Sunteți pe pagina 1din 4

ȘCOALA CU CLASELE I-VIII ”GEORGE POBORAN”

SLATINA, JUDEȚUL OLT

NE JUCĂM, DESENĂM,
ITALIANA ÎNVĂŢĂM!
-OPŢIONAL-

DURATA: 1 an şcolar– 2010 – 2011


CLASA: I B
AUTOR: ÎNV. MARINESCU AURELIA

ARGUMENT

Cunoaşterea unei limbi străine a devenit deja o necesitate.


De mici, copiii se familiarizează cu unele cuvinte din diferite limbi străine,
ca de exemplu limba italiană, prin intermediul programelor TV care oferă desene
animate ori emisiuni de divertisment sau unele filme la care pot avea acces.
Internetul copiii îl accesează cu plăcere. CD-urile cu lecţii de limba italiană sunt
şi ele un instrument de mare ajutor pentru cei mici.
Viaţa socială oferă o serie de exemple prin care copiii înţeleg că e foarte
bine să cunoşti măcar o limbă străină.
Limba italiană, fiind mult apropiată de limba română, o învaţă uşor prin
activităţile sub formă de jocuri ce se pot organiza la ora de opţional, prin
prezentarea de imagini sugestive, prin desene realizate de ei sub îndrumarea
dascălului, prin organizarea de mici concursuri care să-i determine să se
mobilizeze, să fie activi, să participe cu plăcere.
Elevii, în general, sunt încântaţi de astfel de lecţii, pentru că sunt altfel
organizate- jocul fiind forma preferată de ei, învaţă jucându-se, făcând altceva
decât lecţiile obişnuite. Bineînţeles că sunt dirijaţi spre rezultate imediate şi
concrete prin metode şi tehnici de lucru plăcute, accesibile, sub formă de joc.
Şcolarii de vârstă mică sunt receptivi la noutăţi, memorează cu uşurinţă,
reproduc cele învăţate, se adaptează la regulile jocului şi implicit la comunicarea
în limba italiană.
De aceea consider că ora de opţional, Ne jucăm, desenăm, italiană
învăţăm! este binevenită pentru micuţii scolari din clasa I B.
OBIECTIVE/ ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. să recepteze cuvinte, expresii - exerciţii orale prin care se


uzuale în limba italiană realizează cunoaşterea reciprocă
2. să utilizeze corect cuvintele - jocuri de rol cu utilizarea
învăţate în contexte noi formulelor de prezentare, de salut
- exerciţii de exprimare orală pe
baza desenelor prezentate
3. să explice utilizând cuvinte - exerciţii de analiză a unor imagini
simple de limba italiană, imaginile sugestive, utilizând cuvinte simple
prezentate - exerciţii de exprimare plastică
după cuvinte date
4. să utilizeze cuvinte adecvate în - jocuri organizate cu toţi elevii, în
situaţii concrete de joc care fiecare să participe activ
- realizarea unor desene adecvate
5. să dialogheze între ei pe baza - exerciţii orale de dialog simplu
cuvintelor cunoscute între doi colegi pe baza de desene
- audiere CD in vederea unei
pronunţii corecte

6. să redea corect prin desen - realizarea unor desene după


„comenzile” în italiană anumite cuvinte ce sugerează
diverse obiecte sau fiinţe din mediul
înconjurător
- exerciţii sub formă de joc în
vederea pronunţării corecte a
cuvintelor însuşite
7. să concureze în realizarea unor - concurs între echipele stabilite
propoziţii pe o temă dată - propoziţii scurte de 2-3-4 cuvinte
pe baza de desene
CONŢINUTURI
1. Introducere.
o Ce vom învăţa în ora de opţional Ne jucăm, desenăm, italiană
învăţăm?
o Prezentarea unor imagini despre ţara unde se vorbeşte limba italiană
2. Prezentarea în limba italiană – desene adecvate
o Chi sono? Come mi chiamo? – (Cine sunt eu? Cum mă cheamă?)
3. Salutul – diverse imagini
o Come saluto? (Cum se salută?)
4. La şcoală
o A scuola – (Şcoala)
o Io sono scolaro/ scolara ( Sunt şcolar/ şcolăriţă)
1. Recunoaşte imaginea !- imagini, desene
o Gli oggetti della clase- ( Obiectele din clasă)
2. Să numărăm ! – imagini adecvate ; desene ale elevilor
o Uno e molti? – (unu sau mai multe)
3. Jocuri didactice – planşe/ desene adecvate
o “Eu spun una, tu spui multe”
o Che ore sono?- (Ce ora este?)
4. Culorile
o Di che colore e?- (Ce culoare e?)
5. Corpul uman
o Il corpo umano- (Corpul uman)
6. Fructe şi legume
o Frutti e ortaggi- (Fructe şi legume)
7. Animale
o Animali- (Animale)
o Allo Zoo- (Grădina Zoologică)
8. Zilele săptămânii
o I giorni della settimana- (Zilele săptămânii)
9. Cum dialogăm- planşe sugestive
o “In classe”- (În clasă)
o “La lezione”- (Lecţia)
o “La mia famiglia”- (Familia mea)
10.Poezii
o Poesie “La Primavera”- (Poezia “Primavara”)
11.Recapitulare
o Le lezioni finiscono- Lectiile finale
12.Evaluare sumativă
o Scurt dialog între colegi, în perechi
MODALITĂŢI DE EVALUARE

 Aprecieri verbale
 Notare prin calificative
 Expoziţii cu lucrările elevilor
 Participarea la concursuri organizate în clasă
 Joc de rol
 Planşele realizate
 Serbări şcolare

BIBLIOGRAFIE:

 “Programe şcolare pentru învăţământul primar”-Ministerul


Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
 Suport, Cursuri de formare Eurocor
 Manual, Limba italiană- manual pentru anul I de studiu- autori:
Ileana Tănase-Bogdăneţ; Valentina Negriţescu, Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1999
 www.viveremeglio.org
 www.filastrocche.it
 www.eurocor.ro – reviste, CD-uri