupa volumul de prime
brute subscrise au fost MOLDASIG, cu o cotă de piața de 17,70%, urmata de GRAWE CARAT
Asigurari (14,59%), DONARIS VIG (13,51%), ALLIANCE Insurance Group (11,72%) si
KLASSIKA Asigurari (7,75%). Insumat, acestia au generat circa 65.27% din totalul subscrierilor
pietei.

Principalii indicatori ai pieţei de asigurări din R. Moldova comparativ cu alte ţări, anul 2015

După dimensiunea pieţei, Republica Moldova este, de asemenea, la coada clasamentului


mondial. Volumul primelor brute subscrise de asigurătorii din ţara noastră constituie doar 0,005%
din cel al UE-15 şi doar 3,81% din cel al României. Chiar dacă principalii indicatori ai pieţei
asigurărilor de la noi sunt cu mult în urma mediei globale, totuşi merită apreciat caracterul constant
al evoluţiei pieţei, care se refl ectă prin volumul primelor subscrise încasate, dar şi prin mărimea
activelor nete. Industria asigurărilor a înregistrat cele mai spectaculoase creşteri în perioada de după
modifi carea cadrului de reglementare din anul 2006.

Evoluţia pieţei de asigurări din Republica Moldova în perioada anilor 2006 – 2015

Companiile cu cele mai mari profituri din Republica Moldova, conform rezultatelor pentru
anul 2016, sunt Grawe Carat Asigurări SA, care a obţinut aproape jumătate din profi tul înregistrat
pe piaţă în anul 2016, Klassika Asigurări SA și Moldasig SA, care a fost leader în anii 2014 și 2015.
Analiza indicatorilor de activitate ai diferitor companii sugerează însă prezenţa concurenţei
neloiale şi existenţa tendinţelor de monopolizare a pieţei.
Piața de asigurări din Moldova a înregistrat în anul 2017 un volum de prime brute subscrise
in valoare de 1,5 miliarde lei, in crestere cu 4,8% fata de anul 2016, arata datele preliminare ale
autoritatii de supraveghere (CNPF). Cifrele arata o schimbare in clasamentul societatilor de profil,
astfel ca MOLDASIG revine pe prima pozitie (avand o cota de piata de 14,32%), urmata in
clasament de doua societati cu capital austriac - DONARIS VIG si GRAWE Carat Asigurari.
ASTERRA Asigurari urmeaza in clasament pe pozitia a patra (9,86% cota de piata), urmata de
GENERAL Asigurari (9,68%) si KLASSIKA Asigurari (9,60%).
În ceea ce privește segmentul de Carte Verde, liderul pieței este MOLDASIG, având o pondere de
17,23% în total vânzări pe acest segment, urmat de KLASSIKA Asigurari (16,38%) și GENERAL
Asigurări (15,97%).
 Asigurările auto obligatorii (RCA și Carte Verde), în topul vânzărilor
Asigurările auto obligatorii (RCA și Carte Verde) au atins valoarea de 673 milioane de lei in 2017,
sau circa 47% din totalul pieței de asigurare, arată datele preliminare ale CNPF.
Separat, asigurările de răspundere civilă internă (RCA) au totalizat 353 milioane de lei (o pondere
de 24,5% pe piața de asigurări), în timp ce polițele Carte Verde (pentru cei care circulă peste hotare)
s-au ridicat la 320 milioane de lei (22,2%). Comparativ cu anul 2016, asigurările RCA au crescut cu
8%, iar Carte Verde cu 3%, mai arată datele CNPF.
Referitor la despăgubirile plătite, se observă o scădere în cazul Carte Verde, de peste 29%, iar în
cazul segmental de RCA, valoarea este aproximativ similară cu cea înregistrată în 2016.
 Liderii pieței de asigurări auto obligatorii
GENERAL Asigurări, companie care și-a început activitatea la sfârșitul anului 2016, s-a
clasat pe primul loc după volumul de vânzări a asigurărilor RCA, cu un total de 59 milioane de lei și
o cotă de piață de 16,67%, urmată de MOLDASIG (15,77%) și DONARIS VIG (12%).
În ceea ce privește segmentul de Carte Verde, liderul pieței este MOLDASIG, având o pondere de
17,23% în total vânzări pe acest segment, urmat de KLASSIKA Asigurari (16,38%) și GENERAL
Asigurări (15,97%).

Activitatea de asigurări în Moldova își pierde dramatic rentabilitatea, după cum reiese din
datele privind profiturile societăților de asigurări în baza rezultatelor pentru prima jumătate a anului
2018. În ianuarie-iunie, profitul societăţilor de asigurări pnă la impozitare s-a redus de patru ori
comparativ cu perioada similară a anului 2017. Rezultate pozitive au avut următoarele companii de
asigurări: „Grawe Carat Asigurări” – 12,43 mil. lei, „Donaris VIG” – 8,53 mil. lei, „Acord Grup” –
6,54 mil. lei, „Moldasig” – 6,41 mil. lei, „Asterra Grup” – 3,65 mil. lei, „Klassika Asigurări” – 3,6
mil. lei. Potrivit datelor autorității de reglementare a pieței, compania „Asito” în această perioadă a
indicat pierderi în valoare de 22,1 mil. lei, iar „Insurance Group Alliance” – 22,6 mil. lei.
Capitalul social al societăților de asigurări a însumat 619,6 mil. lei. Cel mai mare capital
social îl au următoarele companii: „General Asigurări” – 61,5 mil. lei, „Moldasig” – 60 mil. lei,
„Grawe Carat Asigurări” – 57,37 mil. lei, „Donaris VIG” – 50,69 mil. lei. Cel mai mare indicator al
coeficientului de lichiditate pe piața asigurărilor din Moldova îl are compania de asigurări „General
Asigurări” – 16,51%.

S-ar putea să vă placă și