Sunteți pe pagina 1din 60

Anexa 1

Fişă de observaţie

Numele copilului .................................................... Vârsta ...................


Dezvoltarea motorie
1. Aleargă bine. Scala de evaluare
2. Se caţără. Observaţii
3. Sare peste obstacole mici fără sprijin.
4. Loveşte clar o minge cu piciorul. 1 2 3 4 5
5. Pedalează tricicleta corect. 1
6. Sare pe ambele picioare. 2
3
7. Stă într-un picior pentru scurt timp. 4
8. Aruncă o minge fără să o scape. 5
9. Sare pe un picior. 6
10. Aleargă pe vârfuri. 7
11. Prinde mingea cu ambele mâini. 8
12. Ţine creionul corect. 9
10
13. Întoarce paginile unei cărţi câte una.
11
14. foloseşte foarfecele corect. 12
15. Toarnă apă fără să dea pe dinafară. 13
16. Construieşte turnuri din cuburi. 14
17. Copiază forme, contururi cu 15
acurateţe. 16
18. Potriveşte corect forme identice. 17
18
19. Desenează imagini recognoscibile.
19
20. Aranjează corect până la 25 de piese 20
puzzle. 21

Comunicarea

1. Ascultă cu atenţie poveştile 1 2 3 4 5


2. Memorează cântece şi versuri 1
3. Urmează instrucţiuni simple 2
4. Vorbeşte clar 3
4
5. Vorbeşte în propoziţii
5
6. Ia parte la discuţii 6
7. Defineşte obiecte simple 7
8. Cunoaşte/potriveşte culorile 8
9. Comunică cu ceilalţi copii 9
10. Comunică cu adulţii 10
11. Îşi recunoaşte numele de familie 11
12
12. Poate să îşi spună prenumele
13
13. Îşi ştie adresa
Dezvoltarea psihosocială 1 2 3 4 5
1. Dezvoltă uşor relaţii cu adulţii 1
2. Intră uşor în relaţii cu colegii 2
3
3. Ajută la curăţenie/face ordine 4
4. Se îmbracă/dezbracă singur 5
5. Îşi leagă/dezleagă şireturile 6
6. Îşi desface nasturi, fermoare 7
7. Se joacă cu ceilalţi 8
8. Dovedeşte creativitate în joc 9
10
9. Îi plac jocurile de imaginaţie
11
10. Participă la jocurile de grup
11. Îşi alege singur activităţi

Dezvoltarea emoţională
1. Se concentrează un timp mai 1 2 3 4 5
îndelungat 1
2. Are încredere în el atunci când 2
acţionează 3
3. Este motivat pentru activitate 4
4. Se comportă diferenţiat în funcţie de
situaţie

Dezvoltarea cognitivă
1. Învaţă repede 1 2 3 4 5
2. Are iniţiativă în învăţare 1
2
3. Învaţă sub ghidarea adultului
3
4. Manifestă curiozitate epistemică 4
5. Memorează şi reţine informaţia o 5
perioadă mai lungă

(pe o scală de la 1 la 5, cu 1= slab şi 5= foarte bine)


Anexa 2

Fişa de caratcerizare psihopedagogică

CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ

Model pentru învăţământul preşcolar

Numele şi prenumele copilului : FAUR OSINELA


Grupa : Pregătitoare
 Date generale despre copil şi familia sa
 Date bibliografice despre copil :
Data şi locul naşterii: 01.02.2005, SIBIU
Adresa : APOŞ, NR. 61, COMUNA BÂRGHIŞ, JUDEŢUL SIBIU

 Date medicale :
Antecedente patologice : fără antecedente
Evoluţia fizică :
 Date despre familia copilului :
Structura familiei : familie legal constituită, formată din patru membri
 Profesiunea părinţilor :
Tata : agricultor
Mama : educatoare
Observaţii:.
 Condiţii de locuit:
Condiţii foarte bune, copilul are camera lui, spaţioasă, lumină naturală foarte bună, mobilier
adecvat vârstei.
 Climatul educativ în familie :
Relaţii interfamiliale :
Relaţii normale, foarte bune.
Aspecte semnificative:
 Comportarea copilului în familie: normală
 Aspecte ale activităţii copilului în familie :copilul se conformează activităţilor pe care
trebuie să le desfăşoare

Activităţi în joc: participă la joc, cunoaşte regulile jocului şi le respectă


Activităţi intelectuale: prezintă interes pentru nou, memorează poezii, înţelege conţinutul
informaţiilor prezentate şi compune povestire după imagini, reproduce o povestire audiată
Activităţi artistice: îndemânare, desenează, cântă, dansează frumos
Activităţi practice-gospodăreşti: ajută mai mult pe mama
Activităţi sportive: participă cu plăcere, are mobilitate bună

 Activitatea copilului în grădiniţă şi în afara grădiniţei

 Rezultatele obţinute de copil în cadrul domeniilor de activităţi structurate în conţinutul


învaţământului preşcolar :
DLC (Domeniul Limbă şi Comunicare): se exprimă uşor, corect şi are un vocabular
adecvat vârstei. Se exprimă în propoziţii clare, corect formulate din punct de vedere gramatical.

DS (Domeniul Ştiinţe): cunoaşte toate cifrele, adună şi scade corect în concentrul 0-10,
prezintă curiozitate şi interes pentru unele fenomene ale naturii, compune probleme cu adunări
şi scăderi.

DOS (Domeniul Om şi Societate): relaţionează foarte bine cu colegii şi cu educatoarea, puţin


timidă cu persoanele străine.
DEC (Domeniul Estetic şi Creativ): desenează folosind culori vii, calde, plăcute. Are ureche
muzicală şi îi place să intoneze cântecele învăţate. Participă cu plăcere la activităţile artistice.

DPM (Domeniul Psihomotric): prezintă mobilitate generală foarte bună, motricitatea fină bine
dezvoltată - ţine corect creionul şi pensula în mână, lateralitatea este formată, schemă corporală
însuşită şi structurile perceptiv-motrice dezvoltate corespunzător vârstei.
 Jocuri preferate de copil- Conduita copilului în grădiniţă: preferă jocurile de mişcare şi
cele cu mingea
Concordanţa între comportarea copilului în familie şi în grădiniţă.: copilul este la fel de
deschis şi la grădiniţă, şi acasă în familie. Nu prezintă neconcordanţe între cele două medii
educaţionale.

Modul de îndeplinire a sarcinilor: duce sarcinile primite la bun sfârşit şi reacţionează pozitiv
când este lăudată pentru acestea.
Adaptarea la grupul de copii din grădiniţă:relaţionează foarte bine cu colegii
Rolul pe care îl îndeplineşte în grupul de joc: de regulă este liderul grupului, se comportă
adecvat în joc, fie că este lider sau doar participant.

 Caracteristici ale persoanei

Motricitatea: dezvoltată conform vârstei


 Capacităţi cognitive :
Percepţia: dezvoltată conform vârstei
Atenţia : voluntară, concentrarea atenţiei bună.
Memoria : memoria vizuală şi auditivă bine dezvoltate şi capacitate de memorare voluntară.
Imaginaţia : reproductivă. Poate „inventa” un final pentru o povestire.
Gândirea: analiza, sinteza, comparaţia dezvoltate conform vârstei.
Limbajul : vocabular adecvat vârstei şi e folosit contextual. Se exprimă corect, în fraze scurte.
Construcţia ideilor în cadrul comunicării cu adulţii şi între copii: îşi prezintă ideile fluent, în
propoziţii bine formate gramatical. Comunică mai uşor cu colegii.
Trăsături temperamentale dobândite : spontaneitate, curiozitate, conformare la reguli
Intensitatea reacţiilor : moderată
Rezistenţa la dificultăţi: perseverenţă, solicită ajutor unde este cazul
Trăsături de caracter : predomină trăsăturile pozitive, altruiste
 Concluzii :

Din punct de vedere psihoeducativ copilul se înscrie în parametrii dezvoltării


corespunzători vârstei.
Anexa 3
Itemi pentru evaluarea iniţială la grupa mijlocie
I. DLC
a) Să pronunţe corect sunetele limbii române;
b) Să formuleze propoziţii simple corecte din punct de vedere gramatical;
c) Să recite poezii scurte cu respectarea intonaţiei, ritmului şi a pauzei.
II. DS
a) Să sorteze obiectele după un criteriu dat (mărime, culoare);
b) Să numere în limitele 1-3;
c) Să compare grupele de obiecte prin asociere globală (multe, puţine);
d) Să denumească părţile componente ale propriului corp;
e) Să recunoască căteva obiecte de îmbrăcăminte;
f) Să recunoască plante şi animale, obiecte de uz casnic.
III. DOS
a) Să cunoască norme elementare de convieţuire în grup (formule de politeţe, regulile clasei);
b) Să rupă şi să mototolească hârtia.
IV. DEC
a) Să reproducă individual după model;
b) Să interpreteze cântece scurte;
c) Să recunoască culorile primare (roşu, galben, albastru);
d) Să cunoască şi să utilizeze corect instrumentele de lucru în redarea unei teme.
V. DPM
a) Să execute corect mişcările diferitelor segmente ale corpului;
b) Să execute corect deprinderi motrice de bază (mers, alergare).
Probe aplicate la evaluarea iniţială
ADE
 "Să ne cunoaştem"- joc didactic;
DS
 „Când se întâmplă?" (raportarea temporală a diferitelor activităţi) —joc didactic;
 „Grupează după cum îţi spun!" (exerciţiu cu material individual pentru mare-mic, gros-
subţire);
 "Cine ştie mai bine"- joc didactic.
DLC
 „Supărarea Danielei" —povestirea educatoarei;
 Greşeala Cuminţicăi" - lectura educatoarei
DEC
 Deprinderi de interpretare: „Festivalul copiilor" (interpretarea cântecelor cunoscute);
 Deprinderi melodice: sunete din natură;
 joc muzical: „Cântă ca..." (reproducerea sunetelor auzite pe CD);
 Modelaj (temă la alegere);
 Organizarea spaţiului plastic ,,Amintiri din vacanţă" (pictura).
DOS
 „În călătorie" (educaţie pentru societate) - joc didactic (deprinderi de comportare civilizată
în mijloace de locomoţie);
 „Când se întâmplă?" (succesiunea anotimpurilor).
DPM
 Schema corporală
 Exerciţii: „Privim sus-jos"; „Atinge vârlul încălţărilor cu degetele mâinii"; „Mergi
pe loc ca soldaţii";
 Joc: „Învingătorii";
 Deprinderea motrică de mers: Evaluarea executării tipurilor de mers.
 Exerciţii: „Cine-i mai înalt? "; Pisica se întinde"; „Sări ca iepuraşul";
 Joc: "Veniţi la steguleţ";
 Joc de antrenare: „Mingea care frige".
 Joc de relaxare: „Plimbă ursuleţul"
Anexa 4

