Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT TEMATIC

ÎN LUMEA FERMECATĂ A POVEŞTILOR

INSTITUTOR:COMAN MARIA FLOARE


GRĂDINIŢA CU P.P.”SCUFIŢA ROŞIE”ALBA IULIA
NIVEL I
TEMA ANUALĂ:Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim
TEMA PROIECTULUI:”În lumea fermecată a poveştilor”
DURATA:1 săptămână

CENTRUL TEMATIC
În spaţiul dedicat centrului tematic se află un raft plin cu cărţi de poveşti ilustrate.De o
parte şi alta a raftului sunt expuse materiale diverse aduse de copii:imagini din poveştile
cunoscute ,siluetele unor personaje îndrăgite,costume,măşti,puzzle cu scene din
poveşti,CD-uri cu poveşti şi jocuri.Centrul tematic va fi îmbogăţit pe parcursul derulării
proiectului prin contribuţia copiilor,a educatoarei,a părinţilor.

OBIECTIVELE PROIECTULUI PE DOMENII DE ACTIVITATE

DLC –să comunice impresii şi idei pe baza cunoştinţelor deja acumulate;


-să demonstreze că a înţeles mesajul unui text;
-să recunoască personajele din poveştile cunoscute ;
-să reproducă fragmente din poveştile cunoscute;

DŞ -să cunoască elementele componente ale lumii înconjurătoare;


-să comunice impresii,idei pe baza observărilor efectuate;
-să-şi îmbogăţească experienţa senzorială ,ca bază a cunoştinţelor matematice
referitoare la recunoaşterea, denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea pe baza
unor însuşiri comune( formă, mărime, culoare);

DOS –să aprecieze comportamente şi atitudini în raport cu norme şi valori morale


cunoscute:dreptatea, bunătatea;
-să-şi adapteze comportamentele proprii la cerinţele grupului;
-să efectueze operaţii simple de lucru cu materiale din natură;
-să realizeze lucrări practice inspirate din natură, valorificând deprinderile de lucru
însuşite;

DEC –să compună în mod original spaţiul plastic, utilizând materiale şi tehnici diverse
alese de el sau sugerate de educatoare;
-să exprime prin mişcare o stare sufletească;
-să realizeze lucrări cu mijloace specifice artei plastice;

DPM –să execute corect mişcările motrice de bază:mers, alergare, sărituri;


-să utilizeze deprinderile motrice de bază însuşite în contexte diferite;
Centre de interes

Bibliotecă Ştiinţă Joc de masă


Cărţi cu poveşti,jetoane, CD cu poveşti, jetoane cu Jetoane, puzzle, labirinturi,
siluete,cărţi cu poezii,cărţi personaje, mulaje cu siluete, tablă magnetică;
de poveşti, siluete, personaje din poveşti în
personaje din poveşti, miniatură;
imagini cu scene din
poveşti, caiete de lucru, fişe
cu labirinturi;

Artă Construcţii Joc de rol


Creioane colorate,acuarele Truse de construit, cuburi Măşti de
şi pensule, coli de hârtie, de lemn, personaje din animale,costume,decor,alte
plastilină, lipici,cartoane plastic în miniatură, lego, accesorii;
duplex, şnur colorat, siluete puzzle cu imagini din
ale unor personaje din poveşti;
poveşti, şerveţele, deşeuri
textile;

Inventar de probleme

Ce ştim Ce nu ştim şi vrem să aflăm


Care sunt formulele de început şi de sfârşit Cine scrie poveştile.?
ale unei poveşti. De ce ne plac mult poveştile?
Că în poveşti există personaje pozitive şi Ce înseamnă expresia„lumea fermecată a
personaje negative. poveştilor”?
Că există poveşti cu animale,cu prinţi şi De ce ne plac personajele pozitive din
prinţese,cu copii. poveşti ?
Cărţile de poveşti au coperţi,imagini şi De ce ne place să fim ca eroii din poveşti?
scris. De ce nu ne plac personajele negative?
Părinţii ne citesc seara poveşti.
Planificarea săptămânală
Activităţi de învăţare

