Sunteți pe pagina 1din 4

Arta şi frumosul în estetica românească. Valenţe formativ-educative.

Bibliografie:

Achiței, Gheorghe, Artă şi experienţă, Bucureşti, Editura Albatros, 1974

Achiței, Gheorghe,Frumosul dincolo de artă, Bucureşti, Editura Meridiane, 1988

Aderca, Felix, Mic tratat de estetică sau Lumea văzută estetic, Editura Aius Printed, Craiova, 2012

Blaga, Lucian, “Artă şi valoare”, în Trilogia valorilor III, Bucureşti, Editura Humanitas, 1996

Blaga, Lucian, Trilogia culturii, București, Editura Humanitas, 2011

Claparede, Edouard, Psihologia copilului şi pedagogia experimentală, Bucureşti, Editura Didactică și


Pedagogică, 1977

Cristea, Mircea, Sistemul educaţional şi personalitatea. Dimensiunea estetică, București, Editura


Didactică şi Pedagogică, 1995

Demetrescu, Ruxandra, Arta si cunoaștere, Bucureşti, Editura Fundaţiei Pro, 2005

Dima, Alexandru, Gândirea românească în estetică, Cluj Napoca, Editura Dacia, 2003

Dottrens, Robert, A educa și a instrui, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1979

Dragu, Anca, Structura personalităţii profesorului, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1996

Eco, Umberto, Istoria frumuseţii,Bucureşti, Editura RAO, 2005

Enăchescu, Constantin, Expresia plastică a personalităţii, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1975

Gadamer,Hans-Georg, Actualitatea frumosului, Iași, Editura Polirom, 2000

Garrido, Jose Luis Garcia, Fundamente ale educaţiei comparate, Bucureşti, Editura Didactică şi
Pedagogică, 1995

Graham, Gordon, Philosophy of the Arts, Routledge, New York, 2005

Heidegger, Martin, Originea operei de arta, Bucureşti, Editura Humanitas, 1995

Hogarth, William, Analiza frumosului, Bucureşti, Editura Meridiane,1981

Iliescu, Ion, Cercetări privitoare la estetica generală în cultura românească, Timisoara, Editura
Eurostampa, 2003
Kant, Immanuel, Despre frumos și bine, Bucuresti, Editura Minerva, 1981

Luc Ferry, Le sens du beau: aux origines de la culture contemporaine, Paris, Le Livre de Poche, 2001

Maria Sabina Draga, Spre o estetica a identității culturale, București, Editura Universității din
București, 2003

Moutsopoulos, Evanghelos, Categoriile estetice. Introducere la o axiologie a obiectului estetic,


Bucuresti, Editura Univers,1976

Muthu, Mircea, Studii de estetică românească, Cluj-Napoca, Editura Limes, 2014

Panduru, Andra, Frumosul, Bucureşti, Editura Paideia, 2005

Papu, Edgar, Arta și umanul, Bucuresti, Editura Meridiane, 1974

Pleșu, Andrei, Călătorie în lumea formelor, Bucureşti , Editura Meridiane, 1986

Rusu, Liviu, Eseu despre creaţia artistică: contribuţie la o estetică dinamică, Bucureşti, Editura
Științifică și Enciclopedică, 1989

Smeu, Grigore, Istoria esteticii româneşti , Bucureşti , Editura Academiei române, 2009

Șchiopu, Ursula, Psihologia artelor, Bucureşti ,Editura Didactică şi Pedagogică, 1999

Tonitza, Nicolae, Scrieri despre artă, Bucureşti , Editura Meridiane,1962

Townsend, Dabney, Introducere în estetică, Bucureşti, Editura ALL, 2000

Vianu, Tudor, Filosofia culturii și teoria valorilor, Bucureşti,Editura Nemira, 1998

Dicţionar de estetică generală (sub coord.: Valeriu Şuteu), Bucureşti, Editura Academiei, 1972
Schița structura:

Prefață și argument :

Introducere

Cap.1 Arta si frumosul in estetica

1.1.Estetica: obiect si metodologie


1.2.Opera de arta
1.3. Categoriile estetice: definiții si specific

1.3.1. Arta și frumosul in estetica antica

1.3.2. Arta și frumosul in estetica medievala

1.3.3. Arta și frumosul in estetica renascentista

1.3.4. Arta și frumosul in estetica moderna

1.3.5.Arta și frumosul in estetica postmoderna

Cap.2. Arta si frumosul in estetica româneasca

2.1.Contextul cultural si filosofic al esteticii românești

2.2. Modele teoretice ale artei și frumosului in estetica româneasca

2.2.1 Tudor Vianu

2.2.2. Lucian Blaga

2.2.3.Liviu Rusu

2.2.4.Mircea Florian

2.2.5.Al.Dima

2.2.6.Petre Andrei

2.2.7.George Călinescu

2.2.8.Ion Ianoși

2.2.9.Andrei Pleșu
Cap.3. Valente formative-educativ ale frumosului si artei

3.1. Valorile educaționale și mediul școlar

3.1.1. Axiologia educației și educația axiologică

3.1.2. Mediul educațional ca inițiator al elevului în domeniul valorilor

3.2. Educația estetică: o componentă a educației generale

3.2.1 Dimensiunea estetică a existenței umane

3.2.2. Argumente pentru o educație estetică

3.2.3. Interpretarea ca activitate de descoperire a valorilor estetice

3.2.4. Formarea estetică - o constantă a educației

3.3. Frumosul și arta în liceu. Forme si modalități de realizare

3.3.1. Importanta dimensiunii estetice in mediul educațional

3.3.2. Ipostaze de manifestare și transmitere a artei și frumosului în era


informațională

3.3.3. Aplicații ale unor modele estetice românești in mediul educațional

3.3.4. Evoluții noi în planul expresivității artistice

3.4. Cercetare

Concluzii

Bibliografie

Anexe