Probe de evaluare iniţială


PROBA NR. 1
DOS „Când se întâmplă?”- joc didactic
Sarcina probei
- Să deosebească şi să denumească două momente ale zilei;
- Să identifice caracteristicile anotimpurilor.
Criterii de evaluare a rezultatelor probelor:
- denumeşte două momente ale zilei
- denumeşte un anotimp din două reprezentate în imagine
- rezolvă corect sarcinile
- rezolvă corect 4 itemi = 4 puncte
- rezolvă corect 3 itemi = 2 puncte
- rezolvă corect 1 item = 1 punct
Calificative acordate în funcţie de punctaj:
FB = 4p – 14 copii B = 3p – 5 copii S = 2p – 1 copil
Descriptori de performanţă:
- nivel maximal: dă un răspuns corect cu uşurinţă;
- nivel mediu: dă un răspuns evaziv şi are nevoie de ajutor;
- nivel minimal: răspunde doar la insistenţele educatoarei sau nu răspunde deloc.

PROBA NR. 2

DLC "Greşeala Cuminţicăi"- lectura educatoarei

Sarcina probei

- să aibe iniţiativă în executarea unor treburi zilnice;


- să precizeze profilul moral al personajului din poveste.
Criterii de evaluare a rezultatelor probelor :

- îşi manifestă dorinţa de a ajuta la strângerea jucăriilor;


- denumeşte personajul considerat a fi bun (rău);
- rezolvă corect sarcinile
- rezolvă corect 4 itemi = 4 puncte
- rezolvă corect 3 itemi = 2 puncte
- rezolvă corect 1 item = 1 punct
Calificative acordate în funcţie de punctaj:
FB = 4p – 10 copii B = 3p – 5 copii S = 2p – 5 copii
Descriptori de performanţă:
- nivel maximal: rezolvă sarcina corect şi cu uşurinţă;
- nivel mediu: rezolvă evaziv şi are nevoie de ajutor;
- nivel minimal: rezolvă sarcinile doar la insistenţele educatoarei sau nu rezolvă nimic.

PROBA NR. 3

DEC: "Festivalul copiilor"- interpretarea cântecelor cunoscute

Sarcina probei

- să intoneze corect linia melodică a unui cântec;


- să diferenţieze înălţimea şi intensitatea sunetelor muzicale.
Criterii de evaluare a rezultatelor probelor :

- cântă corect;
- rezolvă corect 4 itemi = 4 puncte
- rezolvă corect 3 itemi = 2 puncte
- rezolvă corect 1 item = 1 punct
Calificative acordate în funcţie de punctaj:
FB = 4p – 10 copii B = 3p – 5 copii S = 2p – 5 copii
Descriptori de performanţă:
- nivel maximal: cântă corect şi cu uşurinţă;
- nivel mediu: cântă cu uşurinţă dar fals;
nivel minimal: cântă fals doar la insistenţa educatoarei.

PROBA NR. 4

DEC: "Veniţi la steguleţ"- joc

Sarcina probei

- să se raporteze la un joc dat;


- să răspundă motric la o comandă dată.
Criterii de evaluare a rezultatelor probelor :

- merge, aleargă corect;


- rezolvă corect 4 itemi = 4 puncte
- rezolvă corect 3 itemi = 2 puncte
- rezolvă corect 1 item = 1 punct
Calificative acordate în funcţie de punctaj:
FB = 4p – 10 copii B = 3p – 6 copii S = 2p – 4 copii
Descriptori de performanţă:
- nivel maximal: merge şi aleargă corect şi cu uşurinţă;
- nivel mediu: nu îndeplineşte sarcinile corect şi are nevoie de ajutor;
- nivel minimal: îndeplineşte sarcinile doar la insistenţa educatoarei sau deloc.
PROBA NR. 5

DS: (Cunoaşterea mediului)- "Să ne cunoaştem"- rezolvare de fişe

Sarcina probei

- enumeră părţi componente ale corpului uman;


- enumeră modificări apărute în viaţa omului în funcţie de anotimp.
Criterii de evaluare a rezultatelor probelor :

- încercuieşte mâinile, picioarele copiilor din fişă;


- încercuieşte fetiţele cu roşu şi băieţii cu albastru;
- rezolvă corect sarcinile;
- rezolvă corect 4 itemi = 4 puncte
- rezolvă corect 3 itemi = 2 puncte
- rezolvă corect 1 item = 1 punct
Calificative acordate în funcţie de punctaj:
FB = 4p – 9 copii B = 3p – 6 copii S = 2p – 5 copii
Descriptori de performanţă:
- nivel maximal: recunoaşte cu uşurinţă părţile componente ale corpului uman;
- nivel mediu: răspunde evaziv şi are nevoie de ajutor;
- nivel minimal: rezolvă sarcinile doar la insistenţa educatoarei sau nu rezolvă deloc.
PROBA NR. 6

DS: (Activităţi matematice)- "Cine ştie mai bine"- joc didactic

Sarcina probei

- construieşte grupe de obiecte prin corespondenţă de la unu la trei.


Criterii de evaluare a rezultatelor probelor :

- numără crescătore de la 1 la 3;
- rezolvă corect sarcinile;
- rezolvă corect 4 itemi = 4 puncte
- rezolvă corect 3 itemi = 2 puncte
- rezolvă corect 1 item = 1 punct
Calificative acordate în funcţie de punctaj:
FB = 4p – 10 copii B = 3p – 6 copii S = 2p – 4 copii
Descriptori de performanţă:
- nivel maximal: dă un răspuns corect şi cu uşurinţă;
- nivel mediu: dă un răspuns evaziv şi are nevoie de ajutor;
- nivel minimal: rezolvă sarcinile doar la insistenţa educatoarei sau nu rezolvă nimic.
Anexa 5

Itemi pentru evaluarea sumativă la grupa mijlocie


ITEMI PENTRU EVALUAREA SUMATIVĂ LA GRUPA MIJLOCIE
I. DLC
a) Să pronunţe corect sunetele limbii române;
b) Să formuleze propoziţii corecte din punct de vedere gramatical;
c) Să recite expresiv poeziile învăţate;
d) Să redea un fragment dintr-o poveste citită la grupă;
e) Să evidenţieze trăsături pozitive şi negative ale personajelor.
II. DS
a) Să ordoneze elementele în funcţie de criterii date (mărime, culoare, formă);
b) Să numere în limitele 1-5;
c) Să denumească părţi componente ale propriului corp;
d) Să denumească fenomene şi caracteristici ale anotimpurilor studiate: toamna şi iarna;
e) Să recunoască formele geometrice (cercul, pătratul, triunghiul);
f) Să aşeze în spaţiul înconjurător elementele date.
III. DOS
a) Să cunoască norme elementare de convieţuire în grup (formule depoliteţe, regulile clasei);
b) Să redea peisaje din natură, utilizând materiale din natură.
IV. DEC
a) Să cânte în grupuri şi individual cântece învăţate;
b) Să recunoască cântecele şi să continue interpretarea lor;
c) Să executepaşi de dans în ritmul melodiei;
d) Să cunoască şi să utilizeze corect instrumentele de lucru în redarea unei teme.
V. DPM
a) Să execute corect mişcările diferitelor segmente ale corpului;
b) Să execute corect deprinderi motrice de bază (mers, alergare, săritură);
c) Să manifeste spirit de echipă.

Anexa 6

Probe aplicate la evaluarea sumativă


ADE:
 Activitate integrată- "Frumuseţea anotimpurilor" (DS, DEC): "Când se întâmplă?" (discuţii libere);
 Activitate integrată- "Ursul păcălit de vulpe" (DS, DLC): "Locuitorii pădurii".
DOS:
 "Ce ştiu despre mine?- convorbire
DEC:
 Covoraş în culorile toamnei" -pictură;
DPM:
 „Faci ce spun eu!".
Anexa 7

Itemi pentru evaluarea finală la grupa mijlocee


ITEMI PENTRU EVALUAREA FINALĂ LA GRUPA MIJLOCEE
I. DLC
a) Să se exprime corect gramatical, fonetic şi lexical;
b) Să formuleze propoziţii simple şi dezvoltate cu cuvinte şi expresii noi;
c) Să recite poezii învăţate în timpul anului cu respectarea intonatiei, ritmului şi a pauzei;
d) Să redea fragmente din poveşti şi să recunoască personaje, redând şi calităţi ale acestora;
e) Să dramatizeze un fragment dintr-o poveste la alegere.
II. DS
a) Să sorteze obiectele după un criteriu dat (mărime, culoare);
b) Să numere în limitele 1-5 şi să recunoască cifrele;
c) Să compare grupele de obiecte prin asociere globală (multe, puţine);
d) Să identifice poziţiile spaţiale indicate;
e) Să facă corespondenţa între cantitate şi cifra corespunzătoare;
f) Să recunoască anotimpurile în funcţie de elementele date şi fenomene specifice;
g) Să recunoască obiecte de îmbrăcăminte şi igienă personală;
h) Să recunoască plante şi animale, obiecte de uz casnic.
III. DOS
a) Să cunoască norme elementare de convieţuire în grup (formule de politeţe, regulile clasei);
b) Să rupă şi să mototolească hârtia;
c) Să lipească corect folosind tehnici şi instrumente de lucru adecvate;
d) Să cunoască tehnica de înşiruire, tăiat pe linie dreaptă;
e) Să realizeze activităţi practic-gospodăreşti (aranjarea mesei pentru musafiri, pregătirea unor
prăjituri şi mâncăruri uşoare, curăţenia în camera mea etc).
f) DES
a) Să reproducă individual după model şi liber dând frâu liber imaginaţiei;
b) Să interpreteze cântece scurte;
c) Să recunoască culorile primare (roşu, galben, albastru) şi culori secundare (portocaliu, alb,
negru, roz, verde, maro etc);
d) Să cunoască şi să utilizeze corect instrumentele de lucru în redarea unei teme.
e) DPM
a) Să execute corect mişcările diferitelor segmente ale corpului;
Să execute corect deprinderi motrice de bază (mers, alergare, săritură).
Anexa 8