Ziua ADP ALA ADE

Luni Întâlnirea de Bibliotecă:”Răsfoim Activitate integrată


Tema zilei dimineaţă cărţile marelui povestitor DLC+DEC
„Ne jucăm „Cel mai bun Ion Creangă”-discuţii Joc didactic”Cine a
de-a eroii povestitor” libere,descriere de venit la noi?”-
din poveşti” Rutine”Îmi place să imagini,formulare de personaje din
ascult propoziţii. poveşti
poveşti”deprinderea se Artă:”Decorăm pelerina Muzică-texte
exersează prin toate Scufiţei Roşii”-decorare muzicale din
activităţile din timpul cu frunze şi flori. pov.Capra cu trei
zilei. Construcţii:”Casa iezi,Turtiţa,Ridichea
Tranziţii”Suntem piticii ieduţilor din povestea uriaşă.
din povestea Albă ca Capra cu trei iezi”
Zăpada” exerciţii de Activitate în aer liber
mers imitând mersul Jocuri de mişcare
piticului la liberă „Ursuleţii la miere”
alegere
Marţi Întâlnirea de Joc de rol:”De-a Scufiţa Activitate integrată
Tema zilei dimineaţă Roşie”dramatizarea unor DŞ+DOS
„Pe cine De ce ne plac fragmente. Trăistuţa cu poveşti
îndrăgim poveştile? Joc de masă:Puzzle cu
mai mult?” Rutine:”Să ne purtăm scene din povestea Clasificarea
ca personajele Capra cu trei iezi. personajelor după
îndrăgite”-această Activitate în aer faptele lor(fapte
deprindere se liber:Vânătorul şi iepuraşii bune,fapte rele)
exersează prin toate Alergare cu ocolire de
activităţile din timpul obstacole.
zilei.
Tranziţii:Veveriţa
culege alune”-săritura
în înălţime de pe un
picior pe
celălalt,alternativ.

Miercuri Întâlnirea dimineaţă Artă:Măşti de animale- Activitate integrată


Tema zilei „Suntem eroi din pictură şi confecţii DŞ+DEC
„În lumea poveşti” Biblioteca:Colorează „Formăm grupe cu
poveştilor” Rutine:Cel mai îndrăgit personajele îndrăgite. personaje din
erou din poveştile Activitate în aer liber: poveşti”
cunoscute-exersarea Joc distractiv:Cu cine ne- Desen
deprinderi de a avea o am întâlnit?-personaje din Pictură.Scufiţa
atitudine pozitivă faţă poveşti Roşie şi lupul.
de ceilalţi.
Tranziţii:”Merge ursul
prin pădure”
Întâlnirea de Biblioteca:”Cărticica DOS
dimineaţă. mea”-realizarea unei cărţi Aplicaţie: Personaje
Joi „Poveştile ne învaţă de poveşti prin ordonarea din poveştile
Tema zilei lucruri bune pentru corectă a imaginilor dintr- cunoscute.
„A fost viaţă”-exemple de bună o poveste.
odată ca purtare a personajelor Joc de masă:Labirint-
niciodată” din poveşti. ajută iepuraşul să treacă
Rutine:”Ştiu să obstacolele pentru a
răsfoiesc o carte cu scăpa de vulpe.
poveşti” Activităţi în aer liber:”Cu
Tranziţii:”Animalele din cine te-ai întâlnit?”
pădure dansează la
carnaval”-imitarea
mersului unor animale
din poveştile cunoscute

Vineri Întâlnirea de Artă:Modelaj-„Coşuleţul DPM


Tema zilei dimineaţă cu bunătăţi al Scufiţei Învăţarea săriturii
„Poveştile „Ascultaţi povestea Roşii”. peste obstacole cu
copilăriei” mea”-poveste creată Construcţii:Căsuţa desprindere de pe
de copii. piticilor. ambele
Rutine:”Ştiu să mă joc Activităţi în aer picioare.Joc”Din
de-a eroii din poveşti”- liber:”Călătorie în cerc în cerc”
dramatizarea unor pădurea fermecată”
fragmente.
Tranziţii:Joc :Copiii şi
ursul

BIBLIOGRAFIE:
M.E.C.I.,Curriculum pentru învăţământul preşcolar(3-6/7ani),2008.
H.BARBU;E.POPESCU,Activităţi de joc şi recreativ-distractive,Ed.Didactică şi
Pedagogică,Bucureşti,2008.
B.SILVIA,GONGEA ELENA,Metode interactive de grup-ghid metodic,Ed.Arves,2002.

ÎNTOCMIT:COMAN MARIA FLOARE