Sunteți pe pagina 1din 1

Președintele României

Decretul nr. 354/2018 pentru promulgarea Legii


privind adoptarea unor măsuri în domeniul finanțării
învățământului

Modificări (...)
În vigoare de la 24 aprilie 2018

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 354 din 24 aprilie 2018. Formă aplicabilă la 24 aprilie 2018.
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Se promulgă Legea privind adoptarea unor măsuri în domeniul finanțării învățământului și se
dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREȘEDINTELE
ROMÂNIEI
KLAUS-WERNER
IOHANNIS

București, 20 aprilie 2018.


Nr. 354.

Tiparit de ANOSR la 24.04.2018. 1/1


Document Lege5 - Copyright © 2018 Indaco Systems.