Probe aplicate la evaluarea finală

PROBE APLICATE LA EVALUAREA FINALĂ

 Activitate integrată „Pomişorii” DLC + DOS


o DLC – „Pomişorii”- de Nicolae Nasta- memorizare
o DOS – tablou de primăvară – lipire
 Activitate integrată „Vieţuitoarele din curtea noastră (câinele)” DOS + DEC
o DOS – „Dorinţa lui Ionuţ” – lectura educatoarei
o DEC – Colecţia primăvară/vară pentru căţei – pictură
 Activitate integrată „Vara- joc şi veselie” DS + ALA1
o DS – „Jocurile copiilor în parc vara” – lectură după imagini
 DS – rezolvări de fişe
PROBE DE EVALUARE FINALĂ

PROBA NR. 1

DLC: „Pomişorii”- de Nicolae Nasta- memorizare

Sarcina probei

- să asculte cu atenţie o poezie, demonstrând apoi înţelegerea mesajului transmis de text;


- să recite versurile „Pomişorii”- de Nicolae Nasta- clar, corect şi expresiv, respectând
pauzele impuse de punctuaţie, ritmul şi măsura, nuanţând vocea în funcţie de
conţinutul mesajului.
Criterii de evaluare a rezultatelor probelor :

- răspunde corect la întrebări;


- reţine conţinutul de idei al poeziei;
- rezolvă corect 4 itemi = 4 puncte
- rezolvă corect 3 itemi = 2 puncte
- rezolvă corect 1 item = 1 punct
Calificative acordate în funcţie de punctaj:
FB = 4p – 10 copii B = 3p – 8 copii S = 2p – 2 copii
Descriptori de performanţă:
- nivel maximal: dă un răspuns corect şi cu uşurinţă;
- nivel mediu: dă un răspuns evaziv şi are nevoie de ajutor;
- nivel minimal: rezolvă sarcinile doar la insistenţa educatoarei sau nu rezolvă nimic.
PROBA NR. 2

DOS: „Tablou de primăvară”- lipire

Sarcina probei

- să reţină conţinutul de idei al poeziei, îmbogăţindu-şi sfera de reprezentări despre copaci şi


modul de ocrotire al naturii;
- să lipească în spaţiul dat, valorificând experienţa anterioară şi folosin corect tehnica de
lucru însuşită anterior.
Criterii de evaluare a rezultatelor probelor :

- răspunde corect la întrebări;


- intuieşte corect materialul de lucru;
- rezolvă corect 4 itemi = 4 puncte
- rezolvă corect 3 itemi = 2 puncte
- rezolvă corect 1 item = 1 punct
Calificative acordate în funcţie de punctaj:
FB = 4p – 15 copii B = 3p – 4 copii S = 2p – 1 copii
Descriptori de performanţă:
- nivel maximal: dă un răspuns corect şi cu uşurinţă;
- nivel mediu: dă un răspuns evaziv şi are nevoie de ajutor;
- nivel minimal: rezolvă sarcinile doar la insistenţa educatoarei sau nu le rezolvă.
PROBA NR. 3

DOS: „Dorinţa lui Ionuţ”- povestirea educatoarei

Sarcina probei

- să repovestească conţinutul povestirii;


- să desprindă mesajul etic al povestirii, să facă deosebirea dintre faptele bune şi cele rele.
Criterii de evaluare a rezultatelor probelor :

- răspund corect la întrebări;


- rezolvă corect 4 itemi = 4 puncte
- rezolvă corect 3 itemi = 2 puncte
- rezolvă corect 1 item = 1 punct
Calificative acordate în funcţie de punctaj:
FB = 4p – 14 copii B = 3p – 4 copii S = 2p – 2 copii
Descriptori de performanţă:
- nivel maximal: dă un răspuns corect şi cu uşurinţă;
- nivel mediu: dă un răspuns evaziv şi are nevoie de ajutor;
- nivel minimal: rezolvă sarcinile doar la insistenţa educatoarei sau nu le rezolvă.
PROBA NR. 4
DEC: „Colecţia primăvară-vară pentru căţei”- pictură

Sarcina probei

- să realizeze prin diferite tehnici de pictură hăinuţe pentru căţei;


- să decupeze folosind tehnici de lucru însuşite;
- să organizeze o mini-expoziţie.
Criterii de evaluare a rezultatelor probelor :

- pictează şi decupează corect;


- rezolvă corect 4 itemi = 4 puncte
- rezolvă corect 3 itemi = 2 puncte
- rezolvă corect 1 item = 1 punct
Calificative acordate în funcţie de punctaj:
FB = 4p – 15 copii B = 3p – 3 copii S = 2p – 2 copii
Descriptori de performanţă:
- nivel maximal: lucrează corect şi cu uşurinţă;
- nivel mediu: lucrează cu greutate şi are nevoie de ajutor;
- nivel minimal: lucrează doar la insistenţele educatoarei sau nu lucrează.
PROBA NR. 5

DŞ: „Vara- joc şi veselie”- lectură după imagini

Sarcina probei

- să identifice elemente importante din imagine;


- să găsească un titlu potrivit acestei imagini.
Criterii de evaluare a rezultatelor probelor :

- realizează o scurtă povestire;


- găseşte un titlu p0otrivit;
- rezolvă corect 4 itemi = 4 puncte
- rezolvă corect 3 itemi = 2 puncte
- rezolvă corect 1 item = 1 punct
Calificative acordate în funcţie de punctaj:
FB = 4p – 13 copii B = 3p – 6 copii S = 2p – 1 copii
Descriptori de performanţă:
- nivel maximal: vorbeşte corect şi cu uşurinţă;
- nivel mediu: vorbeşte incorect şi are nevoie de ajutor;
- nivel minimal: vorbeşte doar la insistenţele educatoarei sau nu vorbeşte deloc.
PROBA NR. 6

DS: Rezolvări de fişe

Sarcina probei

- să numere de la 1 la 5;
- să identifice forme geometrice.
Criterii de evaluare a rezultatelor probelor :

- numără corect;
- identifică forme geometrice;
- rezolvă corect 4 itemi = 4 puncte
- rezolvă corect 3 itemi = 2 puncte
- rezolvă corect 1 item = 1 punct
Calificative acordate în funcţie de punctaj:
FB = 4p – 13 copii B = 3p – 4 copii S = 2p – 3 copii
Descriptori de performanţă:
- nivel maximal: rezolvă corect şi cu uşurinţă;
- nivel mediu: rezolvă evaziv şi are nevoie de ajutor;
- nivel minimal: rezolvă sarcinile doar la insistenţele educatoarei sau nu rezolvă nimic.

Anexa 9

Plan de intervenţie

I. Domeniu Limbă şi Comunicare- Educarea limbajului


Copiii care se exprimă mai greu în propoziţii vor fi antrenaţi şi activaţi într-un program de
recuperare şi exersare a comunicării orale în activităţile alese, de repovestire după imagini, pentru
reactualizarea conţinuturilor poveştilor cunoscute şi pentru antrenarea tuturor copiilor în povestire.
Ceilalţi copii vor fi antrenaţi în activităţi pentru dezvoltarea limbajului oral şi al comunicării orale, fiind
solicitaţi în rezolvarea unor sarcini mai complexe, cu grad de dificultate mai ridicat.

II. Domeniul Ştiinţă-Activitate matematică


Copiii se vor juca mai mult în cadrul activităţilor de la aria Ştiinţă şi în activităţile
recuperatorii. De asemenea, vom încerca să folosim softurile educaţionale matematice pentru a atrage
mai mult copiii în activităţile pentru fixarea cunoştinţelor matematice.

III. Domeniul Ştiinţă- Cunoaşterea mediului


Se va lucra diferenţiat cu copiii care au întâmpinat dificultăţi, atât la activităţile comune cât
şi la jocurile desfăşurate la sectorul „Ştiinţă”. Fiecare copil va fi ajutat ca prin joc să-şi consolideze
cunoştinţele referitoare la anotimpuri şi la caracteristicile acestora. Se vor organiza vizite şi excursii,
urmărindu-se formarea unor atitudini ecologice faţă de mediul înconjurător.

IV. Domeniul Om şi Societate- Educaţie pentru societate


Copiii vor fi antrenaţi în jocuri şi exerciţii atractive pentru a-şi dezvolta capacităţile de a lua
iniţiativă într-o situaţie oarecare. Totodată, vom desfăşura majoritatea jocurilor şi activităţilor pe grupuri
pentru a le dezvolta abilităţile de lucru în echipă.

V. Domeniul Om şi Societate- Activităţi practice


Copiii vor fi încurajaţi, stimulaţi în finalizarea lucrărilor. Vom desfăşura activităţi penru a le
dezvolta abilităţile practice de lucru în echipă.

VI. Domeniul Estetic şi Creativ- Activităţi artistico-plastice


Copiii vor fi încurajaţi să acopere tot spaţiul de lucru, să respecte proporţiile, să realizeze
lucrări îngrijite, să-şi exprime opinia faţă de propria lucrare sau a altora şi mai ales să-şi motiveze
părerea.

VII. Domeniul Estetic şi Creativ – Educaţia muzicală


Vom învăţa şi vom ajuta în cadrul activităţilor (alese, de joc) unele cântece ritmate la care
se folosesc bătăi din palme, observaţii sonore.

