Sunteți pe pagina 1din 2

Numele, prenumele ________________________ Clasa ______________

Evaluare sumativă
1. Tradu cuvintele: 1-6p.
umbră- muzeal-
străin- ghid-
uimit- scor-

2. Încadrează în enunțuri următoarele cuvinte, care au sensuri diferite: 1-4p.


leu – animal; leu – unitate monetară
drept – cinstit; drept - adjectiv

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3.Transformă enunțurile de la viitorul popular la cel literar. 1-6p.


a) O să-ți trimit o scrisoare. -
b) Noi o să venim în ospeție. -
c) Mama o să ne spună noutatea. -
d) Cristian n-o să vină. -
e) O să vii deseară. -
f) O să vedeți un spectacol minunat. -

4. Alcătuiește enunțuri cu expresiile: 2-4p.


*a-și căuta de drum; *din vorbă-n vorbă;
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

5.Scrie partea a doua a enunțului utilizând adverbe antonime: 1-5p.


a) Prietena mea învață poeziile foarte ușor, dar_________________________.
b) Dimineața este mai frig, dar________________________________________.
c) Mama s-a trezit cel mai devreme, dar _________________________________.
d) Amelia se interesează foarte mult de muzică, dar ________________________.
e) Eu mă culc foarte târziu, dar _________________________________________.

6.Citește propozițiile. Subliniază interjecțiile. 1-5p.


a) Ploaia bate în geam: pic-pic.
b) Măi băiete, ce faci acolo?
c) Na-ți și bani de buzunar.
d) Haideți mai repede mă grăbesc!
e) Bre, fii mai îndrăzneț!

7. Formați interjecții de la verbele date. 0,5-3p.


A bocăni- a ciripi- a cotcodăci-
a mieuna- a pocni- a behăi-
8. Identifică conjuncțiile și specifică tipul acestora: coordonatoare/subordonatoare. 2-10p.
a) Cunosc bine drumul, deci nu mă pot rătăci. ___________________________
b) Trebuie să mă grăbesc ca să nu întârzii. ______________________________
c) Aș vrea să câștig concursul și să obțin un premiu bănesc. _______________________
d) Toți copacii înfrunzezsc, dar mulți din ei nu rodesc. ____________________________
e) Ar vrea să se odihnească, pentru că a obosit. ________________________________

9. Scrieți în limita de spațiu o invitație la concert unei persoane dragi. 15p.


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Pentru corectitudine 5p.


Barem de notare:
63-60=10
59-55=9
54-47=8
46-38=7
37-29= 6
28-18= 5
17-10=4
9-7=3