Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT DE ACTIVITATE

Propunător:
Data:
Clasa:
Descrierea colectivului: Colectivul este format din patru elevi cu deficiențe mintale severe,
profunde și/ sau asociate
Subiectul lecției : - Scăderea numerelor formate din zeci
Tipul lecţiei: - de comunicare/ însușire de noi cunoștințe
Resurse temporale: 45 minute
Obiective generale:- Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii aplicate în
rezolvarea unor exerciții și probleme
Obiective operaționale: La sfârșitul orei elevii vor fi capabili să:
O1.- să își amintească cunoștințele însușite anterior
O2.- să rezolve operații de modificare cantitativă a mulţimilor de obiecte, prin luare, scădere de
obiecte; micşorare, cu verbalizare
O3.- să cunoască terminologia specifică operației de scădere
O4.- să rezolve probleme care presupun o singură operație de scădere
O5.- să utilizeze corect expresiile matematice folosite la scădere
O6.- să participe cu interes la desfășurarea activității

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA LECŢIEI

ETAPELE ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVILOR


LECŢIEI
Organizarea Notarea absenţelor şi pregătirea materialului Se pregătesc pentru lecţie.
clasei pentru lecţie.
Verificarea Despre ce am discutat ora trecută? Elevii răspund întrebărilor.
cunoştinţelor - Cum se numesc numerele care se adună?
- Cum se numește rezultatul operației de
adunare?
- Care este semnul grafic al operației de
adunare?
Captarea atenției Anunț titlul lecției ,, Scăderea numerelor Elevii se pregătesc pentru lecție
și anunțarea formate din zeci.”
obiectivelor
Desfășurarea Scriu titlul lecției pe tablă.
activității Explic elevilor că la fel ca și la adunare, în Elevii își însușesc expresiile
vorbirea curentă folosim expresii matematice : matematice
diferență, minus, descăzut, scăzător, mai mic
cu, micșorat cu, cu cât este mai mic…
Adreseaz întrebări clasei de elevi și completez
pe tablă .
- Cum se numesc numerele care se scad?
- Cum se numește numărul din care se scade?
- Cum se numește numărul care se scade?
- Cum se numește rezultatul scăderii?
- Care este semnul grafic prin care reprezentăm
scăderea?
Fixarea Rezolvăm o problemă: Rezolvă problema folosind bani
cunoștințelor Vasile are 20 de lei. La magazin plătește 10 lei
pentru bomboane. Câți lei mai are Vasile.
Încheierea Fac aprecieri colective și individuale asupra Ascultă aprecierile facute
activitătii participării elevilor la activitate.