VIII. Domeniul Psiho-Motric- Educaţie fizică


Se va face repetarea aşezării în formaţie şi în cadrul altor activităţi, se va insista asupra
exersării individuale pentru a-şi însuşi corect cunoştinţele referitoare la propria schemă corporală; copiii
vor fi antrenaţi în activităţi sportive şi ajutaţi să-şi perfecţioneze deprinderile motrice.

Anexa 10
PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ „FRUMUSEŢEA
ANOTIMPURILOR"
Educatoare: FAUR AURICA
Grădiniţa de copii APOŞ
Nivelul: I
Tema de studiu: CUM ESTE, A FOST ŞI VA FI AICI, PE PĂMÂNT?
Activitate integrată (DS; DEC)
Subiectul: "Frumuseţea anotimpurilor"
Tipul de activitate: consolidare, verificare.
Scopul: evaluarea cunoştinţelor însuşite şi îmbinarea lor în structuri noi, în vederea dezvoltării
creativităţii verbale, a exersării gândirii cauzale, divergente, deductive.
Obiective:
 Să descrie verbal şi grafic anumite schimbări şi transformări din mediul înconjurător;
 Să realizeze conexiuni între ideile descoperite, pentru a rezolva sarcina finală;
 Să analizeze şi să sintetizeze informaţiile utilizând materialele puse la dispoziţie;
 Să descrie fiecare grup compoziţional ca aspect general şi acţiuni efectuate;
 Să coopereze;
 Să formuleze propoziţii (corecte din punct de vedere gramatical) despre anotimpuri,
lucrând în perechi şi schimbând perechea.
Strategii didactice:
Metode: explicaţia, jurnalul grafic, Turul galeriei, conversaţia, problematizarea, jocul, lucrul în
grup, lucrul în perechi.
Material didactic: coli mari, culori, carioca, pastă de lipit, imagini specifice celor patru anotimpuri.
Durata:o zi
Forma de realizare: pe grupe, în perechi.
SCENARIUL ACTIVITĂŢII
Reactualizarea cunoştinţelor se va face utilizând jocul „Schimbă perechea". Copiii sunt
aşezaţi în două cercuri concentrice, copiii de pe linia cercului din mijloc se află cu spatele în
interior, formând perechi cu copiii din cercul exterior, faţă în faţă. Cei din mijloc sunt copacii şi
stau tot timpul pe scaune. Cei din exterior primesc câte o frunză şi reprezintă frunzele. La semnal
îşi schimbă locurile.
Pentru etapa obţinerea performanţei am ales una din variantele metodei jurnalul grafic, care
presupune o activitate prin cooperare. Se constituie patru grupe de copii (un grup/anotimp), a câte
cinci copii în grup. Fiecare grup îşi alege anotimpul preferat, apoi se comunică sarcina de lucru.
Completează jurnalul grafic, desenând sau alegând imagini specifice numai anotimpului
pe care 1-au ales. Copiii lucrează 10-15 minute, timp în care comunică între ei, motivează alegerile
făcute, compară opţiunile proprii cu ale colegilor, caută imagini, lipesc, desenează.
În evaluare se foloseşte tehnica „Turul galeriei".
EVENIMENT CONŢINUT ŞTIINŢIFIC STRATEGII EVALUARE
DIDACTIC DIDACTICE
1. Captarea Audiţie - fragment din poezia „Balada unui greier mic", Deducţia Răspund prin deducţie:
atenţiei de G. Topîrceanu. Conversaţia enumeră, denumesc aspecte
Despre cine se vorbeşte ale anotimpului toamna.
în poezia audiată?

2. Anunţarea Astăzi, copii, ne vom aminti tot ce ştim, am observat, Expunerea


temei şi a am învăţat despre anotimpurile anului. Care anotimp ne-a
obiectivelor plăcut mai mult, care este mai frumos, care este mai bogat
şi cum ştiţi să-1 reprezentaţi?
Să folosiţi cuvinte frumoase, să vorbiţi în propoziţii,
să lucraţi frumos, să comunicaţi şi să cooperaţi unii cu
alţii.
3. Reactualizarea Jocul „Schimbă perechea" Explicaţia Fiecare „copil-copac"
cunoştinţelor Ca să vă amintiţi cât mai multe despre anotimpuri, ne prezintă cel puţin trei pro-
vom juca jocul "Schimbă perechea". Copiii sunt aşezaţi Conversaţia poziţii despre anotimp.
în două cercuri concentrice, copiii de pe linia cercului din
mijloc se află cu spatele în interior, formând perechi cu Lucrul în perechi Să facă sinteza parţială.
copiii din cercul exterior, faţă în faţă. Cei din mijloc sunt
copacii şi stau tot timpul pe scaune. Cei din exterior Jocul Să enumere caracteris-
primesc câte o frunză şi reprezintă frunzele. ticile anotimpului.
Urmează prezentarea aspectelor caracteristice ale
anotimpurilor, ţinând seamă de următoarele aspecte: Să folosească legături
copacii, iarba, fructele, legumele, oamenii şi activităţile cauzale anotimp-om, ano-
lor, apelând la experienţa cognitivă dobândită. timp-pădure.
Amintiţi-vă şi spuneţi tot ce ştiţi voi despre anotimpul
toamna. Să enumere acţiuni
Stop, schimbă frunza, următoarea frunză formează desfăşurate de oameni.
pereche cu copacul următor şi completează descrierea
anotimpului de toamna (flori). Jocul continuă până când
copiii ajung la poziţia iniţială.
„Copilul-copac" reţine toate propoziţiile formulate cu
fiecare „frunză" şi le prezintă la sfârşitul jocului. La
anotimpul iarna se schimbă rolurile.
Se realizează astfel reactualizarea cunoştinţelor despre
toamnă, iarnă... — sinteza totală.
Tranziţie: „Bate vântul frunzele".
4. Obţinerea Se constituie patru grupe de copii (un grup/ anotimp) Jurnalul grafic Se constituie prompt
performanţei a câte cinci copii în grup. Fiecare grup îşi alege anotimpul grupul de lucru conform
preferat, apoi se comunică sarcina de lucru. Completaţi Problematizarea cerinţei.
jurnalul grafic, desenând sau alegând imagini specifice
numai anotimpului pe care l-aţi ales. Copiii lucrează 10- Copiii reprezintă plastic
15 minute, timp în care comunică între ei, motivează cel puţin două caracteristici
alegerile fâcute, compară opţiunile proprii cu ale ale anotimpului ales.
colegilor, caută imagini, lipesc, desenează. Copiii îşi
„scriu numele" în pătratul în care au lucrat (pun însemnul
individual).

5. Evaluarea În evaluare se foloseşte tehnica "Turul galeriei". Se Turul galeriei Se face împreună cu
activităţii expun pe pereţii clasei cele patru tablouri, reperzentând educatoarea analiza ideilor.
cele patru anotimpuri. Fiecare grup va trece să viziteze
tablourile expuse şi va completa pe margine comentariile Conversaţia Se delimitează:
critice, observaţiile, întrebările acolo unde este cazul.  Ideile principale
 Ideile nou apărute
După ce se încheie turul galeriei, grupurile revin la
 Valoarea ideilor
locul iniţial, văd, citesc observaţiile de pe lucrarea lor şi
 Eventualele erori
se face analiza ideilor.
Anexa 11

PROIECT DIDACTIC INTEGRAT


„URSUL PĂCĂLIT DE VULPE"
Educatoare: FAUR AURICA
Grădiniţa de copii APOŞ
Data: 17.02.2010
Nivelul: I
Tema de studiu anuală: CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?
Subtema: „Locuitorii pădurii"
Domenii experienţiale: DLC + DS
Denumirea activităţii: Educarea limbajului
Forma de realizare: Activitate integrată
Tema activităţii: „Ursul păcălit de vulpe", de Ion Creangă
Tipul de activitate: mixt (predare, sintetizare)
Scopul:
 Dezvoltarea capacităţii de a sintetiza informaţiile unui text citit, dezvoltându-şi atenţia,
creativitatea limbajului şi a încrederii în posibilităţile de relaţionare şi asumarea
responsabilităţilor.
 Formarea capacităţii de explorare şi descriere verbală a elementelor din mediul
înconjurător.
Obiective operaţionale:
 să asculte activ textul citit de educatoare;
 să sintetizeze textul, elaborând un rezumat de idei;
 să formuleze, să adreseze întrebări legate de text;
 să explice/clarifice noţiuni, cuvinte, situaţii din text;
 să facă predicţii, exprimând opinii, idei, concluzii;
 să găsească asemănări şi diferenţe între cele două animale din pădure;
 să manipuleze rapid materialele;
 să interpreteze un cântecel despre personajele din text.
 să colaboreze în grupuri mici.
Strategii didactice:
Metode şi procedee: lectură, metoda interactivă de grup „învăţarea reciprocă", observaţia,
demonstraţia, conversaţia, explicaţia, povestirea, metoda „Bula dublă"
Material didactic: planşe cu imagini din poveste, buline colorate pentru diferenţierea copiilor pe
echipe, coroniţe pentru lideri, palete cu întrebările: „Ce? Cine? Cum? De ce? Din ce cauză?",
recompense.
Forma de organizare: Pe grupe, frontal.
Locul de desfăşurare: Sala de grupă.
Durata: o zi
BIBLIOGRAFIE
1. PREDA V.; DUMITRANA M., "Programa activităţilor instructive educative în grădiniţa de
copii", Editura V&I Integral, Bucureşti, 2000.
2. "Curriculum pentru învăţământ preprimar", (3-6/7 ani), 2008
3. CUCOŞ C, "Pedagogie", Editura Polirom, Iaşi, 1996
4. DAMSA I. şi colab., "Dezvolţarea vorbirii în grădiniţa de copii şi în clasele I-II - Ghid metodic",
Editura PRA, Bucureşti, 1996
5. DRAGOMIR M., "Managementul activităţii didactice - eficienţă şi calitate", Editura Eurodidact,
Cluj-Napoca, 2002
6. BREBEN S.; GONGEA E.; RUIU G.; FULGA M., "Metode interactive de grup - Ghid metodic",
Editura Arves, 2002
7. MARIA DULAMA, "Metode, strategii şi tehnici didactice activizate", Editura Clusium, 2002
Desfăşurarea activităţii
EVENIMENT CONŢINUT ŞTIINŢIFIC STRATEGII EVALUARE
DIDACTIC DIDACTICE
1. Moment Voi aşeza mobilierul şi voi pregăti cele necesare Observarea comportamen-
organizatoric pentru buna desfaşurare a activităţii: tului;
 aranjarea măsuţelor pentru cele 4 grupe;
Corectarea ţinutei;
 pregătirea materialelor didactice;
 aerisirea sălii de grupa;
 intrarea ordonată a copiilor în sala de grupă.
Copiii vor fi repartizaţi în patru grupe, după culoarea
bulinei pe care au ales-o (galben-rezumătorii, verde-
întrebătorii, roşu-clarificatorii, albastru-prezicătorii).
Cei care au aceeaşi culoare de bulină se vor aşeza la
măsuţa la care găsesc bulina reprezentativă şi plăcuţe cu
iniţialele: R, I, C, P, dar şi coroniţe pentru lideri.

