Sunteți pe pagina 1din 2

GRAD DESCRIERE

Cutremurul nu este perceput decât de puține persoane


I. Instrumental
aflate în condiții favorabile.
Se simte de puține persoane, în special de cele ce se
II. Slab
găsesc la etajele superioare ale clădirilor.
Se percepe în interiorul clădirilor, mai pronunțat la
III. Perceptibil
etajele superioare. Durata poate fi apreciată.

În timpul zilei este resimțit de multe persoane care se


IV. Moderat
află în interiorul clădirilor. În exterior puțin perceptibil.

Este simțit aproape de toți oamenii. Ușoare degradări


V. Destul de puternic
ale tencuielilor, iar unele obiecte instabile se răstoarnă.

Mișcarea este simțită de toată lumea producând


VI. Puternic panică. Tencuiala cade, clădirile suferă avarii. Avarii
însemnate la clădirile slab executate.
Produce panică, iar oamenii părăsesc locuințele. Avarii
ușoare până la moderate la structurile de rezistență
VII. Foarte puternic obișnuite. Avarii considerabile la construcțiile slab
executate sau necorespunzător proiectate. Coșurile se
prăbușesc.
Avarii ușoare la structurile proiectate seismic. Avarii
considerabile la clădirile obișnuite. Prăbușirea
VIII. Destructiv structurilor de rezistență defectuos executate. Dislocări
ale zidăriei de umplutură, căderea coșurilor înalte,
monumentelor etc.
Avarii însemnate la structurile de rezistență proiectate
antiseismic. Se produc înclinări ale clădirilor cu schelet
IX. Violent de rezistență bine proiectate. Distrugeri ale clădirilor
slab executate. Crăpături în pământ. Conductele
subterane se rup.
Majoritatea construcțiilor proiectate antiseismic se
X. Intens distrug odată cu fundațiile. Pământul se crapă puternic.
Se produc alunecări de terenuri.
Puține structuri de rezistență rămân nedistruse. Apar
falii la suprafața pământului. Conductele subterane
XI. Extrem
complet distruse. Prăbușiri și alunecări puternice ale
terenului.
Distrugerea este aproape totală. Obiectele sunt
XII. Catastrofic
azvârlite în sus. Au loc modificări ale reliefului.
MAGMITUGINE (pe
scara Richter)
Între 2 și 3 grade

Între 3 și 4 grade

4 grade

Între 4 și 5 grade

Între 5 și 6 grade

6 grade

Între 6 și 7 grade

7 grade

Între 7 și 8 grade

8 grade

Mai mare de 8 grade

Mai mare de 9 grade