2. Captarea Captarea atenţiei se realizează printr-o ghicitoare: Surpriza Interesul pentru conţinutul
atenţiei „La coteţe dă târcoale,/ La blană e roşcovană,/ Şi mai este surprizei
şi vicleană/ Ghici ce e? " (Vulpea)
Le voi arata o imagine cu o vulpe.

3. Anunţarea DLC Conversaţia Observarea


temei şi a „Astăzi, la activitatea de educare a limbajului, vă voi comportamentului
obiectivelor citi povestea - „Ursul păcălit de vulpe", de Ion Creangă.
urmărite Voi trebuie să ascultaţi şi să tineţi minte cele citite,
deoarece la sfârşit trebuie să povestiţi, să puneţi întrebări Explicaţia
şi să daţi răspunsuri din conţinutul poveştii".
4. Dirijarea Explicarea regulilor de desfăşurare a activităţii pe Explicaţia Relaţionare în timpul
învăţării grupe: formarii echipelor
Grupa 1 - rezumătorii: vor povesti pe scurt conţinutul
poveştii în mod clar şi concis (vor fi ajutaţi de imaginile
sugestive prezentate în timpul lecturii).
Grupa 2 — întrebătorii: vor formula întrebări despre
conţinutul textului citit, pe care le adresează colegilor. Ei
analizează răspunsurile primite, le completează dacă este
cazul (se vor ajuta de paletele de întrebări). Metoda învăţării reci- Constituie grupurile după
Grupa 3 - clarificatorii: explică cuvintele şi expresiile noi proce cerinţele educatoarei
din text, vor clarifica situaţia ursului judecând faptele
vulpiţei, pe care o vor pedepsi.
Grupa 4 — prezicătorii: găsesc un alt final textului
prezentat.
Se va spune conţinutul poveştii cât mai expresiv, Relaţionarea în cadrul
folosind mimica şi gestica corespunzătoare. Conţinutul Lectura educatoarei grupului prin acţiune şi
poveştii va fi expus urmărindu-se succesiunea comunicare
evenimentelor, prezentându-se simultan imagini Activitate frontală
sugestive. Pe parcursul citirii se vor explica cuvintele noi Conversaţia
prin sinonimie (tufă, vizuină, vicleană, caţaveică).
5. Obţinerea Activitatea în grupuri: Explicaţia Activitatea, implicarea
performanţei Le voi cere copiilor să precizeze care este titlul şi copiilor în cadrul grupurilor
autorul poveştii şi să privească cu atenţie imaginile pe
care le-am afişat simultan cu citirea, pentru ca fiecare
grup să-şi rezolve sarcina dată. Observaţia Rezumatul poveştii
Grupul rezumătorilor va prezenta pe scurt conţinutul
poveştii (copiii vor fi ajutaţi de imaginile prezentate în
timpul lecturării).
Grupul întrebătorilor analizează imaginile şi vor pune Învăţarea reciprocă Formularea rapidă a
întrebări, cu ajutorul paletelor cu întrebări (posibile întrebărilor
întrebări):
„- Cine mână carul?"
„- Cine s-a aşezat în mijlocul drumului?"
„- Cine a venit în vizuina vulpii?"
„- Ce a facut ţăranul cu vulpea?"
„- Ce 1-a învăţat vulpea pe urs să facă pentru a prinde şi
el peşte?"
„- Cum era noaptea în pădure?" Explicarea cuvintelor noi şi
„- Cum era ursul?" a situaţiei ursului
Grupul clarificatorilor va expune argumentând:
 comportamentul înşelător al vulpii (viclenie);
 comportamentul naiv al ursului (naivitate)
 morala. Comunicarea ideilor
De asemenea, judecând faptele vulpii pot sugera
posibile pedepse. Povestirea Formularea unui final al
Grupul prezicătorilor va găsi un alt final poveştii, unul poveştii
mai fericit pentru urs.
Tranziţie: cântecul „Vulpea, cât e de şireată!".
6. Asigurarea DS- Cunoaşterea mediului: Convorbire
retenţiei şi a
"Bula dublă"- vezi anexa de la finalul proiectului didactic
transferului Activitate frontală
Se vor analia următoarele aspecte: comportamente, hrană,
înfăţişare, adăpost
7. Evaluare Copiii vor rezolva o fişă de evaluare: "Încercuieşte numai Exerciţiul individual Fişa de evaluare
imaginile care fac parte din poveste".

8. Încheierea Se fac aprecieri asupra modului de desfăşurare a activităţii Interpretarea cântecului Recompense
activităţii şi li se oferă copiilor recompense (ecuson cu imaginea unui
urs).

La final, copiii vor interpreta cântecul: "Ursul păcălit".

Iarna: se apropie de sate în Personaje de Iarna: hibernează


"Bula dublă" căutarea hranei poveste

Hrana: carnivor Le plac peştii Hrana: omnivor

Culoare: roşcată Animale din URS Culoare: brun


VULP
pădure
E
Mărime: medie
Nasc pui vii Mărime: mare

Coada: stufoasă
Au corpul Coada: mică
acoperit cu
Adăpost: vizuină blană Adăpost: bârlog
Anexa 12

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ


Educatoare: FAUR AURICA
Grădiniţa de copii APOŞ
Grupa: mijlocie
Tema activităţii: "Pomişorii"
Tipul activităţii:mixt (predare; consolidare de priceperi şi deprinderi)
Domenii experienţiale: DLC + DOS
Mijloace de realizare: Activitate integrată- memorizare şi lipire
Durata: o zi
Scopul activităţii:
 Dezvoltarea capacităţilor de cunoaştere, înţelegere şi ocrotire a mediului înconjurător;
 Dezvoltarea creativităţii şi a expresivităţii limbajului oral şi activizarea vocabularului;
 Exersarea deprinderii de a lipi, folosind tehnici şi materiale cunoscute;
 Dezvoltarea atenţiei voluntare, a memoriei şi a auzului fonematic;
 Cultivarea gustului estetic.
Obiective operaţionale:
 Să asculte cu atenţie o poezie, demonstrând apoi, înţelegerea mesajului transmis de text;
 Să recite versurile poeziei,,Pomişorii", de Nicolae Nasta clar, corect şi expresiv, respec-
tând pauzele impuse de punctuaţie, ritmul, rima, nuanţând vocea în funcţie de mesajul
conţinutului;
 Să răspundă corect la întrebările educatoarei;
 Să reţină conţinutul de idei al poeziei, îmbogăţindu-şi sfera de reprezentări despre copaci
şi modul de ocrotire a naturii;
 Să denumească materialele şi ustensilele puse la dispoziţie, mânuindu-le cu atenţie şi
combinându-le în vederea realizării temei propuse;
 Să lipească în spaţiul dat, valorificând experienţa anterioară şi folosind corect tehnica de
lucru însuşită anterior.
 Să adopte o poziţie corectă la masa de lucru, conform indicaţiilor primite;
 Să răspundă prin acţiune la cerinţele educatoarei;
 Să ducă lucrarea la bun sfârşit fără ajutor;
 Să aprecieze lucrarea proprie şi pe ale colegilor.
Strategii didactice:
Metode şi procedee: observaţia, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, surpriza, Turul
galeriei.
Material didactic: texte literare, imagine de primăvară, cartoane, pomi, flori, fluturi, fire de iarbă,
soare, lipici.
Forme de organizare: frontal, individual
Locul de desfăşurare: sala de grupă
Resurse de timp: 35-40 minute
Bibliografie
1. " Metodica activităţilor practice în grădiniţa de copii "- manual pentru liceele pedagogice de
educatoare, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1978
2. "Metodica dezvoltării vorbirii" - manual pentru liceele pedagogice de educatoare, Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1978
3. "Curriculum pentru învăţământul preşcolar" (3-6/7 ani), 2008
SECVENŢE CONŢINUT STRATEGII DIDACTICE EVALUARE
DIDACTICE INSTRUMENTE ŞI
INDICATORI
Metode şi Material Forme de
procedee didactic organizare

1. Moment Crearea condiţiilor necesare bunei desfaşurări a activităţii: Observarea directă


organizato- • aerisirea sălii de grupă;
ric
• aranjarea mobilierului;
• pregătirea materialului didactic.
2. Captarea La un semnal, sunet de clopoţel, copiii sunt invitaţi în sala Recitarea versuri frontal Evaluare orală
atenţiei de grupă: versurilor individuală

„Dimineaţa a sosit,/Toţi copiii au venit./În semicerc ne


adunăm,/Pe musafiri îi salutăm./A început o nouă zi/Bună
dimineaţa, copii!" Observarea
Captarea atenţiei se realizează printr-o scurtă conversaţie comportamentului
despre un concurs pregătit de grupa mijlocie cu tema: „Micii Explicaţia verbal şi
ecologişti iubesc natura". Educatoarea le spune copiilor că sunt conversaţia nonverbal
şi ei invitaţi, de aceea trebuie să pregătească câteva surprize
pentru colegii mai mari.
3. Anunţarea Pentru acest eveniment vor învăţa poezia „Pomişorii", de explicaţia frontal Observarea focali-
temei Nicolae Nasta şi vor realiza un tablou de primăvară. conversaţia zării şi menţinerii
atenţiei
4. Prezenta- Educatoarea familiarizează copiii cu textul poeziei prin explicaţia; Imagine frontal Aprecierea
rea noului prezentarea acestuia sub forma unei naraţiuni pe baza unei conversaţia sugestivă răspunsurilor
conţinut imagini ilustrativ-sugestive. copiilor
5. Dirijarea Se va trece la recitarea model a poeziei de către educatoare. Recitarea Textul frontal Încurajează şi
învăţării Urmează învăţarea poeziei de către copii, pe fragmente model literar ajută copiii
logice.
Memorarea poeziei se va face pe strofe şi integral,
individual, pe grupuri mici şi cu întreaga grupă de copii. Se
memorează prima strofa, apoi se memorează cealaltă, de
fiecare dată reluându-se şi strofa anterioară.
Se va repeta poezia pe strofe, prima şi apoi a doua, apoi Corectează
prima cu a doua. Procedeul individual pronunţia
Se recită numai individual, pentru urmărirea "Când unul
corectitudinii pronunţiei cuvintelor. Apoi se numeşte un tace,
copil care îşi va alege „perechea/ copilul" de sprijin şi poezia celălalt
va fi recitată în întregime prin procedeul când unul tace, continuă"
celălalt copil continuă să spună textul:
"Pomişorii" de Nicolae Nasta Aprecieri pozitive
În grădină printre flori/Am sădit doi pomişori;/Pomişorii- versuri ale răspunsurilor
acum, vezi bine,/Sunt mai mici şi decât mine./Dar în fiecare
zi/Eu cu drag i-oi îngriji./Altfel cum aţi vrea să crească/Şi la
vară să-nflorească?
Moment de destindere: Explicaţia Evaluare globală
„Zborul petalelor de flori" - moment de euritmie. Copiii îşi Demonstra- şi individuală
imaginează că sunt petalele florilor de cais, care plutesc şi ţia mişcare
apoi cad pe pământ. Observaţia
Următoarea tranziţie face trecerea către celălalt moment al frontal Aprecieri pozitive
activităţii: realizarea tabloului de primăvară prin tehnica Exerciţiul privind executarea
lipirii. „Noi uşor ne ridicăm,/Şi la mese ne-aşezăm,/Şi în versuri mişcărilor
linişte-aşteptăm,/Să aflăm ce învăţăm "
6. Obţinerea Educatoarea îi dirijează către mese şi parcurge etapele de Observaţia Modelul frontal Evaluare orală
performan- mai jos cu ajutorul întrebărilor, explicaţiilor şi demonstraţiei: educatoa- individuală
ţelor şi  Intuirea materialului didactic; Conversaţia rei individual
 Intuirea modelului educatoarei; Cartoane,
7. Asigura- copăcei
 Explicarea şi demonstrarea modului de lucru
rea feed- decupaţi, Aprecieri verbale
(realizate concomitent de către educatoare) vor
back-ului flori, frontale şi
evidenţia:
 modul de utilizare a materialelor de lucru; fluturi, individuale
 încadrarea corectă a elementelor compoziţionale în fire de
spaţiul de lucru; iarbă,
 respectarea ordinii la masa de lucru şi a acurateţei lipici
lucrării. individual Evaluare globală
 Încălzirea muşchilor mici ai mâinii conform
Explicaţia
mişcărilor sugerate de poezia recitată în ritm lent de Textul
către educatoare: Demonstra- poeziei
„Batem palmele de zor,/Batem palmele cu spor!/1,2-1, ţia "Batem
2;/Faceţi toţi lafel ca noi!/Pe mânuţe ne spălăm/ Curat noi palmele" Aprecierea
Observaţia
ca să lucrăm./1,2-1, 2; pozitivă privind
/ Faceţi toţi lafel ca noil/La pian noi acum căntăm/ Exerciţiul executarea
Linişte!/Să ascultam!" frontal mişcărilor
 Executarea temei de către copii, în mod individual, Exerciţiul
conform modelului educatoarei, respectând indi- Explicaţia
caţiile educatoarei, utilizând o tehnică de lucru Evaluare prin
corectă; ajutorarea copiilor care solicită sprijin sau Demonstra- individual produsele copiilor
adresează întrebări; atenţionarea păstrării ordinei şi ţia
disciplinei.
Observaţia
8. Evaluarea Se realizează o miniexpoziţie cu lucrările copiilor şi se Turul Lucrările frontal Interpretarea
performan- analizează aceste lucrări în funcţie de următoarele criterii: galeriei; copiilor lucrărilor;
ţelor Aprecierea
 respectarea temei şi a etapelor lucrării; modului de lucru,
 acurateţea lucrării; a calităţii estetice
 originalitatea; şi acurateţea
 finalizarea lucrării. lucrărilor copiilor;
Copiii trec în şir, pe rând, prin faţa lucrărilor şi lipesc Buline individual Aprecierea
câte o bulină roşie lângă lucrarea preferată, explicând roşii. creativităţii
alegerea făcută. răspunsurilor;
Analiza
produselor
activităţii.

9. Încheierea Aprecierea activităţii şi comportamentului copiilor pe Conversaţia


activităţii parcursul activităţii de către educatoare.
Anexa 13

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ


"VIEŢUITOARELE DIN CURTEA NOASTRĂ (CÂINELE)"
Educatoare: FAUR AURICA
Grădiniţa de copii APOŞ
Nivelul: I
Tema activităţii: "Vieţuitoarele din curtea noastră"
Durata: o zi
Domenii experienţiale: ADP + ALA+ ADE
Forma de realizare: Activitate integrată
Modul integrării: în reţea (în cadrul proiectului)
Scopul:
 Formarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător şi de respectare a
normelor de comportare privind protejarea animalelor;
 Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter şi formarea unei atitudini pozitive faţă
de sine şi faţă de ceilalţi;
 Stimularea expresivităţii şi a creativităţii, cultivarea spiritului critic şi a gustului estetic
prin evaluarea lucrărilor proprii şi ale celorlalţi copii din grupă;
 Consolidarea cunoştinţelor despre tehnici de lucru necesare prelucrării materialelor în
scopul realizării unor produse simple.
ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE:
I. ADP: întâlnirea de dimineaţă:
Salutul, prezenţa, Calendarul naturii, împărtăşirea cu ceilalţi: „Să acordăm primul ajutor"
(relatarea de întâmplări când au dat sau au primit primul ajutor);
Mesajul zilei: „Să ajutăm şi să iubim animalele";
Activitatea de grup: Cântec „Căţelul meu";
Ştirea zilei: "Astăzi, la grupă, vom avea invitaţi surpriză!";
Tema zilei: „Ne pasă de prietenii necuvântători!" (deprinderea de a manifesta empatie şi
compasiune faţă de vieţuitoare).
Tranziţii: „Hai la dans!" (gimnastică ritmică);
Frământări de limbă (onomatopee);
Joc cu text şi cânt: „Taraful Chiţ".
Comportamente urmărite:
 să relaţioneze verbal cu colegii;
 să se exprime corect lexical şi gramatical;
 să exemplifice situaţii în care au primit primul ajutor;
 să recunoască global şi contextual (ajutându-se de imagini) cuvinte sau simboluri din
calendarul naturii, din catalog (prezent/absent), din lista cu sarcini stabilite în grupă;
 să identifice mesajul zilei din discuţiile şi situaţiile prezentate;
 să-şi coordoneze mişcările cu ritmul muzicii;
 să recunoască şi să reproducă corect sunetele din onomatopee.
Strategii didactice:

Metode şi procedee: conversaţia, conversaţia euristică, problematizarea, element surpriză


(marionetă).
Mijloace de învăţămănt: cutia surprizelor, calendarul naturii, catalogul, CD-uri, marionetă.
Forma de realizare: frontal şi individual.
II. ALAl, respectiv ALA 2:
Construcţii: „Ferma lui Nea Alecu";
Artă: înşirare: „Zgărduţe pentru căţei";
Joc de rol: „De-a doctorul veterinar";
Montaj artistic: „Ferma lui Nea Alecu".
Comportamente urmărite:
 să realizeze adăposturi pentru animale folosind diferite piese de construcţii;
 să înşire paste colorate pentru a obţine zgărduţe;
 să asambleze imagini cu tipare date, pentru a obţine medalioane;
 să ataşeze la medalioanele realizate etichete cu nume de căţei scrise pe contur;
 să manifeste iniţiativă în comunicarea orală adecvată temei;
 să improvizeze un dialog între doctorul veterinar şi stăpânul animalului;
 să recite expresiv poeziile învăţate;
 să execute paşi de dans modern dovedind coordonare, ritm şi o bună orientare spaţială.
Strategii didactice:

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul.


Mijloace de învăţământ: machetă, siluete de animale, lipici, adăposturi de carton, paste, acuarele,
imagini căţei, CD-uri, litere, halate, bonete, trusă medicală, jucării de pluş, ambalaje,
cutii, costume.
III. Activităţi pe domenii experienţiale:
DOS - Povestirea educatoarei: „Dorinţa lui Ionuţ";
DEC - Pictură: „Colecţia primăvară-vară pentru căţei".
Comportamente urmărite:
 să asculte cu atenţie povestirea concentrându-se asupra conţinutului şi a acţiunii perso-
najelor;
 să repovestească conţinutul;
 să desprindă mesajul etic al poveştii, să facă deosebirea dintre fapte bune şi fapte rele;
 să descrie corect acţiunile personajelor, ale colegilor, dar şi cele proprii.
Strategii didactice:
Metode şiprocedee: conversaţia, conversaţia euristică, explicaţia, exerciţiul, jocul, Turul galeriei,
brainstormingul, ciorchinele, elementul surpriză.
Mijloace de învăţămănt: planşe, CD-uri, retroproiector, PC, imagini, colecţia de haine pentru
căţei, siluete căţei, hăinuţe confecţionate, poansoane, acuarele, şerveţele, ştampile, stimulente.
Forma de organizare: frontal, individual, pe grupuri.
Schema secvenţelor zilei:

ADP
ART JOC DE ROL CONSTRUCŢII
Ă
ALA 1

ADE (DOS + DEC)


ADE "Ne pasă de prietenii necuvântători"

ALA 2
MONTAJ ARTISTIC
Scenariul zilei:

Programul zilei va începe cu „Intâlnirea de dimineaţă". În timpul acestei activităţi, copiii


stau pe covor, în cerc, pentru a putea vedea mai bine şi a relaţiona lejer. Se vor efectua salutul,
prezenţa şi se va completa Calendarul naturii. În etapa următoare, împărtăşirea cu ceilalţi, copiii
sunt rugaţi să adreseze o formulă magică pentru a apărea surpriza din „Cutia fermecată".
Educatoarea va atinge cu bagheta cutia şi va scoate din ea surpriza - o rolă de pansament. Va iniţia
cu copiii o conversaţie pe tema „Să acordăm primul ajutor!", respectiv se adresează îndemnul
„Povesteşte o întâmplare în care ai primit sau ai acordat primul ajutor!".
Noutatea zilei va fi marcată de faptul că la un moment dat se aude un „lătrat" de căţel.
Împreună, copiii şi educatoarea, vor încerca să afle de unde vine lătratul şi cine face aşa. Dinspre
teatrul de păpuşi va apărea un căţel marionetă care iniţiază un dialog cu preşcolarii. Copiii îl
recunosc, este Căţeluşul şchiop din poezia scrisă de Elena Farago, pe care au învăţat-o cu o
săptămână înainte. Căţelul îşi exprimă dorinţa de a petrece ziua alături de ei pentru că sunt copii
cuminţi şi iubesc animalele. Atunci se va descoperi imaginea de la Mesajul zilei (Un copil
îmbrăţişând un căţel), care este: „Să ajutăm şi să iubim animalele din jurul nostru!". Astfel se
încearcă formarea deprinderii copiilor de a manifesta empatie, compasiune faţă de vieţuitoarele
ce ne înconjoară — aceasta fiind deprinderea din cadral rutinelor.
Va urma activitatea de grup, în care copiii vor cânta „Căţelul meu".
După această activitate se va continua cu programul zilei dedicat Căţeluşului şchiop.
Copiilor le vor fi prezentate centrele la care vor lucra (ALA 1): Joc de rol - „De-a doctorul
veterinar", unde Căţeluşul şchiop va fi pansat cu pansamentul surpriză; Artă - unde copiii vor
înşira pe aţă paste (pictate de ei cu o săptămână înainte) pentru a realiza zgărduţă pentru Căţeluşul
şchiop, la care vor ataşa chiar medalioane cu numele căţelului sau doar o iniţială, astfel vor găsi
un nume căţeluşului, pentra a nu-1 mai striga astfel, riscând mereu să-i amintească durerea prin
care a trecut. Astfel vindecat şi „botezat", căţelul va fi invitat la sectorul Construcţii, unde copiii
îi pot oferi „un post la firma lui Nea Alecu". Îl vor invita pe căţel la dans („Hai la dans" -prima
tranziţie). După prezentarea centrelor se va trece la lucrul efectiv. La finalul activităţii pe centre,
copiii împreună cu căţelul vor trece pe la fiecare centru pentru a vedea fiecare lucrare realizată
(Turul galeriei). Lucrările de la sectorul Artă şi Construcţii vor fi aşezate la Centrul tematic.
Prin tranziţia "Frământări de limbă" (onomatopee), desfăşurată liber, copiii vor asculta un
CD cu graiul animalelor pe care va trebui să le recunoască şi să le reproducă.
După acest joc se va reuni tot colectivul pe scăunele aşezate în formă de V (ADE), unde
copiii vor asculta povestea „Dorinţa lui Ionuţ", în care ei şi musafirul lor vor constata că, din
nefericire, mai există şi alţi căţei cu probleme. Pentru că povestea i-a întristat, copiii îşi vor
manifesta dorinţa de a-i înveseli pe căţei, dar şi pe Ionuţ, propunându-şi să fie creatori de modă şi
să le prezinte o colecţie de primăvară-vară, „Vestimentaţie pentru căţei", folosind diverse tehnici
de lucra. În final, copiii îl vor îmbrăca pe căţelul musafir cu lucrările realizate, după ce a fost
realizat Tural galeriei.
Ziua se va încheia la „Ferma lui Nea Alecu", unde copiii, costumaţi în cowboys şi animale
domestice, vor prezenta un program artistic dedicat tuturor celor ce iubesc vieţuitoarele.
SECVENŢE CONŢINUT STRATEGII DIDACTICE EVALUARE
DIDACTICE INSTRUMENTE
ŞI
Metode şi Material didactic Forme de INDICATORI
procedee organizare
1. Mom Pregătirea climatului psiho-afectiv necesar Observarea
ent desfăşurării activităţii. directă
organizato-
ric
2. Captarea Captarea atenţiei se va realiza prin apariţia Conversaţia marionetă frontală şi
atenţiei căţeluşului-marionetă. Conversaţia individuală
euristică
3. Anunţarea Anunţarea temei şi a obiectivelor se va realiza la Conversaţia panou cu frontală
programul zilei
temei şi a programul zilei, când preşcolarii vor afla de tema zilei:
obiective- „Ne pasă de prietenii necuvântători", şi activităţile la
lor care vor participa: ALA (Artă, Construcţii, Joc de rol)
+ ADE (DOS + DEC).
Tranziţie: „Hai la dans!"
4. Prezenta- Vom realiza acest moment prin prezentarea fiecărui Conversaţia; machetă cu animale pe grupuri aprecieri
domestice, adăposturi
rea noului centru de activitate şi indicarea sarcinilor de lucru. mici; verbale
Explicaţia; pentru animale, CD-
conţinut Copiii vor lucra la centre. uri cu muzică
adecvată, paste individual;
Tranziţie:,,Frământări de limbă" (onomatopee) Exerciţiul; fainoase, medalioane frontal;
cu animale, litere
Jocul; decupate, cabinet frontal;
veterinar dotat cu
Turul accesorii, jucării pluş,
cutii, reviste; apreciere
galeriei; CD-ul cu frontal şi verbală
onomatopee; individual;
Conversaţia
5. Dirijarea Copiii vor asculta povestea „Dorinţa lui Ionuţ", Conversaţia Planşe pe grupuri; evaluare curentă
învăţării după care li se vor adresa întrebări referitoare la Conversaţia
conţinutul poveştii şi la mesajul acesteia.
Se va realiza prin crearea de ţinute pentru căţelul lui euristică aprecieri
Ionuţ, personajul din poveste. Explicaţia verbale;

Povestirea

Brainstor-

mingul

Ciorchinele
6. Asigu Copiii vor fi creatori de modă şi vor realiza Explicaţia Materiale pentru examinarea prin
rarea „Colecţia primăvară-vară" pentru căţei. hainele pentru căţei, probă practică
Element poze cu hăinuţe
retenţiei şi pentru căţei,
a transferu- surpriză
şorţuleţe,
lui Exerciţiul poansoane,
ştampile, acuarele
CD-uri;
7. Evalu Cu hăinuţele pe care le-au realizat prin diferite Turul silueta căţeluşului frontal şi examinarea prin
area tehnici de pictură se va realiza o expoziţie şi se va lui Ionuţ, buline individual probă orală
aplica metoda Turul galeriei. Din colecţia realizată de galeriei; cu imaginea unui
copii vor fi alese hăinuţele cu care va fi îmbrăcat Conversaţia; căţel trist şi a autoevaluarea
căţelul lui Ionuţ. unuia vesel;

8. Închei „Căţeluşul şchiop" cu noul prieten al lui Ionuţ, Conversaţia; CD-uri, costume
erea alături de copii vor fi invitaţii lui Nea Alecu, fermierul, Exerciţiul. de animale şi
activităţii la un mic program artistic. costumul de
cowboy, unelte.
Anexa 14

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ


"VARA- JOC ŞI VESELIE"
Educatoare: FAUR AURICA
Grădiniţa de copii APOŞ
Tema săptămânii este „Vara în mii de culori", iar tema zile/este „Vara - joc şi veselie".
Scenariul zilei cuprinde conţinuturi din ALA şi ADE-DŞ.
Copiii vor fi aşezaţi în cerc pe pernuţe, iar educatoarea va desfaşura împreună cu aceştia
întâlnirea de dimineaţă. Se aude o bătaie în uşă şi soseşte poştaşul care aduce un colet pentru
grupa mare. Copiii sunt curioşi să vadă ce au primit, iar educatoarea desface pachetul şi scoate
truse ARCO pentru centrul Construcţii, reţeta pentru prăjituri pentru centrul Joc de rol şi o planşă
mare cu „Jocurile copiilor în parc". Alături de acestea, în pachet, se află şi o scrisoare trimisă de
Zâna Vara:
„Dragi copii, bun găsit Vesele şi colorate,
La voi iarăşi am sosit! La jocul de rol să preparaţi
Să ne amintim îndată Respectând reţeta dată
Jocurile din vara toată, Prăjitura minunată.
Cum şi unde ne jucăm, V-am pregătit o imagine colorată
Ce bine noi ne distrăm. Pe care s-o lecturaţi toată.
Vreau să-mi construiţi, măi frate, Jocuri la aparate să descoperiţi
Un parc plin cu aparate, Şi astfel multe să ştiţi. "
„- Pentru a demonstra zânei Vara cât de multe ştim despre jocurile copiilor în acest anotimp vă
propun să desfăşurăm activitatea: „Vara - joc şi veselie" în cadrul căreia la centrul Construcţii
vom realiza „Parcul de joacă", la centrul Joc de rol prăjitura „Trenuleţul veseliei", iar la centrul
Ştiinţă vom lectura imaginea „Jocurile copiilor în parc vara".
Copiii merg la centre, intuiesc materialele şi educatoarea prezintă obiectivele şi sarcinile
de lucru. Copiii se aşează la centre în funcţie de preferinţe. Obţinerea performanţei la centrul
Ştiinţă se realizează prin piramida „Jocurile copiilor vara".
După realizarea sarcinilor de lucru, educatoarea împreună cu copii care au lucrat la
centrul Ştiinţă vor merge la celelalte două centre şi vor face aprecieri asupra modului în care au
realizat sarcinile. Toţi copiii vor juca jocul de tranziţie „Vara" şi apoi vor schimba centrele.
În continuare se va desfăşura activitatea după acelaşi altgoritm de lucru, iar obţinerea
performanţei în centrul Ştiinţă se va realiza prin completarea unui text lacunar.
Activitatea se încheie prin realizarea unui parc de joacă în miniatură şi printr-o petrecere
în parcul de joacă al grădiniţei unde vor servi din prăjitura „Trenuleţul veseliei".
SCENARIUL ZILEI
ADP: Întâlnirea de dimineaţă:
 Salutul: Bună dimineaţa, copii zglobii!
 Joc de introducere în atmosferă:
În cerc să ne adunăm
Cu toţii să ne salutăm
A-nceput o nouă zi,
Bună dimineaţa, copii!
 Calendarul naturii:
„A-nceput o nouă zi,
Cum e vremea azi, copii?
 Identificarea zilei
 Precizarea datei
 Prezenţa: „Oare azi cine lipseşte,
Să vedem care ghiceşte?"
 Stabilirea responsabilităţilor
 Împărtăşirea cu ceilalţi: Un copil povesteşte celorlalţi colegi cum, trecând ieri cu mama
lui pe lângă parcul oraşului, a văzut copiii care se jucau la aparatele din parc, dar nu a
putut să se joace deoarece mama era foarte grăbită.
 Noutatea zilei: Educatoarea le spune copiilor despre noul parc de joacă din cartier, plin
de aparate colorate care aşteaptă copiii să se joace în zilele călduroase de vară.
 Orarul: se precizează ce activităţi se vor desfăşura pe parcursul zilei.
 Mesajul zilei: „ Vara ne aduce joc şi veselie"
Tranziţia către activitatea integrată o realizează prin intermediul jocului: „Mâinile sus, mâinile
jos!": „Mâinile sus, mâinile jos, Stânga, dreapta, dansăm frumos,
Batem din palme, ne răsucim Dăm din cap şi ne învârtim".

PROIECT DE ACTIVITATE

Tema anuală de învăţare: CÂND, CUM ŞIDE CE SE ÎNTÂMPLĂ?


Tema activităţii: „Vara - joc şi veselie"
Forma de realizare: Activitate integrată
Tipul activităţii: evaluare ,
Elemente componente ale activităţii integrate: DŞ + ALA 1
 Activităţi experienţiale - Domeniul Ştiinţă - „Jocurile copiilor în parc, vara " -lectură
după imagini
 Activităţi Liber Alese:
Joc de rol: „ Trenuleţul veseliei"
Construcţii: „Parcul de joacă"
Scop:
 verificarea şi sistematizarea cunoştinţelor despre jocurile copiilor vara;
 consolidarea deprinderilor practice prin stimularea plăcerii de a se juca.

ACTIVITĂŢI LIBER ALESE


1. Construcţii
Tema: „Parcul de joacă"
Sarcini:
 să utilizeze corect materialele puse la dispoziţie;
 să îmbine armonios formele în scopul realizării temei;
 să colaboreze în realizarea originală a construcţiei.
Materiale didactice: cuburi de diferite forme şi mărimi
Forme de organizare: individual, pe grupe
2. Joc de rol: „Trenuleţul veselei" prăjituri
Sarcini:
 să prepare prăjituri utilizând ingredientele puse la dispoziţie;
 să folosească cantităţile din reţeta realizată de educatoare;
 să asambleze prăjitura în formă de trenuleţ.
Materiale didactice: biscuiţi, cremă, bomboane de ciocolată, forme de pişcoturi, frişcă.
Forme de organizare: individual, pe grupe
ACTIVITATE PE DOMENIUL EXPERIENŢIAL
Tema: „Jocurile copiilor în parc vara"
Mijloc de realizare: lectura după imagini
Sarcini:
 să identifice elementele importante din imagine;
 să realizeze o scurtă povestire privind imaginea prezentată;
 să găsească un titlu potrivit acestei imagini;
 să utilizeze metoda piramidei sau a textului lacunar pentru a sintetiza elementele obser-
vate în tablou.
Strategii didactice:
Metode şi procedee: explicaţia, observaţia, conversaţia, exerciţiul, piramida sau metoda textului
lacunar.
Resurse materiale: planşa cu imaginea „Jocurile copiilor în parc, vara".
Forme de organizare: frontal.
BIBLIOGRAFIE
1. M.E.C.T., "Curriculum pentru învăţământul preşcolar 3 - 6/7 ani", septembrie 2008,
Bucureşti.
2. VIORICA PREDA, "Ghid pentru proiecte tematice", Editura Humanitas Educaţional,
Bucureşti, 2005.
3. FLORICA MITU, ŞTEFANIA ANTONOVICI, "Metodica activităţilor de educare a
limbajului în învăţământul preşcolar", Editura Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2005.
ETAPELE CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII STRATEGII EVALUARE
ACTIVITĂŢII
1. Moment Pregătirea sălii de grupă prin:
organizatoric  aerisirea încăperii;
 aranjarea mobilierului;
 pregătirea şi aşezarea materialului didactic.

2. Introducere în Se realizeazâ prin intermediul cutiei-surpriză adusă de Explicaţia;


activitate postaş, ce conţine materiale necesare desfăşurării frontal;
activităţii. Se precizează că toţi trebuie să fie atenţi pentru
a realiza sarcinile primite.
3. Anunţarea Se precizează că vor desfăşura activitatea „Vara, joc şi Explicaţia
temei veselie", în care vor construi un parc cu aparate de joacă
pentru copii, vor face prăjitura „Trenuleţul veseliei" şi vor
citi tabloul găsit în pachetul adus de poştaş.
4. Elemente de Las la latitudinea copiilor să aleagă centrul unde vor Pe grupe; orală
reactualizare să lucreze, între Joc de rol şi Construcţii.
(cunoştinţe, La fiecare centru educatoarea prezintă sarcinile şi
priceperi, obiectivele copiilor. Aceştia se aşază la măsuţe şi rezolvă
deprinderi) cerinţele. Explicaţia;
Reamintesc copiilor comportamentul în cazul acestor
activităţi: vorbim în şoaptă, pentru a nu-i deranja pe Demonstraţia;
colegi, lucrăm ordonat şi ducem la bun sfârşit lucrarea Exerciţiul;
începută. Educatoarea îi supravegheazâ şi intervine acolo
unde este nevoie. Educatoarea supraveghează activităţile Observarea
şi se asigură că toţi copiii participă succesiv la ambele comporta-
sectoare. mentului
Tranziţie: Joc cu text şi cânt: „Ţara Lilliput" copiilor
ADE: La Centrul Ştiinţe copiii vor „citi" tabloul
"Jocurile copiilor vara".
5. Prezentarea La început copiii sunt invitaţi să privească cu atenţie frontal Continuă
conţinutului şi tabloul, apoi sunt puşi să enumere: mai întâi liber
dirijarea elementele corespunzătoare ale tabloului, apoi în mod Conversaţia Verbală
învăţării organizat, pe planuri, pornind de la cel central, atenţia
este dirijată apoi spre celelalte planuri, evidenţiindu-se Aprecieri
acţiunile care se petrec în tablou. verbale
PLAN DE IDEI:
- Ce vedeţi în imagine?
- Unde se petrec acţiunile din imagine? Observarea
- În ce anotimp se petrece acţiunea? comportamentului
- De unde ştim că este vară? copiilor
- Cum sunt îmbrăcaţi copiii?
- Ce fac copiii?
- Denumiţi aparatele de joc!
- Precizaţi câţi copiii se joacă la nisipar!
- Ce vedeţi în dreapta?
- Ce culori are curcubeul?
- Când apare curcubeul?
Se va face o scurtă povestire pe baza imaginii
prezentate. În final se va da un nume tabloului cu ajutorul
copiilor.
6. Obţinerea Varianta 1 Metoda piramidei formarea „piramidei"
performanţei Se realizează cu ajutorul metodei interactive
„Piramida"
1. Denumeşte locul unde se joacă copiii din tablou.
2. Denumeşte jocurile practicate de cele doua fetiţe!
3. Numeşte trei aparate la care s-au jucat copiii în
parc.
Varianta 2 Conversaţia
Se va realiza prin intermediul metodei textul Exerciţiul
lacunar:
„Este cald şi este ...... (vară)
Mergem să .......... (ne jucăm) afară.
În parc să alergăm verbală
Pe ..................... (tobogane) să ne dăm.
Ne dăm huţa în ...................... (leagăne)
Şi zburăm spre cer cu ele.
Să sărim într-un picior
Peste ................. (şotron) binişor
Cu coarda noi ne jucăm
Şi .............. (zmeie) colorate înălţăm."

7. Evaluare Se vor face aprecieri şi autoaprecieri asupra Conversaţia Aprecieri verbale


modalităţii în care au lucrat copii la fiecare centru.
Se va realiza un parc în miniatură cu aparatele construite
de copii.
8. Încheierea Copiii vor ieşi în parcul grădiniţei şi se vor juca la Recompensa.
activităţii aparatele de joacă, iar la final vor mânca din prăjitura
„Trenuleţul veseliei", încheind activitatea prin joc şi
bucurie.
Anexa 15

 denumeşte toate părţile corpului uman;


 precizează cu ce trebuie să se îmbrace vara / iarna
Anexa 16

 colorează în culori diferite triunghiurile şi cercurile;


 desenează un pătrat după model
Anexa 17

 identifică toate florile pe care se află semnnul X;


 numără crescător în limita 1-5 (6)
Anexa 18
Anexa 19

 construiţi grupe de obiecte prin corespondenţă de unu la unu;


 desenează tot atâtea imagini câte obiecte sunt în grupa dată.

S-ar putea să vă placă și